1920

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19200301 - Anna Elisabeth Hansson 1399
19200301 - Arbetareföreningens föreläsningar. 848
19200301 - Biograferna. 965
19200301 - C. A. Olsson 949
19200301 - Dödsfall. C. A. Olsson. 945
19200301 - Fängelsepredikantens årsredogörelse. 877
19200301 - För förfalskning 908
19200301 - Förlovning. 936
19200301 - Från hamnen. 865
19200301 - Genom auktion, 850
19200301 - Gotlands-Posten fälld. 817
19200301 - I härvarande kronohäkte 790
19200301 - Kolfrakternas reglering. 790
19200301 - Koncession å Lärbrojärnvägarna. 752
19200301 - Konsert 842
19200301 - Landshövding Stenström till en sändebudspost. 799
19200301 - Lysning 911
19200301 - Maria Olivia Olsson 1342
19200301 - Mary 1446
19200301 - Nils 1258
19200301 - Passagerarelista. 906
19200301 - Postverket. 814
19200301 - Rättegångssaker. 813
19200301 - Skeppargillets högtidsdag 756
19200301 - Skogsauktion. 806
19200301 - Skogslagen för Gotland. 554
19200301 - Statsbidrag till kemiska stationen. 476
19200301 - Stor auktion i Hemse. 565
19200301 - Temperatur och lufttryck 463
19200301 - Till dagskrönikan. 492
19200301 - Uppskov med inryckningen. 486
19200301 - Välgörenhetsmatinén 581
19200301 - Visby Bio - Bunker Beans Kejsardröm 514
19200301 - Visby landstormsförening 467
19200302 - Burs handelsaktiebolag. 494
19200302 - Dödsfall. Gustaf Wirde. 538
19200302 - Dyrtidsanslag till länet. 482
19200302 - Förlofvade. 518
19200302 - Från landsbygden. Sanda. 512
19200302 - Gotland fortfarande förskonat från spanskan. 529
19200302 - Icke tillåtet före barn 487
19200302 - Lotsstyrelsen 499
19200302 - Lysning 569
19200302 - Passagerarelista. 537
19200302 - Prästerligt lönetillskott. 541
19200302 - Rättegångssaker. 590
19200302 - Skeppargillet 707
19200302 - Till dagskrönikan. 558
19200302 - Tillstyrkt markinköp. 585
19200303 - 12 krigsbarn. 532
19200303 - Auktion å djur och rotfrukter. 530
19200303 - Auktion å skogsmark. 483
19200303 - Auktion i Sigsarve i Viklau. 419
19200303 - Den nya fiskeritillsyningsmannen. 480
19200303 - En mindre lämplig utgång 487
19200303 - Fastighets- & Lösöreauktion 505
19200303 - Femtiofem år 498
19200303 - Havreleverans till armén. 533
19200303 - I konkurs 512
19200303 - Kungörelse. 501
19200303 - Lösöreauktion vid Nybjers i Hörsne. 480
19200303 - Offentlig auktion. 583
19200303 - Passagerarelista. 545
19200303 - Stenkumla skyttegille 548
19200303 - Temperatur och lufttryck 475
19200303 - Till dagskrönikan. 542
19200303 - Tillbud till kolosförgiftning 520
19200303 - Ung flicka förfalskar järnvägsbiljett. 471
19200303 - Velocipeder och motorer 461
19200304 - Ångaren Borghild på provtur. 517
19200304 - Anna Katharina Gustafva Ringbom 1163
19200304 - Av smittosamma sjukdomar 469
19200304 - Betodlarnas fraktkostnader. 554
19200304 - Biograferna. 560
19200304 - Carl Herman Åkerblom 1021
19200304 - Dispansansökan. 563
19200304 - Dödsfall. Gustaf Nyman. 466
19200304 - En Stämningsfull sorgeakt 1065
19200304 - Från landsbygden. Ala. 441
19200304 - Från landsbygden. Garda. 530
19200304 - Från landsbygden. Kräklingbo. 531
19200304 - Från sjön. 489
19200304 - Gustaf Nyman 690
19200304 - Krigsrätt 463
19200304 - Maria Katarina Pettersson 643
19200304 - Myrbranden i Roma. 515
19200304 - Passagerarelista. 480
19200304 - Rättegångs- och Polissaker. 662
19200304 - Skandia Biografen. 451
19200304 - Stor egendomsaffär. 506
19200304 - Till dagskrönikan. 412
19200304 - Timmerhandlaren Hansens miljonsvindel. 575
19200305 - 100 år 477
19200305 - Anslag all Gotlands artillerikår. 470
19200305 - Bolsievikernas stulna diamanter. 540
19200305 - Den falske fursten. 494
19200305 - En frihetshjältes död. 586
19200305 - En ny nervfeberepidemi under uppsegling? 479
19200305 - En ovanligt duktig åldring 453
19200305 - Finländskt aeroplan störtar över en folkhop. 465
19200305 - Födde. 449
19200305 - Förlofvade. 459
19200305 - Från hamnen. 424
19200305 - Från landsbygden. VÄTE. 398
19200305 - Lundastudent avliden av kolosförgiftning. 438
19200305 - Mannen från Titanic. 460
19200305 - Olyckshändelse på lotsångaren Vega. 415
19200305 - Passagerarelista. 461
19200305 - Rättegångs- och Polissaker. 431
19200305 - Till dagskrönikan. 489
19200305 - Till ordförande 450
19200305 - Två offer för Bråvikens is. 417
19200305 - Vårtecken. 526
19200306 - Anna Christina Ronander 1030
19200306 - Arbetsfred. 551
19200306 - Auktion lördagen den 13 mars 444
19200306 - Befälsövningar. 426
19200306 - Brandväsendet. 444
19200306 - Brottsligheten. 383
19200306 - Dödsfall. Bernhard Sandström. 526
19200306 - En obotlig. 418
19200306 - En tös med sinnesnärvaro. 421
19200306 - Fartygskollission. 408
19200306 - Förlofvade. 408
19200306 - Förlovning 500
19200306 - Försök till kassaskåpssprängning. 448
19200306 - Från landsbygden. NÄR. 449
19200306 - Från sjön. 460
19200306 - Fridlysta fåglar. 386
19200306 - Genom offentlig auktion, 508
19200306 - Höstsäden 510
19200306 - Hovrättsdomar. 467
19200306 - Lagfart å Donnerska hagen. 728
19200306 - Mannen som förlorade minnet. 515
19200306 - Mary Pickfords skilsmässa. 567
19200306 - Mordgärning. 498
19200306 - Nervfebern. 538
19200306 - Passagerarelista. 444
19200306 - R. V. O. Bernhard Sandström 590
19200306 - Reklam. Clyno. 534
19200306 - Spanska sjukan 537
19200306 - Stadens tvättinrättning. 504
19200306 - Stark storm över en stor del av Sverige. 557
19200306 - Svea hovrätt mot dödsstraffets avskaffande. 485
19200306 - Till dagskrönikan. 502
19200306 - Undantag från butikstängningslagen. 514
19200308 - Befarad stor sjöolycka. 526
19200308 - Dispens för hamnarbetena i Visby. 549
19200308 - Döde. Karl Bernhard Sandström. 476
19200308 - Domkapitlet om Martebovarningen. 523
19200308 - Fastighetsauktion 482
19200308 - Första förhör 446
