Borgenärerna i Aug. Petterssons,

Långgutes i Mästerby konkurs, kallas till sammanträde å Stadshotellet i Visby fredagen den 29 dennes kl. 3 e. m. för att bestämma förvaltningsarvode, granska redovisningen och utdelningsföretaget, samt om dessa godkännas, erhålla utdelning.
Visby 16 Mars 1889.
RÄTTENS OMBUDSMAN.Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 Mars 1889
N:r 34