Rubrik Träffar
19200301 - Anna Elisabeth Hansson 1224
19200301 - Arbetareföreningens föreläsningar. 750
19200301 - Biograferna. 828
19200301 - C. A. Olsson 837
19200301 - Dödsfall. C. A. Olsson. 841
19200301 - Fängelsepredikantens årsredogörelse. 757
19200301 - För förfalskning 778
19200301 - Förlovning. 838
19200301 - Från hamnen. 745
19200301 - Genom auktion, 726
19200301 - Gotlands-Posten fälld. 692
19200301 - I härvarande kronohäkte 674
19200301 - Kolfrakternas reglering. 675
19200301 - Koncession å Lärbrojärnvägarna. 653
19200301 - Konsert 720
19200301 - Landshövding Stenström till en sändebudspost. 678
19200301 - Lysning 800
19200301 - Maria Olivia Olsson 1167
19200301 - Mary 1281
19200301 - Nils 1074
19200301 - Passagerarelista. 800
19200301 - Postverket. 717
19200301 - Rättegångssaker. 704
19200301 - Skeppargillets högtidsdag 649
19200301 - Skogsauktion. 701
19200301 - Skogslagen för Gotland. 470
19200301 - Statsbidrag till kemiska stationen. 393
19200301 - Stor auktion i Hemse. 454
19200301 - Temperatur och lufttryck 381
19200301 - Till dagskrönikan. 402
19200301 - Uppskov med inryckningen. 397
19200301 - Välgörenhetsmatinén 489
19200301 - Visby Bio - Bunker Beans Kejsardröm 418
19200301 - Visby landstormsförening 384
19200302 - Burs handelsaktiebolag. 394
19200302 - Dödsfall. Gustaf Wirde. 435
19200302 - Dyrtidsanslag till länet. 393
19200302 - Förlofvade. 446
19200302 - Från landsbygden. Sanda. 427
19200302 - Gotland fortfarande förskonat från spanskan. 416
19200302 - Icke tillåtet före barn 407
19200302 - Lotsstyrelsen 409
19200302 - Lysning 480
19200302 - Passagerarelista. 449
19200302 - Prästerligt lönetillskott. 454
19200302 - Rättegångssaker. 500
19200302 - Skeppargillet 566
19200302 - Till dagskrönikan. 480
19200302 - Tillstyrkt markinköp. 517
19200303 - 12 krigsbarn. 444
19200303 - Auktion å djur och rotfrukter. 465
19200303 - Auktion å skogsmark. 423
19200303 - Auktion i Sigsarve i Viklau. 364
19200303 - Den nya fiskeritillsyningsmannen. 429
19200303 - En mindre lämplig utgång 432
19200303 - Fastighets- & Lösöreauktion 449
19200303 - Femtiofem år 435
19200303 - Havreleverans till armén. 474
19200303 - I konkurs 451
19200303 - Kungörelse. 440
19200303 - Lösöreauktion vid Nybjers i Hörsne. 412
19200303 - Offentlig auktion. 524
19200303 - Passagerarelista. 474
19200303 - Stenkumla skyttegille 486
19200303 - Temperatur och lufttryck 424
19200303 - Till dagskrönikan. 483
19200303 - Tillbud till kolosförgiftning 456
19200303 - Ung flicka förfalskar järnvägsbiljett. 406
19200303 - Velocipeder och motorer 400
19200304 - Ångaren Borghild på provtur. 450
19200304 - Anna Katharina Gustafva Ringbom 1065
19200304 - Av smittosamma sjukdomar 406
19200304 - Betodlarnas fraktkostnader. 489
19200304 - Biograferna. 490
19200304 - Carl Herman Åkerblom 930
19200304 - Dispansansökan. 498
19200304 - Dödsfall. Gustaf Nyman. 407
19200304 - En Stämningsfull sorgeakt 640
19200304 - Från landsbygden. Ala. 384
19200304 - Från landsbygden. Garda. 470
19200304 - Från landsbygden. Kräklingbo. 465
19200304 - Från sjön. 430
19200304 - Gustaf Nyman 631
19200304 - Krigsrätt 413
19200304 - Maria Katarina Pettersson 564
19200304 - Myrbranden i Roma. 456
19200304 - Passagerarelista. 417
19200304 - Rättegångs- och Polissaker. 613
19200304 - Skandia Biografen. 389
19200304 - Stor egendomsaffär. 439
19200304 - Till dagskrönikan. 347
19200304 - Timmerhandlaren Hansens miljonsvindel. 500
19200305 - 100 år 410
19200305 - Anslag all Gotlands artillerikår. 407
19200305 - Bolsievikernas stulna diamanter. 462
19200305 - Den falske fursten. 428
19200305 - En frihetshjältes död. 488
19200305 - En ny nervfeberepidemi under uppsegling? 410
19200305 - En ovanligt duktig åldring 394
19200305 - Finländskt aeroplan störtar över en folkhop. 403
19200305 - Födde. 390
19200305 - Förlofvade. 407
19200305 - Från hamnen. 360
19200305 - Från landsbygden. VÄTE. 342
19200305 - Lundastudent avliden av kolosförgiftning. 380
19200305 - Mannen från Titanic. 403
19200305 - Olyckshändelse på lotsångaren Vega. 352
19200305 - Passagerarelista. 397
19200305 - Rättegångs- och Polissaker. 369
19200305 - Till dagskrönikan. 428
19200305 - Till ordförande 388
19200305 - Två offer för Bråvikens is. 354
19200305 - Vårtecken. 462
19200306 - Anna Christina Ronander 928
19200306 - Arbetsfred. 487
19200306 - Auktion lördagen den 13 mars 390
19200306 - Befälsövningar. 372
19200306 - Brandväsendet. 388
19200306 - Brottsligheten. 328
19200306 - Dödsfall. Bernhard Sandström. 461
19200306 - En obotlig. 367
19200306 - En tös med sinnesnärvaro. 359
19200306 - Fartygskollission. 355
19200306 - Förlofvade. 352
19200306 - Förlovning 433
19200306 - Försök till kassaskåpssprängning. 394
19200306 - Från landsbygden. NÄR. 394
19200306 - Från sjön. 401
19200306 - Fridlysta fåglar. 334
19200306 - Genom offentlig auktion, 453
19200306 - Höstsäden 453
19200306 - Hovrättsdomar. 409
19200306 - Lagfart å Donnerska hagen. 574
19200306 - Mannen som förlorade minnet. 452
19200306 - Mary Pickfords skilsmässa. 507
19200306 - Mordgärning. 441
19200306 - Nervfebern. 477
19200306 - Passagerarelista. 393
19200306 - R. V. O. Bernhard Sandström 535
19200306 - Reklam. Clyno. 477
19200306 - Spanska sjukan 473
19200306 - Stadens tvättinrättning. 455
19200306 - Stark storm över en stor del av Sverige. 501
19200306 - Svea hovrätt mot dödsstraffets avskaffande. 429
19200306 - Till dagskrönikan. 454
19200306 - Undantag från butikstängningslagen. 459
19200308 - Befarad stor sjöolycka. 457
19200308 - Dispens för hamnarbetena i Visby. 488
19200308 - Döde. Karl Bernhard Sandström. 411
19200308 - Domkapitlet om Martebovarningen. 455
19200308 - Fastighetsauktion 419
19200308 - Första förhör 389
19200308 - Från hamnen. 447