19200308 - Från hamnen. 510
19200308 - Från landsbygden. Sjonhem. 544
19200308 - Gerda Elisabet 1178
19200308 - Jordfästning. 568
19200308 - Karl Oskar Nordberg 635
19200308 - Katharina Öman 1052
19200308 - Lagförslag om inteckning i fartyg. 587
19200308 - Lösöreauktion i Hellvi. 523
19200308 - Lösöreauktion vid Mattise i Bunge. 460
19200308 - Lysning 580
19200308 - Olivia Margareta Elisabet Engström 708
19200308 - Passagerarelista. 491
19200308 - Rättegångssaker. 482
19200308 - Regeringskrisen. 541
19200308 - Skandia Biografen. De svarta husarerna. 510
19200308 - Sune 588
19200308 - Till dagskrönikan. 506
19200308 - Utslag i tryckeirihetsmålet 447
19200308 - Visby skyttegille 536
19200309 - Argos förlisning. 634
19200309 - Av spanska sjukan, 476
19200309 - Banvakt överkörd och dödad. 504
19200309 - En bärsärk. 506
19200309 - Explosion i teater. 496
19200309 - Fångantalet minskas alltjämt. 450
19200309 - Föredrag i mosskultur 474
19200309 - Linjeångaren Maine 515
19200309 - Mystiskt dödsfall i Göteborg. 523
19200309 - Passagerarelista. 468
19200309 - Rättegångssaker. 475
19200309 - Sliteångaren Othem 471
19200309 - Till dagskrönikan. 428
19200310 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands styrelseberättelse 470
19200310 - Auktion å avelstjurar. 468
19200310 - Auktion i Alskog. 531
19200310 - Bernhard Sandström 640
19200310 - Biltävlingens vinnare. 502
19200310 - De Nya Männen. 533
19200310 - Drunknade. 634
19200310 - Egendomsaffär. 427
19200310 - Elektriska ledningar vid Gotland artillerikår. 494
19200310 - Fardhems skyttegille 454
19200310 - Fastighetsauktion 525
19200310 - Födde. 487
19200310 - Från landsbygden. VÄTE. 477
19200310 - Fyrtio timmar i masttornen. 497
19200310 - Gotlands fornsal 627
19200310 - Intet arvode åt tillsyningsmannen. 427
19200310 - Ko lekt. 513
19200310 - Lösöreauktion vid Björkome i Veskinde. 478
19200310 - Lösöreauktion vid Mörby i Hörsne. 560
19200310 - Nerfeberepidemien. 505
19200310 - Nils Rasmusson 541
19200310 - Passagerarelista. 517
19200310 - Sjuttiofem år 460
19200310 - Stadens brandväsen. 485
19200310 - Striden om en vindsvåning. 447
19200310 - Svår explosion. 453
19200310 - Till ingen åtgärd. 460
19200310 - Utsträckt utskänkningstid. 435
19200310 - Vägarna på landsbygden 469
19200311 - 430 minor 473
19200311 - Bolsjevismen på återtåg. 520
19200311 - Dyrtidsanslag till Vänge. 417
19200311 - En sinnessjuks tilltag. 411
19200311 - Från hamnen. 428
19200311 - Från landsbygden. Burs. 413
19200311 - Från landsbygden. GARDA. 410
19200311 - Från landsbygden. Hesselby. 422
19200311 - Gotlands Allehandas karta 395
19200311 - Huru Europa återuppbyggas. 415
19200311 - Krigskonjunkturskatten 452
19200311 - Landstingens ombudsmöte i Stockholm i dag. 445
19200311 - Lediga kyrkoherdeförordnanden. 421
19200311 - Nya våldsdåd av sinnteinarna. 470
19200311 - Nyemissioh Slite cement. 415
19200311 - Passagerarelista. 417
19200311 - Priserna på oljor stiga starkt. 489
19200311 - Sitt förord 453
19200311 - Skandia biografen. Med fullmakt från Arizona. 437
19200311 - Socialstyrelsen vill ingen ändring i åttatimmarslagen. 454
19200311 - Svensk radioförbindelse med Amerika. 451
19200311 - Vaktombytet. 450
19200311 - Visby Bio. Fri som fågeln. 459
19200312 - Anna Wassberg 525
19200312 - Anslag till Gotlands infanteri regemente. 465
19200312 - Årets egnahemslån till länet. 476
19200312 - Atlingbos obligatoriska fortsättningsskola. 513
19200312 - Auktion å bodvarulager m. m. 454
19200312 - Auktion å fastighet, 450
19200312 - Auktion vid Bara i Etelhem. 456
19200312 - Edgången fastställd. 456
19200312 - Fastighetsauktion vid Nors i Veskinde. 483
19200312 - Fisket i Gotlands län under 1919. 497
19200312 - Född 459
19200312 - Folk-Biografen. Den stora skrällen. 441
19200312 - Från landsbygden. BURGSVIK. 476
19200312 - God fiskelycka. 468
19200312 - Gudstjänst i skolsalen 506
19200312 - Guldbröllop 570
19200312 - Hugo Ernst Fredrik Ström 956
19200312 - Inskrivningsrevisionen 463
19200312 - Lagstiftningen mot bolags jordförvärv. 434
19200312 - Nervfebern. 415
19200312 - Passagerarelista. 427
19200312 - Till vice ordförande 441
19200312 - Utvandringen. 426
19200313 - Ändrad utprickning vid Ar. 425
19200313 - Åtal för Amerikaskorna. 424
19200313 - Barnens spalt. 434
19200313 - Bilolycka med dödlig utgång. 466
19200313 - Charlotta Margareta Johansson 942
19200313 - Ett tämligen enastående fall 452
19200313 - Fastighetsaffär. 416
19200313 - Från landsbygden. Väte. 432
19200313 - Gudstjänsterna i Eksta pastorat. 448
19200313 - Hejdeby församling oeh kyrkans grundvalar. 436
19200313 - Johannes Uno Lindblom 907
19200313 - Kapten Sandströms begravning 417
19200313 - Medlemmarna i Tingstädeortens tjurförening 458
19200313 - Oväntat efterspel till religiös sammankomst. 526
19200313 - Passagerarelista. 423
19200313 - Till svärdsman 448
19200313 - Utprickning en i Fårösund. 573
19200313 - Värdefull Avelsdjursauktion m. m. 429
19200313 - Visbykretsen av Sv. Röda korset 448
19200316 - Åldrig flygare. 405
19200316 - Åldring innebränd under upprörande omständigheter. 404
19200316 - Atlingbo fortsättningsskola. 421
19200316 - Auktion å Utsädesspannmål och kreatur 408
19200316 - Egen förste provinsialläkare i länet. 393
19200316 - En fasansfull dödsolycka 459
19200316 - Endast en lärare i Klinte högre folkskola. 431
19200316 - Ett ovanligt intressant fynd 485
19200316 - Fortifikationsförrådet inventeras. 443
19200316 - Från landsbygden. ÖSTERGARN. 485
19200316 - Gustaf Nyman 446
19200316 - Hangvarsmejeriets spillvatten inför k. m:t. 475
19200316 - Hedrad gotlänning. 580
19200316 - JOHANNA NORDBERG 567
19200316 - Karin Ingmarsdotter. 723
19200316 - Ny kamin i Bro kyrka? 437
19200316 - Passagerarelista. 470
19200316 - Rättegångssaker. 529
