På en egendomlig naturföreteelse

visar man oss idag ett prof från Endre, inneslutet i en flaska fyld med snö. På flaskans botten röra sig lifligt en mängd små svarta insekter af omkring 2-3 millimeters längd. Under snöfall med sydlig vind föll söndags i nyssnämda socken en sådan mängd af dessa smådjur, att de fläcktals färgade marken svart. I snön lefva de friskt och ännu är man i tillfälle uppsamla sådana i stort antal lefvande, men så snart de utsättas för värme flyr genast lifvet. Flaskan med sitt innehåll är öfverlemnad till läroverkets samlingar.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32