Rubrik Träffar
19200301 - Anna Elisabeth Hansson 1257
19200301 - Arbetareföreningens föreläsningar. 769
19200301 - Biograferna. 856
19200301 - C. A. Olsson 859
19200301 - Dödsfall. C. A. Olsson. 864
19200301 - Fängelsepredikantens årsredogörelse. 782
19200301 - För förfalskning 806
19200301 - Förlovning. 855
19200301 - Från hamnen. 766
19200301 - Genom auktion, 755
19200301 - Gotlands-Posten fälld. 716
19200301 - I härvarande kronohäkte 697
19200301 - Kolfrakternas reglering. 696
19200301 - Koncession å Lärbrojärnvägarna. 671
19200301 - Konsert 746
19200301 - Landshövding Stenström till en sändebudspost. 704
19200301 - Lysning 820
19200301 - Maria Olivia Olsson 1205
19200301 - Mary 1308
19200301 - Nils 1118
19200301 - Passagerarelista. 821
19200301 - Postverket. 736
19200301 - Rättegångssaker. 726
19200301 - Skeppargillets högtidsdag 670
19200301 - Skogsauktion. 721
19200301 - Skogslagen för Gotland. 482
19200301 - Statsbidrag till kemiska stationen. 403
19200301 - Stor auktion i Hemse. 476
19200301 - Temperatur och lufttryck 394
19200301 - Till dagskrönikan. 416
19200301 - Uppskov med inryckningen. 414
19200301 - Välgörenhetsmatinén 504
19200301 - Visby Bio - Bunker Beans Kejsardröm 436
19200301 - Visby landstormsförening 399
19200302 - Burs handelsaktiebolag. 413
19200302 - Dödsfall. Gustaf Wirde. 457
19200302 - Dyrtidsanslag till länet. 411
19200302 - Förlofvade. 457
19200302 - Från landsbygden. Sanda. 440
19200302 - Gotland fortfarande förskonat från spanskan. 432
19200302 - Icke tillåtet före barn 419
19200302 - Lotsstyrelsen 424
19200302 - Lysning 495
19200302 - Passagerarelista. 466
19200302 - Prästerligt lönetillskott. 471
19200302 - Rättegångssaker. 519
19200302 - Skeppargillet 596
19200302 - Till dagskrönikan. 497
19200302 - Tillstyrkt markinköp. 530
19200303 - 12 krigsbarn. 461
19200303 - Auktion å djur och rotfrukter. 474
19200303 - Auktion å skogsmark. 431
19200303 - Auktion i Sigsarve i Viklau. 372
19200303 - Den nya fiskeritillsyningsmannen. 438
19200303 - En mindre lämplig utgång 441
19200303 - Fastighets- & Lösöreauktion 457
19200303 - Femtiofem år 444
19200303 - Havreleverans till armén. 480
19200303 - I konkurs 457
19200303 - Kungörelse. 450
19200303 - Lösöreauktion vid Nybjers i Hörsne. 425
19200303 - Offentlig auktion. 531
19200303 - Passagerarelista. 492
19200303 - Stenkumla skyttegille 495
19200303 - Temperatur och lufttryck 432
19200303 - Till dagskrönikan. 489
19200303 - Tillbud till kolosförgiftning 462
19200303 - Ung flicka förfalskar järnvägsbiljett. 415
19200303 - Velocipeder och motorer 409
19200304 - Ångaren Borghild på provtur. 462
19200304 - Anna Katharina Gustafva Ringbom 1083
19200304 - Av smittosamma sjukdomar 415
19200304 - Betodlarnas fraktkostnader. 502
19200304 - Biograferna. 500
19200304 - Carl Herman Åkerblom 943
19200304 - Dispansansökan. 508
19200304 - Dödsfall. Gustaf Nyman. 416
19200304 - En Stämningsfull sorgeakt 666
19200304 - Från landsbygden. Ala. 394
19200304 - Från landsbygden. Garda. 479
19200304 - Från landsbygden. Kräklingbo. 475
19200304 - Från sjön. 438
19200304 - Gustaf Nyman 642
19200304 - Krigsrätt 423
19200304 - Maria Katarina Pettersson 576
19200304 - Myrbranden i Roma. 464
19200304 - Passagerarelista. 427
19200304 - Rättegångs- och Polissaker. 621
19200304 - Skandia Biografen. 397
19200304 - Stor egendomsaffär. 449
19200304 - Till dagskrönikan. 356
19200304 - Timmerhandlaren Hansens miljonsvindel. 508
19200305 - 100 år 420
19200305 - Anslag all Gotlands artillerikår. 415
19200305 - Bolsievikernas stulna diamanter. 475
19200305 - Den falske fursten. 439
19200305 - En frihetshjältes död. 501
19200305 - En ny nervfeberepidemi under uppsegling? 418
19200305 - En ovanligt duktig åldring 401
19200305 - Finländskt aeroplan störtar över en folkhop. 412
19200305 - Födde. 400
19200305 - Förlofvade. 412
19200305 - Från hamnen. 368
19200305 - Från landsbygden. VÄTE. 349
19200305 - Lundastudent avliden av kolosförgiftning. 386
19200305 - Mannen från Titanic. 411
19200305 - Olyckshändelse på lotsångaren Vega. 360
19200305 - Passagerarelista. 408
19200305 - Rättegångs- och Polissaker. 378
19200305 - Till dagskrönikan. 436
19200305 - Till ordförande 394
19200305 - Två offer för Bråvikens is. 363
19200305 - Vårtecken. 473
19200306 - Anna Christina Ronander 946
19200306 - Arbetsfred. 499
19200306 - Auktion lördagen den 13 mars 397
19200306 - Befälsövningar. 377
19200306 - Brandväsendet. 397
19200306 - Brottsligheten. 336
19200306 - Dödsfall. Bernhard Sandström. 469
19200306 - En obotlig. 375
19200306 - En tös med sinnesnärvaro. 370
19200306 - Fartygskollission. 365
19200306 - Förlofvade. 360
19200306 - Förlovning 440
19200306 - Försök till kassaskåpssprängning. 402
19200306 - Från landsbygden. NÄR. 402
19200306 - Från sjön. 410
19200306 - Fridlysta fåglar. 340
19200306 - Genom offentlig auktion, 460
19200306 - Höstsäden 459
19200306 - Hovrättsdomar. 418
19200306 - Lagfart å Donnerska hagen. 591
19200306 - Mannen som förlorade minnet. 459
19200306 - Mary Pickfords skilsmässa. 514
19200306 - Mordgärning. 448
19200306 - Nervfebern. 487
19200306 - Passagerarelista. 400
19200306 - R. V. O. Bernhard Sandström 543
19200306 - Reklam. Clyno. 487
19200306 - Spanska sjukan 484
19200306 - Stadens tvättinrättning. 461
19200306 - Stark storm över en stor del av Sverige. 507
19200306 - Svea hovrätt mot dödsstraffets avskaffande. 438
19200306 - Till dagskrönikan. 460
19200306 - Undantag från butikstängningslagen. 463
19200308 - Befarad stor sjöolycka. 465
19200308 - Dispens för hamnarbetena i Visby. 495
19200308 - Döde. Karl Bernhard Sandström. 421
19200308 - Domkapitlet om Martebovarningen. 463
19200308 - Fastighetsauktion 427
19200308 - Första förhör 397
19200308 - Från hamnen. 456