19200316 - Skogsarbetare på bärsarkagång. 396
19200316 - Spanska sjukans härjningar. 411
19200316 - Till dagskrönikan. 415
19200316 - Underhållet av landsvägen Visby—Västergarn. 434
19200316 - Vinter 465
19200316 - Visby badhusaktiebolag 479
19200317 - Å auktionen vid Hallfreda i Follingbo 494
19200317 - Anna Wassberg 642
19200317 - Arrendeauktion. 464
19200317 - Auktion lördagen den 20 mars 488
19200317 - Auktion. 470
19200317 - Bernhard Sandström 643
19200317 - Bröllop 494
19200317 - Ett dödsfall i spanska sjukan 664
19200317 - Fastighetsauktion å Gamlegårds i Rute. 462
19200317 - Från landsbygden. ÖJA. 464
19200317 - Gottfrid, Östergren 972
19200317 - Gustaf Danielsson 558
19200317 - I ångbåtsturerna 481
19200317 - Ingen undantagsställning för Träkumla. 477
19200317 - Jakob Petter Olofson 958
19200317 - Lasarettet. 514
19200317 - Margit 964
19200317 - Modärnt. 529
19200317 - Nervfeberepidemien. 492
19200317 - Norra vågbrytarebygget. 435
19200317 - Passagerarelista. 452
19200317 - Rättegångssaker. 513
19200317 - Rudolf Gardelius 975
19200317 - Signe Linnéa Maria 977
19200317 - Sylfaste mejeriaktiebolag 508
19200317 - Till dagskrönikan. 454
19200317 - Ungdomskursen i Havdhem 447
19200317 - Väderleken. 474
19200318 - Anna Elisabet Olofsson 540
19200318 - Äntligen fast. 447
19200318 - Av smittosamma sjukdomar 420
19200318 - Biograferna. 439
19200318 - Bröllop i Konsthallen. 448
19200318 - Det var spanska sjukan. 426
19200318 - Elektrisk drift i väderkvarn! 467
19200318 - En engelsk miljonär som skräddare. 397
19200318 - Flensborg en fristad i likhet med Fiume? 397
19200318 - Folk-Biografen. En västerns fribytare. 396
19200318 - Från landsbygden. ALSKOG. 444
19200318 - Från landsbygden. ALVA. 436
19200318 - Från landsbygden. GARDA. 497
19200318 - Fritz Peter Nyman 539
19200318 - John Stenberg 722
19200318 - Kon sköt slaktaren. 479
19200318 - Kronans rätt bevakas. 474
19200318 - Marinen. 729
19200318 - Ny fiskeristadga, 466
19200318 - Ny minsvepningar planerade. 420
19200318 - Passagerarelista. 375
19200318 - Skandia Biografen. Äventyrarnas överman. 499
19200318 - Statsmedel till avdikningsföretag. 422
19200318 - Tåkerns svanor hålla på att utrotas. 379
19200318 - Teodor Heintz död. 431
19200318 - Till dagskrönikan. 481
19200319 - Allmänneligen efterlysas 450
19200319 - Än en gång Äuglehaug. 566
19200319 - Anders Gabriel Adolf Hederstedt 714
19200319 - Auktion å rotfrukter, svin och mjölkkor 452
19200319 - Auktion vid Bara i Etelhem. 504
19200319 - Aution å mjölkkor och svin m. m. 440
19200319 - Befälhavareskifte å Gotlandsbåtarna. 430
19200319 - Den nya fiskeristadgan. 441
19200319 - Från sjön. 434
19200319 - Fullmakt 468
19200319 - Gotlands ångverksväg. 508
19200319 - Jenny Maria Augusta 1182
19200319 - Jordfästning 487
19200319 - Kyrkoherdeval 457
19200319 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 514
19200319 - Militära förordnanden. 476
19200319 - Nervfebern. 390
19200319 - Passagerarelista. 414
19200319 - Rättegång- och Polissaker. 356
19200319 - Ronehamns stångmärke 387
19200319 - Såsom sökande 408
19200319 - Slite Cement ökar aktiekapitalet. 435
19200319 - Teater och dans. 420
19200319 - Teodor Heintz 546
19200319 - Till "En ung gotländska". 499
19200319 - Tjänstledighet 423
19200319 - Väderleken. 427
19200319 - Visby torgpris. 480
19200320 - Aktiebolaget Affärsbanken 353
19200320 - Änkefru Bina Lundins jordfästning 419
19200320 - Anna Amalia Augusta Bolin 426
19200320 - Auktion å Norderire i Lärbro. 419
19200320 - Bantågen vid Visby station 431
19200320 - De gotländska raukarna och deras bevarande. 502
19200320 - Dyrtidsanslag till länet. 434
19200320 - Edvard Vilhelm Esklund 415
19200320 - Från domkapitlet. 450
19200320 - Från hamnen. 387
19200320 - Från landsbygden. Öja. 534
19200320 - Från sjön. 406
19200320 - Fullmakt på kyrkoherdetjänsten 371
19200320 - General Judenitsj vittnar i ryssmålet. 461
19200320 - Gotlands sedighetsförening 372
19200320 - Herrar motorplogsspekulanter! 387
19200320 - I nerrfeber 436
19200320 - Kreaturs- och Lösöreauktion i Klintehamn. 419
19200320 - Kullherg & C:o A.-B. i Katrineholm 375
19200320 - Lösöreauktion på Ljugarn. 462
19200320 - Modärna Lantbruksmaskiner 407
19200320 - ortfarande ingen sökande läkare till Slite. 368
19200320 - På sin 65-årsdag 353
19200320 - Passagerarelista. 384
19200320 - Rättegångs- och Polissaker. 428
19200320 - Skandia-Biografen. Bomben. 356
19200320 - Temperatur och lufttryck 389
19200320 - Till dagskrönikan. 408
19200322 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland. 394
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde 396
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde m. m. 344
19200322 - Auktion å ved och virke 368
19200322 - Auktion vid Petes i Hablingbo. 396
19200322 - Auktion, Gannor i Lau. 389
19200322 - Auktion, Tomta i Rone. 435
19200322 - Avliden trotjänare. 422
19200322 - De osäkra fordringarna avskrivas. 391
19200322 - Dyrtidsanslagen. 428
19200322 - Fastighets- och lösöreauktion i Hangvar. 365
19200322 - Förlofvade 472
19200322 - Konserten i domkyrkan. 396
19200322 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 474
19200322 - Lösreauktion, Nyhamn i Lärbro. 485
19200322 - Mat pestfaran genom råttorna. 384
19200322 - Nytt statslån till Slite-Roma järnväg begärt. 593
19200322 - På sin 60-årsdag 414
19200322 - Passagerarelista. 425
19200322 - Rättegångssaker. 425
19200322 - Sextio år 498
19200322 - Sigrid Aina Helena 962
19200322 - Till dagskrönikan. 488
19200322 - Vid auktionen hos Elektriker Kempe. 413
19200323 - Årets infanterifältövning. 431
19200323 - Den svenska fåraveln. 473
19200323 - Det tionde kyrkliga mötet, 405
19200323 - Egendomsaffär. 352
19200323 - Ett tillbud till automobilolycka 361
19200323 - Ett vackert vårväder, 385
