1920

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19200301 - Anna Elisabeth Hansson 1633
19200301 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1040
19200301 - Biograferna. 1189
19200301 - C. A. Olsson 1149
19200301 - Dödsfall. C. A. Olsson. 1139
19200301 - Fängelsepredikantens årsredogörelse. 1072
19200301 - För förfalskning 1114
19200301 - Förlovning. 1152
19200301 - Från hamnen. 1058
19200301 - Genom auktion, 1077
19200301 - Gotlands-Posten fälld. 1076
19200301 - I härvarande kronohäkte 985
19200301 - Kolfrakternas reglering. 996
19200301 - Koncession å Lärbrojärnvägarna. 949
19200301 - Konsert 1019
19200301 - Landshövding Stenström till en sändebudspost. 1038
19200301 - Lysning 1109
19200301 - Maria Olivia Olsson 1598
19200301 - Mary 1654
19200301 - Nils 1487
19200301 - Passagerarelista. 1098
19200301 - Postverket. 995
19200301 - Rättegångssaker. 1024
19200301 - Skeppargillets högtidsdag 961
19200301 - Skogsauktion. 1004
19200301 - Skogslagen för Gotland. 742
19200301 - Statsbidrag till kemiska stationen. 671
19200301 - Stor auktion i Hemse. 786
19200301 - Temperatur och lufttryck 660
19200301 - Till dagskrönikan. 685
19200301 - Uppskov med inryckningen. 693
19200301 - Välgörenhetsmatinén 770
19200301 - Visby Bio - Bunker Beans Kejsardröm 707
19200301 - Visby landstormsförening 660
19200302 - Burs handelsaktiebolag. 677
19200302 - Dödsfall. Gustaf Wirde. 756
19200302 - Dyrtidsanslag till länet. 678
19200302 - Förlofvade. 724
19200302 - Från landsbygden. Sanda. 711
19200302 - Gotland fortfarande förskonat från spanskan. 843
19200302 - Icke tillåtet före barn 695
19200302 - Lotsstyrelsen 690
19200302 - Lysning 757
19200302 - Passagerarelista. 729
19200302 - Prästerligt lönetillskott. 724
19200302 - Rättegångssaker. 783
19200302 - Skeppargillet 1241
19200302 - Till dagskrönikan. 754
19200302 - Tillstyrkt markinköp. 776
19200303 - 12 krigsbarn. 724
19200303 - Auktion å djur och rotfrukter. 756
19200303 - Auktion å skogsmark. 647
19200303 - Auktion i Sigsarve i Viklau. 575
19200303 - Den nya fiskeritillsyningsmannen. 647
19200303 - En mindre lämplig utgång 655
19200303 - Fastighets- & Lösöreauktion 668
19200303 - Femtiofem år 679
19200303 - Havreleverans till armén. 720
19200303 - I konkurs 683
19200303 - Kungörelse. 681
19200303 - Lösöreauktion vid Nybjers i Hörsne. 692
19200303 - Offentlig auktion. 761
19200303 - Passagerarelista. 744
19200303 - Stenkumla skyttegille 724
19200303 - Temperatur och lufttryck 633
19200303 - Till dagskrönikan. 700
19200303 - Tillbud till kolosförgiftning 708
19200303 - Ung flicka förfalskar järnvägsbiljett. 658
19200303 - Velocipeder och motorer 624
19200304 - Ångaren Borghild på provtur. 690
19200304 - Anna Katharina Gustafva Ringbom 1359
19200304 - Av smittosamma sjukdomar 653
19200304 - Betodlarnas fraktkostnader. 802
19200304 - Biograferna. 724
19200304 - Carl Herman Åkerblom 1202
19200304 - Dispansansökan. 744
19200304 - Dödsfall. Gustaf Nyman. 650
19200304 - En Stämningsfull sorgeakt 1305
19200304 - Från landsbygden. Ala. 594
19200304 - Från landsbygden. Garda. 702
19200304 - Från landsbygden. Kräklingbo. 690
19200304 - Från sjön. 648
19200304 - Gustaf Nyman 863
19200304 - Krigsrätt 633
19200304 - Maria Katarina Pettersson 828
19200304 - Myrbranden i Roma. 676
19200304 - Passagerarelista. 652
19200304 - Rättegångs- och Polissaker. 827
19200304 - Skandia Biografen. 606
19200304 - Stor egendomsaffär. 664
19200304 - Till dagskrönikan. 593
19200304 - Timmerhandlaren Hansens miljonsvindel. 762
19200305 - 100 år 650
19200305 - Anslag all Gotlands artillerikår. 634
19200305 - Bolsievikernas stulna diamanter. 738
19200305 - Den falske fursten. 677
19200305 - En frihetshjältes död. 803
19200305 - En ny nervfeberepidemi under uppsegling? 650
19200305 - En ovanligt duktig åldring 616
19200305 - Finländskt aeroplan störtar över en folkhop. 661
19200305 - Födde. 620
19200305 - Förlofvade. 613
19200305 - Från hamnen. 589
19200305 - Från landsbygden. VÄTE. 553
19200305 - Lundastudent avliden av kolosförgiftning. 606
19200305 - Mannen från Titanic. 642
19200305 - Olyckshändelse på lotsångaren Vega. 606
19200305 - Passagerarelista. 640
19200305 - Rättegångs- och Polissaker. 607
19200305 - Till dagskrönikan. 652
19200305 - Till ordförande 603
19200305 - Två offer för Bråvikens is. 594
19200305 - Vårtecken. 702
19200306 - Anna Christina Ronander 1262
19200306 - Arbetsfred. 728
19200306 - Auktion lördagen den 13 mars 595
19200306 - Befälsövningar. 580
19200306 - Brandväsendet. 613
19200306 - Brottsligheten. 529
19200306 - Dödsfall. Bernhard Sandström. 704
19200306 - En obotlig. 569
19200306 - En tös med sinnesnärvaro. 602
19200306 - Fartygskollission. 576
19200306 - Förlofvade. 561
19200306 - Förlovning 668
19200306 - Försök till kassaskåpssprängning. 603
19200306 - Från landsbygden. NÄR. 611
19200306 - Från sjön. 625
19200306 - Fridlysta fåglar. 546
19200306 - Genom offentlig auktion, 690
19200306 - Höstsäden 667
19200306 - Hovrättsdomar. 632
19200306 - Lagfart å Donnerska hagen. 908
19200306 - Mannen som förlorade minnet. 691
19200306 - Mary Pickfords skilsmässa. 721
19200306 - Mordgärning. 672
19200306 - Nervfebern. 708
19200306 - Passagerarelista. 602
19200306 - R. V. O. Bernhard Sandström 746
19200306 - Reklam. Clyno. 713
19200306 - Spanska sjukan 730
19200306 - Stadens tvättinrättning. 668
19200306 - Stark storm över en stor del av Sverige. 734
19200306 - Svea hovrätt mot dödsstraffets avskaffande. 665
