Att förre Husbonden OLOF PERSON genom en stilla och fridfull död afsomnade den 20 Mars kl. 1 f. m. i den höga åldern af 82 år, 1 månad och 28 dagar; varder härmedelst slägt och vänner tillkännagifver.
Björkume i Veskinde den 20 Mars 1889.
Den aflidnes maka och barn.
Psalmb. 360 v. 5, 6.Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35