Till volontärer

vid härvarande infanteri ha antagits Tomas Ludvig Thomasson från Sanda och Viktor Facht från Fröjel, den förre med placering undar nr 27 på Roma kompani den senare under nr 16 på Klinte kompani.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32