19200306 - Till dagskrönikan. 666
19200306 - Undantag från butikstängningslagen. 685
19200308 - Befarad stor sjöolycka. 729
19200308 - Dispens för hamnarbetena i Visby. 741
19200308 - Döde. Karl Bernhard Sandström. 651
19200308 - Domkapitlet om Martebovarningen. 681
19200308 - Fastighetsauktion 645
19200308 - Första förhör 594
19200308 - Från hamnen. 699
19200308 - Från landsbygden. Sjonhem. 706
19200308 - Gerda Elisabet 1410
19200308 - Jordfästning. 758
19200308 - Karl Oskar Nordberg 822
19200308 - Katharina Öman 1297
19200308 - Lagförslag om inteckning i fartyg. 759
19200308 - Lösöreauktion i Hellvi. 712
19200308 - Lösöreauktion vid Mattise i Bunge. 639
19200308 - Lysning 778
19200308 - Olivia Margareta Elisabet Engström 899
19200308 - Passagerarelista. 665
19200308 - Rättegångssaker. 645
19200308 - Regeringskrisen. 704
19200308 - Skandia Biografen. De svarta husarerna. 671
19200308 - Sune 769
19200308 - Till dagskrönikan. 663
19200308 - Utslag i tryckeirihetsmålet 632
19200308 - Visby skyttegille 716
19200309 - Argos förlisning. 1084
19200309 - Av spanska sjukan, 656
19200309 - Banvakt överkörd och dödad. 685
19200309 - En bärsärk. 677
19200309 - Explosion i teater. 658
19200309 - Fångantalet minskas alltjämt. 603
19200309 - Föredrag i mosskultur 627
19200309 - Linjeångaren Maine 685
19200309 - Mystiskt dödsfall i Göteborg. 691
19200309 - Passagerarelista. 644
19200309 - Rättegångssaker. 649
19200309 - Sliteångaren Othem 639
19200309 - Till dagskrönikan. 596
19200310 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands styrelseberättelse 624
19200310 - Auktion å avelstjurar. 633
19200310 - Auktion i Alskog. 701
19200310 - Bernhard Sandström 812
19200310 - Biltävlingens vinnare. 655
19200310 - De Nya Männen. 699
19200310 - Drunknade. 814
19200310 - Egendomsaffär. 590
19200310 - Elektriska ledningar vid Gotland artillerikår. 682
19200310 - Fardhems skyttegille 621
19200310 - Fastighetsauktion 695
19200310 - Födde. 651
19200310 - Från landsbygden. VÄTE. 644
19200310 - Fyrtio timmar i masttornen. 660
19200310 - Gotlands fornsal 904
19200310 - Intet arvode åt tillsyningsmannen. 594
19200310 - Ko lekt. 676
19200310 - Lösöreauktion vid Björkome i Veskinde. 679
19200310 - Lösöreauktion vid Mörby i Hörsne. 769
19200310 - Nerfeberepidemien. 681
19200310 - Nils Rasmusson 711
19200310 - Passagerarelista. 683
19200310 - Sjuttiofem år 607
19200310 - Stadens brandväsen. 643
19200310 - Striden om en vindsvåning. 609
19200310 - Svår explosion. 625
19200310 - Till ingen åtgärd. 632
19200310 - Utsträckt utskänkningstid. 603
19200310 - Vägarna på landsbygden 642
19200311 - 430 minor 629
19200311 - Bolsjevismen på återtåg. 712
19200311 - Dyrtidsanslag till Vänge. 594
19200311 - En sinnessjuks tilltag. 576
19200311 - Från hamnen. 579
19200311 - Från landsbygden. Burs. 574
19200311 - Från landsbygden. GARDA. 573
19200311 - Från landsbygden. Hesselby. 590
19200311 - Gotlands Allehandas karta 549
19200311 - Huru Europa återuppbyggas. 573
19200311 - Krigskonjunkturskatten 601
19200311 - Landstingens ombudsmöte i Stockholm i dag. 602
19200311 - Lediga kyrkoherdeförordnanden. 580
19200311 - Nya våldsdåd av sinnteinarna. 631
19200311 - Nyemissioh Slite cement. 574
19200311 - Passagerarelista. 600
19200311 - Priserna på oljor stiga starkt. 662
19200311 - Sitt förord 625
19200311 - Skandia biografen. Med fullmakt från Arizona. 606
19200311 - Socialstyrelsen vill ingen ändring i åttatimmarslagen. 626
19200311 - Svensk radioförbindelse med Amerika. 607
19200311 - Vaktombytet. 627
19200311 - Visby Bio. Fri som fågeln. 610
19200312 - Anna Wassberg 697
19200312 - Anslag till Gotlands infanteri regemente. 615
19200312 - Årets egnahemslån till länet. 642
19200312 - Atlingbos obligatoriska fortsättningsskola. 704
19200312 - Auktion å bodvarulager m. m. 626
19200312 - Auktion å fastighet, 634
19200312 - Auktion vid Bara i Etelhem. 631
19200312 - Edgången fastställd. 618
19200312 - Fastighetsauktion vid Nors i Veskinde. 650
19200312 - Fisket i Gotlands län under 1919. 676
19200312 - Född 625
19200312 - Folk-Biografen. Den stora skrällen. 611
19200312 - Från landsbygden. BURGSVIK. 634
19200312 - God fiskelycka. 640
19200312 - Gudstjänst i skolsalen 662
19200312 - Guldbröllop 740
19200312 - Hugo Ernst Fredrik Ström 1173
19200312 - Inskrivningsrevisionen 625
19200312 - Lagstiftningen mot bolags jordförvärv. 613
19200312 - Nervfebern. 578
19200312 - Passagerarelista. 603
19200312 - Till vice ordförande 603
19200312 - Utvandringen. 587
19200313 - Ändrad utprickning vid Ar. 609
19200313 - Åtal för Amerikaskorna. 575
19200313 - Barnens spalt. 592
19200313 - Bilolycka med dödlig utgång. 637
19200313 - Charlotta Margareta Johansson 1164
19200313 - Ett tämligen enastående fall 608
19200313 - Fastighetsaffär. 584
19200313 - Från landsbygden. Väte. 590
19200313 - Gudstjänsterna i Eksta pastorat. 619
19200313 - Hejdeby församling oeh kyrkans grundvalar. 602
19200313 - Johannes Uno Lindblom 1132
19200313 - Kapten Sandströms begravning 600
19200313 - Medlemmarna i Tingstädeortens tjurförening 612
19200313 - Oväntat efterspel till religiös sammankomst. 703
19200313 - Passagerarelista. 610
19200313 - Till svärdsman 627
19200313 - Utprickning en i Fårösund. 782
19200313 - Värdefull Avelsdjursauktion m. m. 618
19200313 - Visbykretsen av Sv. Röda korset 647
19200316 - Åldrig flygare. 573
19200316 - Åldring innebränd under upprörande omständigheter. 572