19200323 - Från hamnen. 404
19200323 - Från landsbygden. ESKELHEM. 388
19200323 - Från landsbygden. HALLA. 424
19200323 - Från landsbygden. Roma. 479
19200323 - Inskrivningsrevisionen. 393
19200323 - Lärbro pastorat. 423
19200323 - Lye vill tillhöra Hemse provinsialläkardistrikt. 388
19200323 - Lysning 445
19200323 - Passagerarelista. 446
19200323 - Slite Cement slår in på nya banor. 417
19200323 - Stycknings- & lösöreauktion på Vible gård. 398
19200323 - Temperatur och lufttryck 393
19200323 - Vapenövningarna vid infanteriet. 442
19200323 - Vedbrist inom Gotlands län. 402
19200323 - Vid fäkttävlingen 396
19200323 - Visby bollklubb 380
19200324 - Anna Östergren 391
19200324 - Åter strejk vid Rute cementfabrik. 396
19200324 - Åttio år 446
19200324 - Auktion å Broväg. 375
19200324 - Axel Pettersson 413
19200324 - Bröllop 403
19200324 - Fastighetsauktion vid Svie i Alva. 374
19200324 - Folkbiografen. En junker på äventyr. 366
19200324 - Försäljningspriser å frankokuvert. 416
19200324 - Från hamnen. 389
19200324 - Från landsbygden. VÄTE. 435
19200324 - Georg 365
19200324 - Gotlands nation 371
19200324 - Gotlandsfiskarnes sammanslutning. 417
19200324 - Kluven av cirkelsågen. 368
19200324 - Kopparnickelmynt. 407
19200324 - Krigsrätt 381
19200324 - Kvinnor få rösträtt vid borgmastareval. 422
19200324 - Kyrkoherde före 30 år? 395
19200324 - Laura Maria Albertina Häglund 357
19200324 - Lindring i byggnadsskyldigheten. 379
19200324 - Lösöre- och arrendeauktion vid Nors i Vestkinde. 410
19200324 - Musikgudstjänst 376
19200324 - På sin 60-årsdag 438
19200324 - Passagerarelista. 378
19200324 - Pellerins Cocos-Smör. 380
19200324 - Professor Romdahl 402
19200324 - Stenkumla pastorat. 410
19200324 - Strålin & Persson, Korsnäs. 487
19200324 - Temperatur och lufttryck. 367
19200324 - Tjänstledighet 362
19200324 - Tyska myndigheterna ta i på skarpen. 356
19200326 - Anna Kristina Ingeborg Lundgren 385
19200326 - Auktion å Norderire i Lärbro. 447
19200326 - Den lille klämdes till döds i tröskverket. 355
19200326 - Det andra dödsfallet i nervfeber 343
19200326 - En mystisk historia i Strömstad. 361
19200326 - Från sjön. 462
19200326 - Lars Duse död. 926
19200326 - Lars Fredrik Duse 600
19200326 - Lösöreauktion vid Moos i Stenkyrka. 456
19200326 - Lotsförmannen får erkännande. 350
19200326 - På sin 80-årsdag 566
19200326 - Passagerarelista. 448
19200326 - Sofia Kristina Stenberg 414
19200326 - Till verkställande styrelseledamot 412
19200327 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland 549
19200327 - Avlagd examen. 408
19200327 - Axel 416
19200327 - En ny havresort. 390
19200327 - Ett leveransmål inför hovrätten. 461
19200327 - Flickskolefesten 366
19200327 - Född 395
19200327 - Från fröken Elisif Hellgren 376
19200327 - Från hamnen. 404
19200327 - Gotlands hästavels- och hingst ägareförening 433
19200327 - Nervfeberepidemien 433
19200327 - Passagerarelista. 425
19200327 - Sin tjänstgöring som vapenofficer 443
19200327 - Till dagskrönikan. 410
19200327 - Visby frisinnade valmansförening 489
19200329 - A.-B. Visby järn- och maskinaffär 425
19200329 - Adolf Lange död. 386
19200329 - Anna Kristina Albertina Eklund 363
19200329 - Auktion på Adelsgatan 5 372
19200329 - Ett par skenande hästar 402
19200329 - Fall av nervfeber 485
19200329 - Folkskolekinspektionen. 409
19200329 - Från hamnen. 415
19200329 - Gotlands-Posten frikännes av juryn. 496
19200329 - Ida Carolina 401
19200329 - Kungörelse. 358
19200329 - Lysning 389
19200329 - Lysning till äktenskap 370
19200329 - Passagerarelista. 422
19200329 - Rättegångssaker. 426
19200329 - S. F. Svensson 414
19200329 - Sjöförklaring 415
19200329 - Sjöman omkommen genom drunkning i Visby hamn. 492
19200329 - Skandia Biografen. 387
19200329 - Skolnytt från Dalhem. 392
19200329 - Svante Kristian 426
19200329 - Till dagskrönikan. 385
19200329 - Tvist om skogsförsäljningsmedel. 418
19200329 - Väderlekstelegram till fartygen. 378
19200329 - Visby koloniträdgårasförening u. p. a. 382
19200330 - Anslag till skogsodlingens främjande. 387
19200330 - Auktion å Malms i Hellvi. 450
19200330 - Biograferna. 430
19200330 - Dan 393
19200330 - Det mystiska dödsfallet i Tellusborg. 393
19200330 - En ny katalog 444
19200330 - Fastighetsaffär. 394
19200330 - Femtio år 401
19200330 - Fole pastorat vakanssättes. 361
19200330 - Förlofvade 572
19200330 - Förlovning 365
19200330 - Från hamnen. 665
19200330 - Från sjön. 507
19200330 - Gotlands Gille 503
19200330 - Gotlands idrottsförbund 643
19200330 - Jacob Niklas Timoteus Jacobsson 1014
19200330 - Olof Segergren 544
19200330 - Passagerarelista. 381
19200330 - Rättegångs- och Polissaker. 395
19200330 - Sjuttio år 382
19200330 - Spanska sjukan härjar i fängelserna. 426
19200330 - Till folkskollärare 398
19200330 - Till självständigt apotek 386
19200330 - Till underlöjtnant 363
19200330 - Tjänstledighet 382
19200331 - Anna Hafdell, Suderbys i Hejdeby. 422
19200331 - Auktion å kreatur och utsäde. 358
19200331 - Auktion vid Källstäde i Lärbro. 370
19200331 - Axel August Emil Johnsson 392
19200331 - B. K. avvecklar. 401
19200331 - Beträffande påsklovet 358
19200331 - D. B. V:s paviljong 384
19200331 - En anmälan mot folkskoleinspektör Moberger 427
19200331 - En tomtupplåtelse. 438
19200331 - En utagerad rättshistoria. 473
19200331 - Flygolycka vid Vänersborg. 397
19200331 - Från hamnen. 362
19200331 - Från landsbygden. BOGE. 459
19200331 - Från landsbygden. GAMMALGARN. 372
19200331 - Gotlands smör- och äggexportförening 342
19200331 - Hushållningssällskapet 675
19200331 - Intagen lysboj. 632
19200331 - Kungörelse. 569
19200331 - Kyrkoherdeförordnanden 514
19200331 - Minneslista torsdagen den 1 april 1920. 414
19200331 - Ny automobiltaxa 391
19200331 - Olof Niklas Dahlström 384