19200308 - Från landsbygden. Sjonhem. 478
19200308 - Gerda Elisabet 1079
19200308 - Jordfästning. 503
19200308 - Karl Oskar Nordberg 574
19200308 - Katharina Öman 927
19200308 - Lagförslag om inteckning i fartyg. 523
19200308 - Lösöreauktion i Hellvi. 455
19200308 - Lösöreauktion vid Mattise i Bunge. 408
19200308 - Lysning 525
19200308 - Olivia Margareta Elisabet Engström 620
19200308 - Passagerarelista. 434
19200308 - Rättegångssaker. 420
19200308 - Regeringskrisen. 485
19200308 - Skandia Biografen. De svarta husarerna. 456
19200308 - Sune 528
19200308 - Till dagskrönikan. 442
19200308 - Utslag i tryckeirihetsmålet 385
19200308 - Visby skyttegille 468
19200309 - Argos förlisning. 475
19200309 - Av spanska sjukan, 403
19200309 - Banvakt överkörd och dödad. 443
19200309 - En bärsärk. 447
19200309 - Explosion i teater. 438
19200309 - Fångantalet minskas alltjämt. 392
19200309 - Föredrag i mosskultur 419
19200309 - Linjeångaren Maine 456
19200309 - Mystiskt dödsfall i Göteborg. 464
19200309 - Passagerarelista. 413
19200309 - Rättegångssaker. 411
19200309 - Sliteångaren Othem 407
19200309 - Till dagskrönikan. 361
19200310 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands styrelseberättelse 403
19200310 - Auktion å avelstjurar. 402
19200310 - Auktion i Alskog. 465
19200310 - Bernhard Sandström 575
19200310 - Biltävlingens vinnare. 441
19200310 - De Nya Männen. 474
19200310 - Drunknade. 541
19200310 - Egendomsaffär. 368
19200310 - Elektriska ledningar vid Gotland artillerikår. 425
19200310 - Fardhems skyttegille 399
19200310 - Fastighetsauktion 455
19200310 - Födde. 419
19200310 - Från landsbygden. VÄTE. 415
19200310 - Fyrtio timmar i masttornen. 435
19200310 - Gotlands fornsal 465
19200310 - Intet arvode åt tillsyningsmannen. 364
19200310 - Ko lekt. 445
19200310 - Lösöreauktion vid Björkome i Veskinde. 411
19200310 - Lösöreauktion vid Mörby i Hörsne. 482
19200310 - Nerfeberepidemien. 444
19200310 - Nils Rasmusson 482
19200310 - Passagerarelista. 460
19200310 - Sjuttiofem år 399
19200310 - Stadens brandväsen. 426
19200310 - Striden om en vindsvåning. 391
19200310 - Svår explosion. 392
19200310 - Till ingen åtgärd. 403
19200310 - Utsträckt utskänkningstid. 377
19200310 - Vägarna på landsbygden 416
19200311 - 430 minor 414
19200311 - Bolsjevismen på återtåg. 452
19200311 - Dyrtidsanslag till Vänge. 359
19200311 - En sinnessjuks tilltag. 352
19200311 - Från hamnen. 376
19200311 - Från landsbygden. Burs. 351
19200311 - Från landsbygden. GARDA. 362
19200311 - Från landsbygden. Hesselby. 362
19200311 - Gotlands Allehandas karta 348
19200311 - Huru Europa återuppbyggas. 365
19200311 - Krigskonjunkturskatten 391
19200311 - Landstingens ombudsmöte i Stockholm i dag. 383
19200311 - Lediga kyrkoherdeförordnanden. 368
19200311 - Nya våldsdåd av sinnteinarna. 410
19200311 - Nyemissioh Slite cement. 362
19200311 - Passagerarelista. 364
19200311 - Priserna på oljor stiga starkt. 429
19200311 - Sitt förord 393
19200311 - Skandia biografen. Med fullmakt från Arizona. 382
19200311 - Socialstyrelsen vill ingen ändring i åttatimmarslagen. 397
19200311 - Svensk radioförbindelse med Amerika. 348
19200311 - Vaktombytet. 389
19200311 - Visby Bio. Fri som fågeln. 405
19200312 - Anna Wassberg 467
19200312 - Anslag till Gotlands infanteri regemente. 411
19200312 - Årets egnahemslån till länet. 411
19200312 - Atlingbos obligatoriska fortsättningsskola. 455
19200312 - Auktion å bodvarulager m. m. 383
19200312 - Auktion å fastighet, 392
19200312 - Auktion vid Bara i Etelhem. 390
19200312 - Edgången fastställd. 397
19200312 - Fastighetsauktion vid Nors i Veskinde. 419
19200312 - Fisket i Gotlands län under 1919. 428
19200312 - Född 396
19200312 - Folk-Biografen. Den stora skrällen. 381
19200312 - Från landsbygden. BURGSVIK. 403
19200312 - God fiskelycka. 405
19200312 - Gudstjänst i skolsalen 444
19200312 - Guldbröllop 515
19200312 - Hugo Ernst Fredrik Ström 811
19200312 - Inskrivningsrevisionen 408
19200312 - Lagstiftningen mot bolags jordförvärv. 366
19200312 - Nervfebern. 352
19200312 - Passagerarelista. 365
19200312 - Till vice ordförande 376
19200312 - Utvandringen. 369
19200313 - Ändrad utprickning vid Ar. 357
19200313 - Åtal för Amerikaskorna. 361
19200313 - Barnens spalt. 380
19200313 - Bilolycka med dödlig utgång. 410
19200313 - Charlotta Margareta Johansson 843
19200313 - Ett tämligen enastående fall 397
19200313 - Fastighetsaffär. 363
19200313 - Från landsbygden. Väte. 375
19200313 - Gudstjänsterna i Eksta pastorat. 394
19200313 - Hejdeby församling oeh kyrkans grundvalar. 381
19200313 - Johannes Uno Lindblom 798
19200313 - Kapten Sandströms begravning 364
19200313 - Medlemmarna i Tingstädeortens tjurförening 392
19200313 - Oväntat efterspel till religiös sammankomst. 444
19200313 - Passagerarelista. 353
19200313 - Till svärdsman 395
19200313 - Utprickning en i Fårösund. 499
19200313 - Värdefull Avelsdjursauktion m. m. 358
19200313 - Visbykretsen av Sv. Röda korset 384
19200316 - Åldrig flygare. 339
19200316 - Åldring innebränd under upprörande omständigheter. 343
19200316 - Atlingbo fortsättningsskola. 363
19200316 - Auktion å Utsädesspannmål och kreatur 340
19200316 - Egen förste provinsialläkare i länet. 344
19200316 - En fasansfull dödsolycka 376
19200316 - Endast en lärare i Klinte högre folkskola. 365
19200316 - Ett ovanligt intressant fynd 416
19200316 - Fortifikationsförrådet inventeras. 383
19200316 - Från landsbygden. ÖSTERGARN. 429
19200316 - Gustaf Nyman 383
19200316 - Hangvarsmejeriets spillvatten inför k. m:t. 416
19200316 - Hedrad gotlänning. 518
19200316 - JOHANNA NORDBERG 490
19200316 - Karin Ingmarsdotter. 657
19200316 - Ny kamin i Bro kyrka? 373
19200316 - Passagerarelista. 411
19200316 - Rättegångssaker. 436
19200316 - Skogsarbetare på bärsarkagång. 335