19200308 - Från landsbygden. Sjonhem. 489
19200308 - Gerda Elisabet 1102
19200308 - Jordfästning. 516
19200308 - Karl Oskar Nordberg 583
19200308 - Katharina Öman 944
19200308 - Lagförslag om inteckning i fartyg. 533
19200308 - Lösöreauktion i Hellvi. 466
19200308 - Lösöreauktion vid Mattise i Bunge. 413
19200308 - Lysning 531
19200308 - Olivia Margareta Elisabet Engström 637
19200308 - Passagerarelista. 442
19200308 - Rättegångssaker. 432
19200308 - Regeringskrisen. 493
19200308 - Skandia Biografen. De svarta husarerna. 463
19200308 - Sune 537
19200308 - Till dagskrönikan. 452
19200308 - Utslag i tryckeirihetsmålet 392
19200308 - Visby skyttegille 478
19200309 - Argos förlisning. 510
19200309 - Av spanska sjukan, 416
19200309 - Banvakt överkörd och dödad. 453
19200309 - En bärsärk. 454
19200309 - Explosion i teater. 446
19200309 - Fångantalet minskas alltjämt. 401
19200309 - Föredrag i mosskultur 425
19200309 - Linjeångaren Maine 467
19200309 - Mystiskt dödsfall i Göteborg. 474
19200309 - Passagerarelista. 422
19200309 - Rättegångssaker. 420
19200309 - Sliteångaren Othem 418
19200309 - Till dagskrönikan. 374
19200310 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands styrelseberättelse 414
19200310 - Auktion å avelstjurar. 415
19200310 - Auktion i Alskog. 476
19200310 - Bernhard Sandström 585
19200310 - Biltävlingens vinnare. 454
19200310 - De Nya Männen. 484
19200310 - Drunknade. 561
19200310 - Egendomsaffär. 377
19200310 - Elektriska ledningar vid Gotland artillerikår. 437
19200310 - Fardhems skyttegille 407
19200310 - Fastighetsauktion 465
19200310 - Födde. 430
19200310 - Från landsbygden. VÄTE. 423
19200310 - Fyrtio timmar i masttornen. 443
19200310 - Gotlands fornsal 503
19200310 - Intet arvode åt tillsyningsmannen. 370
19200310 - Ko lekt. 453
19200310 - Lösöreauktion vid Björkome i Veskinde. 421
19200310 - Lösöreauktion vid Mörby i Hörsne. 495
19200310 - Nerfeberepidemien. 451
19200310 - Nils Rasmusson 493
19200310 - Passagerarelista. 468
19200310 - Sjuttiofem år 407
19200310 - Stadens brandväsen. 433
19200310 - Striden om en vindsvåning. 399
19200310 - Svår explosion. 400
19200310 - Till ingen åtgärd. 408
19200310 - Utsträckt utskänkningstid. 384
19200310 - Vägarna på landsbygden 422
19200311 - 430 minor 424
19200311 - Bolsjevismen på återtåg. 465
19200311 - Dyrtidsanslag till Vänge. 369
19200311 - En sinnessjuks tilltag. 361
19200311 - Från hamnen. 384
19200311 - Från landsbygden. Burs. 367
19200311 - Från landsbygden. GARDA. 368
19200311 - Från landsbygden. Hesselby. 372
19200311 - Gotlands Allehandas karta 353
19200311 - Huru Europa återuppbyggas. 372
19200311 - Krigskonjunkturskatten 401
19200311 - Landstingens ombudsmöte i Stockholm i dag. 394
19200311 - Lediga kyrkoherdeförordnanden. 375
19200311 - Nya våldsdåd av sinnteinarna. 420
19200311 - Nyemissioh Slite cement. 368
19200311 - Passagerarelista. 370
19200311 - Priserna på oljor stiga starkt. 435
19200311 - Sitt förord 401
19200311 - Skandia biografen. Med fullmakt från Arizona. 390
19200311 - Socialstyrelsen vill ingen ändring i åttatimmarslagen. 403
19200311 - Svensk radioförbindelse med Amerika. 365
19200311 - Vaktombytet. 404
19200311 - Visby Bio. Fri som fågeln. 413
19200312 - Anna Wassberg 475
19200312 - Anslag till Gotlands infanteri regemente. 420
19200312 - Årets egnahemslån till länet. 421
19200312 - Atlingbos obligatoriska fortsättningsskola. 462
19200312 - Auktion å bodvarulager m. m. 392
19200312 - Auktion å fastighet, 401
19200312 - Auktion vid Bara i Etelhem. 399
19200312 - Edgången fastställd. 411
19200312 - Fastighetsauktion vid Nors i Veskinde. 429
19200312 - Fisket i Gotlands län under 1919. 440
19200312 - Född 406
19200312 - Folk-Biografen. Den stora skrällen. 390
19200312 - Från landsbygden. BURGSVIK. 412
19200312 - God fiskelycka. 412
19200312 - Gudstjänst i skolsalen 452
19200312 - Guldbröllop 526
19200312 - Hugo Ernst Fredrik Ström 856
19200312 - Inskrivningsrevisionen 417
19200312 - Lagstiftningen mot bolags jordförvärv. 374
19200312 - Nervfebern. 363
19200312 - Passagerarelista. 375
19200312 - Till vice ordförande 388
19200312 - Utvandringen. 379
19200313 - Ändrad utprickning vid Ar. 371
19200313 - Åtal för Amerikaskorna. 371
19200313 - Barnens spalt. 391
19200313 - Bilolycka med dödlig utgång. 420
19200313 - Charlotta Margareta Johansson 857
19200313 - Ett tämligen enastående fall 406
19200313 - Fastighetsaffär. 370
19200313 - Från landsbygden. Väte. 383
19200313 - Gudstjänsterna i Eksta pastorat. 404
19200313 - Hejdeby församling oeh kyrkans grundvalar. 390
19200313 - Johannes Uno Lindblom 814
19200313 - Kapten Sandströms begravning 373
19200313 - Medlemmarna i Tingstädeortens tjurförening 401
19200313 - Oväntat efterspel till religiös sammankomst. 455
19200313 - Passagerarelista. 364
19200313 - Till svärdsman 402
19200313 - Utprickning en i Fårösund. 507
19200313 - Värdefull Avelsdjursauktion m. m. 373
19200313 - Visbykretsen av Sv. Röda korset 392
19200316 - Åldrig flygare. 349
19200316 - Åldring innebränd under upprörande omständigheter. 351
19200316 - Atlingbo fortsättningsskola. 371
19200316 - Auktion å Utsädesspannmål och kreatur 352
19200316 - Egen förste provinsialläkare i länet. 351
19200316 - En fasansfull dödsolycka 386
19200316 - Endast en lärare i Klinte högre folkskola. 377
19200316 - Ett ovanligt intressant fynd 424
19200316 - Fortifikationsförrådet inventeras. 390
19200316 - Från landsbygden. ÖSTERGARN. 437
19200316 - Gustaf Nyman 396
19200316 - Hangvarsmejeriets spillvatten inför k. m:t. 425
19200316 - Hedrad gotlänning. 526
19200316 - JOHANNA NORDBERG 503
19200316 - Karin Ingmarsdotter. 667
19200316 - Ny kamin i Bro kyrka? 384
19200316 - Passagerarelista. 420
19200316 - Rättegångssaker. 450
19200316 - Skogsarbetare på bärsarkagång. 342