19200331 - Passagerarelista. 381
19200331 - Per Adolf Lange 477
19200331 - Rymmarens dom. 438
19200331 - Södra domsagan. 385
19200331 - Till dagskrönikan. 632
19200331 - Visby södra koloniträdgårdförening u. p. a. 577
19200401 - A. B. Visby Silikattegelfabrik 489
19200401 - Åttio år 482
19200401 - Barnamodern får gå eden. 445
19200401 - Bröllop 481
19200401 - En herre for till Visby. 510
19200401 - Fastighets- & virkesauktien i Hörsne. 883
19200401 - Fastighetsauktion vid Dunegårda i Dalhem. 594
19200401 - Femtio år 430
19200401 - Från hamnen. 378
19200401 - I härvarande kronohäkte 303
19200401 - I sitt 100:de år 432
19200401 - In memoriam. 404
19200401 - Johny Ragnhild Amalia Pettersson 431
19200401 - Passagerarelista. 362
19200401 - Postkontoret 433
19200401 - Strömma handels- och industriförening 440
19200401 - Till postexpeditör 387
19200401 - Visby bollklubb 430
19200401 - Visby sjuk- och begravningshjälpskassa 469
19200403 - Arbetsförmedlingen under mars. 420
19200403 - Auktion i Lummelunda. 624
19200403 - Auktion i Västergarn 499
19200403 - Auktion vid Lauks i Lokrume. 415
19200403 - Betteckningen. 473
19200403 - Bröllop 480
19200403 - Burgsviks handelsaktiebolag 440
19200403 - Den ryska handelsdelegationen. 365
19200403 - En tankeläsare, 387
19200403 - Entreprenadauktioner 579
19200403 - Epidemirapporterna 383
19200403 - Fastighetsaffär. 414
19200403 - Fastighetsauktion i Boge. 484
19200403 - Från hamnen. 507
19200403 - I Gotlands sparbank 465
19200403 - Johanna Maria Katarina Höök 495
19200403 - Konsert i domkyrkan 434
19200403 - Lösöreauktion vid Nora i Vamlingbo. 412
19200403 - Maskeradbal 444
19200403 - Nils Otto Gustav 390
19200403 - Om rektor P. A. Lange, 471
19200403 - På sin 50-årsdag 408
19200403 - Passagerarelista. 416
19200403 - Pengar saknas till en ny livbåt. 373
19200403 - Prästerliga förordnanden. 506
19200403 - Quick Tårtan. 439
19200403 - Sliteångaren Othem 368
19200403 - Till dagskrönikan 413
19200403 - Till hedersledamot 357
19200403 - Träkumla får inte elda kyrkan med stubbved. 384
19200403 - Tulluppbörden 376
19200403 - Venia 360
19200406 - Alma Johanna 334
19200406 - Auktion Frölingsåker, Visby. 388
19200406 - Catharina Jacbina Jacobsson 328
19200406 - En hemsk eldsvåda, 413
19200406 - Fastighets- & virkesauktion Hörsne. 469
19200406 - Förlovning 447
19200406 - Gotlands socialdemokraters partidistrikt 301
19200406 - Grisauktion på Rosendals gård. 261
19200406 - Josefina Karolina Högvall 319
19200406 - Kommendering. 339
19200406 - Lösöreauktion vid Karby i Roma. 347
19200406 - Lysning 295
19200406 - Olycksfall ombord. 335
19200406 - På sin 50-årsdag 361
19200406 - Passagerarelista. 269
19200406 - Pastor Axel Lutteman, 273
19200406 - Rättegångssaker. 254
19200406 - Silverbröllop 291
19200406 - Värdefull auktion 356
19200406 - Visby Idrottsförenings föreningstävlan 280
19200407 - Ännu ett dödsfall i nervfeber, 278
19200407 - Biskop K. H. Gez. von Schéele död. 444
19200407 - Ebba Edit Viktoria 279
19200407 - Einar 298
19200407 - Får kvarstå i tjänsten. 255
19200407 - Folkhögskolan i Hemse. 252
19200407 - Föreningen Sveriges Flottas 263
19200407 - Förlovning 245
19200407 - Genom auktion, 286
19200407 - I tryckfrihetsmålet 309
19200407 - Johanna Maria Elisabet Nyström 304
19200407 - Karl Söderlund 320
19200407 - Kyrkoherden skall bo i Stenkumla. 312
19200407 - Lorentina Katarina Larsdotter 299
19200407 - Lösöreauktion i Skälsö Vestkinde. 310
19200407 - Lysning 323
19200407 - Nervfeberepidemien. 303
19200407 - Olof Nicklas Fredricson 309
19200407 - Passagerarelista. 334
19200407 - Provinsialläkaretjänsten 353
19200407 - Rättegångssaker. 598
19200407 - Sällskapet D. B. V. 378
19200407 - Skolnytt. 366
19200407 - Statslån till fiskare. 325
19200407 - Till förste rådman 317
19200407 - Värdefull Kreaturs- och lösöreauktion 293
19200407 - Virke och Vedauktion i Vestkinde. 327
19200408 - Adolf Langes griftefärd. 167
19200408 - Aktiebolaget Gotländska kalk stenskompandet, 149
19200408 - Anbud å ved. 210
19200408 - Auktion. 357
19200408 - Basar 590
19200408 - Cykelmotor. 248
19200408 - Död. Johanna Elisabet Pettersson. 359
19200408 - Från hamnen. 219
19200408 - Från landsbygden. Hejde. 300
19200408 - Gotländska Fiskarenas Centralförening 211
19200408 - Gotlänningar på långtrade. 266
19200408 - Lösöreauktion vid Hästhage i Roma. 433
19200408 - Operasångarna Åke Wallgren och Knut Öhrström 210
19200408 - Temperatur och lufttryck 193
19200408 - Undersökningen av fyndet vid Södra Kyrkogatan. 203
19200408 - Upphandling av ved. 136
19200409 - A.-B. Gotlands Järnhandel 210
19200409 - Aktieägarne 379
19200409 - Auktion å en mindre hemmansdel. 285
19200409 - Auktion vid Länna gård. 258
19200409 - Auktion vid Stenstu i Levede. 275
19200409 - Biograferna. 598
19200409 - Biskop von Schéeles frånfälle. 183
19200409 - De båda prästerna få avgå från förslaget. 519
19200409 - Deltagande. HAGLUND. 378
19200409 - Död. Anna Josefina Kristina. 332
19200409 - Död. Brita Lena Hägg. 325
19200409 - Död. Carl Petter Ludvig Andersson. 350
19200409 - Död. Gustaf Fridolf Leonard Sahlsten. 363
19200409 - Död. Knut Henning Gezelius von Schéele. 247
19200409 - Fastighets- och Lösöreauktion 371
19200409 - Fastighetsauktion 343
19200409 - Fastighetsauktion vid Bjers i Lärbro. 327
19200409 - Födde och Döde. 217
19200409 - Förflyttningen blev dyr. 323
19200409 - Från hamnen. 231
19200409 - Från landsbygden. Alskog. 363
19200409 - Från landsbygden. Öja. 341
19200409 - Från landsbygden. Väte. 399
19200409 - Genom auktion, 368
19200409 - Idrottsföreningen Kamraterna 208
19200409 - Kreaturs- och lösöreauktion vid Halner i Bro. 433
19200409 - Kyrkoherde Husander fick nej. 261
19200409 - Kyrkosångarexamen 406
19200409 - Lösöreauktion i Arbetareföreningens lokal. 190