19200316 - Spanska sjukans härjningar. 350
19200316 - Till dagskrönikan. 361
19200316 - Underhållet av landsvägen Visby—Västergarn. 377
19200316 - Vinter 408
19200316 - Visby badhusaktiebolag 420
19200317 - Å auktionen vid Hallfreda i Follingbo 427
19200317 - Anna Wassberg 576
19200317 - Arrendeauktion. 406
19200317 - Auktion lördagen den 20 mars 427
19200317 - Auktion. 416
19200317 - Bernhard Sandström 584
19200317 - Bröllop 431
19200317 - Ett dödsfall i spanska sjukan 432
19200317 - Fastighetsauktion å Gamlegårds i Rute. 396
19200317 - Från landsbygden. ÖJA. 409
19200317 - Gottfrid, Östergren 878
19200317 - Gustaf Danielsson 496
19200317 - I ångbåtsturerna 426
19200317 - Ingen undantagsställning för Träkumla. 423
19200317 - Jakob Petter Olofson 833
19200317 - Lasarettet. 454
19200317 - Margit 887
19200317 - Modärnt. 466
19200317 - Nervfeberepidemien. 428
19200317 - Norra vågbrytarebygget. 367
19200317 - Passagerarelista. 384
19200317 - Rättegångssaker. 441
19200317 - Rudolf Gardelius 874
19200317 - Signe Linnéa Maria 857
19200317 - Sylfaste mejeriaktiebolag 445
19200317 - Till dagskrönikan. 388
19200317 - Ungdomskursen i Havdhem 393
19200317 - Väderleken. 418
19200318 - Anna Elisabet Olofsson 478
19200318 - Äntligen fast. 386
19200318 - Av smittosamma sjukdomar 363
19200318 - Biograferna. 379
19200318 - Bröllop i Konsthallen. 384
19200318 - Det var spanska sjukan. 363
19200318 - Elektrisk drift i väderkvarn! 389
19200318 - En engelsk miljonär som skräddare. 323
19200318 - Flensborg en fristad i likhet med Fiume? 330
19200318 - Folk-Biografen. En västerns fribytare. 339
19200318 - Från landsbygden. ALSKOG. 385
19200318 - Från landsbygden. ALVA. 376
19200318 - Från landsbygden. GARDA. 431
19200318 - Fritz Peter Nyman 472
19200318 - John Stenberg 639
19200318 - Kon sköt slaktaren. 418
19200318 - Kronans rätt bevakas. 403
19200318 - Marinen. 668
19200318 - Ny fiskeristadga, 398
19200318 - Ny minsvepningar planerade. 349
19200318 - Passagerarelista. 313
19200318 - Skandia Biografen. Äventyrarnas överman. 436
19200318 - Statsmedel till avdikningsföretag. 354
19200318 - Tåkerns svanor hålla på att utrotas. 322
19200318 - Teodor Heintz död. 361
19200318 - Till dagskrönikan. 423
19200319 - Allmänneligen efterlysas 393
19200319 - Än en gång Äuglehaug. 509
19200319 - Anders Gabriel Adolf Hederstedt 633
19200319 - Auktion å rotfrukter, svin och mjölkkor 396
19200319 - Auktion vid Bara i Etelhem. 438
19200319 - Aution å mjölkkor och svin m. m. 375
19200319 - Befälhavareskifte å Gotlandsbåtarna. 359
19200319 - Den nya fiskeristadgan. 372
19200319 - Från sjön. 378
19200319 - Fullmakt 402
19200319 - Gotlands ångverksväg. 448
19200319 - Jenny Maria Augusta 1053
19200319 - Jordfästning 423
19200319 - Kyrkoherdeval 401
19200319 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 448
19200319 - Militära förordnanden. 417
19200319 - Nervfebern. 326
19200319 - Passagerarelista. 346
19200319 - Rättegång- och Polissaker. 304
19200319 - Ronehamns stångmärke 329
19200319 - Såsom sökande 357
19200319 - Slite Cement ökar aktiekapitalet. 376
19200319 - Teater och dans. 364
19200319 - Teodor Heintz 495
19200319 - Till "En ung gotländska". 442
19200319 - Tjänstledighet 368
19200319 - Väderleken. 370
19200319 - Visby torgpris. 420
19200320 - Aktiebolaget Affärsbanken 294
19200320 - Änkefru Bina Lundins jordfästning 363
19200320 - Anna Amalia Augusta Bolin 353
19200320 - Auktion å Norderire i Lärbro. 351
19200320 - Bantågen vid Visby station 369
19200320 - De gotländska raukarna och deras bevarande. 395
19200320 - Dyrtidsanslag till länet. 373
19200320 - Edvard Vilhelm Esklund 347
19200320 - Från domkapitlet. 391
19200320 - Från hamnen. 328
19200320 - Från landsbygden. Öja. 435
19200320 - Från sjön. 354
19200320 - Fullmakt på kyrkoherdetjänsten 312
19200320 - General Judenitsj vittnar i ryssmålet. 369
19200320 - Gotlands sedighetsförening 312
19200320 - Herrar motorplogsspekulanter! 327
19200320 - I nerrfeber 373
19200320 - Kreaturs- och Lösöreauktion i Klintehamn. 355
19200320 - Kullherg & C:o A.-B. i Katrineholm 316
19200320 - Lösöreauktion på Ljugarn. 401
19200320 - Modärna Lantbruksmaskiner 347
19200320 - ortfarande ingen sökande läkare till Slite. 307
19200320 - På sin 65-årsdag 298
19200320 - Passagerarelista. 317
19200320 - Rättegångs- och Polissaker. 361
19200320 - Skandia-Biografen. Bomben. 297
19200320 - Temperatur och lufttryck 333
19200320 - Till dagskrönikan. 354
19200322 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland. 327
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde 339
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde m. m. 287
19200322 - Auktion å ved och virke 317
19200322 - Auktion vid Petes i Hablingbo. 334
19200322 - Auktion, Gannor i Lau. 332
19200322 - Auktion, Tomta i Rone. 369
19200322 - Avliden trotjänare. 366
19200322 - De osäkra fordringarna avskrivas. 333
19200322 - Dyrtidsanslagen. 361
19200322 - Fastighets- och lösöreauktion i Hangvar. 300
19200322 - Förlofvade 408
19200322 - Konserten i domkyrkan. 339
19200322 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 409
19200322 - Lösreauktion, Nyhamn i Lärbro. 412
19200322 - Mat pestfaran genom råttorna. 336
19200322 - Nytt statslån till Slite-Roma järnväg begärt. 534
19200322 - På sin 60-årsdag 347
19200322 - Passagerarelista. 366
19200322 - Rättegångssaker. 369
19200322 - Sextio år 439
19200322 - Sigrid Aina Helena 859
19200322 - Till dagskrönikan. 428
19200322 - Vid auktionen hos Elektriker Kempe. 353
19200323 - Årets infanterifältövning. 337
19200323 - Den svenska fåraveln. 399
19200323 - Det tionde kyrkliga mötet, 344
19200323 - Egendomsaffär. 301
19200323 - Ett tillbud till automobilolycka 316
19200323 - Ett vackert vårväder, 325
19200323 - Från hamnen. 348
