Afslagit

har k. m:t vederbörande delägares i Levide sockens tredje skifteslag begäran om förhöjdt utflyttningsunderstöd.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32