19200409 - Lösöreauktion vid Busarve i Barlingbo. 313
19200409 - Offentlig auktion i Follingbo. 315
19200409 - Offentlig auktion i Sproge. 354
19200409 - Omorganisationen av sjömanshusen. 194
19200409 - Passagerarelista. 232
19200409 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget 697
19200409 - Stor Hästauktion vid Vestninge i Lärbro. 370
19200409 - Tankeläsaren C. A. Leijkoff, 230
19200409 - Temperatur och lufttryck 238
19200409 - Turtabell 227
19200409 - Värdefull lösöreauktion vid Hakuse i Björke. 435
19200409 - Virke- och Vedauktion i Vestkinde. 451
19200410 - Ansökan om dispens 221
19200410 - Auktion invid Länna gård, Visby. 248
19200410 - Avliden åldring. 322
19200410 - Biskop von Schéele. 175
19200410 - Boskillnad. 189
19200410 - Deltagande. ERIKSSON. 170
19200410 - Död. Amalia Dorotea Svensson. 313
19200410 - Död. Johanna Josefina Hansson. 226
19200410 - Död. Johanna Mathilda Josefina Liljegren. 423
19200410 - Ecklesiastika skogsavkastningen 519
19200410 - Egendomsaffärer. 609
19200410 - Ett slutdömt ersättningamål. 274
19200410 - Fastighets- och Lösöreauktion 368
19200410 - Från landsbygden. Burs. 570
19200410 - Inskrivningsrevisionen 458
19200410 - Jordförsäljningen inorm Gotland. 166
19200410 - Kommunalskatteuppbörd. 221
19200410 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 443
19200410 - Med anledning av biskop 228
19200410 - Öppen fråga till Domkapitlet i Visby. 206
19200410 - Passagerarelista. 190
19200410 - Staden köper hus. 253
19200410 - Stadens markförvärv. 224
19200410 - Stadens vedbehov. 250
19200410 - Stadsfullmäktige 218
19200410 - Temperatur och lufttryck 278
19200410 - Till folkekolinspektör 198
19200410 - Vårens studentskrivningar 227
19200410 - Vattenledningsfrågan. 203
19200412 - Aktieägarna i Slite Cement och Kalk Aktiebolag 370
19200412 - Barnavårdsnämnden i Visby 250
19200412 - Biskop von Sehéeles frånfälle. 268
19200412 - C. W. af Ekenstam. 306
19200412 - Död. Birger Erik Georg. 548
19200412 - Död. Carl Wilhelm af Ekenstam. 226
19200412 - Död. Ingrid Katrina Olofsson. 445
19200412 - Död. Lennart Möller 505
19200412 - Död. Lorentina Katarina Andersson. 378
19200412 - Död. Mårten Johan Ferdinand Osin. 227
19200412 - Död. vår lilla älskling. 237
19200412 - Egendomsköp. 634
19200412 - Från hamnen. 281
19200412 - Fredrik Nordin död. 739
19200412 - Genom auktion, 683
19200412 - Hemse. 571
19200412 - I konkurs 484
19200412 - Legala notiser. 477
19200412 - Ljugarns skolfråga. 600
19200412 - Lösöreauktion 203
19200412 - Lösöreauktion vid BUSARVE I BARLINGBO. 404
19200412 - På Kapten Lundgrens auktion 228
19200412 - Passagerarelista. 396
19200412 - Rättegångs- och Polissaker. 864
19200412 - Stickspår vid Etelhem. 471
19200412 - Temperatur och lufttryck 315
19200412 - Tillstyrkat dispensansökan 454
19200412 - Vapenföra värnpliktiga 637
19200412 - Ved- och virkesauktionst 655
19200412 - Visby landstormsförening 272
19200413 - Ång. Thjelvar utsatt för missöde. 224
19200413 - Auktion å såghus, virke 429
19200413 - Brev från Fröjel. 545
19200413 - Deltagande. WENDLA JACOBSSON. 555
19200413 - Död. C. W. av Ekenstam. 296
19200413 - Död. Fredrika Olofsdotter. 468
19200413 - Död. Helena Kristina Lövkvist. 296
19200413 - Död. Hildur Maria Olivia Pettersson. 392
19200413 - Död. Olga Augusta Olsson. 523
19200413 - Död. Oskar Ferdinand Jakobsson. 532
19200413 - Fastighetsauktion. 575
19200413 - Förnyad upphandling av gula ärter. 535
19200413 - Från sjön. 319
19200413 - Fristad. 318
19200413 - Gotlands turistvägvisare, 210
19200413 - Häradshövdingeämbetet i södra domsagan 236
19200413 - Kungörelse. 571
19200413 - Lösöreauktion 550
19200413 - Passagerarelista. 309
19200413 - Rättegångs- och Polissaker. 720
19200413 - Selma Björkander död. 463
19200413 - Temperatur och lufttryck 314
19200413 - Till biskop von Schtéeles bår 253
19200413 - Visby kyrkliga ungdomsförening 205
19200414 - Aktieägarne 343
19200414 - Aktiebolaget C. J. Björkander & son, 295
19200414 - Ångfartyget »Thjelvars» 211
19200414 - Anslag för skogsdikning. 227
19200414 - Anslag till vågbrytarbygget. 220
19200414 - Ansvarsfrihet 250
19200414 - Auktion å kreatur m. m. 206
19200414 - Auktion å prima dragoxar. 226
19200414 - Bröllop 643
19200414 - Död. Jakob Niklas Jakobsson. 469
19200414 - Död. Selma Björkander. 220
19200414 - Fattigvårdssysalomannen får pension. 219
19200414 - Förlovning 236
19200414 - Från hamnen. 267
19200414 - Från landsbygden. Hablingbo. 399
19200414 - Från landsbygden. Vestkinde. 532
19200414 - Infäste 232
19200414 - Kanalarbetare! 423
19200414 - Kommunal vedhandel. 203
19200414 - Kreaturs- och lösöreauktion 398
19200414 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 445
19200414 - Meddelande från allmänheten. 572
19200414 - Nedläggandet av Fårösunds fästning. 540
19200414 - Passagerarelista. 251
19200414 - Platsen för nya hospitalet? 223
19200414 - Poliskåren kräver längre semester. 213
19200414 - Postbåten 255
19200414 - Staden köper hus. 215
19200414 - Stadens vattenledningsfråga. 190
19200414 - Stadernas samarbete i kommunalarbetarfrågor. 199
19200414 - Stadsfullmäktige 233
19200414 - Staten bekostar Stångaportalens konservering. 599
19200414 - Temperatur och lufttryck 267
19200414 - Till ledamöter 222
19200414 - Utsträckt utskänkningstid. 210
19200414 - Vall eller Stenkumla? 452
19200414 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 690
19200414 - Ved- och virkesauktion 650
19200415 - Biskop v. Schéeles begravning. 316
19200415 - Brevduvestation i Tingstäde. 434
19200415 - Britternas klockboj åter utlagd. 286
19200415 - Död. Jacob Johannes Larsson. 428
19200415 - Ett större frikyrkligt alliansmöte 229
19200415 - Förenade ordinarie 475
19200415 - Från hamnen. 220
19200415 - Från landsbygden. Ala. 481