19200316 - Spanska sjukans härjningar. 359
19200316 - Till dagskrönikan. 371
19200316 - Underhållet av landsvägen Visby—Västergarn. 388
19200316 - Vinter 417
19200316 - Visby badhusaktiebolag 430
19200317 - Å auktionen vid Hallfreda i Follingbo 438
19200317 - Anna Wassberg 588
19200317 - Arrendeauktion. 414
19200317 - Auktion lördagen den 20 mars 438
19200317 - Auktion. 424
19200317 - Bernhard Sandström 595
19200317 - Bröllop 444
19200317 - Ett dödsfall i spanska sjukan 461
19200317 - Fastighetsauktion å Gamlegårds i Rute. 407
19200317 - Från landsbygden. ÖJA. 416
19200317 - Gottfrid, Östergren 896
19200317 - Gustaf Danielsson 504
19200317 - I ångbåtsturerna 436
19200317 - Ingen undantagsställning för Träkumla. 429
19200317 - Jakob Petter Olofson 846
19200317 - Lasarettet. 463
19200317 - Margit 897
19200317 - Modärnt. 476
19200317 - Nervfeberepidemien. 438
19200317 - Norra vågbrytarebygget. 380
19200317 - Passagerarelista. 398
19200317 - Rättegångssaker. 453
19200317 - Rudolf Gardelius 890
19200317 - Signe Linnéa Maria 877
19200317 - Sylfaste mejeriaktiebolag 453
19200317 - Till dagskrönikan. 400
19200317 - Ungdomskursen i Havdhem 399
19200317 - Väderleken. 426
19200318 - Anna Elisabet Olofsson 485
19200318 - Äntligen fast. 396
19200318 - Av smittosamma sjukdomar 373
19200318 - Biograferna. 390
19200318 - Bröllop i Konsthallen. 393
19200318 - Det var spanska sjukan. 372
19200318 - Elektrisk drift i väderkvarn! 403
19200318 - En engelsk miljonär som skräddare. 339
19200318 - Flensborg en fristad i likhet med Fiume? 338
19200318 - Folk-Biografen. En västerns fribytare. 350
19200318 - Från landsbygden. ALSKOG. 393
19200318 - Från landsbygden. ALVA. 386
19200318 - Från landsbygden. GARDA. 448
19200318 - Fritz Peter Nyman 483
19200318 - John Stenberg 653
19200318 - Kon sköt slaktaren. 427
19200318 - Kronans rätt bevakas. 414
19200318 - Marinen. 676
19200318 - Ny fiskeristadga, 409
19200318 - Ny minsvepningar planerade. 361
19200318 - Passagerarelista. 323
19200318 - Skandia Biografen. Äventyrarnas överman. 443
19200318 - Statsmedel till avdikningsföretag. 365
19200318 - Tåkerns svanor hålla på att utrotas. 331
19200318 - Teodor Heintz död. 375
19200318 - Till dagskrönikan. 433
19200319 - Allmänneligen efterlysas 405
19200319 - Än en gång Äuglehaug. 518
19200319 - Anders Gabriel Adolf Hederstedt 646
19200319 - Auktion å rotfrukter, svin och mjölkkor 404
19200319 - Auktion vid Bara i Etelhem. 453
19200319 - Aution å mjölkkor och svin m. m. 388
19200319 - Befälhavareskifte å Gotlandsbåtarna. 373
19200319 - Den nya fiskeristadgan. 385
19200319 - Från sjön. 387
19200319 - Fullmakt 417
19200319 - Gotlands ångverksväg. 457
19200319 - Jenny Maria Augusta 1072
19200319 - Jordfästning 432
19200319 - Kyrkoherdeval 411
19200319 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 461
19200319 - Militära förordnanden. 428
19200319 - Nervfebern. 341
19200319 - Passagerarelista. 360
19200319 - Rättegång- och Polissaker. 311
19200319 - Ronehamns stångmärke 338
19200319 - Såsom sökande 365
19200319 - Slite Cement ökar aktiekapitalet. 385
19200319 - Teater och dans. 372
19200319 - Teodor Heintz 502
19200319 - Till "En ung gotländska". 452
19200319 - Tjänstledighet 379
19200319 - Väderleken. 380
19200319 - Visby torgpris. 429
19200320 - Aktiebolaget Affärsbanken 305
19200320 - Änkefru Bina Lundins jordfästning 370
19200320 - Anna Amalia Augusta Bolin 363
19200320 - Auktion å Norderire i Lärbro. 360
19200320 - Bantågen vid Visby station 377
19200320 - De gotländska raukarna och deras bevarande. 416
19200320 - Dyrtidsanslag till länet. 379
19200320 - Edvard Vilhelm Esklund 359
19200320 - Från domkapitlet. 400
19200320 - Från hamnen. 340
19200320 - Från landsbygden. Öja. 447
19200320 - Från sjön. 364
19200320 - Fullmakt på kyrkoherdetjänsten 320
19200320 - General Judenitsj vittnar i ryssmålet. 381
19200320 - Gotlands sedighetsförening 321
19200320 - Herrar motorplogsspekulanter! 335
19200320 - I nerrfeber 380
19200320 - Kreaturs- och Lösöreauktion i Klintehamn. 362
19200320 - Kullherg & C:o A.-B. i Katrineholm 321
19200320 - Lösöreauktion på Ljugarn. 408
19200320 - Modärna Lantbruksmaskiner 352
19200320 - ortfarande ingen sökande läkare till Slite. 315
19200320 - På sin 65-årsdag 304
19200320 - Passagerarelista. 328
19200320 - Rättegångs- och Polissaker. 373
19200320 - Skandia-Biografen. Bomben. 305
19200320 - Temperatur och lufttryck 343
19200320 - Till dagskrönikan. 360
19200322 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland. 341
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde 347
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde m. m. 295
19200322 - Auktion å ved och virke 323
19200322 - Auktion vid Petes i Hablingbo. 343
19200322 - Auktion, Gannor i Lau. 342
19200322 - Auktion, Tomta i Rone. 378
19200322 - Avliden trotjänare. 375
19200322 - De osäkra fordringarna avskrivas. 340
19200322 - Dyrtidsanslagen. 374
19200322 - Fastighets- och lösöreauktion i Hangvar. 313
19200322 - Förlofvade 418
19200322 - Konserten i domkyrkan. 347
19200322 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 418
19200322 - Lösreauktion, Nyhamn i Lärbro. 424
19200322 - Mat pestfaran genom råttorna. 345
19200322 - Nytt statslån till Slite-Roma järnväg begärt. 542
19200322 - På sin 60-årsdag 359
19200322 - Passagerarelista. 378
19200322 - Rättegångssaker. 379
19200322 - Sextio år 450
19200322 - Sigrid Aina Helena 874
19200322 - Till dagskrönikan. 439
19200322 - Vid auktionen hos Elektriker Kempe. 364
19200323 - Årets infanterifältövning. 347
19200323 - Den svenska fåraveln. 421
19200323 - Det tionde kyrkliga mötet, 352
19200323 - Egendomsaffär. 309
19200323 - Ett tillbud till automobilolycka 321
19200323 - Ett vackert vårväder, 333
19200323 - Från hamnen. 354