19200323 - Från landsbygden. ESKELHEM. 327
19200323 - Från landsbygden. HALLA. 360
19200323 - Från landsbygden. Roma. 419
19200323 - Inskrivningsrevisionen. 338
19200323 - Lärbro pastorat. 359
19200323 - Lye vill tillhöra Hemse provinsialläkardistrikt. 312
19200323 - Lysning 382
19200323 - Passagerarelista. 381
19200323 - Slite Cement slår in på nya banor. 352
19200323 - Stycknings- & lösöreauktion på Vible gård. 326
19200323 - Temperatur och lufttryck 326
19200323 - Vapenövningarna vid infanteriet. 366
19200323 - Vedbrist inom Gotlands län. 341
19200323 - Vid fäkttävlingen 336
19200323 - Visby bollklubb 321
19200324 - Anna Östergren 310
19200324 - Åter strejk vid Rute cementfabrik. 331
19200324 - Åttio år 363
19200324 - Auktion å Broväg. 305
19200324 - Axel Pettersson 354
19200324 - Bröllop 332
19200324 - Fastighetsauktion vid Svie i Alva. 318
19200324 - Folkbiografen. En junker på äventyr. 306
19200324 - Försäljningspriser å frankokuvert. 355
19200324 - Från hamnen. 331
19200324 - Från landsbygden. VÄTE. 347
19200324 - Georg 306
19200324 - Gotlands nation 310
19200324 - Gotlandsfiskarnes sammanslutning. 367
19200324 - Kluven av cirkelsågen. 311
19200324 - Kopparnickelmynt. 341
19200324 - Krigsrätt 323
19200324 - Kvinnor få rösträtt vid borgmastareval. 366
19200324 - Kyrkoherde före 30 år? 347
19200324 - Laura Maria Albertina Häglund 309
19200324 - Lindring i byggnadsskyldigheten. 325
19200324 - Lösöre- och arrendeauktion vid Nors i Vestkinde. 346
19200324 - Musikgudstjänst 319
19200324 - På sin 60-årsdag 367
19200324 - Passagerarelista. 322
19200324 - Pellerins Cocos-Smör. 320
19200324 - Professor Romdahl 312
19200324 - Stenkumla pastorat. 347
19200324 - Strålin & Persson, Korsnäs. 332
19200324 - Temperatur och lufttryck. 314
19200324 - Tjänstledighet 312
19200324 - Tyska myndigheterna ta i på skarpen. 298
19200326 - Anna Kristina Ingeborg Lundgren 329
19200326 - Auktion å Norderire i Lärbro. 364
19200326 - Den lille klämdes till döds i tröskverket. 306
19200326 - Det andra dödsfallet i nervfeber 293
19200326 - En mystisk historia i Strömstad. 309
19200326 - Från sjön. 411
19200326 - Lars Duse död. 780
19200326 - Lars Fredrik Duse 467
19200326 - Lösöreauktion vid Moos i Stenkyrka. 361
19200326 - Lotsförmannen får erkännande. 296
19200326 - På sin 80-årsdag 509
19200326 - Passagerarelista. 389
19200326 - Sofia Kristina Stenberg 349
19200326 - Till verkställande styrelseledamot 357
19200327 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland 469
19200327 - Avlagd examen. 354
19200327 - Axel 363
19200327 - En ny havresort. 331
19200327 - Ett leveransmål inför hovrätten. 391
19200327 - Flickskolefesten 307
19200327 - Född 338
19200327 - Från fröken Elisif Hellgren 316
19200327 - Från hamnen. 340
19200327 - Gotlands hästavels- och hingst ägareförening 352
19200327 - Nervfeberepidemien 366
19200327 - Passagerarelista. 375
19200327 - Sin tjänstgöring som vapenofficer 391
19200327 - Till dagskrönikan. 358
19200327 - Visby frisinnade valmansförening 433
19200329 - A.-B. Visby järn- och maskinaffär 371
19200329 - Adolf Lange död. 332
19200329 - Anna Kristina Albertina Eklund 309
19200329 - Auktion på Adelsgatan 5 325
19200329 - Ett par skenande hästar 342
19200329 - Fall av nervfeber 437
19200329 - Folkskolekinspektionen. 355
19200329 - Från hamnen. 367
19200329 - Gotlands-Posten frikännes av juryn. 440
19200329 - Ida Carolina 350
19200329 - Kungörelse. 311
19200329 - Lysning 328
19200329 - Lysning till äktenskap 321
19200329 - Passagerarelista. 364
19200329 - Rättegångssaker. 326
19200329 - S. F. Svensson 360
19200329 - Sjöförklaring 351
19200329 - Sjöman omkommen genom drunkning i Visby hamn. 394
19200329 - Skandia Biografen. 330
19200329 - Skolnytt från Dalhem. 335
19200329 - Svante Kristian 361
19200329 - Till dagskrönikan. 328
19200329 - Tvist om skogsförsäljningsmedel. 357
19200329 - Väderlekstelegram till fartygen. 326
19200329 - Visby koloniträdgårasförening u. p. a. 330
19200330 - Anslag till skogsodlingens främjande. 330
19200330 - Auktion å Malms i Hellvi. 368
19200330 - Biograferna. 377
19200330 - Dan 342
19200330 - Det mystiska dödsfallet i Tellusborg. 351
19200330 - En ny katalog 390
19200330 - Fastighetsaffär. 337
19200330 - Femtio år 342
19200330 - Fole pastorat vakanssättes. 306
19200330 - Förlofvade 503
19200330 - Förlovning 318
19200330 - Från hamnen. 599
19200330 - Från sjön. 441
19200330 - Gotlands Gille 445
19200330 - Gotlands idrottsförbund 564
19200330 - Jacob Niklas Timoteus Jacobsson 892
19200330 - Olof Segergren 457
19200330 - Passagerarelista. 326
19200330 - Rättegångs- och Polissaker. 331
19200330 - Sjuttio år 326
19200330 - Spanska sjukan härjar i fängelserna. 334
19200330 - Till folkskollärare 346
19200330 - Till självständigt apotek 335
19200330 - Till underlöjtnant 305
19200330 - Tjänstledighet 321
19200331 - Anna Hafdell, Suderbys i Hejdeby. 355
19200331 - Auktion å kreatur och utsäde. 291
19200331 - Auktion vid Källstäde i Lärbro. 318
19200331 - Axel August Emil Johnsson 336
19200331 - B. K. avvecklar. 341
19200331 - Beträffande påsklovet 305
19200331 - D. B. V:s paviljong 321
19200331 - En anmälan mot folkskoleinspektör Moberger 367
19200331 - En tomtupplåtelse. 370
19200331 - En utagerad rättshistoria. 413
19200331 - Flygolycka vid Vänersborg. 340
19200331 - Från hamnen. 308
19200331 - Från landsbygden. BOGE. 398
19200331 - Från landsbygden. GAMMALGARN. 300
19200331 - Gotlands smör- och äggexportförening 286
19200331 - Hushållningssällskapet 591
19200331 - Intagen lysboj. 566
19200331 - Kungörelse. 503
19200331 - Kyrkoherdeförordnanden 462
19200331 - Minneslista torsdagen den 1 april 1920. 357
19200331 - Ny automobiltaxa 341
19200331 - Olof Niklas Dahlström 322
19200331 - Passagerarelista. 331