19200316 - Atlingbo fortsättningsskola. 587
19200316 - Auktion å Utsädesspannmål och kreatur 609
19200316 - Egen förste provinsialläkare i länet. 556
19200316 - En fasansfull dödsolycka 670
19200316 - Endast en lärare i Klinte högre folkskola. 618
19200316 - Ett ovanligt intressant fynd 662
19200316 - Fortifikationsförrådet inventeras. 609
19200316 - Från landsbygden. ÖSTERGARN. 646
19200316 - Gustaf Nyman 607
19200316 - Hangvarsmejeriets spillvatten inför k. m:t. 645
19200316 - Hedrad gotlänning. 755
19200316 - JOHANNA NORDBERG 730
19200316 - Karin Ingmarsdotter. 917
19200316 - Ny kamin i Bro kyrka? 638
19200316 - Passagerarelista. 629
19200316 - Rättegångssaker. 717
19200316 - Skogsarbetare på bärsarkagång. 566
19200316 - Spanska sjukans härjningar. 600
19200316 - Till dagskrönikan. 590
19200316 - Underhållet av landsvägen Visby—Västergarn. 595
19200316 - Vinter 614
19200316 - Visby badhusaktiebolag 645
19200317 - Å auktionen vid Hallfreda i Follingbo 664
19200317 - Anna Wassberg 839
19200317 - Arrendeauktion. 628
19200317 - Auktion lördagen den 20 mars 675
19200317 - Auktion. 632
19200317 - Bernhard Sandström 826
19200317 - Bröllop 668
19200317 - Ett dödsfall i spanska sjukan 1160
19200317 - Fastighetsauktion å Gamlegårds i Rute. 631
19200317 - Från landsbygden. ÖJA. 624
19200317 - Gottfrid, Östergren 1184
19200317 - Gustaf Danielsson 715
19200317 - I ångbåtsturerna 643
19200317 - Ingen undantagsställning för Träkumla. 636
19200317 - Jakob Petter Olofson 1220
19200317 - Lasarettet. 682
19200317 - Margit 1149
19200317 - Modärnt. 700
19200317 - Nervfeberepidemien. 664
19200317 - Norra vågbrytarebygget. 624
19200317 - Passagerarelista. 620
19200317 - Rättegångssaker. 701
19200317 - Rudolf Gardelius 1176
19200317 - Signe Linnéa Maria 1180
19200317 - Sylfaste mejeriaktiebolag 686
19200317 - Till dagskrönikan. 616
19200317 - Ungdomskursen i Havdhem 611
19200317 - Väderleken. 627
19200318 - Anna Elisabet Olofsson 709
19200318 - Äntligen fast. 613
19200318 - Av smittosamma sjukdomar 584
19200318 - Biograferna. 600
19200318 - Bröllop i Konsthallen. 632
19200318 - Det var spanska sjukan. 597
19200318 - Elektrisk drift i väderkvarn! 640
19200318 - En engelsk miljonär som skräddare. 586
19200318 - Flensborg en fristad i likhet med Fiume? 565
19200318 - Folk-Biografen. En västerns fribytare. 578
19200318 - Från landsbygden. ALSKOG. 614
19200318 - Från landsbygden. ALVA. 606
19200318 - Från landsbygden. GARDA. 667
19200318 - Fritz Peter Nyman 742
19200318 - John Stenberg 895
19200318 - Kon sköt slaktaren. 653
19200318 - Kronans rätt bevakas. 671
19200318 - Marinen. 895
19200318 - Ny fiskeristadga, 640
19200318 - Ny minsvepningar planerade. 593
19200318 - Passagerarelista. 554
19200318 - Skandia Biografen. Äventyrarnas överman. 671
19200318 - Statsmedel till avdikningsföretag. 608
19200318 - Tåkerns svanor hålla på att utrotas. 552
19200318 - Teodor Heintz död. 596
19200318 - Till dagskrönikan. 648
19200319 - Allmänneligen efterlysas 601
19200319 - Än en gång Äuglehaug. 726
19200319 - Anders Gabriel Adolf Hederstedt 894
19200319 - Auktion å rotfrukter, svin och mjölkkor 629
19200319 - Auktion vid Bara i Etelhem. 655
19200319 - Aution å mjölkkor och svin m. m. 654
19200319 - Befälhavareskifte å Gotlandsbåtarna. 612
19200319 - Den nya fiskeristadgan. 598
19200319 - Från sjön. 607
19200319 - Fullmakt 645
19200319 - Gotlands ångverksväg. 666
19200319 - Jenny Maria Augusta 1401
19200319 - Jordfästning 663
19200319 - Kyrkoherdeval 622
19200319 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 702
19200319 - Militära förordnanden. 639
19200319 - Nervfebern. 539
19200319 - Passagerarelista. 573
19200319 - Rättegång- och Polissaker. 517
19200319 - Ronehamns stångmärke 567
19200319 - Såsom sökande 585
19200319 - Slite Cement ökar aktiekapitalet. 633
19200319 - Teater och dans. 617
19200319 - Teodor Heintz 715
19200319 - Till "En ung gotländska". 679
19200319 - Tjänstledighet 583
19200319 - Väderleken. 592
19200319 - Visby torgpris. 656
19200320 - Aktiebolaget Affärsbanken 547
19200320 - Änkefru Bina Lundins jordfästning 599
19200320 - Anna Amalia Augusta Bolin 617
19200320 - Auktion å Norderire i Lärbro. 624
19200320 - Bantågen vid Visby station 604
19200320 - De gotländska raukarna och deras bevarande. 766
19200320 - Dyrtidsanslag till länet. 603
19200320 - Edvard Vilhelm Esklund 586
19200320 - Från domkapitlet. 615
19200320 - Från hamnen. 547
19200320 - Från landsbygden. Öja. 768
19200320 - Från sjön. 568
19200320 - Fullmakt på kyrkoherdetjänsten 541
19200320 - General Judenitsj vittnar i ryssmålet. 705
19200320 - Gotlands sedighetsförening 537
19200320 - Herrar motorplogsspekulanter! 548
19200320 - I nerrfeber 610
19200320 - Kreaturs- och Lösöreauktion i Klintehamn. 585
19200320 - Kullherg & C:o A.-B. i Katrineholm 541
19200320 - Lösöreauktion på Ljugarn. 632
19200320 - Modärna Lantbruksmaskiner 578
19200320 - ortfarande ingen sökande läkare till Slite. 551
19200320 - På sin 65-årsdag 514
19200320 - Passagerarelista. 542
19200320 - Rättegångs- och Polissaker. 599
19200320 - Skandia-Biografen. Bomben. 522
19200320 - Temperatur och lufttryck 535
19200320 - Till dagskrönikan. 568
19200322 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland. 569
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde 563
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde m. m. 502
19200322 - Auktion å ved och virke 534
19200322 - Auktion vid Petes i Hablingbo. 566