19200415 - Från landsbygden. Burgsvik. 608
19200415 - Från landsbygden. Ljugarn. 389
19200415 - Gotlands militärförening 173
19200415 - Lediga tjänster. 195
19200415 - Passagerarelista. 233
19200415 - Rättvisans lotteri. 190
19200415 - Såsom tillräknelig 345
19200415 - Skandia Biografen 570
19200415 - Skogsrussens bevarande. 182
19200415 - Slite cement- och kalkaktiebolag 257
19200415 - Strejk vid järnvägsbygget. 365
19200415 - Temperatur och lufttryck 280
19200415 - Till kyrkoherde 329
19200415 - »Thjelvars» grundstötning. 178
19200416 - A. Höglund, Petsarvs i Sjonhem. 322
19200416 - Auktion å bodvaror m. m. 194
19200416 - Auktion å kreatur m. m. 198
19200416 - Auktion å såghus, 349
19200416 - Auktion i Hogrän. 379
19200416 - Auktion vid Ljuves i Sanda. 308
19200416 - Deltagande. Gardsten. 214
19200416 - Deltagande. VON SCHÉELE. 196
19200416 - Död. Dorotea Wilhelmina Hägg. 470
19200416 - Död. Kristina Josefina Qviström. 488
19200416 - Död. Olof Petter Daniel Granström. 321
19200416 - Entreprenadauktion 333
19200416 - Ersättning för utskänkningsrättigheter. 184
19200416 - Ett ovanligt besök 199
19200416 - Fastighetsauktion. 366
19200416 - Från hamnen. 204
19200416 - Från landsbygden. Levide. 309
19200416 - Genom exekutiv auktion, 402
19200416 - Gotlands-Sparbank 239
19200416 - Gotländska fiskarenas centralförening. 314
19200416 - Krigsrätten. 199
19200416 - Läroverket. 178
19200416 - Lösöreauktion i Hellvi. 356
19200416 - Lösöreauktion vid Snovalds i Hörsne 356
19200416 - Medelst offentlig auktion. 542
19200416 - Offentlig auktion i Martebo. 431
19200416 - Offentlig auktion i Sproge. 334
19200416 - På villande hav. 200
19200416 - Passagerarelista. 188
19200416 - Stadshotellet byter innehavare. 157
19200416 - Strandning. 348
19200416 - Temperatur och lufttryck 217
19200416 - Väghinder. 555
19200416 - Valnämderna. 208
19200416 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 507
19200416 - Visby Fabriks- och Hantverksförening 227
19200417 - Ång. Thjelvar 175
19200417 - Återfunna. 205
19200417 - Auktion. 409
19200417 - Avsked 174
19200417 - Biograferna. 614
19200417 - Död. Karl Arvid. 422
19200417 - Död. Lilly Josefina. 450
19200417 - Från hamnen. 254
19200417 - Lektor och komminister. 305
19200417 - Lördagen den 24 apr. 260
19200417 - Offentlig auktion. 396
19200417 - Passagerarelista. 209
19200417 - Statsbidrag till folkhöglskolan i Hemse. 374
19200417 - Tankeläsaren, 450
19200417 - Temperatur och lufttryck 288
19200417 - Tjänstledighet 342
19200417 - Tre avgjorda mål från Svea hovrätt. 211
19200417 - U-båten Delfinen, 188
19200419 - Aktieägarne 237
19200419 - Auktion i Sanda. 324
19200419 - Auktion. 337
19200419 - Behörighet till kyrkoherdetjänst. 248
19200419 - Deltagande. AF EKENSTAM. 266
19200419 - Död. Axel Hilmer Gudion. 300
19200419 - Död. Elin Sofia Gustava Engström. 420
19200419 - Död. Gustaf Georg Hägwall. 262
19200419 - Död. Johanna Fredrika Elisabet Kristoffersson. 278
19200419 - Död. Karl Gottfrid Karlsson. 449
19200419 - Död. Maria Lovisa. 378
19200419 - Död. Verner Emanuel Pettersson. 451
19200419 - Dödsfall. 191
19200419 - Från hamnen. 205
19200419 - Från landsbygden. Gammelgarn. 420
19200419 - Hemse. 368
19200419 - Kyrkosångareexamen 370
19200419 - Legala notiser. 200
19200419 - Lysning 215
19200419 - Mejeribolagets besvär avstyrkas. 327
19200419 - Passagerarelista. 212
19200419 - Rättegångs- och Polissaker. 452
19200419 - Skogssällskapets 433
19200419 - Temperatur och lufttryck 255
19200419 - Till riddare 347
19200420 - Auktion i Arbetareföreningens lokal. 232
19200420 - Död. Anna Matilda Vestergren. 253
19200420 - Död. Wilhelm Stenberg. 264
19200420 - En skolfråga. 366
19200420 - Förlängd kommendering. 180
19200420 - Från hamnen. 231
19200420 - Från landsbygden. Fårö. 429
19200420 - Nedannämnde insättare i D. B. V:s sparbank, 301
19200420 - Ogillade besvär. 191
19200420 - Passagerarelista. 181
19200420 - Temperatur och lufttryck 222
19200420 - Till gravens frid 232
19200420 - Tingstäde landstormsföreningti 391
19200421 - Auktion å lokomobil, 360
19200421 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 218
19200421 - Auktion i Lärbro. 381
19200421 - Auktion i Stenkumla. 300
19200421 - Biograferna. 646
19200421 - Dagens postbåt 258
19200421 - Deltagande. Johanna Josefina Hansson. 191
19200421 - Död. Anna Karolina Vesterberg. 352
19200421 - Död. Ebba. 309
19200421 - Död. Johan Oscar Pettersson. 240
19200421 - Död. Julia Lindström. 318
19200421 - En hästmarknad 230
19200421 - Fastighets- och lösöreauktion 317
19200421 - Fastighetsaffär. 232
19200421 - Folkskoleinspektör Linnman 232
19200421 - Från landsbygden. Buttle. 309
19200421 - Från landsbygden. Grötlingbo. 452
19200421 - Från landsbygden. Väte. 339
19200421 - Lotabarnskolornas verksamhet. 435
19200421 - Medan rågen mognar, 245
19200421 - På Fridhem, 239
19200421 - På grund av boutredning 326
19200421 - Passagerarelista. 197
19200421 - SKANDIA BIOGRAFEN - En äkta riddersman. 592
19200421 - Stor hästauktion i Visby. 231
19200421 - Temperatur och lufttryck 253
19200421 - Till föreståndarinna 250
19200421 - Vår mjölk och grädde. 227
19200422 - Auktion å gipssten. 187
19200422 - Broauktion. 180
19200422 - Deltagande. PETTERSSON. 204
19200422 - Det nya psalmboksförslaget, 155
19200422 - Död. Maria Mathilda. 195
19200422 - En storartad gåva 313
19200422 - Exekutivt 299
19200422 - Förbrytarekoloni till Fårösund? 374
19200422 - Från hamnen. 257
19200422 - Från landsbygden. Ala. 433
19200422 - Intet statsbidrag? 501
19200422 - Jordbrukarnas riksförbund. 720
19200422 - Jordfästning. G. Hägwall. 203
19200422 - Ledig tjänst. 206
19200422 - Passagerarelista. 178
19200422 - Rättegångs- och Polissaker. 382
19200422 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 236
