Underlöjtnant A. V. Zetterling

har tillåtits att vid Svea artilleris läroverk aflägga kompletteringsexamen i matematik för transport från Gotlands infanteri till artilleriet.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32