19200322 - Auktion, Gannor i Lau. 566
19200322 - Auktion, Tomta i Rone. 593
19200322 - Avliden trotjänare. 577
19200322 - De osäkra fordringarna avskrivas. 557
19200322 - Dyrtidsanslagen. 601
19200322 - Fastighets- och lösöreauktion i Hangvar. 539
19200322 - Förlofvade 659
19200322 - Konserten i domkyrkan. 565
19200322 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 690
19200322 - Lösreauktion, Nyhamn i Lärbro. 683
19200322 - Mat pestfaran genom råttorna. 554
19200322 - Nytt statslån till Slite-Roma järnväg begärt. 757
19200322 - På sin 60-årsdag 613
19200322 - Passagerarelista. 605
19200322 - Rättegångssaker. 586
19200322 - Sextio år 663
19200322 - Sigrid Aina Helena 1165
19200322 - Till dagskrönikan. 656
19200322 - Vid auktionen hos Elektriker Kempe. 569
19200323 - Årets infanterifältövning. 618
19200323 - Den svenska fåraveln. 659
19200323 - Det tionde kyrkliga mötet, 560
19200323 - Egendomsaffär. 521
19200323 - Ett tillbud till automobilolycka 513
19200323 - Ett vackert vårväder, 538
19200323 - Från hamnen. 558
19200323 - Från landsbygden. ESKELHEM. 538
19200323 - Från landsbygden. HALLA. 590
19200323 - Från landsbygden. Roma. 631
19200323 - Inskrivningsrevisionen. 560
19200323 - Lärbro pastorat. 598
19200323 - Lye vill tillhöra Hemse provinsialläkardistrikt. 545
19200323 - Lysning 622
19200323 - Passagerarelista. 642
19200323 - Slite Cement slår in på nya banor. 582
19200323 - Stycknings- & lösöreauktion på Vible gård. 560
19200323 - Temperatur och lufttryck 601
19200323 - Vapenövningarna vid infanteriet. 614
19200323 - Vedbrist inom Gotlands län. 564
19200323 - Vid fäkttävlingen 564
19200323 - Visby bollklubb 544
19200324 - Anna Östergren 578
19200324 - Åter strejk vid Rute cementfabrik. 588
19200324 - Åttio år 631
19200324 - Auktion å Broväg. 567
19200324 - Axel Pettersson 575
19200324 - Bröllop 584
19200324 - Fastighetsauktion vid Svie i Alva. 554
19200324 - Folkbiografen. En junker på äventyr. 529
19200324 - Försäljningspriser å frankokuvert. 582
19200324 - Från hamnen. 558
19200324 - Från landsbygden. VÄTE. 613
19200324 - Georg 519
19200324 - Gotlands nation 525
19200324 - Gotlandsfiskarnes sammanslutning. 576
19200324 - Kluven av cirkelsågen. 536
19200324 - Kopparnickelmynt. 578
19200324 - Krigsrätt 539
19200324 - Kvinnor få rösträtt vid borgmastareval. 575
19200324 - Kyrkoherde före 30 år? 558
19200324 - Laura Maria Albertina Häglund 522
19200324 - Lindring i byggnadsskyldigheten. 541
19200324 - Lösöre- och arrendeauktion vid Nors i Vestkinde. 618
19200324 - Musikgudstjänst 529
19200324 - På sin 60-årsdag 603
19200324 - Passagerarelista. 548
19200324 - Pellerins Cocos-Smör. 541
19200324 - Professor Romdahl 565
19200324 - Stenkumla pastorat. 575
19200324 - Strålin & Persson, Korsnäs. 761
19200324 - Temperatur och lufttryck. 534
19200324 - Tjänstledighet 537
19200324 - Tyska myndigheterna ta i på skarpen. 523
19200326 - Anna Kristina Ingeborg Lundgren 579
19200326 - Auktion å Norderire i Lärbro. 639
19200326 - Den lille klämdes till döds i tröskverket. 524
19200326 - Det andra dödsfallet i nervfeber 499
19200326 - En mystisk historia i Strömstad. 546
19200326 - Från sjön. 621
19200326 - Lars Duse död. 1252
19200326 - Lars Fredrik Duse 916
19200326 - Lösöreauktion vid Moos i Stenkyrka. 632
19200326 - Lotsförmannen får erkännande. 513
19200326 - På sin 80-årsdag 729
19200326 - Passagerarelista. 602
19200326 - Sofia Kristina Stenberg 578
19200326 - Till verkställande styrelseledamot 588
19200327 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland 761
19200327 - Avlagd examen. 586
19200327 - Axel 571
19200327 - En ny havresort. 560
19200327 - Ett leveransmål inför hovrätten. 643
19200327 - Flickskolefesten 540
19200327 - Född 568
19200327 - Från fröken Elisif Hellgren 551
19200327 - Från hamnen. 583
19200327 - Gotlands hästavels- och hingst ägareförening 630
19200327 - Nervfeberepidemien 601
19200327 - Passagerarelista. 601
19200327 - Sin tjänstgöring som vapenofficer 605
19200327 - Till dagskrönikan. 573
19200327 - Visby frisinnade valmansförening 690
19200329 - A.-B. Visby järn- och maskinaffär 601
19200329 - Adolf Lange död. 568
19200329 - Anna Kristina Albertina Eklund 517
19200329 - Auktion på Adelsgatan 5 535
19200329 - Ett par skenande hästar 557
19200329 - Fall av nervfeber 676
19200329 - Folkskolekinspektionen. 562
19200329 - Från hamnen. 601
19200329 - Gotlands-Posten frikännes av juryn. 692
19200329 - Ida Carolina 604
19200329 - Kungörelse. 529
19200329 - Lysning 567
19200329 - Lysning till äktenskap 522
19200329 - Passagerarelista. 627
19200329 - Rättegångssaker. 634
19200329 - S. F. Svensson 589
19200329 - Sjöförklaring 622
19200329 - Sjöman omkommen genom drunkning i Visby hamn. 706
19200329 - Skandia Biografen. 558
19200329 - Skolnytt från Dalhem. 563
19200329 - Svante Kristian 579
19200329 - Till dagskrönikan. 541
19200329 - Tvist om skogsförsäljningsmedel. 597
19200329 - Väderlekstelegram till fartygen. 539
19200329 - Visby koloniträdgårasförening u. p. a. 530
19200330 - Anslag till skogsodlingens främjande. 559
19200330 - Auktion å Malms i Hellvi. 631
19200330 - Biograferna. 590
19200330 - Dan 576
19200330 - Det mystiska dödsfallet i Tellusborg. 571
19200330 - En ny katalog 610
19200330 - Fastighetsaffär. 549
19200330 - Femtio år 557
19200330 - Fole pastorat vakanssättes. 518
19200330 - Förlofvade 741
19200330 - Förlovning 530
19200330 - Från hamnen. 823
19200330 - Från sjön. 677
