Arrendeanbud

å Alskogs pastorsboställe ha afgifvits af hemmansägaren Johan Hansson, Snovalds; med 300 kronor, då laga syn skulle hållas, samt af pastor A. Ahlander med 200 kronor utan syn.Gotlands Allehanda
Måndagen 18 Mars 1889
N:r 33