Ett ovanligt bo.

I Riehmond, Massachusetts, har man i dagarna förrätrat bouppteckning efter en gammal fröken Catherine Peirsson, som under sin lefnad ansågs som ett stort original.
Hon var ett af de mest kända fruntimren i trakten. Hon var närvarande vid alla djurexpositioner och på alla marknader i grannkapet och visade sig alltid i mycket etravaganta toaletter eller sådant som ansågos vara det, emedan allnänheten ej visste att de varit moderna för 50 år sedan. Också väckte fröken P. öfver allt det största uppseende.
Hennes qvarlåtenskap innehöll bland annat en samling af mer än 50 hattar af alla de olika moder som efterträdt hvarandra under de senaste 50 åren, 70 schalar af de mest olika slag och många af dem mycket dyrbara samt en ofantlig mängd fullständiga toaletter af siden, sammet m. m. De flesta tillhöra moder som äro glömda sedan många år tillbaka. Man säger att hennes garderob skulle kunna gifva en fullständig öfversigt öfver alla de toaletter som varit på modet i Förenta staterna under de senaste 50 åren.
Fröken P. hade dessutom samlat alla de parfym och medecinflaskor som hon köpt under sitt lif. Denna samling uppgår till 300 nummer, och alla flaskorna äro försedda med sina etiketter samt inlindade i silkespapper.Gotlands Allehanda
Onsdagen 20 Mars 1889
N:r 34