19200330 - Gotlands Gille 680
19200330 - Gotlands idrottsförbund 862
19200330 - Jacob Niklas Timoteus Jacobsson 1290
19200330 - Olof Segergren 783
19200330 - Passagerarelista. 556
19200330 - Rättegångs- och Polissaker. 560
19200330 - Sjuttio år 540
19200330 - Spanska sjukan härjar i fängelserna. 675
19200330 - Till folkskollärare 554
19200330 - Till självständigt apotek 563
19200330 - Till underlöjtnant 526
19200330 - Tjänstledighet 552
19200331 - Anna Hafdell, Suderbys i Hejdeby. 620
19200331 - Auktion å kreatur och utsäde. 560
19200331 - Auktion vid Källstäde i Lärbro. 534
19200331 - Axel August Emil Johnsson 560
19200331 - B. K. avvecklar. 565
19200331 - Beträffande påsklovet 511
19200331 - D. B. V:s paviljong 552
19200331 - En anmälan mot folkskoleinspektör Moberger 592
19200331 - En tomtupplåtelse. 617
19200331 - En utagerad rättshistoria. 657
19200331 - Flygolycka vid Vänersborg. 575
19200331 - Från hamnen. 527
19200331 - Från landsbygden. BOGE. 653
19200331 - Från landsbygden. GAMMALGARN. 588
19200331 - Gotlands smör- och äggexportförening 522
19200331 - Hushållningssällskapet 839
19200331 - Intagen lysboj. 805
19200331 - Kungörelse. 739
19200331 - Kyrkoherdeförordnanden 678
19200331 - Minneslista torsdagen den 1 april 1920. 588
19200331 - Ny automobiltaxa 561
19200331 - Olof Niklas Dahlström 562
19200331 - Passagerarelista. 552
19200331 - Per Adolf Lange 682
19200331 - Rymmarens dom. 597
19200331 - Södra domsagan. 552
19200331 - Till dagskrönikan. 794
19200331 - Visby södra koloniträdgårdförening u. p. a. 740
19200401 - A. B. Visby Silikattegelfabrik 732
19200401 - Åttio år 638
19200401 - Barnamodern får gå eden. 634
19200401 - Bröllop 647
19200401 - En herre for till Visby. 679
19200401 - Fastighets- & virkesauktien i Hörsne. 1100
19200401 - Fastighetsauktion vid Dunegårda i Dalhem. 829
19200401 - Femtio år 587
19200401 - Från hamnen. 534
19200401 - I härvarande kronohäkte 454
19200401 - I sitt 100:de år 609
19200401 - In memoriam. 578
19200401 - Johny Ragnhild Amalia Pettersson 604
19200401 - Passagerarelista. 572
19200401 - Postkontoret 623
19200401 - Strömma handels- och industriförening 665
19200401 - Till postexpeditör 550
19200401 - Visby bollklubb 603
19200401 - Visby sjuk- och begravningshjälpskassa 659
19200403 - Arbetsförmedlingen under mars. 581
19200403 - Auktion i Lummelunda. 820
19200403 - Auktion i Västergarn 700
19200403 - Auktion vid Lauks i Lokrume. 599
19200403 - Betteckningen. 645
19200403 - Bröllop 648
19200403 - Burgsviks handelsaktiebolag 608
19200403 - Den ryska handelsdelegationen. 559
19200403 - En tankeläsare, 580
19200403 - Entreprenadauktioner 748
19200403 - Epidemirapporterna 544
19200403 - Fastighetsaffär. 579
19200403 - Fastighetsauktion i Boge. 680
19200403 - Från hamnen. 667
19200403 - I Gotlands sparbank 618
19200403 - Johanna Maria Katarina Höök 670
19200403 - Konsert i domkyrkan 599
19200403 - Lösöreauktion vid Nora i Vamlingbo. 568
19200403 - Maskeradbal 617
19200403 - Nils Otto Gustav 564
19200403 - Om rektor P. A. Lange, 638
19200403 - På sin 50-årsdag 570
19200403 - Passagerarelista. 588
19200403 - Pengar saknas till en ny livbåt. 536
19200403 - Prästerliga förordnanden. 764
19200403 - Quick Tårtan. 590
19200403 - Sliteångaren Othem 541
19200403 - Till dagskrönikan 580
19200403 - Till hedersledamot 520
19200403 - Träkumla får inte elda kyrkan med stubbved. 559
19200403 - Tulluppbörden 520
19200403 - Venia 506
19200406 - Alma Johanna 514
19200406 - Auktion Frölingsåker, Visby. 558
19200406 - Catharina Jacbina Jacobsson 495
19200406 - En hemsk eldsvåda, 576
19200406 - Fastighets- & virkesauktion Hörsne. 651
19200406 - Förlovning 625
19200406 - Gotlands socialdemokraters partidistrikt 471
19200406 - Grisauktion på Rosendals gård. 422
19200406 - Josefina Karolina Högvall 481
19200406 - Kommendering. 495
19200406 - Lösöreauktion vid Karby i Roma. 550
19200406 - Lysning 463
19200406 - Olycksfall ombord. 508
19200406 - På sin 50-årsdag 534
19200406 - Passagerarelista. 419
19200406 - Pastor Axel Lutteman, 463
19200406 - Rättegångssaker. 400
19200406 - Silverbröllop 446
19200406 - Värdefull auktion 556
19200406 - Visby Idrottsförenings föreningstävlan 447
19200407 - Ännu ett dödsfall i nervfeber, 449
19200407 - Biskop K. H. Gez. von Schéele död. 689
19200407 - Ebba Edit Viktoria 451
19200407 - Einar 439
19200407 - Får kvarstå i tjänsten. 429
19200407 - Folkhögskolan i Hemse. 405
19200407 - Föreningen Sveriges Flottas 448
19200407 - Förlovning 383
19200407 - Genom auktion, 442
19200407 - I tryckfrihetsmålet 452
19200407 - Johanna Maria Elisabet Nyström 461
19200407 - Karl Söderlund 482
19200407 - Kyrkoherden skall bo i Stenkumla. 475
19200407 - Lorentina Katarina Larsdotter 443
19200407 - Lösöreauktion i Skälsö Vestkinde. 469
19200407 - Lysning 493
19200407 - Nervfeberepidemien. 461
19200407 - Olof Nicklas Fredricson 462
19200407 - Passagerarelista. 501
19200407 - Provinsialläkaretjänsten 498
19200407 - Rättegångssaker. 833
19200407 - Sällskapet D. B. V. 547
19200407 - Skolnytt. 565
19200407 - Statslån till fiskare. 488
19200407 - Till förste rådman 484
19200407 - Värdefull Kreaturs- och lösöreauktion 458
19200407 - Virke och Vedauktion i Vestkinde. 502
19200408 - Adolf Langes griftefärd. 325
19200408 - Aktiebolaget Gotländska kalk stenskompandet, 300
19200408 - Anbud å ved. 372
19200408 - Auktion. 529
19200408 - Basar 803
19200408 - Cykelmotor. 400
19200408 - Död. Johanna Elisabet Pettersson. 523
