Ett sorligt slut

har käranden i det af oss omnämda reversmålet mot enkan Gottberg härstädes, P. A. Jacobsson, Gurfiles i Ala, gifvit sig sjelf. I onsdags eftermiddag hängde han sig nämligen, som det förmäles i en tröskverksvandring.
Efter hemkomsten från Visby i måndags hade J. visat sig nedslagen samt till sågverksägaren Edmark yttrat att nu återstod honom endast att häktas för en annans skull eller ta lifvet af sig. På onsdagen kl. 2 hade han varit hemma, då hustrun gått bort i ett ärende. Vid återkomsten kl. 4 saknades han, och vid efterseende befans han hänga död i tröskverket.Gotlands Allehanda
Fredagen 15 Mars 1889
N:r 32