19200331 - Per Adolf Lange 408
19200331 - Rymmarens dom. 378
19200331 - Södra domsagan. 328
19200331 - Till dagskrönikan. 564
19200331 - Visby södra koloniträdgårdförening u. p. a. 526
19200401 - A. B. Visby Silikattegelfabrik 372
19200401 - Åttio år 428
19200401 - Barnamodern får gå eden. 360
19200401 - Bröllop 423
19200401 - En herre for till Visby. 434
19200401 - Fastighets- & virkesauktien i Hörsne. 807
19200401 - Fastighetsauktion vid Dunegårda i Dalhem. 522
19200401 - Femtio år 385
19200401 - Från hamnen. 325
19200401 - I härvarande kronohäkte 264
19200401 - I sitt 100:de år 376
19200401 - In memoriam. 350
19200401 - Johny Ragnhild Amalia Pettersson 374
19200401 - Passagerarelista. 308
19200401 - Postkontoret 364
19200401 - Strömma handels- och industriförening 332
19200401 - Till postexpeditör 339
19200401 - Visby bollklubb 376
19200401 - Visby sjuk- och begravningshjälpskassa 416
19200403 - Arbetsförmedlingen under mars. 363
19200403 - Auktion i Lummelunda. 565
19200403 - Auktion i Västergarn 428
19200403 - Auktion vid Lauks i Lokrume. 357
19200403 - Betteckningen. 413
19200403 - Bröllop 426
19200403 - Burgsviks handelsaktiebolag 380
19200403 - Den ryska handelsdelegationen. 303
19200403 - En tankeläsare, 336
19200403 - Entreprenadauktioner 522
19200403 - Epidemirapporterna 332
19200403 - Fastighetsaffär. 357
19200403 - Fastighetsauktion i Boge. 433
19200403 - Från hamnen. 460
19200403 - I Gotlands sparbank 416
19200403 - Johanna Maria Katarina Höök 432
19200403 - Konsert i domkyrkan 376
19200403 - Lösöreauktion vid Nora i Vamlingbo. 355
19200403 - Maskeradbal 389
19200403 - Nils Otto Gustav 336
19200403 - Om rektor P. A. Lange, 413
19200403 - På sin 50-årsdag 358
19200403 - Passagerarelista. 359
19200403 - Pengar saknas till en ny livbåt. 314
19200403 - Prästerliga förordnanden. 448
19200403 - Quick Tårtan. 389
19200403 - Sliteångaren Othem 304
19200403 - Till dagskrönikan 357
19200403 - Till hedersledamot 302
19200403 - Träkumla får inte elda kyrkan med stubbved. 329
19200403 - Tulluppbörden 318
19200403 - Venia 312
19200406 - Alma Johanna 280
19200406 - Auktion Frölingsåker, Visby. 328
19200406 - Catharina Jacbina Jacobsson 278
19200406 - En hemsk eldsvåda, 361
19200406 - Fastighets- & virkesauktion Hörsne. 411
19200406 - Förlovning 393
19200406 - Gotlands socialdemokraters partidistrikt 261
19200406 - Grisauktion på Rosendals gård. 222
19200406 - Josefina Karolina Högvall 271
19200406 - Kommendering. 285
19200406 - Lösöreauktion vid Karby i Roma. 293
19200406 - Lysning 253
19200406 - Olycksfall ombord. 292
19200406 - På sin 50-årsdag 309
19200406 - Passagerarelista. 225
19200406 - Pastor Axel Lutteman, 227
19200406 - Rättegångssaker. 215
19200406 - Silverbröllop 243
19200406 - Värdefull auktion 307
19200406 - Visby Idrottsförenings föreningstävlan 234
19200407 - Ännu ett dödsfall i nervfeber, 231
19200407 - Biskop K. H. Gez. von Schéele död. 280
19200407 - Ebba Edit Viktoria 232
19200407 - Einar 256
19200407 - Får kvarstå i tjänsten. 206
19200407 - Folkhögskolan i Hemse. 211
19200407 - Föreningen Sveriges Flottas 216
19200407 - Förlovning 213
19200407 - Genom auktion, 247
19200407 - I tryckfrihetsmålet 268
19200407 - Johanna Maria Elisabet Nyström 258
19200407 - Karl Söderlund 279
19200407 - Kyrkoherden skall bo i Stenkumla. 263
19200407 - Lorentina Katarina Larsdotter 261
19200407 - Lösöreauktion i Skälsö Vestkinde. 263
19200407 - Lysning 275
19200407 - Nervfeberepidemien. 254
19200407 - Olof Nicklas Fredricson 266
19200407 - Passagerarelista. 282
19200407 - Provinsialläkaretjänsten 306
19200407 - Rättegångssaker. 529
19200407 - Sällskapet D. B. V. 324
19200407 - Skolnytt. 313
19200407 - Statslån till fiskare. 282
19200407 - Till förste rådman 275
19200407 - Värdefull Kreaturs- och lösöreauktion 249
19200407 - Virke och Vedauktion i Vestkinde. 278
19200408 - Adolf Langes griftefärd. 120
19200408 - Aktiebolaget Gotländska kalk stenskompandet, 112
19200408 - Anbud å ved. 163
19200408 - Auktion. 303
19200408 - Basar 484
19200408 - Cykelmotor. 186
19200408 - Död. Johanna Elisabet Pettersson. 285
19200408 - Från hamnen. 166
19200408 - Från landsbygden. Hejde. 230
19200408 - Gotländska Fiskarenas Centralförening 137
19200408 - Gotlänningar på långtrade. 202
19200408 - Lösöreauktion vid Hästhage i Roma. 354
19200408 - Operasångarna Åke Wallgren och Knut Öhrström 152
19200408 - Temperatur och lufttryck 154
19200408 - Undersökningen av fyndet vid Södra Kyrkogatan. 150
19200408 - Upphandling av ved. 102
19200409 - A.-B. Gotlands Järnhandel 161
19200409 - Aktieägarne 297
19200409 - Auktion å en mindre hemmansdel. 216
19200409 - Auktion vid Länna gård. 188
19200409 - Auktion vid Stenstu i Levede. 213
19200409 - Biograferna. 425
19200409 - Biskop von Schéeles frånfälle. 136
19200409 - De båda prästerna få avgå från förslaget. 375
19200409 - Deltagande. HAGLUND. 279
19200409 - Död. Anna Josefina Kristina. 240
19200409 - Död. Brita Lena Hägg. 244
19200409 - Död. Carl Petter Ludvig Andersson. 245
19200409 - Död. Gustaf Fridolf Leonard Sahlsten. 267
19200409 - Död. Knut Henning Gezelius von Schéele. 130
19200409 - Fastighets- och Lösöreauktion 280
19200409 - Fastighetsauktion 231
19200409 - Fastighetsauktion vid Bjers i Lärbro. 253
19200409 - Födde och Döde. 161
19200409 - Förflyttningen blev dyr. 251
19200409 - Från hamnen. 181
19200409 - Från landsbygden. Alskog. 258
19200409 - Från landsbygden. Öja. 249
19200409 - Från landsbygden. Väte. 304
19200409 - Genom auktion, 288
19200409 - Idrottsföreningen Kamraterna 160
19200409 - Kreaturs- och lösöreauktion vid Halner i Bro. 307
19200409 - Kyrkoherde Husander fick nej. 192
19200409 - Kyrkosångarexamen 292
19200409 - Lösöreauktion i Arbetareföreningens lokal. 140
