Jernvägstrafiken

blef föret i går aftermiddag återetäld efter fulla fem dygne utbrott. Des härifrån i måndags morgon afgående snöplogen hann under dagens lopp ej arbeta sig fram längre än till Roma, der uppehåll gjordes för natten. I går morgse utsändes härifrån tåg i vanlig ordning, hvilket med tillhjelp af den i Roma stående snöplogen skulle söka taga sig fram till Hemse. Genombrytandet af snömassorna gick emellertid så långsamt att detta tåg snart återvände till Visby. Snöplogen kom först på middagen fram till Hemse, hvarefter tåg utsändes och utan hinder framkommo i båda riktningarna.
I dag ha morgontågen utgått i vanlig tid.Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 Mars 1889
N:r 34