19200323 - Från landsbygden. ESKELHEM. 336
19200323 - Från landsbygden. HALLA. 373
19200323 - Från landsbygden. Roma. 427
19200323 - Inskrivningsrevisionen. 347
19200323 - Lärbro pastorat. 371
19200323 - Lye vill tillhöra Hemse provinsialläkardistrikt. 327
19200323 - Lysning 391
19200323 - Passagerarelista. 393
19200323 - Slite Cement slår in på nya banor. 363
19200323 - Stycknings- & lösöreauktion på Vible gård. 339
19200323 - Temperatur och lufttryck 338
19200323 - Vapenövningarna vid infanteriet. 382
19200323 - Vedbrist inom Gotlands län. 350
19200323 - Vid fäkttävlingen 344
19200323 - Visby bollklubb 328
19200324 - Anna Östergren 323
19200324 - Åter strejk vid Rute cementfabrik. 343
19200324 - Åttio år 372
19200324 - Auktion å Broväg. 316
19200324 - Axel Pettersson 363
19200324 - Bröllop 347
19200324 - Fastighetsauktion vid Svie i Alva. 326
19200324 - Folkbiografen. En junker på äventyr. 314
19200324 - Försäljningspriser å frankokuvert. 362
19200324 - Från hamnen. 339
19200324 - Från landsbygden. VÄTE. 368
19200324 - Georg 315
19200324 - Gotlands nation 319
19200324 - Gotlandsfiskarnes sammanslutning. 371
19200324 - Kluven av cirkelsågen. 318
19200324 - Kopparnickelmynt. 345
19200324 - Krigsrätt 331
19200324 - Kvinnor få rösträtt vid borgmastareval. 375
19200324 - Kyrkoherde före 30 år? 355
19200324 - Laura Maria Albertina Häglund 315
19200324 - Lindring i byggnadsskyldigheten. 331
19200324 - Lösöre- och arrendeauktion vid Nors i Vestkinde. 354
19200324 - Musikgudstjänst 326
19200324 - På sin 60-årsdag 382
19200324 - Passagerarelista. 327
19200324 - Pellerins Cocos-Smör. 327
19200324 - Professor Romdahl 322
19200324 - Stenkumla pastorat. 352
19200324 - Strålin & Persson, Korsnäs. 346
19200324 - Temperatur och lufttryck. 320
19200324 - Tjänstledighet 320
19200324 - Tyska myndigheterna ta i på skarpen. 307
19200326 - Anna Kristina Ingeborg Lundgren 337
19200326 - Auktion å Norderire i Lärbro. 385
19200326 - Den lille klämdes till döds i tröskverket. 313
19200326 - Det andra dödsfallet i nervfeber 299
19200326 - En mystisk historia i Strömstad. 314
19200326 - Från sjön. 419
19200326 - Lars Duse död. 796
19200326 - Lars Fredrik Duse 487
19200326 - Lösöreauktion vid Moos i Stenkyrka. 379
19200326 - Lotsförmannen får erkännande. 304
19200326 - På sin 80-årsdag 515
19200326 - Passagerarelista. 396
19200326 - Sofia Kristina Stenberg 358
19200326 - Till verkställande styrelseledamot 366
19200327 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland 483
19200327 - Avlagd examen. 363
19200327 - Axel 369
19200327 - En ny havresort. 341
19200327 - Ett leveransmål inför hovrätten. 400
19200327 - Flickskolefesten 315
19200327 - Född 347
19200327 - Från fröken Elisif Hellgren 325
19200327 - Från hamnen. 349
19200327 - Gotlands hästavels- och hingst ägareförening 364
19200327 - Nervfeberepidemien 379
19200327 - Passagerarelista. 384
19200327 - Sin tjänstgöring som vapenofficer 400
19200327 - Till dagskrönikan. 366
19200327 - Visby frisinnade valmansförening 442
19200329 - A.-B. Visby järn- och maskinaffär 380
19200329 - Adolf Lange död. 343
19200329 - Anna Kristina Albertina Eklund 317
19200329 - Auktion på Adelsgatan 5 329
19200329 - Ett par skenande hästar 353
19200329 - Fall av nervfeber 444
19200329 - Folkskolekinspektionen. 366
19200329 - Från hamnen. 374
19200329 - Gotlands-Posten frikännes av juryn. 452
19200329 - Ida Carolina 355
19200329 - Kungörelse. 316
19200329 - Lysning 338
19200329 - Lysning till äktenskap 329
19200329 - Passagerarelista. 377
19200329 - Rättegångssaker. 337
19200329 - S. F. Svensson 364
19200329 - Sjöförklaring 360
19200329 - Sjöman omkommen genom drunkning i Visby hamn. 413
19200329 - Skandia Biografen. 336
19200329 - Skolnytt från Dalhem. 342
19200329 - Svante Kristian 367
19200329 - Till dagskrönikan. 337
19200329 - Tvist om skogsförsäljningsmedel. 368
19200329 - Väderlekstelegram till fartygen. 331
19200329 - Visby koloniträdgårasförening u. p. a. 335
19200330 - Anslag till skogsodlingens främjande. 336
19200330 - Auktion å Malms i Hellvi. 380
19200330 - Biograferna. 384
19200330 - Dan 348
19200330 - Det mystiska dödsfallet i Tellusborg. 354
19200330 - En ny katalog 397
19200330 - Fastighetsaffär. 342
19200330 - Femtio år 350
19200330 - Fole pastorat vakanssättes. 312
19200330 - Förlofvade 515
19200330 - Förlovning 323
19200330 - Från hamnen. 612
19200330 - Från sjön. 450
19200330 - Gotlands Gille 455
19200330 - Gotlands idrottsförbund 578
19200330 - Jacob Niklas Timoteus Jacobsson 912
19200330 - Olof Segergren 470
19200330 - Passagerarelista. 333
19200330 - Rättegångs- och Polissaker. 342
19200330 - Sjuttio år 330
19200330 - Spanska sjukan härjar i fängelserna. 342
19200330 - Till folkskollärare 351
19200330 - Till självständigt apotek 340
19200330 - Till underlöjtnant 312
19200330 - Tjänstledighet 329
19200331 - Anna Hafdell, Suderbys i Hejdeby. 367
19200331 - Auktion å kreatur och utsäde. 299
19200331 - Auktion vid Källstäde i Lärbro. 325
19200331 - Axel August Emil Johnsson 345
19200331 - B. K. avvecklar. 352
19200331 - Beträffande påsklovet 314
19200331 - D. B. V:s paviljong 330
19200331 - En anmälan mot folkskoleinspektör Moberger 374
19200331 - En tomtupplåtelse. 380
19200331 - En utagerad rättshistoria. 423
19200331 - Flygolycka vid Vänersborg. 347
19200331 - Från hamnen. 317
19200331 - Från landsbygden. BOGE. 409
19200331 - Från landsbygden. GAMMALGARN. 311
19200331 - Gotlands smör- och äggexportförening 294
19200331 - Hushållningssällskapet 608
19200331 - Intagen lysboj. 581
19200331 - Kungörelse. 517
19200331 - Kyrkoherdeförordnanden 471
19200331 - Minneslista torsdagen den 1 april 1920. 364
19200331 - Ny automobiltaxa 349
19200331 - Olof Niklas Dahlström 334
19200331 - Passagerarelista. 339