19200408 - Från hamnen. 371
19200408 - Från landsbygden. Hejde. 497
19200408 - Gotländska Fiskarenas Centralförening 387
19200408 - Gotlänningar på långtrade. 432
19200408 - Lösöreauktion vid Hästhage i Roma. 639
19200408 - Operasångarna Åke Wallgren och Knut Öhrström 396
19200408 - Temperatur och lufttryck 360
19200408 - Undersökningen av fyndet vid Södra Kyrkogatan. 377
19200408 - Upphandling av ved. 286
19200409 - A.-B. Gotlands Järnhandel 353
19200409 - Aktieägarne 546
19200409 - Auktion å en mindre hemmansdel. 439
19200409 - Auktion vid Länna gård. 479
19200409 - Auktion vid Stenstu i Levede. 453
19200409 - Biograferna. 811
19200409 - Biskop von Schéeles frånfälle. 359
19200409 - De båda prästerna få avgå från förslaget. 748
19200409 - Deltagande. HAGLUND. 576
19200409 - Död. Anna Josefina Kristina. 532
19200409 - Död. Brita Lena Hägg. 498
19200409 - Död. Carl Petter Ludvig Andersson. 561
19200409 - Död. Gustaf Fridolf Leonard Sahlsten. 553
19200409 - Död. Knut Henning Gezelius von Schéele. 568
19200409 - Fastighets- och Lösöreauktion 548
19200409 - Fastighetsauktion 542
19200409 - Fastighetsauktion vid Bjers i Lärbro. 497
19200409 - Födde och Döde. 393
19200409 - Förflyttningen blev dyr. 503
19200409 - Från hamnen. 385
19200409 - Från landsbygden. Alskog. 555
19200409 - Från landsbygden. Öja. 552
19200409 - Från landsbygden. Väte. 623
19200409 - Genom auktion, 551
19200409 - Idrottsföreningen Kamraterna 366
19200409 - Kreaturs- och lösöreauktion vid Halner i Bro. 648
19200409 - Kyrkoherde Husander fick nej. 446
19200409 - Kyrkosångarexamen 624
19200409 - Lösöreauktion i Arbetareföreningens lokal. 367
19200409 - Lösöreauktion vid Busarve i Barlingbo. 509
19200409 - Offentlig auktion i Follingbo. 511
19200409 - Offentlig auktion i Sproge. 577
19200409 - Omorganisationen av sjömanshusen. 331
19200409 - Passagerarelista. 431
19200409 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget 939
19200409 - Stor Hästauktion vid Vestninge i Lärbro. 560
19200409 - Tankeläsaren C. A. Leijkoff, 386
19200409 - Temperatur och lufttryck 420
19200409 - Turtabell 420
19200409 - Värdefull lösöreauktion vid Hakuse i Björke. 652
19200409 - Virke- och Vedauktion i Vestkinde. 629
19200410 - Ansökan om dispens 389
19200410 - Auktion invid Länna gård, Visby. 507
19200410 - Avliden åldring. 494
19200410 - Biskop von Schéele. 353
19200410 - Boskillnad. 359
19200410 - Deltagande. ERIKSSON. 322
19200410 - Död. Amalia Dorotea Svensson. 517
19200410 - Död. Johanna Josefina Hansson. 394
19200410 - Död. Johanna Mathilda Josefina Liljegren. 595
19200410 - Ecklesiastika skogsavkastningen 733
19200410 - Egendomsaffärer. 842
19200410 - Ett slutdömt ersättningamål. 437
19200410 - Fastighets- och Lösöreauktion 566
19200410 - Från landsbygden. Burs. 748
19200410 - Inskrivningsrevisionen 683
19200410 - Jordförsäljningen inorm Gotland. 333
19200410 - Kommunalskatteuppbörd. 369
19200410 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 669
19200410 - Med anledning av biskop 402
19200410 - Öppen fråga till Domkapitlet i Visby. 377
19200410 - Passagerarelista. 356
19200410 - Staden köper hus. 410
19200410 - Stadens markförvärv. 371
19200410 - Stadens vedbehov. 415
19200410 - Stadsfullmäktige 388
19200410 - Temperatur och lufttryck 436
19200410 - Till folkekolinspektör 371
19200410 - Vårens studentskrivningar 377
19200410 - Vattenledningsfrågan. 378
19200412 - Aktieägarna i Slite Cement och Kalk Aktiebolag 536
19200412 - Barnavårdsnämnden i Visby 403
19200412 - Biskop von Sehéeles frånfälle. 418
19200412 - C. W. af Ekenstam. 486
19200412 - Död. Birger Erik Georg. 718
19200412 - Död. Carl Wilhelm af Ekenstam. 414
19200412 - Död. Ingrid Katrina Olofsson. 662
19200412 - Död. Lennart Möller 752
19200412 - Död. Lorentina Katarina Andersson. 581
19200412 - Död. Mårten Johan Ferdinand Osin. 401
19200412 - Död. vår lilla älskling. 395
19200412 - Egendomsköp. 863
19200412 - Från hamnen. 442
19200412 - Fredrik Nordin död. 1004
19200412 - Genom auktion, 889
19200412 - Hemse. 795
19200412 - I konkurs 692
19200412 - Legala notiser. 648
19200412 - Ljugarns skolfråga. 804
19200412 - Lösöreauktion 367
19200412 - Lösöreauktion vid BUSARVE I BARLINGBO. 604
19200412 - På Kapten Lundgrens auktion 378
19200412 - Passagerarelista. 543
19200412 - Rättegångs- och Polissaker. 1101
19200412 - Stickspår vid Etelhem. 646
19200412 - Temperatur och lufttryck 481
19200412 - Tillstyrkat dispensansökan 638
19200412 - Vapenföra värnpliktiga 820
19200412 - Ved- och virkesauktionst 856
19200412 - Visby landstormsförening 420
19200413 - Ång. Thjelvar utsatt för missöde. 366
19200413 - Auktion å såghus, virke 624
19200413 - Brev från Fröjel. 735
19200413 - Deltagande. WENDLA JACOBSSON. 767
19200413 - Död. C. W. av Ekenstam. 462
19200413 - Död. Fredrika Olofsdotter. 666
19200413 - Död. Helena Kristina Lövkvist. 456
19200413 - Död. Hildur Maria Olivia Pettersson. 592
19200413 - Död. Olga Augusta Olsson. 705
19200413 - Död. Oskar Ferdinand Jakobsson. 750
19200413 - Fastighetsauktion. 745
19200413 - Förnyad upphandling av gula ärter. 750
19200413 - Från sjön. 501
19200413 - Fristad. 503
19200413 - Gotlands turistvägvisare, 348
19200413 - Häradshövdingeämbetet i södra domsagan 390
19200413 - Kungörelse. 763
19200413 - Lösöreauktion 739
19200413 - Passagerarelista. 482
19200413 - Rättegångs- och Polissaker. 909
19200413 - Selma Björkander död. 634
19200413 - Temperatur och lufttryck 516