19200409 - Lösöreauktion vid Busarve i Barlingbo. 238
19200409 - Offentlig auktion i Follingbo. 237
19200409 - Offentlig auktion i Sproge. 250
19200409 - Omorganisationen av sjömanshusen. 145
19200409 - Passagerarelista. 175
19200409 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget 510
19200409 - Stor Hästauktion vid Vestninge i Lärbro. 287
19200409 - Tankeläsaren C. A. Leijkoff, 177
19200409 - Temperatur och lufttryck 173
19200409 - Turtabell 141
19200409 - Värdefull lösöreauktion vid Hakuse i Björke. 310
19200409 - Virke- och Vedauktion i Vestkinde. 362
19200410 - Ansökan om dispens 177
19200410 - Auktion invid Länna gård, Visby. 172
19200410 - Avliden åldring. 259
19200410 - Biskop von Schéele. 124
19200410 - Boskillnad. 146
19200410 - Deltagande. ERIKSSON. 121
19200410 - Död. Amalia Dorotea Svensson. 207
19200410 - Död. Johanna Josefina Hansson. 161
19200410 - Död. Johanna Mathilda Josefina Liljegren. 340
19200410 - Ecklesiastika skogsavkastningen 378
19200410 - Egendomsaffärer. 448
19200410 - Ett slutdömt ersättningamål. 216
19200410 - Fastighets- och Lösöreauktion 280
19200410 - Från landsbygden. Burs. 453
19200410 - Inskrivningsrevisionen 339
19200410 - Jordförsäljningen inorm Gotland. 113
19200410 - Kommunalskatteuppbörd. 174
19200410 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 327
19200410 - Med anledning av biskop 176
19200410 - Öppen fråga till Domkapitlet i Visby. 158
19200410 - Passagerarelista. 146
19200410 - Staden köper hus. 205
19200410 - Stadens markförvärv. 183
19200410 - Stadens vedbehov. 195
19200410 - Stadsfullmäktige 165
19200410 - Temperatur och lufttryck 218
19200410 - Till folkekolinspektör 149
19200410 - Vårens studentskrivningar 181
19200410 - Vattenledningsfrågan. 149
19200412 - Aktieägarna i Slite Cement och Kalk Aktiebolag 295
19200412 - Barnavårdsnämnden i Visby 204
19200412 - Biskop von Sehéeles frånfälle. 211
19200412 - C. W. af Ekenstam. 236
19200412 - Död. Birger Erik Georg. 477
19200412 - Död. Carl Wilhelm af Ekenstam. 177
19200412 - Död. Ingrid Katrina Olofsson. 344
19200412 - Död. Lennart Möller 411
19200412 - Död. Lorentina Katarina Andersson. 290
19200412 - Död. Mårten Johan Ferdinand Osin. 178
19200412 - Död. vår lilla älskling. 189
19200412 - Egendomsköp. 500
19200412 - Från hamnen. 236
19200412 - Fredrik Nordin död. 602
19200412 - Genom auktion, 606
19200412 - Hemse. 477
19200412 - I konkurs 385
19200412 - Legala notiser. 388
19200412 - Ljugarns skolfråga. 460
19200412 - Lösöreauktion 158
19200412 - Lösöreauktion vid BUSARVE I BARLINGBO. 326
19200412 - På Kapten Lundgrens auktion 183
19200412 - Passagerarelista. 330
19200412 - Rättegångs- och Polissaker. 709
19200412 - Stickspår vid Etelhem. 378
19200412 - Temperatur och lufttryck 247
19200412 - Tillstyrkat dispensansökan 366
19200412 - Vapenföra värnpliktiga 540
19200412 - Ved- och virkesauktionst 567
19200412 - Visby landstormsförening 218
19200413 - Ång. Thjelvar utsatt för missöde. 173
19200413 - Auktion å såghus, virke 325
19200413 - Brev från Fröjel. 451
19200413 - Deltagande. WENDLA JACOBSSON. 410
19200413 - Död. C. W. av Ekenstam. 239
19200413 - Död. Fredrika Olofsdotter. 367
19200413 - Död. Helena Kristina Lövkvist. 237
19200413 - Död. Hildur Maria Olivia Pettersson. 311
19200413 - Död. Olga Augusta Olsson. 441
19200413 - Död. Oskar Ferdinand Jakobsson. 403
19200413 - Fastighetsauktion. 496
19200413 - Förnyad upphandling av gula ärter. 454
19200413 - Från sjön. 261
19200413 - Fristad. 252
19200413 - Gotlands turistvägvisare, 163
19200413 - Häradshövdingeämbetet i södra domsagan 185
19200413 - Kungörelse. 454
19200413 - Lösöreauktion 448
19200413 - Passagerarelista. 243
19200413 - Rättegångs- och Polissaker. 578
19200413 - Selma Björkander död. 364
19200413 - Temperatur och lufttryck 242
19200413 - Till biskop von Schtéeles bår 204
19200413 - Visby kyrkliga ungdomsförening 157
19200414 - Aktieägarne 266
19200414 - Aktiebolaget C. J. Björkander & son, 223
19200414 - Ångfartyget »Thjelvars» 164
19200414 - Anslag för skogsdikning. 174
19200414 - Anslag till vågbrytarbygget. 173
19200414 - Ansvarsfrihet 193
19200414 - Auktion å kreatur m. m. 156
19200414 - Auktion å prima dragoxar. 172
19200414 - Bröllop 535
19200414 - Död. Jakob Niklas Jakobsson. 373
19200414 - Död. Selma Björkander. 168
19200414 - Fattigvårdssysalomannen får pension. 170
19200414 - Förlovning 189
19200414 - Från hamnen. 209
19200414 - Från landsbygden. Hablingbo. 316
19200414 - Från landsbygden. Vestkinde. 437
19200414 - Infäste 182
19200414 - Kanalarbetare! 310
19200414 - Kommunal vedhandel. 152
19200414 - Kreaturs- och lösöreauktion 308
19200414 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 348
19200414 - Meddelande från allmänheten. 504
19200414 - Nedläggandet av Fårösunds fästning. 428
19200414 - Passagerarelista. 203
19200414 - Platsen för nya hospitalet? 169
19200414 - Poliskåren kräver längre semester. 164
19200414 - Postbåten 204
19200414 - Staden köper hus. 169
19200414 - Stadens vattenledningsfråga. 145
19200414 - Stadernas samarbete i kommunalarbetarfrågor. 157
19200414 - Stadsfullmäktige 188
19200414 - Staten bekostar Stångaportalens konservering. 511
19200414 - Temperatur och lufttryck 212
19200414 - Till ledamöter 167
19200414 - Utsträckt utskänkningstid. 162
19200414 - Vall eller Stenkumla? 359
19200414 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 544
19200414 - Ved- och virkesauktion 559
19200415 - Biskop v. Schéeles begravning. 230
19200415 - Brevduvestation i Tingstäde. 343
19200415 - Britternas klockboj åter utlagd. 210
19200415 - Död. Jacob Johannes Larsson. 324
19200415 - Ett större frikyrkligt alliansmöte 172
19200415 - Förenade ordinarie 382
19200415 - Från hamnen. 166
19200415 - Från landsbygden. Ala. 355
19200415 - Från landsbygden. Burgsvik. 493