19200422 - Södra domsagan. 176
19200422 - Statsanslag till utdikningaföretag. 389
19200422 - Tack. Jacobsson. 177
19200422 - Temperatur och lufttryck 228
19200422 - Väghinder. 622
19200423 - Aktiebolaget Snäckgärdsbaden 234
19200423 - Ändrad värnpliktstjänstgöring. 400
19200423 - Ångbåtebolaget fick nej. 205
19200423 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 221
19200423 - Auktion i Hellvi. 336
19200423 - Auktion i Rute. 292
19200423 - Auktion på torra bräder och ved. 309
19200423 - Avliden åldring. 231
19200423 - Biograferna. 635
19200423 - Brister i Barlingbokanalens upprensning. 338
19200423 - Deltagande. JAKOB & OSKAR JAKOBSSON. 389
19200423 - Deltagande. SELMA BJÖRKANDER. 177
19200423 - Död. Anna Maria Stenberg. 325
19200423 - Efterhållna lösdrivare. 251
19200423 - Egendomsaffärer. 654
19200423 - Födde och Döde. 282
19200423 - Från hamnen. 241
19200423 - Hemse folkhögskola. 354
19200423 - Kontroversen Reuser-Moberger. 288
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 311
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 286
19200423 - Offentlig auktion i Martebo. 333
19200423 - Offentlig auktion i Visby. 189
19200423 - Passagerarelista. 221
19200423 - Sliteångaren Othem 299
19200423 - Temperatur och lufttryck 221
19200423 - Tjänstledighet, 376
19200423 - Vem blir biskop på Gotland? 192
19200423 - Visby torgpris. 247
19200424 - Auktion å jordlägenhet i Bäl. 383
19200424 - Auktion hos fröken Johanna Nyström. 200
19200424 - Automobilspekulanter! 345
19200424 - De gotländska bolagens innehav 210
19200424 - Död. Johan Petter Pettersson. 513
19200424 - Död. Sofia Sandberg. 307
19200424 - Fastighetsaffärer. 285
19200424 - Fastighetsauktion. 353
19200424 - Folkskolläraretjänaten i Stånga, 411
19200424 - Från hamnen. 224
19200424 - Gotlands nation 173
19200424 - Markupplåtelse för skoltomtens utvidgning. 342
19200424 - Passagerarelista. 209
19200424 - Sjuttio år 421
19200424 - Slite. 254
19200424 - Stor Hästauktion i Visby. 194
19200424 - Temperatur och lufttryck 175
19200424 - Till löjtnant 161
19200424 - Vackert vårväder 156
19200424 - Wallgren- Öhrström-konserten 184
19200426 - Anmälan om fosterbarn. 187
19200426 - Auktionsuppbörd. 434
19200426 - Den största seglare, 184
19200426 - Död. Olof Niklas Pettersson. 400
19200426 - Femtio år 215
19200426 - Försäljning av kasserad materiel. 400
19200426 - Från hamnen. 215
19200426 - Gotlands landstormsförbund 227
19200426 - Legala notiser. 239
19200426 - Lysning 214
19200426 - Passagerarelista. 259
19200426 - Pastor Nehleens avskedsord till församlingarna. 412
19200426 - Prästlöneregleringan i Stenkumla. 347
19200426 - Rättegångd- och Polissaker. 278
19200426 - Strandning. 434
19200426 - Temperatur och lufttryck 281
19200426 - Understöd åt folkhögskolan i Hemse. 342
19200426 - Varning för fiskare m. fl. 219
19200426 - Visby Bio - Silkesstrumporna. 592
19200427 - Auktion i Hellvi. 343
19200427 - Auktion i Rute. 321
19200427 - Biograferna. 584
19200427 - Bland sökande 180
19200427 - Deltagande. HILMER LUTTEMAN. 158
19200427 - Eldsvåda ombord å ång. Thjelvar. 175
19200427 - Folkskolinspektörstjänsten. 164
19200427 - Från hamnen. 258
19200427 - Från landsbygden. Rute. 379
19200427 - Hamnavgiften i Rute hamn. 298
19200427 - Ingen sökande 262
19200427 - Jordupplåtelse från Väte annexhemman. 315
19200427 - Logen S:t Klemens, 179
19200427 - Passagerarelista. 248
19200427 - Rullföringsområdena. 160
19200427 - Sjuttio år 421
19200427 - Slite cement- och kalkaktiebolag 307
19200427 - Temperatur och lufttryck 272
19200427 - Till kyrkoherde 400
19200427 - Visby skyttegilles skolskjutningar 214
19200428 - Aktieägarne i Gotlands Järnvägsaktiebolag 199
19200428 - Auktion å potatis 350
19200428 - Auktionsuppbörd. 481
19200428 - Bröllop 203
19200428 - Död. Anna Margareta Lorentina Quiberg. 183
19200428 - Död. Emilia Amalia Svallingson. 390
19200428 - Död. Nils Petter Södergren. 404
19200428 - Död. Sofia Karolina Thomson. 233
19200428 - Ett fult nidingsdåd 220
19200428 - Fastighetsauktion vid Lilla Hästnäs. 321
19200428 - Fastighetsaultion. 354
19200428 - Föreningsregister. 429
19200428 - Från hamnen. 223
19200428 - Hyllad prästman. 612
19200428 - Monografen över Visby stadsmur. 233
19200428 - Passagerarelista. 205
19200428 - Studentskrivningarna. 192
19200428 - Tack. JOHANSSON. 196
19200428 - Temperatur och lufttryck 209
19200429 - Belönad lotsbragd. 264
19200429 - Berättigad till emeritilön. 160
19200429 - Bröllop 291
19200429 - De gamlas sommarhem 222
19200429 - Deltagande. GUSTAF SVENSSON. 294
19200429 - Död. Amanda Augusta Karolina Angelöf. 430
19200429 - Domkapitlet tillstyrket 271
19200429 - En miljon som gått upp i rök. 221
19200429 - Från landsbygden. Öja. 338
19200429 - Passagerarelista. 190
19200429 - Skillnad på komminister och e. o. prästman. 346
19200429 - Temperatur och lufttryck 214
19200429 - Träkumla får inte förfoga över stubbarna. 393
19200429 - Ungdomakursen i Hafdhem, 571
19200430 - Aktiebolaget Visby högre flickskola 301
19200430 - Auktion. 468
19200430 - Avkastningen vid prästskogarna i Vänge pastorat. 417
19200430 - Deltagande. LINDA. 348
19200430 - Det blir biskopsval. 192
19200430 - Död. Gunnel Ellen Helena. 384
19200430 - Eldsvådan å Thjelvar. 214
19200430 - Ett ofrivilligt kallbad 219
19200430 - Ett par hästar. 201
19200430 - Från hamnen. 204
19200430 - Från landsbygden Garda. 306
19200430 - Från sjön. 193
19200430 - Hemse. 496
19200430 - Hospitalet. 213
19200430 - Icke behörig. 376
19200430 - Ingen ersättning. 400
19200430 - Konkurs. 199
19200430 - Passagerarelista. 172
19200430 - Sammanträde med fiskare. 370
19200430 - Studieresorna till fastlandet. 213
19200430 - Termperatur och lufttryck 197
19200430 - Vedförsäljning från Gotska Sandön. 361
19281103 - Passagerarelista. 143