19200331 - Per Adolf Lange 423
19200331 - Rymmarens dom. 388
19200331 - Södra domsagan. 338
19200331 - Till dagskrönikan. 579
19200331 - Visby södra koloniträdgårdförening u. p. a. 538
19200401 - A. B. Visby Silikattegelfabrik 395
19200401 - Åttio år 437
19200401 - Barnamodern får gå eden. 376
19200401 - Bröllop 433
19200401 - En herre for till Visby. 454
19200401 - Fastighets- & virkesauktien i Hörsne. 818
19200401 - Fastighetsauktion vid Dunegårda i Dalhem. 536
19200401 - Femtio år 391
19200401 - Från hamnen. 334
19200401 - I härvarande kronohäkte 270
19200401 - I sitt 100:de år 383
19200401 - In memoriam. 359
19200401 - Johny Ragnhild Amalia Pettersson 382
19200401 - Passagerarelista. 317
19200401 - Postkontoret 378
19200401 - Strömma handels- och industriförening 349
19200401 - Till postexpeditör 344
19200401 - Visby bollklubb 385
19200401 - Visby sjuk- och begravningshjälpskassa 423
19200403 - Arbetsförmedlingen under mars. 372
19200403 - Auktion i Lummelunda. 578
19200403 - Auktion i Västergarn 449
19200403 - Auktion vid Lauks i Lokrume. 364
19200403 - Betteckningen. 425
19200403 - Bröllop 435
19200403 - Burgsviks handelsaktiebolag 391
19200403 - Den ryska handelsdelegationen. 311
19200403 - En tankeläsare, 347
19200403 - Entreprenadauktioner 532
19200403 - Epidemirapporterna 341
19200403 - Fastighetsaffär. 364
19200403 - Fastighetsauktion i Boge. 442
19200403 - Från hamnen. 468
19200403 - I Gotlands sparbank 423
19200403 - Johanna Maria Katarina Höök 445
19200403 - Konsert i domkyrkan 389
19200403 - Lösöreauktion vid Nora i Vamlingbo. 366
19200403 - Maskeradbal 399
19200403 - Nils Otto Gustav 345
19200403 - Om rektor P. A. Lange, 425
19200403 - På sin 50-årsdag 366
19200403 - Passagerarelista. 371
19200403 - Pengar saknas till en ny livbåt. 327
19200403 - Prästerliga förordnanden. 461
19200403 - Quick Tårtan. 399
19200403 - Sliteångaren Othem 316
19200403 - Till dagskrönikan 364
19200403 - Till hedersledamot 311
19200403 - Träkumla får inte elda kyrkan med stubbved. 337
19200403 - Tulluppbörden 327
19200403 - Venia 322
19200406 - Alma Johanna 291
19200406 - Auktion Frölingsåker, Visby. 342
19200406 - Catharina Jacbina Jacobsson 287
19200406 - En hemsk eldsvåda, 369
19200406 - Fastighets- & virkesauktion Hörsne. 420
19200406 - Förlovning 402
19200406 - Gotlands socialdemokraters partidistrikt 266
19200406 - Grisauktion på Rosendals gård. 229
19200406 - Josefina Karolina Högvall 279
19200406 - Kommendering. 295
19200406 - Lösöreauktion vid Karby i Roma. 305
19200406 - Lysning 259
19200406 - Olycksfall ombord. 298
19200406 - På sin 50-årsdag 316
19200406 - Passagerarelista. 231
19200406 - Pastor Axel Lutteman, 234
19200406 - Rättegångssaker. 221
19200406 - Silverbröllop 253
19200406 - Värdefull auktion 315
19200406 - Visby Idrottsförenings föreningstävlan 241
19200407 - Ännu ett dödsfall i nervfeber, 238
19200407 - Biskop K. H. Gez. von Schéele död. 303
19200407 - Ebba Edit Viktoria 238
19200407 - Einar 261
19200407 - Får kvarstå i tjänsten. 211
19200407 - Folkhögskolan i Hemse. 215
19200407 - Föreningen Sveriges Flottas 224
19200407 - Förlovning 216
19200407 - Genom auktion, 255
19200407 - I tryckfrihetsmålet 275
19200407 - Johanna Maria Elisabet Nyström 265
19200407 - Karl Söderlund 284
19200407 - Kyrkoherden skall bo i Stenkumla. 268
19200407 - Lorentina Katarina Larsdotter 265
19200407 - Lösöreauktion i Skälsö Vestkinde. 266
19200407 - Lysning 280
19200407 - Nervfeberepidemien. 259
19200407 - Olof Nicklas Fredricson 272
19200407 - Passagerarelista. 291
19200407 - Provinsialläkaretjänsten 314
19200407 - Rättegångssaker. 540
19200407 - Sällskapet D. B. V. 332
19200407 - Skolnytt. 323
19200407 - Statslån till fiskare. 285
19200407 - Till förste rådman 281
19200407 - Värdefull Kreaturs- och lösöreauktion 254
19200407 - Virke och Vedauktion i Vestkinde. 287
19200408 - Adolf Langes griftefärd. 126
19200408 - Aktiebolaget Gotländska kalk stenskompandet, 118
19200408 - Anbud å ved. 172
19200408 - Auktion. 315
19200408 - Basar 510
19200408 - Cykelmotor. 198
19200408 - Död. Johanna Elisabet Pettersson. 298
19200408 - Från hamnen. 175
19200408 - Från landsbygden. Hejde. 243
19200408 - Gotländska Fiskarenas Centralförening 144
19200408 - Gotlänningar på långtrade. 211
19200408 - Lösöreauktion vid Hästhage i Roma. 367
19200408 - Operasångarna Åke Wallgren och Knut Öhrström 162
19200408 - Temperatur och lufttryck 162
19200408 - Undersökningen av fyndet vid Södra Kyrkogatan. 164
19200408 - Upphandling av ved. 106
19200409 - A.-B. Gotlands Järnhandel 172
19200409 - Aktieägarne 314
19200409 - Auktion å en mindre hemmansdel. 229
19200409 - Auktion vid Länna gård. 200
19200409 - Auktion vid Stenstu i Levede. 224
19200409 - Biograferna. 464
19200409 - Biskop von Schéeles frånfälle. 146
19200409 - De båda prästerna få avgå från förslaget. 404
19200409 - Deltagande. HAGLUND. 292
19200409 - Död. Anna Josefina Kristina. 255
19200409 - Död. Brita Lena Hägg. 263
19200409 - Död. Carl Petter Ludvig Andersson. 260
19200409 - Död. Gustaf Fridolf Leonard Sahlsten. 296
19200409 - Död. Knut Henning Gezelius von Schéele. 154
19200409 - Fastighets- och Lösöreauktion 295
19200409 - Fastighetsauktion 251
19200409 - Fastighetsauktion vid Bjers i Lärbro. 266
19200409 - Födde och Döde. 168
19200409 - Förflyttningen blev dyr. 263
19200409 - Från hamnen. 191
19200409 - Från landsbygden. Alskog. 276
19200409 - Från landsbygden. Öja. 262
19200409 - Från landsbygden. Väte. 321
19200409 - Genom auktion, 302
19200409 - Idrottsföreningen Kamraterna 166
19200409 - Kreaturs- och lösöreauktion vid Halner i Bro. 346
19200409 - Kyrkoherde Husander fick nej. 202
19200409 - Kyrkosångarexamen 307
19200409 - Lösöreauktion i Arbetareföreningens lokal. 148