19200415 - Från landsbygden. Ljugarn. 284
19200415 - Gotlands militärförening 118
19200415 - Lediga tjänster. 136
19200415 - Passagerarelista. 170
19200415 - Rättvisans lotteri. 136
19200415 - Såsom tillräknelig 253
19200415 - Skandia Biografen 417
19200415 - Skogsrussens bevarande. 128
19200415 - Slite cement- och kalkaktiebolag 177
19200415 - Strejk vid järnvägsbygget. 284
19200415 - Temperatur och lufttryck 209
19200415 - Till kyrkoherde 234
19200415 - »Thjelvars» grundstötning. 120
19200416 - A. Höglund, Petsarvs i Sjonhem. 224
19200416 - Auktion å bodvaror m. m. 135
19200416 - Auktion å kreatur m. m. 141
19200416 - Auktion å såghus, 219
19200416 - Auktion i Hogrän. 255
19200416 - Auktion vid Ljuves i Sanda. 232
19200416 - Deltagande. Gardsten. 161
19200416 - Deltagande. VON SCHÉELE. 143
19200416 - Död. Dorotea Wilhelmina Hägg. 387
19200416 - Död. Kristina Josefina Qviström. 342
19200416 - Död. Olof Petter Daniel Granström. 227
19200416 - Entreprenadauktion 249
19200416 - Ersättning för utskänkningsrättigheter. 136
19200416 - Ett ovanligt besök 149
19200416 - Fastighetsauktion. 276
19200416 - Från hamnen. 156
19200416 - Från landsbygden. Levide. 224
19200416 - Genom exekutiv auktion, 303
19200416 - Gotlands-Sparbank 146
19200416 - Gotländska fiskarenas centralförening. 232
19200416 - Krigsrätten. 147
19200416 - Läroverket. 130
19200416 - Lösöreauktion i Hellvi. 240
19200416 - Lösöreauktion vid Snovalds i Hörsne 266
19200416 - Medelst offentlig auktion. 449
19200416 - Offentlig auktion i Martebo. 315
19200416 - Offentlig auktion i Sproge. 220
19200416 - På villande hav. 149
19200416 - Passagerarelista. 131
19200416 - Stadshotellet byter innehavare. 114
19200416 - Strandning. 258
19200416 - Temperatur och lufttryck 165
19200416 - Väghinder. 393
19200416 - Valnämderna. 156
19200416 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 398
19200416 - Visby Fabriks- och Hantverksförening 177
19200417 - Ång. Thjelvar 128
19200417 - Återfunna. 154
19200417 - Auktion. 286
19200417 - Avsked 121
19200417 - Biograferna. 443
19200417 - Död. Karl Arvid. 292
19200417 - Död. Lilly Josefina. 348
19200417 - Från hamnen. 189
19200417 - Lektor och komminister. 235
19200417 - Lördagen den 24 apr. 190
19200417 - Offentlig auktion. 286
19200417 - Passagerarelista. 162
19200417 - Statsbidrag till folkhöglskolan i Hemse. 283
19200417 - Tankeläsaren, 357
19200417 - Temperatur och lufttryck 222
19200417 - Tjänstledighet 261
19200417 - Tre avgjorda mål från Svea hovrätt. 146
19200417 - U-båten Delfinen, 139
19200419 - Aktieägarne 171
19200419 - Auktion i Sanda. 255
19200419 - Auktion. 269
19200419 - Behörighet till kyrkoherdetjänst. 193
19200419 - Deltagande. AF EKENSTAM. 206
19200419 - Död. Axel Hilmer Gudion. 222
19200419 - Död. Elin Sofia Gustava Engström. 306
19200419 - Död. Gustaf Georg Hägwall. 199
19200419 - Död. Johanna Fredrika Elisabet Kristoffersson. 201
19200419 - Död. Karl Gottfrid Karlsson. 347
19200419 - Död. Maria Lovisa. 280
19200419 - Död. Verner Emanuel Pettersson. 351
19200419 - Dödsfall. 140
19200419 - Från hamnen. 157
19200419 - Från landsbygden. Gammelgarn. 308
19200419 - Hemse. 300
19200419 - Kyrkosångareexamen 274
19200419 - Legala notiser. 144
19200419 - Lysning 160
19200419 - Mejeribolagets besvär avstyrkas. 250
19200419 - Passagerarelista. 165
19200419 - Rättegångs- och Polissaker. 330
19200419 - Skogssällskapets 338
19200419 - Temperatur och lufttryck 193
19200419 - Till riddare 257
19200420 - Auktion i Arbetareföreningens lokal. 177
19200420 - Död. Anna Matilda Vestergren. 193
19200420 - Död. Wilhelm Stenberg. 202
19200420 - En skolfråga. 241
19200420 - Förlängd kommendering. 126
19200420 - Från hamnen. 169
19200420 - Från landsbygden. Fårö. 328
19200420 - Nedannämnde insättare i D. B. V:s sparbank, 229
19200420 - Ogillade besvär. 130
19200420 - Passagerarelista. 124
19200420 - Temperatur och lufttryck 159
19200420 - Till gravens frid 173
19200420 - Tingstäde landstormsföreningti 320
19200421 - Auktion å lokomobil, 257
19200421 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 156
19200421 - Auktion i Lärbro. 296
19200421 - Auktion i Stenkumla. 228
19200421 - Biograferna. 484
19200421 - Dagens postbåt 189
19200421 - Deltagande. Johanna Josefina Hansson. 133
19200421 - Död. Anna Karolina Vesterberg. 269
19200421 - Död. Ebba. 207
19200421 - Död. Johan Oscar Pettersson. 179
19200421 - Död. Julia Lindström. 217
19200421 - En hästmarknad 175
19200421 - Fastighets- och lösöreauktion 223
19200421 - Fastighetsaffär. 177
19200421 - Folkskoleinspektör Linnman 172
19200421 - Från landsbygden. Buttle. 229
19200421 - Från landsbygden. Grötlingbo. 342
19200421 - Från landsbygden. Väte. 250
19200421 - Lotabarnskolornas verksamhet. 317
19200421 - Medan rågen mognar, 185
19200421 - På Fridhem, 183
19200421 - På grund av boutredning 248
19200421 - Passagerarelista. 146
19200421 - SKANDIA BIOGRAFEN - En äkta riddersman. 419
19200421 - Stor hästauktion i Visby. 167
19200421 - Temperatur och lufttryck 195
19200421 - Till föreståndarinna 179
19200421 - Vår mjölk och grädde. 167
19200422 - Auktion å gipssten. 135
19200422 - Broauktion. 125
19200422 - Deltagande. PETTERSSON. 152
19200422 - Det nya psalmboksförslaget, 115
19200422 - Död. Maria Mathilda. 147
19200422 - En storartad gåva 220
19200422 - Exekutivt 224
19200422 - Förbrytarekoloni till Fårösund? 273
19200422 - Från hamnen. 201
19200422 - Från landsbygden. Ala. 314
19200422 - Intet statsbidrag? 417
19200422 - Jordbrukarnas riksförbund. 531
19200422 - Jordfästning. G. Hägwall. 151
19200422 - Ledig tjänst. 157
19200422 - Passagerarelista. 133
19200422 - Rättegångs- och Polissaker. 283
19200422 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 162
19200422 - Södra domsagan. 129
