Att förre husbondehustrun Anna Petronella Engström, född Carlström, stilla afled vid Munkebos i Barlingbo den 12 Mars 1889 i en ålder af 73 år, 10 mån. och 13 dagar, tillkännagifves den aflidnes slägt och vänner.Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35