19200409 - Lösöreauktion vid Busarve i Barlingbo. 258
19200409 - Offentlig auktion i Follingbo. 256
19200409 - Offentlig auktion i Sproge. 266
19200409 - Omorganisationen av sjömanshusen. 154
19200409 - Passagerarelista. 182
19200409 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget 553
19200409 - Stor Hästauktion vid Vestninge i Lärbro. 302
19200409 - Tankeläsaren C. A. Leijkoff, 187
19200409 - Temperatur och lufttryck 188
19200409 - Turtabell 156
19200409 - Värdefull lösöreauktion vid Hakuse i Björke. 332
19200409 - Virke- och Vedauktion i Vestkinde. 379
19200410 - Ansökan om dispens 183
19200410 - Auktion invid Länna gård, Visby. 191
19200410 - Avliden åldring. 267
19200410 - Biskop von Schéele. 132
19200410 - Boskillnad. 154
19200410 - Deltagande. ERIKSSON. 127
19200410 - Död. Amalia Dorotea Svensson. 235
19200410 - Död. Johanna Josefina Hansson. 178
19200410 - Död. Johanna Mathilda Josefina Liljegren. 359
19200410 - Ecklesiastika skogsavkastningen 410
19200410 - Egendomsaffärer. 484
19200410 - Ett slutdömt ersättningamål. 225
19200410 - Fastighets- och Lösöreauktion 295
19200410 - Från landsbygden. Burs. 481
19200410 - Inskrivningsrevisionen 360
19200410 - Jordförsäljningen inorm Gotland. 124
19200410 - Kommunalskatteuppbörd. 182
19200410 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 344
19200410 - Med anledning av biskop 185
19200410 - Öppen fråga till Domkapitlet i Visby. 165
19200410 - Passagerarelista. 152
19200410 - Staden köper hus. 211
19200410 - Stadens markförvärv. 191
19200410 - Stadens vedbehov. 206
19200410 - Stadsfullmäktige 175
19200410 - Temperatur och lufttryck 227
19200410 - Till folkekolinspektör 159
19200410 - Vårens studentskrivningar 189
19200410 - Vattenledningsfrågan. 161
19200412 - Aktieägarna i Slite Cement och Kalk Aktiebolag 310
19200412 - Barnavårdsnämnden i Visby 213
19200412 - Biskop von Sehéeles frånfälle. 220
19200412 - C. W. af Ekenstam. 244
19200412 - Död. Birger Erik Georg. 487
19200412 - Död. Carl Wilhelm af Ekenstam. 183
19200412 - Död. Ingrid Katrina Olofsson. 359
19200412 - Död. Lennart Möller 424
19200412 - Död. Lorentina Katarina Andersson. 310
19200412 - Död. Mårten Johan Ferdinand Osin. 184
19200412 - Död. vår lilla älskling. 197
19200412 - Egendomsköp. 517
19200412 - Från hamnen. 240
19200412 - Fredrik Nordin död. 622
19200412 - Genom auktion, 625
19200412 - Hemse. 495
19200412 - I konkurs 399
19200412 - Legala notiser. 401
19200412 - Ljugarns skolfråga. 480
19200412 - Lösöreauktion 164
19200412 - Lösöreauktion vid BUSARVE I BARLINGBO. 342
19200412 - På Kapten Lundgrens auktion 188
19200412 - Passagerarelista. 340
19200412 - Rättegångs- och Polissaker. 738
19200412 - Stickspår vid Etelhem. 396
19200412 - Temperatur och lufttryck 258
19200412 - Tillstyrkat dispensansökan 381
19200412 - Vapenföra värnpliktiga 561
19200412 - Ved- och virkesauktionst 582
19200412 - Visby landstormsförening 227
19200413 - Ång. Thjelvar utsatt för missöde. 179
19200413 - Auktion å såghus, virke 348
19200413 - Brev från Fröjel. 469
19200413 - Deltagande. WENDLA JACOBSSON. 436
19200413 - Död. C. W. av Ekenstam. 249
19200413 - Död. Fredrika Olofsdotter. 390
19200413 - Död. Helena Kristina Lövkvist. 249
19200413 - Död. Hildur Maria Olivia Pettersson. 323
19200413 - Död. Olga Augusta Olsson. 457
19200413 - Död. Oskar Ferdinand Jakobsson. 427
19200413 - Fastighetsauktion. 509
19200413 - Förnyad upphandling av gula ärter. 467
19200413 - Från sjön. 273
19200413 - Fristad. 267
19200413 - Gotlands turistvägvisare, 169
19200413 - Häradshövdingeämbetet i södra domsagan 194
19200413 - Kungörelse. 476
19200413 - Lösöreauktion 471
19200413 - Passagerarelista. 258
19200413 - Rättegångs- och Polissaker. 605
19200413 - Selma Björkander död. 389
19200413 - Temperatur och lufttryck 257
19200413 - Till biskop von Schtéeles bår 211
19200413 - Visby kyrkliga ungdomsförening 163
19200414 - Aktieägarne 282
19200414 - Aktiebolaget C. J. Björkander & son, 235
19200414 - Ångfartyget »Thjelvars» 170
19200414 - Anslag för skogsdikning. 183
19200414 - Anslag till vågbrytarbygget. 180
19200414 - Ansvarsfrihet 204
19200414 - Auktion å kreatur m. m. 165
19200414 - Auktion å prima dragoxar. 180
19200414 - Bröllop 553
19200414 - Död. Jakob Niklas Jakobsson. 383
19200414 - Död. Selma Björkander. 180
19200414 - Fattigvårdssysalomannen får pension. 180
19200414 - Förlovning 196
19200414 - Från hamnen. 220
19200414 - Från landsbygden. Hablingbo. 332
19200414 - Från landsbygden. Vestkinde. 455
19200414 - Infäste 189
19200414 - Kanalarbetare! 333
19200414 - Kommunal vedhandel. 159
19200414 - Kreaturs- och lösöreauktion 322
19200414 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 362
19200414 - Meddelande från allmänheten. 514
19200414 - Nedläggandet av Fårösunds fästning. 448
19200414 - Passagerarelista. 210
19200414 - Platsen för nya hospitalet? 179
19200414 - Poliskåren kräver längre semester. 170
19200414 - Postbåten 210
19200414 - Staden köper hus. 176
19200414 - Stadens vattenledningsfråga. 152
19200414 - Stadernas samarbete i kommunalarbetarfrågor. 164
19200414 - Stadsfullmäktige 195
19200414 - Staten bekostar Stångaportalens konservering. 524
19200414 - Temperatur och lufttryck 218
19200414 - Till ledamöter 176
19200414 - Utsträckt utskänkningstid. 174
19200414 - Vall eller Stenkumla? 377
19200414 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 581
19200414 - Ved- och virkesauktion 577
19200415 - Biskop v. Schéeles begravning. 241
19200415 - Brevduvestation i Tingstäde. 358
19200415 - Britternas klockboj åter utlagd. 226
19200415 - Död. Jacob Johannes Larsson. 343
19200415 - Ett större frikyrkligt alliansmöte 182
19200415 - Förenade ordinarie 405
19200415 - Från hamnen. 177
19200415 - Från landsbygden. Ala. 375
19200415 - Från landsbygden. Burgsvik. 523