19200422 - Statsanslag till utdikningaföretag. 289
19200422 - Tack. Jacobsson. 131
19200422 - Temperatur och lufttryck 169
19200422 - Väghinder. 473
19200423 - Aktiebolaget Snäckgärdsbaden 176
19200423 - Ändrad värnpliktstjänstgöring. 316
19200423 - Ångbåtebolaget fick nej. 147
19200423 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 157
19200423 - Auktion i Hellvi. 238
19200423 - Auktion i Rute. 207
19200423 - Auktion på torra bräder och ved. 220
19200423 - Avliden åldring. 178
19200423 - Biograferna. 462
19200423 - Brister i Barlingbokanalens upprensning. 270
19200423 - Deltagande. JAKOB & OSKAR JAKOBSSON. 281
19200423 - Deltagande. SELMA BJÖRKANDER. 124
19200423 - Död. Anna Maria Stenberg. 226
19200423 - Efterhållna lösdrivare. 195
19200423 - Egendomsaffärer. 524
19200423 - Födde och Döde. 226
19200423 - Från hamnen. 186
19200423 - Hemse folkhögskola. 279
19200423 - Kontroversen Reuser-Moberger. 214
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 226
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 216
19200423 - Offentlig auktion i Martebo. 257
19200423 - Offentlig auktion i Visby. 140
19200423 - Passagerarelista. 175
19200423 - Sliteångaren Othem 213
19200423 - Temperatur och lufttryck 169
19200423 - Tjänstledighet, 283
19200423 - Vem blir biskop på Gotland? 144
19200423 - Visby torgpris. 191
19200424 - Auktion å jordlägenhet i Bäl. 301
19200424 - Auktion hos fröken Johanna Nyström. 148
19200424 - Automobilspekulanter! 271
19200424 - De gotländska bolagens innehav 152
19200424 - Död. Johan Petter Pettersson. 406
19200424 - Död. Sofia Sandberg. 215
19200424 - Fastighetsaffärer. 201
19200424 - Fastighetsauktion. 267
19200424 - Folkskolläraretjänaten i Stånga, 335
19200424 - Från hamnen. 174
19200424 - Gotlands nation 128
19200424 - Markupplåtelse för skoltomtens utvidgning. 243
19200424 - Passagerarelista. 160
19200424 - Sjuttio år 320
19200424 - Slite. 186
19200424 - Stor Hästauktion i Visby. 141
19200424 - Temperatur och lufttryck 134
19200424 - Till löjtnant 117
19200424 - Vackert vårväder 115
19200424 - Wallgren- Öhrström-konserten 144
19200426 - Anmälan om fosterbarn. 134
19200426 - Auktionsuppbörd. 316
19200426 - Den största seglare, 130
19200426 - Död. Olof Niklas Pettersson. 296
19200426 - Femtio år 160
19200426 - Försäljning av kasserad materiel. 270
19200426 - Från hamnen. 165
19200426 - Gotlands landstormsförbund 171
19200426 - Legala notiser. 166
19200426 - Lysning 153
19200426 - Passagerarelista. 180
19200426 - Pastor Nehleens avskedsord till församlingarna. 318
19200426 - Prästlöneregleringan i Stenkumla. 248
19200426 - Rättegångd- och Polissaker. 196
19200426 - Strandning. 338
19200426 - Temperatur och lufttryck 204
19200426 - Understöd åt folkhögskolan i Hemse. 266
19200426 - Varning för fiskare m. fl. 167
19200426 - Visby Bio - Silkesstrumporna. 430
19200427 - Auktion i Hellvi. 239
19200427 - Auktion i Rute. 233
19200427 - Biograferna. 427
19200427 - Bland sökande 134
19200427 - Deltagande. HILMER LUTTEMAN. 104
19200427 - Eldsvåda ombord å ång. Thjelvar. 128
19200427 - Folkskolinspektörstjänsten. 118
19200427 - Från hamnen. 196
19200427 - Från landsbygden. Rute. 271
19200427 - Hamnavgiften i Rute hamn. 199
19200427 - Ingen sökande 184
19200427 - Jordupplåtelse från Väte annexhemman. 234
19200427 - Logen S:t Klemens, 131
19200427 - Passagerarelista. 189
19200427 - Rullföringsområdena. 116
19200427 - Sjuttio år 328
19200427 - Slite cement- och kalkaktiebolag 246
19200427 - Temperatur och lufttryck 214
19200427 - Till kyrkoherde 312
19200427 - Visby skyttegilles skolskjutningar 168
19200428 - Aktieägarne i Gotlands Järnvägsaktiebolag 147
19200428 - Auktion å potatis 282
19200428 - Auktionsuppbörd. 395
19200428 - Bröllop 152
19200428 - Död. Anna Margareta Lorentina Quiberg. 137
19200428 - Död. Emilia Amalia Svallingson. 303
19200428 - Död. Nils Petter Södergren. 287
19200428 - Död. Sofia Karolina Thomson. 166
19200428 - Ett fult nidingsdåd 157
19200428 - Fastighetsauktion vid Lilla Hästnäs. 236
19200428 - Fastighetsaultion. 271
19200428 - Föreningsregister. 322
19200428 - Från hamnen. 172
19200428 - Hyllad prästman. 439
19200428 - Monografen över Visby stadsmur. 171
19200428 - Passagerarelista. 152
19200428 - Studentskrivningarna. 145
19200428 - Tack. JOHANSSON. 150
19200428 - Temperatur och lufttryck 153
19200429 - Belönad lotsbragd. 182
19200429 - Berättigad till emeritilön. 116
19200429 - Bröllop 216
19200429 - De gamlas sommarhem 165
19200429 - Deltagande. GUSTAF SVENSSON. 205
19200429 - Död. Amanda Augusta Karolina Angelöf. 298
19200429 - Domkapitlet tillstyrket 189
19200429 - En miljon som gått upp i rök. 162
19200429 - Från landsbygden. Öja. 228
19200429 - Passagerarelista. 134
19200429 - Skillnad på komminister och e. o. prästman. 257
19200429 - Temperatur och lufttryck 162
19200429 - Träkumla får inte förfoga över stubbarna. 280
19200429 - Ungdomakursen i Hafdhem, 426
19200430 - Aktiebolaget Visby högre flickskola 217
19200430 - Auktion. 351
19200430 - Avkastningen vid prästskogarna i Vänge pastorat. 307
19200430 - Deltagande. LINDA. 255
19200430 - Det blir biskopsval. 141
19200430 - Död. Gunnel Ellen Helena. 238
19200430 - Eldsvådan å Thjelvar. 161
19200430 - Ett ofrivilligt kallbad 162
19200430 - Ett par hästar. 149
19200430 - Från hamnen. 146
19200430 - Från landsbygden Garda. 226
19200430 - Från sjön. 143
19200430 - Hemse. 344
19200430 - Hospitalet. 138
19200430 - Icke behörig. 265
19200430 - Ingen ersättning. 302
19200430 - Konkurs. 146
19200430 - Passagerarelista. 114
19200430 - Sammanträde med fiskare. 302
19200430 - Studieresorna till fastlandet. 148
19200430 - Termperatur och lufttryck 153
19200430 - Vedförsäljning från Gotska Sandön. 259
19281103 - Passagerarelista. 101