19200413 - Till biskop von Schtéeles bår 405
19200413 - Visby kyrkliga ungdomsförening 360
19200414 - Aktieägarne 518
19200414 - Aktiebolaget C. J. Björkander & son, 498
19200414 - Ångfartyget »Thjelvars» 366
19200414 - Anslag för skogsdikning. 374
19200414 - Anslag till vågbrytarbygget. 382
19200414 - Ansvarsfrihet 417
19200414 - Auktion å kreatur m. m. 371
19200414 - Auktion å prima dragoxar. 385
19200414 - Bröllop 922
19200414 - Död. Jakob Niklas Jakobsson. 702
19200414 - Död. Selma Björkander. 381
19200414 - Fattigvårdssysalomannen får pension. 385
19200414 - Förlovning 409
19200414 - Från hamnen. 440
19200414 - Från landsbygden. Hablingbo. 595
19200414 - Från landsbygden. Vestkinde. 713
19200414 - Infäste 397
19200414 - Kanalarbetare! 637
19200414 - Kommunal vedhandel. 361
19200414 - Kreaturs- och lösöreauktion 597
19200414 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 662
19200414 - Meddelande från allmänheten. 752
19200414 - Nedläggandet av Fårösunds fästning. 827
19200414 - Passagerarelista. 403
19200414 - Platsen för nya hospitalet? 380
19200414 - Poliskåren kräver längre semester. 365
19200414 - Postbåten 415
19200414 - Staden köper hus. 374
19200414 - Stadens vattenledningsfråga. 332
19200414 - Stadernas samarbete i kommunalarbetarfrågor. 357
19200414 - Stadsfullmäktige 375
19200414 - Staten bekostar Stångaportalens konservering. 774
19200414 - Temperatur och lufttryck 428
19200414 - Till ledamöter 383
19200414 - Utsträckt utskänkningstid. 370
19200414 - Vall eller Stenkumla? 670
19200414 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 880
19200414 - Ved- och virkesauktion 857
19200415 - »Thjelvars» grundstötning. 329
19200415 - Biskop v. Schéeles begravning. 512
19200415 - Brevduvestation i Tingstäde. 610
19200415 - Britternas klockboj åter utlagd. 457
19200415 - Död. Jacob Johannes Larsson. 668
19200415 - Ett större frikyrkligt alliansmöte 386
19200415 - Förenade ordinarie 649
19200415 - Från hamnen. 386
19200415 - Från landsbygden. Ala. 709
19200415 - Från landsbygden. Burgsvik. 802
19200415 - Från landsbygden. Ljugarn. 572
19200415 - Gotlands militärförening 327
19200415 - Lediga tjänster. 349
19200415 - Passagerarelista. 423
19200415 - Rättvisans lotteri. 358
19200415 - Såsom tillräknelig 564
19200415 - Skandia Biografen 794
19200415 - Skogsrussens bevarande. 353
19200415 - Slite cement- och kalkaktiebolag 452
19200415 - Strejk vid järnvägsbygget. 549
19200415 - Temperatur och lufttryck 464
19200415 - Till kyrkoherde 557
19200416 - A. Höglund, Petsarvs i Sjonhem. 525
19200416 - Auktion å bodvaror m. m. 364
19200416 - Auktion å kreatur m. m. 346
19200416 - Auktion å såghus, 552
19200416 - Auktion i Hogrän. 616
19200416 - Auktion vid Ljuves i Sanda. 501
19200416 - Deltagande. Gardsten. 388
19200416 - Deltagande. VON SCHÉELE. 370
19200416 - Död. Dorotea Wilhelmina Hägg. 653
19200416 - Död. Kristina Josefina Qviström. 693
19200416 - Död. Olof Petter Daniel Granström. 524
19200416 - Entreprenadauktion 506
19200416 - Ersättning för utskänkningsrättigheter. 359
19200416 - Ett ovanligt besök 359
19200416 - Fastighetsauktion. 578
19200416 - Från hamnen. 370
19200416 - Från landsbygden. Levide. 500
19200416 - Genom exekutiv auktion, 618
19200416 - Gotlands-Sparbank 446
19200416 - Gotländska fiskarenas centralförening. 473
19200416 - Krigsrätten. 367
19200416 - Läroverket. 342
19200416 - Lösöreauktion i Hellvi. 566
19200416 - Lösöreauktion vid Snovalds i Hörsne 530
19200416 - Medelst offentlig auktion. 718
19200416 - Offentlig auktion i Martebo. 625
19200416 - Offentlig auktion i Sproge. 538
19200416 - På villande hav. 351
19200416 - Passagerarelista. 340
19200416 - Stadshotellet byter innehavare. 325
19200416 - Strandning. 521
19200416 - Temperatur och lufttryck 377
19200416 - Väghinder. 788
19200416 - Valnämderna. 360
19200416 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 742
19200416 - Visby Fabriks- och Hantverksförening 389
19200417 - Ång. Thjelvar 338
19200417 - Återfunna. 366
19200417 - Auktion. 629
19200417 - Avsked 333
19200417 - Biograferna. 833
19200417 - Död. Karl Arvid. 654
19200417 - Död. Lilly Josefina. 624
19200417 - Från hamnen. 406
19200417 - Lektor och komminister. 462
19200417 - Lördagen den 24 apr. 417
19200417 - Offentlig auktion. 589
19200417 - Passagerarelista. 353
19200417 - Statsbidrag till folkhöglskolan i Hemse. 553
19200417 - Tankeläsaren, 636
19200417 - Temperatur och lufttryck 447
19200417 - Tjänstledighet 500
19200417 - Tre avgjorda mål från Svea hovrätt. 377
19200417 - U-båten Delfinen, 347
19200419 - Aktieägarne 386
19200419 - Auktion i Sanda. 496
19200419 - Auktion. 484
19200419 - Behörighet till kyrkoherdetjänst. 403
19200419 - Deltagande. AF EKENSTAM. 418
19200419 - Död. Axel Hilmer Gudion. 510
19200419 - Död. Elin Sofia Gustava Engström. 645
19200419 - Död. Gustaf Georg Hägwall. 488
19200419 - Död. Johanna Fredrika Elisabet Kristoffersson. 441
19200419 - Död. Karl Gottfrid Karlsson. 680
19200419 - Död. Maria Lovisa. 588
19200419 - Död. Verner Emanuel Pettersson. 646
19200419 - Dödsfall. 352
19200419 - Från hamnen. 356
19200419 - Från landsbygden. Gammelgarn. 642
19200419 - Hemse. 551
19200419 - Kyrkosångareexamen 580
19200419 - Legala notiser. 356
19200419 - Lysning 386
19200419 - Mejeribolagets besvär avstyrkas. 503
19200419 - Passagerarelista. 376
19200419 - Rättegångs- och Polissaker. 688
19200419 - Skogssällskapets 629
19200419 - Temperatur och lufttryck 423