19200415 - Från landsbygden. Ljugarn. 306
19200415 - Gotlands militärförening 129
19200415 - Lediga tjänster. 147
19200415 - Passagerarelista. 180
19200415 - Rättvisans lotteri. 145
19200415 - Såsom tillräknelig 270
19200415 - Skandia Biografen 452
19200415 - Skogsrussens bevarande. 137
19200415 - Slite cement- och kalkaktiebolag 191
19200415 - Strejk vid järnvägsbygget. 302
19200415 - Temperatur och lufttryck 220
19200415 - Till kyrkoherde 253
19200415 - »Thjelvars» grundstötning. 131
19200416 - A. Höglund, Petsarvs i Sjonhem. 241
19200416 - Auktion å bodvaror m. m. 145
19200416 - Auktion å kreatur m. m. 154
19200416 - Auktion å såghus, 249
19200416 - Auktion i Hogrän. 278
19200416 - Auktion vid Ljuves i Sanda. 242
19200416 - Deltagande. Gardsten. 167
19200416 - Deltagande. VON SCHÉELE. 152
19200416 - Död. Dorotea Wilhelmina Hägg. 408
19200416 - Död. Kristina Josefina Qviström. 373
19200416 - Död. Olof Petter Daniel Granström. 242
19200416 - Entreprenadauktion 273
19200416 - Ersättning för utskänkningsrättigheter. 146
19200416 - Ett ovanligt besök 157
19200416 - Fastighetsauktion. 291
19200416 - Från hamnen. 165
19200416 - Från landsbygden. Levide. 240
19200416 - Genom exekutiv auktion, 319
19200416 - Gotlands-Sparbank 164
19200416 - Gotländska fiskarenas centralförening. 250
19200416 - Krigsrätten. 155
19200416 - Läroverket. 140
19200416 - Lösöreauktion i Hellvi. 260
19200416 - Lösöreauktion vid Snovalds i Hörsne 288
19200416 - Medelst offentlig auktion. 476
19200416 - Offentlig auktion i Martebo. 335
19200416 - Offentlig auktion i Sproge. 236
19200416 - På villande hav. 156
19200416 - Passagerarelista. 142
19200416 - Stadshotellet byter innehavare. 123
19200416 - Strandning. 278
19200416 - Temperatur och lufttryck 175
19200416 - Väghinder. 415
19200416 - Valnämderna. 166
19200416 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 434
19200416 - Visby Fabriks- och Hantverksförening 184
19200417 - Ång. Thjelvar 136
19200417 - Återfunna. 162
19200417 - Auktion. 312
19200417 - Avsked 132
19200417 - Biograferna. 486
19200417 - Död. Karl Arvid. 315
19200417 - Död. Lilly Josefina. 369
19200417 - Från hamnen. 201
19200417 - Lektor och komminister. 246
19200417 - Lördagen den 24 apr. 204
19200417 - Offentlig auktion. 303
19200417 - Passagerarelista. 168
19200417 - Statsbidrag till folkhöglskolan i Hemse. 300
19200417 - Tankeläsaren, 375
19200417 - Temperatur och lufttryck 234
19200417 - Tjänstledighet 273
19200417 - Tre avgjorda mål från Svea hovrätt. 158
19200417 - U-båten Delfinen, 147
19200419 - Aktieägarne 183
19200419 - Auktion i Sanda. 266
19200419 - Auktion. 284
19200419 - Behörighet till kyrkoherdetjänst. 203
19200419 - Deltagande. AF EKENSTAM. 217
19200419 - Död. Axel Hilmer Gudion. 234
19200419 - Död. Elin Sofia Gustava Engström. 333
19200419 - Död. Gustaf Georg Hägwall. 210
19200419 - Död. Johanna Fredrika Elisabet Kristoffersson. 216
19200419 - Död. Karl Gottfrid Karlsson. 364
19200419 - Död. Maria Lovisa. 294
19200419 - Död. Verner Emanuel Pettersson. 369
19200419 - Dödsfall. 148
19200419 - Från hamnen. 166
19200419 - Från landsbygden. Gammelgarn. 327
19200419 - Hemse. 312
19200419 - Kyrkosångareexamen 289
19200419 - Legala notiser. 157
19200419 - Lysning 171
19200419 - Mejeribolagets besvär avstyrkas. 265
19200419 - Passagerarelista. 173
19200419 - Rättegångs- och Polissaker. 350
19200419 - Skogssällskapets 355
19200419 - Temperatur och lufttryck 207
19200419 - Till riddare 281
19200420 - Auktion i Arbetareföreningens lokal. 186
19200420 - Död. Anna Matilda Vestergren. 202
19200420 - Död. Wilhelm Stenberg. 212
19200420 - En skolfråga. 274
19200420 - Förlängd kommendering. 134
19200420 - Från hamnen. 184
19200420 - Från landsbygden. Fårö. 348
19200420 - Nedannämnde insättare i D. B. V:s sparbank, 237
19200420 - Ogillade besvär. 142
19200420 - Passagerarelista. 135
19200420 - Temperatur och lufttryck 170
19200420 - Till gravens frid 184
19200420 - Tingstäde landstormsföreningti 331
19200421 - Auktion å lokomobil, 282
19200421 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 167
19200421 - Auktion i Lärbro. 311
19200421 - Auktion i Stenkumla. 241
19200421 - Biograferna. 525
19200421 - Dagens postbåt 205
19200421 - Deltagande. Johanna Josefina Hansson. 142
19200421 - Död. Anna Karolina Vesterberg. 286
19200421 - Död. Ebba. 227
19200421 - Död. Johan Oscar Pettersson. 191
19200421 - Död. Julia Lindström. 236
19200421 - En hästmarknad 187
19200421 - Fastighets- och lösöreauktion 243
19200421 - Fastighetsaffär. 186
19200421 - Folkskoleinspektör Linnman 183
19200421 - Från landsbygden. Buttle. 244
19200421 - Från landsbygden. Grötlingbo. 370
19200421 - Från landsbygden. Väte. 269
19200421 - Lotabarnskolornas verksamhet. 341
19200421 - Medan rågen mognar, 193
19200421 - På Fridhem, 195
19200421 - På grund av boutredning 264
19200421 - Passagerarelista. 152
19200421 - SKANDIA BIOGRAFEN - En äkta riddersman. 453
19200421 - Stor hästauktion i Visby. 178
19200421 - Temperatur och lufttryck 203
19200421 - Till föreståndarinna 193
19200421 - Vår mjölk och grädde. 180
19200422 - Auktion å gipssten. 141
19200422 - Broauktion. 137
19200422 - Deltagande. PETTERSSON. 160
19200422 - Det nya psalmboksförslaget, 120
19200422 - Död. Maria Mathilda. 154
19200422 - En storartad gåva 241
19200422 - Exekutivt 238
19200422 - Förbrytarekoloni till Fårösund? 297
19200422 - Från hamnen. 211
19200422 - Från landsbygden. Ala. 336
19200422 - Intet statsbidrag? 436
19200422 - Jordbrukarnas riksförbund. 582
19200422 - Jordfästning. G. Hägwall. 159
19200422 - Ledig tjänst. 169
19200422 - Passagerarelista. 141
19200422 - Rättegångs- och Polissaker. 299
19200422 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 175
19200422 - Södra domsagan. 136
