Biskopsvisitationer

komma innevarande år att af biskop von Schéele förrättas uti Hangvar, Sanda, Vall, Barlingbo, Hejda och Grötlingbo pastorat.Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Mars 1889
N:r 35