19200419 - Till riddare 530
19200420 - Auktion i Arbetareföreningens lokal. 415
19200420 - Död. Anna Matilda Vestergren. 430
19200420 - Död. Wilhelm Stenberg. 428
19200420 - En skolfråga. 543
19200420 - Förlängd kommendering. 328
19200420 - Från hamnen. 389
19200420 - Från landsbygden. Fårö. 616
19200420 - Nedannämnde insättare i D. B. V:s sparbank, 507
19200420 - Ogillade besvär. 353
19200420 - Passagerarelista. 350
19200420 - Temperatur och lufttryck 377
19200420 - Till gravens frid 399
19200420 - Tingstäde landstormsföreningti 568
19200421 - Auktion å lokomobil, 592
19200421 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 391
19200421 - Auktion i Lärbro. 593
19200421 - Auktion i Stenkumla. 483
19200421 - Biograferna. 860
19200421 - Dagens postbåt 422
19200421 - Deltagande. Johanna Josefina Hansson. 352
19200421 - Död. Anna Karolina Vesterberg. 562
19200421 - Död. Ebba. 541
19200421 - Död. Johan Oscar Pettersson. 443
19200421 - Död. Julia Lindström. 538
19200421 - En hästmarknad 400
19200421 - Fastighets- och lösöreauktion 519
19200421 - Fastighetsaffär. 394
19200421 - Folkskoleinspektör Linnman 396
19200421 - Från landsbygden. Buttle. 473
19200421 - Från landsbygden. Grötlingbo. 655
19200421 - Från landsbygden. Väte. 515
19200421 - Lotabarnskolornas verksamhet. 638
19200421 - Medan rågen mognar, 411
19200421 - På Fridhem, 393
19200421 - På grund av boutredning 514
19200421 - Passagerarelista. 383
19200421 - SKANDIA BIOGRAFEN - En äkta riddersman. 882
19200421 - Stor hästauktion i Visby. 378
19200421 - Temperatur och lufttryck 405
19200421 - Till föreståndarinna 413
19200421 - Vår mjölk och grädde. 425
19200422 - Auktion å gipssten. 377
19200422 - Broauktion. 357
19200422 - Deltagande. PETTERSSON. 364
19200422 - Det nya psalmboksförslaget, 302
19200422 - Död. Maria Mathilda. 358
19200422 - En storartad gåva 510
19200422 - Exekutivt 450
19200422 - Förbrytarekoloni till Fårösund? 554
19200422 - Från hamnen. 421
19200422 - Från landsbygden. Ala. 647
19200422 - Intet statsbidrag? 675
19200422 - Jordbrukarnas riksförbund. 957
19200422 - Jordfästning. G. Hägwall. 393
19200422 - Ledig tjänst. 357
19200422 - Passagerarelista. 350
19200422 - Rättegångs- och Polissaker. 604
19200422 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 413
19200422 - Södra domsagan. 337
19200422 - Statsanslag till utdikningaföretag. 585
19200422 - Tack. Jacobsson. 332
19200422 - Temperatur och lufttryck 393
19200422 - Väghinder. 852
19200423 - Aktiebolaget Snäckgärdsbaden 400
19200423 - Ändrad värnpliktstjänstgöring. 586
19200423 - Ångbåtebolaget fick nej. 355
19200423 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 423
19200423 - Auktion i Hellvi. 547
19200423 - Auktion i Rute. 484
19200423 - Auktion på torra bräder och ved. 501
19200423 - Avliden åldring. 400
19200423 - Biograferna. 841
19200423 - Brister i Barlingbokanalens upprensning. 504
19200423 - Deltagande. JAKOB & OSKAR JAKOBSSON. 605
19200423 - Deltagande. SELMA BJÖRKANDER. 328
19200423 - Död. Anna Maria Stenberg. 545
19200423 - Efterhållna lösdrivare. 416
19200423 - Egendomsaffärer. 879
19200423 - Födde och Döde. 438
19200423 - Från hamnen. 398
19200423 - Hemse folkhögskola. 507
19200423 - Kontroversen Reuser-Moberger. 479
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 469
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 466
19200423 - Offentlig auktion i Martebo. 505
19200423 - Offentlig auktion i Visby. 367
19200423 - Passagerarelista. 402
19200423 - Sliteångaren Othem 465
19200423 - Temperatur och lufttryck 379
19200423 - Tjänstledighet, 592
19200423 - Vem blir biskop på Gotland? 346
19200423 - Visby torgpris. 419
19200424 - Auktion å jordlägenhet i Bäl. 547
19200424 - Auktion hos fröken Johanna Nyström. 373
19200424 - Automobilspekulanter! 518
19200424 - De gotländska bolagens innehav 353
19200424 - Död. Johan Petter Pettersson. 737
19200424 - Död. Sofia Sandberg. 478
19200424 - Fastighetsaffärer. 501
19200424 - Fastighetsauktion. 545
19200424 - Folkskolläraretjänaten i Stånga, 592
19200424 - Från hamnen. 386
19200424 - Gotlands nation 336
19200424 - Markupplåtelse för skoltomtens utvidgning. 541
19200424 - Passagerarelista. 365
19200424 - Sjuttio år 615
19200424 - Slite. 403
19200424 - Stor Hästauktion i Visby. 338
19200424 - Temperatur och lufttryck 328
19200424 - Till löjtnant 306
19200424 - Vackert vårväder 304
19200424 - Wallgren- Öhrström-konserten 337
19200426 - Anmälan om fosterbarn. 337
19200426 - Auktionsuppbörd. 641
19200426 - Den största seglare, 333
19200426 - Död. Olof Niklas Pettersson. 611
19200426 - Femtio år 401
19200426 - Försäljning av kasserad materiel. 582
19200426 - Från hamnen. 371
19200426 - Gotlands landstormsförbund 410
19200426 - Legala notiser. 417
19200426 - Lysning 421
19200426 - Passagerarelista. 509
19200426 - Pastor Nehleens avskedsord till församlingarna. 607
19200426 - Prästlöneregleringan i Stenkumla. 504
19200426 - Rättegångd- och Polissaker. 473
19200426 - Strandning. 602
19200426 - Temperatur och lufttryck 464
19200426 - Understöd åt folkhögskolan i Hemse. 510
19200426 - Varning för fiskare m. fl. 378
19200426 - Visby Bio - Silkesstrumporna. 820
19200427 - Auktion i Hellvi. 529
19200427 - Auktion i Rute. 494
19200427 - Biograferna. 801
19200427 - Bland sökande 323
19200427 - Deltagande. HILMER LUTTEMAN. 394
19200427 - Eldsvåda ombord å ång. Thjelvar. 317
19200427 - Folkskolinspektörstjänsten. 309
19200427 - Från hamnen. 409
19200427 - