1920

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19200301 - Anna Elisabeth Hansson 1293
19200301 - Arbetareföreningens föreläsningar. 792
19200301 - Biograferna. 886
19200301 - C. A. Olsson 887
19200301 - Dödsfall. C. A. Olsson. 891
19200301 - Fängelsepredikantens årsredogörelse. 804
19200301 - För förfalskning 836
19200301 - Förlovning. 878
19200301 - Från hamnen. 793
19200301 - Genom auktion, 784
19200301 - Gotlands-Posten fälld. 743
19200301 - I härvarande kronohäkte 724
19200301 - Kolfrakternas reglering. 725
19200301 - Koncession å Lärbrojärnvägarna. 691
19200301 - Konsert 770
19200301 - Landshövding Stenström till en sändebudspost. 733
19200301 - Lysning 846
19200301 - Maria Olivia Olsson 1231
19200301 - Mary 1344
19200301 - Nils 1157
19200301 - Passagerarelista. 845
19200301 - Postverket. 759
19200301 - Rättegångssaker. 752
19200301 - Skeppargillets högtidsdag 693
19200301 - Skogsauktion. 747
19200301 - Skogslagen för Gotland. 502
19200301 - Statsbidrag till kemiska stationen. 423
19200301 - Stor auktion i Hemse. 507
19200301 - Temperatur och lufttryck 408
19200301 - Till dagskrönikan. 434
19200301 - Uppskov med inryckningen. 430
19200301 - Välgörenhetsmatinén 522
19200301 - Visby Bio - Bunker Beans Kejsardröm 454
19200301 - Visby landstormsförening 413
19200302 - Burs handelsaktiebolag. 429
19200302 - Dödsfall. Gustaf Wirde. 479
19200302 - Dyrtidsanslag till länet. 427
19200302 - Förlofvade. 472
19200302 - Från landsbygden. Sanda. 458
19200302 - Gotland fortfarande förskonat från spanskan. 449
19200302 - Icke tillåtet före barn 434
19200302 - Lotsstyrelsen 441
19200302 - Lysning 508
19200302 - Passagerarelista. 481
19200302 - Prästerligt lönetillskott. 486
19200302 - Rättegångssaker. 538
19200302 - Skeppargillet 624
19200302 - Till dagskrönikan. 514
19200302 - Tillstyrkt markinköp. 544
19200303 - 12 krigsbarn. 478
19200303 - Auktion å djur och rotfrukter. 489
19200303 - Auktion å skogsmark. 446
19200303 - Auktion i Sigsarve i Viklau. 384
19200303 - Den nya fiskeritillsyningsmannen. 450
19200303 - En mindre lämplig utgång 453
19200303 - Fastighets- & Lösöreauktion 469
19200303 - Femtiofem år 457
19200303 - Havreleverans till armén. 493
19200303 - I konkurs 472
19200303 - Kungörelse. 464
19200303 - Lösöreauktion vid Nybjers i Hörsne. 440
19200303 - Offentlig auktion. 547
19200303 - Passagerarelista. 504
19200303 - Stenkumla skyttegille 509
19200303 - Temperatur och lufttryck 444
19200303 - Till dagskrönikan. 505
19200303 - Tillbud till kolosförgiftning 479
19200303 - Ung flicka förfalskar järnvägsbiljett. 431
19200303 - Velocipeder och motorer 423
19200304 - Ångaren Borghild på provtur. 475
19200304 - Anna Katharina Gustafva Ringbom 1105
19200304 - Av smittosamma sjukdomar 430
19200304 - Betodlarnas fraktkostnader. 516
19200304 - Biograferna. 516
19200304 - Carl Herman Åkerblom 963
19200304 - Dispansansökan. 523
19200304 - Dödsfall. Gustaf Nyman. 428
19200304 - En Stämningsfull sorgeakt 685
19200304 - Från landsbygden. Ala. 406
19200304 - Från landsbygden. Garda. 493
19200304 - Från landsbygden. Kräklingbo. 491
19200304 - Från sjön. 452
19200304 - Gustaf Nyman 653
19200304 - Krigsrätt 431
19200304 - Maria Katarina Pettersson 593
19200304 - Myrbranden i Roma. 478
19200304 - Passagerarelista. 438
19200304 - Rättegångs- och Polissaker. 630
19200304 - Skandia Biografen. 413
19200304 - Stor egendomsaffär. 463
19200304 - Till dagskrönikan. 372
19200304 - Timmerhandlaren Hansens miljonsvindel. 526
19200305 - 100 år 435
19200305 - Anslag all Gotlands artillerikår. 431
19200305 - Bolsievikernas stulna diamanter. 494
19200305 - Den falske fursten. 453
19200305 - En frihetshjältes död. 525
19200305 - En ny nervfeberepidemi under uppsegling? 435
19200305 - En ovanligt duktig åldring 416
19200305 - Finländskt aeroplan störtar över en folkhop. 426
19200305 - Födde. 411
19200305 - Förlofvade. 423
19200305 - Från hamnen. 382
19200305 - Från landsbygden. VÄTE. 359
19200305 - Lundastudent avliden av kolosförgiftning. 402
19200305 - Mannen från Titanic. 424
19200305 - Olyckshändelse på lotsångaren Vega. 374
19200305 - Passagerarelista. 419
19200305 - Rättegångs- och Polissaker. 391
19200305 - Till dagskrönikan. 450
19200305 - Till ordförande 406
19200305 - Två offer för Bråvikens is. 377
19200305 - Vårtecken. 485
19200306 - Anna Christina Ronander 967
19200306 - Arbetsfred. 513
19200306 - Auktion lördagen den 13 mars 410
19200306 - Befälsövningar. 387
19200306 - Brandväsendet. 410
19200306 - Brottsligheten. 347
19200306 - Dödsfall. Bernhard Sandström. 483
19200306 - En obotlig. 385
19200306 - En tös med sinnesnärvaro. 383
19200306 - Fartygskollission. 376
19200306 - Förlofvade. 372
19200306 - Förlovning 456
19200306 - Försök till kassaskåpssprängning. 414
19200306 - Från landsbygden. NÄR. 413
19200306 - Från sjön. 424
19200306 - Fridlysta fåglar. 351
19200306 - Genom offentlig auktion, 473
19200306 - Höstsäden 472
19200306 - Hovrättsdomar. 430
19200306 - Lagfart å Donnerska hagen. 625
19200306 - Mannen som förlorade minnet. 475
19200306 - Mary Pickfords skilsmässa. 530
19200306 - Mordgärning. 461
19200306 - Nervfebern. 501
19200306 - Passagerarelista. 411
19200306 - R. V. O. Bernhard Sandström 557
19200306 - Reklam. Clyno. 499
19200306 - Spanska sjukan 497
19200306 - Stadens tvättinrättning. 472
19200306 - Stark storm över en stor del av Sverige. 520
19200306 - Svea hovrätt mot dödsstraffets avskaffande. 449
19200306 - Till dagskrönikan. 473
19200306 - Undantag från butikstängningslagen. 476
19200308 - Befarad stor sjöolycka. 481
19200308 - Dispens för hamnarbetena i Visby. 507
19200308 - Döde. Karl Bernhard Sandström. 435
19200308 - Domkapitlet om Martebovarningen. 476
19200308 - Fastighetsauktion 441
19200308 - Första förhör 408
19200308 - Från hamnen. 469
19200308 - Från landsbygden. Sjonhem. 500
19200308 - Gerda Elisabet 1126
19200308 - Jordfästning. 528
19200308 - Karl Oskar Nordberg 599
19200308 - Katharina Öman 963
19200308 - Lagförslag om inteckning i fartyg. 546
19200308 - Lösöreauktion i Hellvi. 479
19200308 - Lösöreauktion vid Mattise i Bunge. 423
19200308 - Lysning 542
19200308 - Olivia Margareta Elisabet Engström 656
19200308 - Passagerarelista. 451
19200308 - Rättegångssaker. 443
19200308 - Regeringskrisen. 504
19200308 - Skandia Biografen. De svarta husarerna. 475
19200308 - Sune 548
19200308 - Till dagskrönikan. 463
19200308 - Utslag i tryckeirihetsmålet 403
19200308 - Visby skyttegille 491
19200309 - Argos förlisning. 538
19200309 - Av spanska sjukan, 427
19200309 - Banvakt överkörd och dödad. 464
19200309 - En bärsärk. 465
19200309 - Explosion i teater. 456
19200309 - Fångantalet minskas alltjämt. 411
19200309 - Föredrag i mosskultur 436
19200309 - Linjeångaren Maine 478
19200309 - Mystiskt dödsfall i Göteborg. 486
19200309 - Passagerarelista. 433
19200309 - Rättegångssaker. 434
19200309 - Sliteångaren Othem 431
19200309 - Till dagskrönikan. 385
19200310 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands styrelseberättelse 427
19200310 - Auktion å avelstjurar. 428
19200310 - Auktion i Alskog. 488
19200310 - Bernhard Sandström 600
19200310 - Biltävlingens vinnare. 465
19200310 - De Nya Männen. 497
19200310 - Drunknade. 576
19200310 - Egendomsaffär. 390
19200310 - Elektriska ledningar vid Gotland artillerikår. 451
19200310 - Fardhems skyttegille 418
19200310 - Fastighetsauktion 479
19200310 - Födde. 441
19200310 - Från landsbygden. VÄTE. 436
19200310 - Fyrtio timmar i masttornen. 459
19200310 - Gotlands fornsal 543
19200310 - Intet arvode åt tillsyningsmannen. 385
19200310 - Ko lekt. 468
19200310 - Lösöreauktion vid Björkome i Veskinde. 435
19200310 - Lösöreauktion vid Mörby i Hörsne. 511
19200310 - Nerfeberepidemien. 464
19200310 - Nils Rasmusson 504
19200310 - Passagerarelista. 480
19200310 - Sjuttiofem år 419
19200310 - Stadens brandväsen. 447
19200310 - Striden om en vindsvåning. 411
19200310 - Svår explosion. 412
19200310 - Till ingen åtgärd. 418
19200310 - Utsträckt utskänkningstid. 396
19200310 - Vägarna på landsbygden 434
19200311 - 430 minor 435
19200311 - Bolsjevismen på återtåg. 480
19200311 - Dyrtidsanslag till Vänge. 379
19200311 - En sinnessjuks tilltag. 372
19200311 - Från hamnen. 394
19200311 - Från landsbygden. Burs. 378
19200311 - Från landsbygden. GARDA. 378
19200311 - Från landsbygden. Hesselby. 383
19200311 - Gotlands Allehandas karta 361
19200311 - Huru Europa återuppbyggas. 382
19200311 - Krigskonjunkturskatten 411
19200311 - Landstingens ombudsmöte i Stockholm i dag. 404
19200311 - Lediga kyrkoherdeförordnanden. 385
19200311 - Nya våldsdåd av sinnteinarna. 432
19200311 - Nyemissioh Slite cement. 381
19200311 - Passagerarelista. 381
19200311 - Priserna på oljor stiga starkt. 448
19200311 - Sitt förord 412
19200311 - Skandia biografen. Med fullmakt från Arizona. 401
19200311 - Socialstyrelsen vill ingen ändring i åttatimmarslagen. 415
19200311 - Svensk radioförbindelse med Amerika. 376
19200311 - Vaktombytet. 414
19200311 - Visby Bio. Fri som fågeln. 424
19200312 - Anna Wassberg 489
19200312 - Anslag till Gotlands infanteri regemente. 430
19200312 - Årets egnahemslån till länet. 434
19200312 - Atlingbos obligatoriska fortsättningsskola. 476
19200312 - Auktion å bodvarulager m. m. 407
19200312 - Auktion å fastighet, 415
19200312 - Auktion vid Bara i Etelhem. 412
19200312 - Edgången fastställd. 419
19200312 - Fastighetsauktion vid Nors i Veskinde. 441
19200312 - Fisket i Gotlands län under 1919. 452
19200312 - Född 418
19200312 - Folk-Biografen. Den stora skrällen. 403
19200312 - Från landsbygden. BURGSVIK. 429
19200312 - God fiskelycka. 426
19200312 - Gudstjänst i skolsalen 463
19200312 - Guldbröllop 536
19200312 - Hugo Ernst Fredrik Ström 886
19200312 - Inskrivningsrevisionen 426
19200312 - Lagstiftningen mot bolags jordförvärv. 389
19200312 - Nervfebern. 374
19200312 - Passagerarelista. 387
19200312 - Till vice ordförande 400
19200312 - Utvandringen. 392
19200313 - Ändrad utprickning vid Ar. 385
19200313 - Åtal för Amerikaskorna. 383
19200313 - Barnens spalt. 401
19200313 - Bilolycka med dödlig utgång. 432
19200313 - Charlotta Margareta Johansson 879
19200313 - Ett tämligen enastående fall 417
19200313 - Fastighetsaffär. 381
19200313 - Från landsbygden. Väte. 395
19200313 - Gudstjänsterna i Eksta pastorat. 415
19200313 - Hejdeby församling oeh kyrkans grundvalar. 403
19200313 - Johannes Uno Lindblom 836
19200313 - Kapten Sandströms begravning 383
19200313 - Medlemmarna i Tingstädeortens tjurförening 414
19200313 - Oväntat efterspel till religiös sammankomst. 471
19200313 - Passagerarelista. 382
19200313 - Till svärdsman 416
19200313 - Utprickning en i Fårösund. 525
19200313 - Värdefull Avelsdjursauktion m. m. 389
19200313 - Visbykretsen av Sv. Röda korset 405
19200316 - Åldrig flygare. 365
19200316 - Åldring innebränd under upprörande omständigheter. 369
19200316 - Atlingbo fortsättningsskola. 385
19200316 - Auktion å Utsädesspannmål och kreatur 364
19200316 - Egen förste provinsialläkare i länet. 362
19200316 - En fasansfull dödsolycka 402
19200316 - Endast en lärare i Klinte högre folkskola. 390
19200316 - Ett ovanligt intressant fynd 440
19200316 - Fortifikationsförrådet inventeras. 405
19200316 - Från landsbygden. ÖSTERGARN. 449
19200316 - Gustaf Nyman 408
19200316 - Hangvarsmejeriets spillvatten inför k. m:t. 438
19200316 - Hedrad gotlänning. 537
19200316 - JOHANNA NORDBERG 518
19200316 - Karin Ingmarsdotter. 679
19200316 - Ny kamin i Bro kyrka? 395
19200316 - Passagerarelista. 431
19200316 - Rättegångssaker. 476
19200316 - Skogsarbetare på bärsarkagång. 355
19200316 - Spanska sjukans härjningar. 371
19200316 - Till dagskrönikan. 381
19200316 - Underhållet av landsvägen Visby—Västergarn. 399
19200316 - Vinter 428
19200316 - Visby badhusaktiebolag 442
19200317 - Å auktionen vid Hallfreda i Follingbo 448
19200317 - Anna Wassberg 600
19200317 - Arrendeauktion. 423
19200317 - Auktion lördagen den 20 mars 450
19200317 - Auktion. 433
19200317 - Bernhard Sandström 608
19200317 - Bröllop 456
19200317 - Ett dödsfall i spanska sjukan 481
19200317 - Fastighetsauktion å Gamlegårds i Rute. 420
19200317 - Från landsbygden. ÖJA. 426
19200317 - Gottfrid, Östergren 914
19200317 - Gustaf Danielsson 522
19200317 - I ångbåtsturerna 446
19200317 - Ingen undantagsställning för Träkumla. 443
19200317 - Jakob Petter Olofson 872
19200317 - Lasarettet. 477
19200317 - Margit 915
19200317 - Modärnt. 489
19200317 - Nervfeberepidemien. 451
19200317 - Norra vågbrytarebygget. 392
19200317 - Passagerarelista. 411
19200317 - Rättegångssaker. 468
19200317 - Rudolf Gardelius 914
19200317 - Signe Linnéa Maria 901
19200317 - Sylfaste mejeriaktiebolag 467
19200317 - Till dagskrönikan. 411
19200317 - Ungdomskursen i Havdhem 411
19200317 - Väderleken. 436
19200318 - Anna Elisabet Olofsson 498
19200318 - Äntligen fast. 406
19200318 - Av smittosamma sjukdomar 384
19200318 - Biograferna. 402
19200318 - Bröllop i Konsthallen. 404
19200318 - Det var spanska sjukan. 383
19200318 - Elektrisk drift i väderkvarn! 417
19200318 - En engelsk miljonär som skräddare. 352
19200318 - Flensborg en fristad i likhet med Fiume? 352
19200318 - Folk-Biografen. En västerns fribytare. 359
19200318 - Från landsbygden. ALSKOG. 405
19200318 - Från landsbygden. ALVA. 398
19200318 - Från landsbygden. GARDA. 461
19200318 - Fritz Peter Nyman 495
19200318 - John Stenberg 665
19200318 - Kon sköt slaktaren. 441
19200318 - Kronans rätt bevakas. 434
19200318 - Marinen. 691
19200318 - Ny fiskeristadga, 424
19200318 - Ny minsvepningar planerade. 376
19200318 - Passagerarelista. 337
19200318 - Skandia Biografen. Äventyrarnas överman. 461
19200318 - Statsmedel till avdikningsföretag. 379
19200318 - Tåkerns svanor hålla på att utrotas. 343
19200318 - Teodor Heintz död. 389
19200318 - Till dagskrönikan. 444
19200319 - Allmänneligen efterlysas 414
19200319 - Än en gång Äuglehaug. 530
19200319 - Anders Gabriel Adolf Hederstedt 662
19200319 - Auktion å rotfrukter, svin och mjölkkor 417
19200319 - Auktion vid Bara i Etelhem. 465
19200319 - Aution å mjölkkor och svin m. m. 399
19200319 - Befälhavareskifte å Gotlandsbåtarna. 387
19200319 - Den nya fiskeristadgan. 398
19200319 - Från sjön. 396
19200319 - Fullmakt 428
19200319 - Gotlands ångverksväg. 471
19200319 - Jenny Maria Augusta 1097
19200319 - Jordfästning 446
19200319 - Kyrkoherdeval 422
19200319 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 471
19200319 - Militära förordnanden. 436
19200319 - Nervfebern. 353
19200319 - Passagerarelista. 374
19200319 - Rättegång- och Polissaker. 321
19200319 - Ronehamns stångmärke 351
19200319 - Såsom sökande 375
19200319 - Slite Cement ökar aktiekapitalet. 398
19200319 - Teater och dans. 386
19200319 - Teodor Heintz 511
19200319 - Till "En ung gotländska". 463
19200319 - Tjänstledighet 388
19200319 - Väderleken. 390
19200319 - Visby torgpris. 439
19200320 - Aktiebolaget Affärsbanken 314
19200320 - Änkefru Bina Lundins jordfästning 382
19200320 - Anna Amalia Augusta Bolin 379
19200320 - Auktion å Norderire i Lärbro. 376
19200320 - Bantågen vid Visby station 390
19200320 - De gotländska raukarna och deras bevarande. 436
19200320 - Dyrtidsanslag till länet. 393
19200320 - Edvard Vilhelm Esklund 375
19200320 - Från domkapitlet. 412
19200320 - Från hamnen. 354
19200320 - Från landsbygden. Öja. 466
19200320 - Från sjön. 373
19200320 - Fullmakt på kyrkoherdetjänsten 334
19200320 - General Judenitsj vittnar i ryssmålet. 402
19200320 - Gotlands sedighetsförening 337
19200320 - Herrar motorplogsspekulanter! 349
19200320 - I nerrfeber 395
19200320 - Kreaturs- och Lösöreauktion i Klintehamn. 378
19200320 - Kullherg & C:o A.-B. i Katrineholm 336
19200320 - Lösöreauktion på Ljugarn. 422
19200320 - Modärna Lantbruksmaskiner 365
19200320 - ortfarande ingen sökande läkare till Slite. 329
19200320 - På sin 65-årsdag 316
19200320 - Passagerarelista. 341
19200320 - Rättegångs- och Polissaker. 388
19200320 - Skandia-Biografen. Bomben. 318
19200320 - Temperatur och lufttryck 355
19200320 - Till dagskrönikan. 371
19200322 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland. 354
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde 360
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde m. m. 306
19200322 - Auktion å ved och virke 334
19200322 - Auktion vid Petes i Hablingbo. 356
19200322 - Auktion, Gannor i Lau. 352
19200322 - Auktion, Tomta i Rone. 394
19200322 - Avliden trotjänare. 385
19200322 - De osäkra fordringarna avskrivas. 353
19200322 - Dyrtidsanslagen. 390
19200322 - Fastighets- och lösöreauktion i Hangvar. 326
19200322 - Förlofvade 431
19200322 - Konserten i domkyrkan. 360
19200322 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 433
19200322 - Lösreauktion, Nyhamn i Lärbro. 439
19200322 - Mat pestfaran genom råttorna. 353
19200322 - Nytt statslån till Slite-Roma järnväg begärt. 557
19200322 - På sin 60-årsdag 372
19200322 - Passagerarelista. 389
19200322 - Rättegångssaker. 390
19200322 - Sextio år 460
19200322 - Sigrid Aina Helena 896
19200322 - Till dagskrönikan. 450
19200322 - Vid auktionen hos Elektriker Kempe. 375
19200323 - Årets infanterifältövning. 359
19200323 - Den svenska fåraveln. 431
19200323 - Det tionde kyrkliga mötet, 363
19200323 - Egendomsaffär. 318
19200323 - Ett tillbud till automobilolycka 332
19200323 - Ett vackert vårväder, 347
19200323 - Från hamnen. 368
19200323 - Från landsbygden. ESKELHEM. 349
19200323 - Från landsbygden. HALLA. 382
19200323 - Från landsbygden. Roma. 438
19200323 - Inskrivningsrevisionen. 359
19200323 - Lärbro pastorat. 385
19200323 - Lye vill tillhöra Hemse provinsialläkardistrikt. 340
19200323 - Lysning 405
19200323 - Passagerarelista. 406
19200323 - Slite Cement slår in på nya banor. 377
19200323 - Stycknings- & lösöreauktion på Vible gård. 352
19200323 - Temperatur och lufttryck 354
19200323 - Vapenövningarna vid infanteriet. 396
19200323 - Vedbrist inom Gotlands län. 365
19200323 - Vid fäkttävlingen 355
19200323 - Visby bollklubb 341
19200324 - Anna Östergren 343
19200324 - Åter strejk vid Rute cementfabrik. 358
19200324 - Åttio år 388
19200324 - Auktion å Broväg. 330
19200324 - Axel Pettersson 375
19200324 - Bröllop 361
19200324 - Fastighetsauktion vid Svie i Alva. 341
19200324 - Folkbiografen. En junker på äventyr. 329
19200324 - Försäljningspriser å frankokuvert. 379
19200324 - Från hamnen. 350
19200324 - Från landsbygden. VÄTE. 386
19200324 - Georg 326
19200324 - Gotlands nation 333
19200324 - Gotlandsfiskarnes sammanslutning. 385
19200324 - Kluven av cirkelsågen. 333
19200324 - Kopparnickelmynt. 358
19200324 - Krigsrätt 342
19200324 - Kvinnor få rösträtt vid borgmastareval. 386
19200324 - Kyrkoherde före 30 år? 367
19200324 - Laura Maria Albertina Häglund 326
19200324 - Lindring i byggnadsskyldigheten. 345
19200324 - Lösöre- och arrendeauktion vid Nors i Vestkinde. 369
19200324 - Musikgudstjänst 342
19200324 - På sin 60-årsdag 395
19200324 - Passagerarelista. 340
19200324 - Pellerins Cocos-Smör. 341
19200324 - Professor Romdahl 332
19200324 - Stenkumla pastorat. 371
19200324 - Strålin & Persson, Korsnäs. 376
19200324 - Temperatur och lufttryck. 333
19200324 - Tjänstledighet 333
19200324 - Tyska myndigheterna ta i på skarpen. 320
19200326 - Anna Kristina Ingeborg Lundgren 349
19200326 - Auktion å Norderire i Lärbro. 403
19200326 - Den lille klämdes till döds i tröskverket. 324
19200326 - Det andra dödsfallet i nervfeber 311
19200326 - En mystisk historia i Strömstad. 329
19200326 - Från sjön. 432
19200326 - Lars Duse död. 834
19200326 - Lars Fredrik Duse 518
19200326 - Lösöreauktion vid Moos i Stenkyrka. 403
19200326 - Lotsförmannen får erkännande. 316
19200326 - På sin 80-årsdag 530
19200326 - Passagerarelista. 411
19200326 - Sofia Kristina Stenberg 372
19200326 - Till verkställande styrelseledamot 377
19200327 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland 505
19200327 - Avlagd examen. 375
19200327 - Axel 381
19200327 - En ny havresort. 352
19200327 - Ett leveransmål inför hovrätten. 418
19200327 - Flickskolefesten 327
19200327 - Född 360
19200327 - Från fröken Elisif Hellgren 336
19200327 - Från hamnen. 365
19200327 - Gotlands hästavels- och hingst ägareförening 381
19200327 - Nervfeberepidemien 392
19200327 - Passagerarelista. 393
19200327 - Sin tjänstgöring som vapenofficer 412
19200327 - Till dagskrönikan. 376
19200327 - Visby frisinnade valmansförening 456
19200329 - A.-B. Visby järn- och maskinaffär 390
19200329 - Adolf Lange död. 353
19200329 - Anna Kristina Albertina Eklund 327
19200329 - Auktion på Adelsgatan 5 342
19200329 - Ett par skenande hästar 364
19200329 - Fall av nervfeber 454
19200329 - Folkskolekinspektionen. 377
19200329 - Från hamnen. 384
19200329 - Gotlands-Posten frikännes av juryn. 463
19200329 - Ida Carolina 365
19200329 - Kungörelse. 326
19200329 - Lysning 350
19200329 - Lysning till äktenskap 338
19200329 - Passagerarelista. 386
19200329 - Rättegångssaker. 360
19200329 - S. F. Svensson 377
19200329 - Sjöförklaring 372
19200329 - Sjöman omkommen genom drunkning i Visby hamn. 438
19200329 - Skandia Biografen. 348
19200329 - Skolnytt från Dalhem. 354
19200329 - Svante Kristian 381
19200329 - Till dagskrönikan. 348
19200329 - Tvist om skogsförsäljningsmedel. 379
19200329 - Väderlekstelegram till fartygen. 343
19200329 - Visby koloniträdgårasförening u. p. a. 345
19200330 - Anslag till skogsodlingens främjande. 349
19200330 - Auktion å Malms i Hellvi. 404
19200330 - Biograferna. 394
19200330 - Dan 358
19200330 - Det mystiska dödsfallet i Tellusborg. 362
19200330 - En ny katalog 408
19200330 - Fastighetsaffär. 353
19200330 - Femtio år 361
19200330 - Fole pastorat vakanssättes. 325
19200330 - Förlofvade 529
19200330 - Förlovning 334
19200330 - Från hamnen. 625
19200330 - Från sjön. 464
19200330 - Gotlands Gille 466
19200330 - Gotlands idrottsförbund 597
19200330 - Jacob Niklas Timoteus Jacobsson 941
19200330 - Olof Segergren 493
19200330 - Passagerarelista. 344
19200330 - Rättegångs- och Polissaker. 353
19200330 - Sjuttio år 346
19200330 - Spanska sjukan härjar i fängelserna. 356
19200330 - Till folkskollärare 363
19200330 - Till självständigt apotek 351
19200330 - Till underlöjtnant 326
19200330 - Tjänstledighet 343
19200331 - Anna Hafdell, Suderbys i Hejdeby. 378
19200331 - Auktion å kreatur och utsäde. 311
19200331 - Auktion vid Källstäde i Lärbro. 334
19200331 - Axel August Emil Johnsson 354
19200331 - B. K. avvecklar. 363
19200331 - Beträffande påsklovet 323
19200331 - D. B. V:s paviljong 344
19200331 - En anmälan mot folkskoleinspektör Moberger 387
19200331 - En tomtupplåtelse. 394
19200331 - En utagerad rättshistoria. 434
19200331 - Flygolycka vid Vänersborg. 358
19200331 - Från hamnen. 327
19200331 - Från landsbygden. BOGE. 421
19200331 - Från landsbygden. GAMMALGARN. 328
19200331 - Gotlands smör- och äggexportförening 304
19200331 - Hushållningssällskapet 623
19200331 - Intagen lysboj. 591
19200331 - Kungörelse. 527
19200331 - Kyrkoherdeförordnanden 479
19200331 - Minneslista torsdagen den 1 april 1920. 377
19200331 - Ny automobiltaxa 360
19200331 - Olof Niklas Dahlström 346
19200331 - Passagerarelista. 347
19200331 - Per Adolf Lange 435
19200331 - Rymmarens dom. 398
19200331 - Södra domsagan. 348
19200331 - Till dagskrönikan. 588
19200331 - Visby södra koloniträdgårdförening u. p. a. 546
19200401 - A. B. Visby Silikattegelfabrik 424
19200401 - Åttio år 447
19200401 - Barnamodern får gå eden. 387
19200401 - Bröllop 445
19200401 - En herre for till Visby. 468
19200401 - Fastighets- & virkesauktien i Hörsne. 831
19200401 - Fastighetsauktion vid Dunegårda i Dalhem. 550
19200401 - Femtio år 400
19200401 - Från hamnen. 345
19200401 - I härvarande kronohäkte 276
19200401 - I sitt 100:de år 394
19200401 - In memoriam. 369
19200401 - Johny Ragnhild Amalia Pettersson 391
19200401 - Passagerarelista. 326
19200401 - Postkontoret 396
19200401 - Strömma handels- och industriförening 380
19200401 - Till postexpeditör 354
19200401 - Visby bollklubb 396
19200401 - Visby sjuk- och begravningshjälpskassa 437
19200403 - Arbetsförmedlingen under mars. 384
19200403 - Auktion i Lummelunda. 591
19200403 - Auktion i Västergarn 461
19200403 - Auktion vid Lauks i Lokrume. 377
19200403 - Betteckningen. 438
19200403 - Bröllop 448
19200403 - Burgsviks handelsaktiebolag 404
19200403 - Den ryska handelsdelegationen. 324
19200403 - En tankeläsare, 357
19200403 - Entreprenadauktioner 544
19200403 - Epidemirapporterna 352
19200403 - Fastighetsaffär. 379
19200403 - Fastighetsauktion i Boge. 453
19200403 - Från hamnen. 479
19200403 - I Gotlands sparbank 435
19200403 - Johanna Maria Katarina Höök 456
19200403 - Konsert i domkyrkan 403
19200403 - Lösöreauktion vid Nora i Vamlingbo. 380
19200403 - Maskeradbal 408
19200403 - Nils Otto Gustav 358
19200403 - Om rektor P. A. Lange, 437
19200403 - På sin 50-årsdag 378
19200403 - Passagerarelista. 382
19200403 - Pengar saknas till en ny livbåt. 339
19200403 - Prästerliga förordnanden. 472
19200403 - Quick Tårtan. 408
19200403 - Sliteångaren Othem 329
19200403 - Till dagskrönikan 380
19200403 - Till hedersledamot 321
19200403 - Träkumla får inte elda kyrkan med stubbved. 350
19200403 - Tulluppbörden 340
19200403 - Venia 332
19200406 - Alma Johanna 300
19200406 - Auktion Frölingsåker, Visby. 351
19200406 - Catharina Jacbina Jacobsson 296
19200406 - En hemsk eldsvåda, 382
19200406 - Fastighets- & virkesauktion Hörsne. 430
19200406 - Förlovning 413
19200406 - Gotlands socialdemokraters partidistrikt 273
19200406 - Grisauktion på Rosendals gård. 236
19200406 - Josefina Karolina Högvall 288
19200406 - Kommendering. 306
19200406 - Lösöreauktion vid Karby i Roma. 315
19200406 - Lysning 268
19200406 - Olycksfall ombord. 308
19200406 - På sin 50-årsdag 328
19200406 - Passagerarelista. 240
19200406 - Pastor Axel Lutteman, 245
19200406 - Rättegångssaker. 230
19200406 - Silverbröllop 261
19200406 - Värdefull auktion 327
19200406 - Visby Idrottsförenings föreningstävlan 250
19200407 - Ännu ett dödsfall i nervfeber, 247
19200407 - Biskop K. H. Gez. von Schéele död. 386
19200407 - Ebba Edit Viktoria 249
19200407 - Einar 271
19200407 - Får kvarstå i tjänsten. 220
19200407 - Folkhögskolan i Hemse. 222
19200407 - Föreningen Sveriges Flottas 232
19200407 - Förlovning 222
19200407 - Genom auktion, 263
19200407 - I tryckfrihetsmålet 284
19200407 - Johanna Maria Elisabet Nyström 274
19200407 - Karl Söderlund 293
19200407 - Kyrkoherden skall bo i Stenkumla. 279
19200407 - Lorentina Katarina Larsdotter 273
19200407 - Lösöreauktion i Skälsö Vestkinde. 279
19200407 - Lysning 291
19200407 - Nervfeberepidemien. 271
19200407 - Olof Nicklas Fredricson 281
19200407 - Passagerarelista. 301
19200407 - Provinsialläkaretjänsten 323
19200407 - Rättegångssaker. 555
19200407 - Sällskapet D. B. V. 344
19200407 - Skolnytt. 332
19200407 - Statslån till fiskare. 297
19200407 - Till förste rådman 291
19200407 - Värdefull Kreaturs- och lösöreauktion 266
19200407 - Virke och Vedauktion i Vestkinde. 297
19200408 - Adolf Langes griftefärd. 138
19200408 - Aktiebolaget Gotländska kalk stenskompandet, 126
19200408 - Anbud å ved. 182
19200408 - Auktion. 323
19200408 - Basar 530
19200408 - Cykelmotor. 209
19200408 - Död. Johanna Elisabet Pettersson. 311
19200408 - Från hamnen. 189
19200408 - Från landsbygden. Hejde. 257
19200408 - Gotländska Fiskarenas Centralförening 156
19200408 - Gotlänningar på långtrade. 224
19200408 - Lösöreauktion vid Hästhage i Roma. 381
19200408 - Operasångarna Åke Wallgren och Knut Öhrström 173
19200408 - Temperatur och lufttryck 171
19200408 - Undersökningen av fyndet vid Södra Kyrkogatan. 176
19200408 - Upphandling av ved. 112
19200409 - A.-B. Gotlands Järnhandel 182
19200409 - Aktieägarne 327
19200409 - Auktion å en mindre hemmansdel. 240
19200409 - Auktion vid Länna gård. 211
19200409 - Auktion vid Stenstu i Levede. 237
19200409 - Biograferna. 490
19200409 - Biskop von Schéeles frånfälle. 154
19200409 - De båda prästerna få avgå från förslaget. 435
19200409 - Deltagande. HAGLUND. 308
19200409 - Död. Anna Josefina Kristina. 271
19200409 - Död. Brita Lena Hägg. 274
19200409 - Död. Carl Petter Ludvig Andersson. 282
19200409 - Död. Gustaf Fridolf Leonard Sahlsten. 311
19200409 - Död. Knut Henning Gezelius von Schéele. 181
19200409 - Fastighets- och Lösöreauktion 314
19200409 - Fastighetsauktion 270
19200409 - Fastighetsauktion vid Bjers i Lärbro. 279
19200409 - Födde och Döde. 180
19200409 - Förflyttningen blev dyr. 276
19200409 - Från hamnen. 202
19200409 - Från landsbygden. Alskog. 292
19200409 - Från landsbygden. Öja. 280
19200409 - Från landsbygden. Väte. 338
19200409 - Genom auktion, 318
19200409 - Idrottsföreningen Kamraterna 176
19200409 - Kreaturs- och lösöreauktion vid Halner i Bro. 361
19200409 - Kyrkoherde Husander fick nej. 217
19200409 - Kyrkosångarexamen 324
19200409 - Lösöreauktion i Arbetareföreningens lokal. 158
19200409 - Lösöreauktion vid Busarve i Barlingbo. 274
19200409 - Offentlig auktion i Follingbo. 270
19200409 - Offentlig auktion i Sproge. 287
19200409 - Omorganisationen av sjömanshusen. 164
19200409 - Passagerarelista. 193
19200409 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget 582
19200409 - Stor Hästauktion vid Vestninge i Lärbro. 319
19200409 - Tankeläsaren C. A. Leijkoff, 198
19200409 - Temperatur och lufttryck 199
19200409 - Turtabell 182
19200409 - Värdefull lösöreauktion vid Hakuse i Björke. 352
19200409 - Virke- och Vedauktion i Vestkinde. 396
19200410 - Ansökan om dispens 192
19200410 - Auktion invid Länna gård, Visby. 207
19200410 - Avliden åldring. 279
19200410 - Biskop von Schéele. 142
19200410 - Boskillnad. 164
19200410 - Deltagande. ERIKSSON. 138
19200410 - Död. Amalia Dorotea Svensson. 263
19200410 - Död. Johanna Josefina Hansson. 189
19200410 - Död. Johanna Mathilda Josefina Liljegren. 375
19200410 - Ecklesiastika skogsavkastningen 438
19200410 - Egendomsaffärer. 506
19200410 - Ett slutdömt ersättningamål. 236
19200410 - Fastighets- och Lösöreauktion 312
19200410 - Från landsbygden. Burs. 503
19200410 - Inskrivningsrevisionen 378
19200410 - Jordförsäljningen inorm Gotland. 135
19200410 - Kommunalskatteuppbörd. 192
19200410 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 364
19200410 - Med anledning av biskop 197
19200410 - Öppen fråga till Domkapitlet i Visby. 176
19200410 - Passagerarelista. 162
19200410 - Staden köper hus. 222
19200410 - Stadens markförvärv. 201
19200410 - Stadens vedbehov. 218
19200410 - Stadsfullmäktige 185
19200410 - Temperatur och lufttryck 239
19200410 - Till folkekolinspektör 169
19200410 - Vårens studentskrivningar 196
19200410 - Vattenledningsfrågan. 172
19200412 - Aktieägarna i Slite Cement och Kalk Aktiebolag 320
19200412 - Barnavårdsnämnden i Visby 222
19200412 - Biskop von Sehéeles frånfälle. 232
19200412 - C. W. af Ekenstam. 256
19200412 - Död. Birger Erik Georg. 506
19200412 - Död. Carl Wilhelm af Ekenstam. 195
19200412 - Död. Ingrid Katrina Olofsson. 383
19200412 - Död. Lennart Möller 442
19200412 - Död. Lorentina Katarina Andersson. 324
19200412 - Död. Mårten Johan Ferdinand Osin. 196
19200412 - Död. vår lilla älskling. 210
19200412 - Egendomsköp. 535
19200412 - Från hamnen. 254
19200412 - Fredrik Nordin död. 652
19200412 - Genom auktion, 644
19200412 - Hemse. 516
19200412 - I konkurs 418
19200412 - Legala notiser. 417
19200412 - Ljugarns skolfråga. 503
19200412 - Lösöreauktion 174
19200412 - Lösöreauktion vid BUSARVE I BARLINGBO. 358
19200412 - På Kapten Lundgrens auktion 196
19200412 - Passagerarelista. 356
19200412 - Rättegångs- och Polissaker. 768
19200412 - Stickspår vid Etelhem. 418
19200412 - Temperatur och lufttryck 274
19200412 - Tillstyrkat dispensansökan 398
19200412 - Vapenföra värnpliktiga 580
19200412 - Ved- och virkesauktionst 604
19200412 - Visby landstormsförening 241
19200413 - Ång. Thjelvar utsatt för missöde. 193
19200413 - Auktion å såghus, virke 367
19200413 - Brev från Fröjel. 490
19200413 - Deltagande. WENDLA JACOBSSON. 464
19200413 - Död. C. W. av Ekenstam. 261
19200413 - Död. Fredrika Olofsdotter. 409
19200413 - Död. Helena Kristina Lövkvist. 254
19200413 - Död. Hildur Maria Olivia Pettersson. 335
19200413 - Död. Olga Augusta Olsson. 480
19200413 - Död. Oskar Ferdinand Jakobsson. 449
19200413 - Fastighetsauktion. 529
19200413 - Förnyad upphandling av gula ärter. 482
19200413 - Från sjön. 282
19200413 - Fristad. 278
19200413 - Gotlands turistvägvisare, 177
19200413 - Häradshövdingeämbetet i södra domsagan 203
19200413 - Kungörelse. 495
19200413 - Lösöreauktion 490
19200413 - Passagerarelista. 271
19200413 - Rättegångs- och Polissaker. 634
19200413 - Selma Björkander död. 408
19200413 - Temperatur och lufttryck 267
19200413 - Till biskop von Schtéeles bår 221
19200413 - Visby kyrkliga ungdomsförening 171
19200414 - Aktieägarne 297
19200414 - Aktiebolaget C. J. Björkander & son, 247
19200414 - Ångfartyget »Thjelvars» 177
19200414 - Anslag för skogsdikning. 192
19200414 - Anslag till vågbrytarbygget. 189
19200414 - Ansvarsfrihet 212
19200414 - Auktion å kreatur m. m. 173
19200414 - Auktion å prima dragoxar. 191
19200414 - Bröllop 573
19200414 - Död. Jakob Niklas Jakobsson. 402
19200414 - Död. Selma Björkander. 189
19200414 - Fattigvårdssysalomannen får pension. 189
19200414 - Förlovning 205
19200414 - Från hamnen. 230
19200414 - Från landsbygden. Hablingbo. 348
19200414 - Från landsbygden. Vestkinde. 473
19200414 - Infäste 201
19200414 - Kanalarbetare! 356
19200414 - Kommunal vedhandel. 168
19200414 - Kreaturs- och lösöreauktion 336
19200414 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 383
19200414 - Meddelande från allmänheten. 533
19200414 - Nedläggandet av Fårösunds fästning. 471
19200414 - Passagerarelista. 222
19200414 - Platsen för nya hospitalet? 188
19200414 - Poliskåren kräver längre semester. 180
19200414 - Postbåten 222
19200414 - Staden köper hus. 183
19200414 - Stadens vattenledningsfråga. 161
19200414 - Stadernas samarbete i kommunalarbetarfrågor. 172
19200414 - Stadsfullmäktige 207
19200414 - Staten bekostar Stångaportalens konservering. 545
19200414 - Temperatur och lufttryck 231
19200414 - Till ledamöter 186
19200414 - Utsträckt utskänkningstid. 185
19200414 - Vall eller Stenkumla? 398
19200414 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 614
19200414 - Ved- och virkesauktion 596
19200415 - Biskop v. Schéeles begravning. 257
19200415 - Brevduvestation i Tingstäde. 373
19200415 - Britternas klockboj åter utlagd. 245
19200415 - Död. Jacob Johannes Larsson. 363
19200415 - Ett större frikyrkligt alliansmöte 193
19200415 - Förenade ordinarie 421
19200415 - Från hamnen. 187
19200415 - Från landsbygden. Ala. 399
19200415 - Från landsbygden. Burgsvik. 549
19200415 - Från landsbygden. Ljugarn. 323
19200415 - Gotlands militärförening 141
19200415 - Lediga tjänster. 159
19200415 - Passagerarelista. 191
19200415 - Rättvisans lotteri. 154
19200415 - Såsom tillräknelig 282
19200415 - Skandia Biografen 476
19200415 - Skogsrussens bevarande. 145
19200415 - Slite cement- och kalkaktiebolag 204
19200415 - Strejk vid järnvägsbygget. 316
19200415 - Temperatur och lufttryck 235
19200415 - Till kyrkoherde 269
19200415 - »Thjelvars» grundstötning. 140
19200416 - A. Höglund, Petsarvs i Sjonhem. 254
19200416 - Auktion å bodvaror m. m. 155
19200416 - Auktion å kreatur m. m. 164
19200416 - Auktion å såghus, 274
19200416 - Auktion i Hogrän. 299
19200416 - Auktion vid Ljuves i Sanda. 257
19200416 - Deltagande. Gardsten. 176
19200416 - Deltagande. VON SCHÉELE. 159
19200416 - Död. Dorotea Wilhelmina Hägg. 423
19200416 - Död. Kristina Josefina Qviström. 398
19200416 - Död. Olof Petter Daniel Granström. 260
19200416 - Entreprenadauktion 283
19200416 - Ersättning för utskänkningsrättigheter. 156
19200416 - Ett ovanligt besök 166
19200416 - Fastighetsauktion. 307
19200416 - Från hamnen. 174
19200416 - Från landsbygden. Levide. 253
19200416 - Genom exekutiv auktion, 342
19200416 - Gotlands-Sparbank 182
19200416 - Gotländska fiskarenas centralförening. 267
19200416 - Krigsrätten. 164
19200416 - Läroverket. 149
19200416 - Lösöreauktion i Hellvi. 278
19200416 - Lösöreauktion vid Snovalds i Hörsne 305
19200416 - Medelst offentlig auktion. 497
19200416 - Offentlig auktion i Martebo. 363
19200416 - Offentlig auktion i Sproge. 255
19200416 - På villande hav. 166
19200416 - Passagerarelista. 150
19200416 - Stadshotellet byter innehavare. 131
19200416 - Strandning. 294
19200416 - Temperatur och lufttryck 185
19200416 - Väghinder. 438
19200416 - Valnämderna. 176
19200416 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 451
19200416 - Visby Fabriks- och Hantverksförening 194
19200417 - Ång. Thjelvar 144
19200417 - Återfunna. 173
19200417 - Auktion. 333
19200417 - Avsked 141
19200417 - Biograferna. 513
19200417 - Död. Karl Arvid. 335
19200417 - Död. Lilly Josefina. 385
19200417 - Från hamnen. 213
19200417 - Lektor och komminister. 261
19200417 - Lördagen den 24 apr. 215
19200417 - Offentlig auktion. 323
19200417 - Passagerarelista. 179
19200417 - Statsbidrag till folkhöglskolan i Hemse. 319
19200417 - Tankeläsaren, 393
19200417 - Temperatur och lufttryck 247
19200417 - Tjänstledighet 289
19200417 - Tre avgjorda mål från Svea hovrätt. 168
19200417 - U-båten Delfinen, 156
19200419 - Aktieägarne 193
19200419 - Auktion i Sanda. 278
19200419 - Auktion. 293
19200419 - Behörighet till kyrkoherdetjänst. 213
19200419 - Deltagande. AF EKENSTAM. 228
19200419 - Död. Axel Hilmer Gudion. 249
19200419 - Död. Elin Sofia Gustava Engström. 350
19200419 - Död. Gustaf Georg Hägwall. 220
19200419 - Död. Johanna Fredrika Elisabet Kristoffersson. 231
19200419 - Död. Karl Gottfrid Karlsson. 384
19200419 - Död. Maria Lovisa. 310
19200419 - Död. Verner Emanuel Pettersson. 388
19200419 - Dödsfall. 157
19200419 - Från hamnen. 175
19200419 - Från landsbygden. Gammelgarn. 343
19200419 - Hemse. 326
19200419 - Kyrkosångareexamen 304
19200419 - Legala notiser. 166
19200419 - Lysning 180
19200419 - Mejeribolagets besvär avstyrkas. 280
19200419 - Passagerarelista. 182
19200419 - Rättegångs- och Polissaker. 374
19200419 - Skogssällskapets 372
19200419 - Temperatur och lufttryck 218
19200419 - Till riddare 296
19200420 - Auktion i Arbetareföreningens lokal. 198
19200420 - Död. Anna Matilda Vestergren. 217
19200420 - Död. Wilhelm Stenberg. 226
19200420 - En skolfråga. 299
19200420 - Förlängd kommendering. 143
19200420 - Från hamnen. 194
19200420 - Från landsbygden. Fårö. 371
19200420 - Nedannämnde insättare i D. B. V:s sparbank, 252
19200420 - Ogillade besvär. 152
19200420 - Passagerarelista. 142
19200420 - Temperatur och lufttryck 181
19200420 - Till gravens frid 195
19200420 - Tingstäde landstormsföreningti 344
19200421 - Auktion å lokomobil, 300
19200421 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 177
19200421 - Auktion i Lärbro. 326
19200421 - Auktion i Stenkumla. 254
19200421 - Biograferna. 547
19200421 - Dagens postbåt 217
19200421 - Deltagande. Johanna Josefina Hansson. 152
19200421 - Död. Anna Karolina Vesterberg. 303
19200421 - Död. Ebba. 240
19200421 - Död. Johan Oscar Pettersson. 200
19200421 - Död. Julia Lindström. 253
19200421 - En hästmarknad 198
19200421 - Fastighets- och lösöreauktion 258
19200421 - Fastighetsaffär. 197
19200421 - Folkskoleinspektör Linnman 194
19200421 - Från landsbygden. Buttle. 262
19200421 - Från landsbygden. Grötlingbo. 396
19200421 - Från landsbygden. Väte. 288
19200421 - Lotabarnskolornas verksamhet. 367
19200421 - Medan rågen mognar, 201
19200421 - På Fridhem, 206
19200421 - På grund av boutredning 276
19200421 - Passagerarelista. 162
19200421 - SKANDIA BIOGRAFEN - En äkta riddersman. 477
19200421 - Stor hästauktion i Visby. 189
19200421 - Temperatur och lufttryck 212
19200421 - Till föreståndarinna 205
19200421 - Vår mjölk och grädde. 191
19200422 - Auktion å gipssten. 149
19200422 - Broauktion. 144
19200422 - Deltagande. PETTERSSON. 171
19200422 - Det nya psalmboksförslaget, 129
19200422 - Död. Maria Mathilda. 164
19200422 - En storartad gåva 256
19200422 - Exekutivt 250
19200422 - Förbrytarekoloni till Fårösund? 312
19200422 - Från hamnen. 221
19200422 - Från landsbygden. Ala. 354
19200422 - Intet statsbidrag? 452
19200422 - Jordbrukarnas riksförbund. 616
19200422 - Jordfästning. G. Hägwall. 170
19200422 - Ledig tjänst. 177
19200422 - Passagerarelista. 149
19200422 - Rättegångs- och Polissaker. 315
19200422 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 188
19200422 - Södra domsagan. 146
19200422 - Statsanslag till utdikningaföretag. 330
19200422 - Tack. Jacobsson. 149
19200422 - Temperatur och lufttryck 190
19200422 - Väghinder. 552
19200423 - Aktiebolaget Snäckgärdsbaden 197
19200423 - Ändrad värnpliktstjänstgöring. 348
19200423 - Ångbåtebolaget fick nej. 170
19200423 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 179
19200423 - Auktion i Hellvi. 270
19200423 - Auktion i Rute. 245
19200423 - Auktion på torra bräder och ved. 266
19200423 - Avliden åldring. 196
19200423 - Biograferna. 523
19200423 - Brister i Barlingbokanalens upprensning. 297
19200423 - Deltagande. JAKOB & OSKAR JAKOBSSON. 318
19200423 - Deltagande. SELMA BJÖRKANDER. 143
19200423 - Död. Anna Maria Stenberg. 259
19200423 - Efterhållna lösdrivare. 216
19200423 - Egendomsaffärer. 575
19200423 - Födde och Döde. 252
19200423 - Från hamnen. 209
19200423 - Hemse folkhögskola. 307
19200423 - Kontroversen Reuser-Moberger. 241
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 265
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 245
19200423 - Offentlig auktion i Martebo. 287
19200423 - Offentlig auktion i Visby. 159
19200423 - Passagerarelista. 191
19200423 - Sliteångaren Othem 239
19200423 - Temperatur och lufttryck 189
19200423 - Tjänstledighet, 315
19200423 - Vem blir biskop på Gotland? 163
19200423 - Visby torgpris. 214
19200424 - Auktion å jordlägenhet i Bäl. 332
19200424 - Auktion hos fröken Johanna Nyström. 167
19200424 - Automobilspekulanter! 303
19200424 - De gotländska bolagens innehav 173
19200424 - Död. Johan Petter Pettersson. 463
19200424 - Död. Sofia Sandberg. 253
19200424 - Fastighetsaffärer. 227
19200424 - Fastighetsauktion. 297
19200424 - Folkskolläraretjänaten i Stånga, 361
19200424 - Från hamnen. 192
19200424 - Gotlands nation 143
19200424 - Markupplåtelse för skoltomtens utvidgning. 276
19200424 - Passagerarelista. 175
19200424 - Sjuttio år 351
19200424 - Slite. 209
19200424 - Stor Hästauktion i Visby. 161
19200424 - Temperatur och lufttryck 149
19200424 - Till löjtnant 132
19200424 - Vackert vårväder 129
19200424 - Wallgren- Öhrström-konserten 157
19200426 - Anmälan om fosterbarn. 153
19200426 - Auktionsuppbörd. 356
19200426 - Den största seglare, 148
19200426 - Död. Olof Niklas Pettersson. 330
19200426 - Femtio år 179
19200426 - Försäljning av kasserad materiel. 301
19200426 - Från hamnen. 185
19200426 - Gotlands landstormsförbund 189
19200426 - Legala notiser. 186
19200426 - Lysning 179
19200426 - Passagerarelista. 213
19200426 - Pastor Nehleens avskedsord till församlingarna. 352
19200426 - Prästlöneregleringan i Stenkumla. 278
19200426 - Rättegångd- och Polissaker. 228
19200426 - Strandning. 378
19200426 - Temperatur och lufttryck 232
19200426 - Understöd åt folkhögskolan i Hemse. 291
19200426 - Varning för fiskare m. fl. 185
19200426 - Visby Bio - Silkesstrumporna. 489
19200427 - Auktion i Hellvi. 276
19200427 - Auktion i Rute. 277
19200427 - Biograferna. 493
19200427 - Bland sökande 153
19200427 - Deltagande. HILMER LUTTEMAN. 119
19200427 - Eldsvåda ombord å ång. Thjelvar. 145
19200427 - Folkskolinspektörstjänsten. 135
19200427 - Från hamnen. 219
19200427 - Från landsbygden. Rute. 324
19200427 - Hamnavgiften i Rute hamn. 246
19200427 - Ingen sökande 214
19200427 - Jordupplåtelse från Väte annexhemman. 265
19200427 - Logen S:t Klemens, 150
19200427 - Passagerarelista. 211
19200427 - Rullföringsområdena. 133
19200427 - Sjuttio år 364
19200427 - Slite cement- och kalkaktiebolag 267
19200427 - Temperatur och lufttryck 240
19200427 - Till kyrkoherde 345
19200427 - Visby skyttegilles skolskjutningar 186
19200428 - Aktieägarne i Gotlands Järnvägsaktiebolag 164
19200428 - Auktion å potatis 311
19200428 - Auktionsuppbörd. 424
19200428 - Bröllop 169
19200428 - Död. Anna Margareta Lorentina Quiberg. 150
19200428 - Död. Emilia Amalia Svallingson. 342
19200428 - Död. Nils Petter Södergren. 324
19200428 - Död. Sofia Karolina Thomson. 191
19200428 - Ett fult nidingsdåd 181
19200428 - Fastighetsauktion vid Lilla Hästnäs. 264
19200428 - Fastighetsaultion. 303
19200428 - Föreningsregister. 357
19200428 - Från hamnen. 194
19200428 - Hyllad prästman. 475
19200428 - Monografen över Visby stadsmur. 196
19200428 - Passagerarelista. 167
19200428 - Studentskrivningarna. 164
19200428 - Tack. JOHANSSON. 166
19200428 - Temperatur och lufttryck 172
19200429 - Belönad lotsbragd. 211
19200429 - Berättigad till emeritilön. 129
19200429 - Bröllop 251
19200429 - De gamlas sommarhem 185
19200429 - Deltagande. GUSTAF SVENSSON. 249
19200429 - Död. Amanda Augusta Karolina Angelöf. 350
19200429 - Domkapitlet tillstyrket 221
19200429 - En miljon som gått upp i rök. 184
19200429 - Från landsbygden. Öja. 273
19200429 - Passagerarelista. 152
19200429 - Skillnad på komminister och e. o. prästman. 293
19200429 - Temperatur och lufttryck 180
19200429 - Träkumla får inte förfoga över stubbarna. 321
19200429 - Ungdomakursen i Hafdhem, 503
19200430 - Aktiebolaget Visby högre flickskola 248
19200430 - Auktion. 389
19200430 - Avkastningen vid prästskogarna i Vänge pastorat. 352
19200430 - Deltagande. LINDA. 291
19200430 - Det blir biskopsval. 164
19200430 - Död. Gunnel Ellen Helena. 280
19200430 - Eldsvådan å Thjelvar. 178
19200430 - Ett ofrivilligt kallbad 180
19200430 - Ett par hästar. 168
19200430 - Från hamnen. 164
19200430 - Från landsbygden Garda. 255
19200430 - Från sjön. 158
19200430 - Hemse. 407
19200430 - Hospitalet. 152
19200430 - Icke behörig. 302
19200430 - Ingen ersättning. 340
19200430 - Konkurs. 164
19200430 - Passagerarelista. 129
19200430 - Sammanträde med fiskare. 324
19200430 - Studieresorna till fastlandet. 170
19200430 - Termperatur och lufttryck 168
19200430 - Vedförsäljning från Gotska Sandön. 289
19281103 - Passagerarelista. 114