19200422 - Statsanslag till utdikningaföretag. 314
19200422 - Tack. Jacobsson. 139
19200422 - Temperatur och lufttryck 180
19200422 - Väghinder. 514
19200423 - Aktiebolaget Snäckgärdsbaden 184
19200423 - Ändrad värnpliktstjänstgöring. 334
19200423 - Ångbåtebolaget fick nej. 160
19200423 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 166
19200423 - Auktion i Hellvi. 254
19200423 - Auktion i Rute. 226
19200423 - Auktion på torra bräder och ved. 247
19200423 - Avliden åldring. 187
19200423 - Biograferna. 501
19200423 - Brister i Barlingbokanalens upprensning. 284
19200423 - Deltagande. JAKOB & OSKAR JAKOBSSON. 299
19200423 - Deltagande. SELMA BJÖRKANDER. 134
19200423 - Död. Anna Maria Stenberg. 243
19200423 - Efterhållna lösdrivare. 206
19200423 - Egendomsaffärer. 554
19200423 - Födde och Döde. 238
19200423 - Från hamnen. 198
19200423 - Hemse folkhögskola. 292
19200423 - Kontroversen Reuser-Moberger. 230
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 245
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 229
19200423 - Offentlig auktion i Martebo. 272
19200423 - Offentlig auktion i Visby. 148
19200423 - Passagerarelista. 183
19200423 - Sliteångaren Othem 227
19200423 - Temperatur och lufttryck 179
19200423 - Tjänstledighet, 297
19200423 - Vem blir biskop på Gotland? 153
19200423 - Visby torgpris. 202
19200424 - Auktion å jordlägenhet i Bäl. 317
19200424 - Auktion hos fröken Johanna Nyström. 158
19200424 - Automobilspekulanter! 288
19200424 - De gotländska bolagens innehav 163
19200424 - Död. Johan Petter Pettersson. 438
19200424 - Död. Sofia Sandberg. 236
19200424 - Fastighetsaffärer. 215
19200424 - Fastighetsauktion. 281
19200424 - Folkskolläraretjänaten i Stånga, 346
19200424 - Från hamnen. 183
19200424 - Gotlands nation 135
19200424 - Markupplåtelse för skoltomtens utvidgning. 258
19200424 - Passagerarelista. 167
19200424 - Sjuttio år 335
19200424 - Slite. 198
19200424 - Stor Hästauktion i Visby. 151
19200424 - Temperatur och lufttryck 141
19200424 - Till löjtnant 123
19200424 - Vackert vårväder 120
19200424 - Wallgren- Öhrström-konserten 149
19200426 - Anmälan om fosterbarn. 143
19200426 - Auktionsuppbörd. 339
19200426 - Den största seglare, 139
19200426 - Död. Olof Niklas Pettersson. 312
19200426 - Femtio år 170
19200426 - Försäljning av kasserad materiel. 286
19200426 - Från hamnen. 176
19200426 - Gotlands landstormsförbund 181
19200426 - Legala notiser. 176
19200426 - Lysning 169
19200426 - Passagerarelista. 201
19200426 - Pastor Nehleens avskedsord till församlingarna. 338
19200426 - Prästlöneregleringan i Stenkumla. 266
19200426 - Rättegångd- och Polissaker. 214
19200426 - Strandning. 360
19200426 - Temperatur och lufttryck 220
19200426 - Understöd åt folkhögskolan i Hemse. 277
19200426 - Varning för fiskare m. fl. 177
19200426 - Visby Bio - Silkesstrumporna. 460
19200427 - Auktion i Hellvi. 260
19200427 - Auktion i Rute. 258
19200427 - Biograferna. 466
19200427 - Bland sökande 142
19200427 - Deltagande. HILMER LUTTEMAN. 110
19200427 - Eldsvåda ombord å ång. Thjelvar. 135
19200427 - Folkskolinspektörstjänsten. 127
19200427 - Från hamnen. 206
19200427 - Från landsbygden. Rute. 301
19200427 - Hamnavgiften i Rute hamn. 224
19200427 - Ingen sökande 201
19200427 - Jordupplåtelse från Väte annexhemman. 249
19200427 - Logen S:t Klemens, 141
19200427 - Passagerarelista. 201
19200427 - Rullföringsområdena. 125
19200427 - Sjuttio år 352
19200427 - Slite cement- och kalkaktiebolag 256
19200427 - Temperatur och lufttryck 228
19200427 - Till kyrkoherde 329
19200427 - Visby skyttegilles skolskjutningar 177
19200428 - Aktieägarne i Gotlands Järnvägsaktiebolag 153
19200428 - Auktion å potatis 297
19200428 - Auktionsuppbörd. 412
19200428 - Bröllop 159
19200428 - Död. Anna Margareta Lorentina Quiberg. 143
19200428 - Död. Emilia Amalia Svallingson. 327
19200428 - Död. Nils Petter Södergren. 306
19200428 - Död. Sofia Karolina Thomson. 179
19200428 - Ett fult nidingsdåd 170
19200428 - Fastighetsauktion vid Lilla Hästnäs. 251
19200428 - Fastighetsaultion. 285
19200428 - Föreningsregister. 340
19200428 - Från hamnen. 185
19200428 - Hyllad prästman. 458
19200428 - Monografen över Visby stadsmur. 184
19200428 - Passagerarelista. 158
19200428 - Studentskrivningarna. 154
19200428 - Tack. JOHANSSON. 159
19200428 - Temperatur och lufttryck 162
19200429 - Belönad lotsbragd. 199
19200429 - Berättigad till emeritilön. 121
19200429 - Bröllop 229
19200429 - De gamlas sommarhem 175
19200429 - Deltagande. GUSTAF SVENSSON. 233
19200429 - Död. Amanda Augusta Karolina Angelöf. 328
19200429 - Domkapitlet tillstyrket 206
19200429 - En miljon som gått upp i rök. 172
19200429 - Från landsbygden. Öja. 251
19200429 - Passagerarelista. 143
19200429 - Skillnad på komminister och e. o. prästman. 277
19200429 - Temperatur och lufttryck 170
19200429 - Träkumla får inte förfoga över stubbarna. 302
19200429 - Ungdomakursen i Hafdhem, 467
19200430 - Aktiebolaget Visby högre flickskola 233
19200430 - Auktion. 372
19200430 - Avkastningen vid prästskogarna i Vänge pastorat. 332
19200430 - Deltagande. LINDA. 275
19200430 - Det blir biskopsval. 151
19200430 - Död. Gunnel Ellen Helena. 259
19200430 - Eldsvådan å Thjelvar. 168
19200430 - Ett ofrivilligt kallbad 170
19200430 - Ett par hästar. 157
19200430 - Från hamnen. 155
19200430 - Från landsbygden Garda. 240
19200430 - Från sjön. 150
19200430 - Hemse. 379
19200430 - Hospitalet. 145
19200430 - Icke behörig. 287
19200430 - Ingen ersättning. 324
19200430 - Konkurs. 154
19200430 - Passagerarelista. 122
19200430 - Sammanträde med fiskare. 312
19200430 - Studieresorna till fastlandet. 159
19200430 - Termperatur och lufttryck 157
19200430 - Vedförsäljning från Gotska Sandön. 275
19281103 - Passagerarelista. 106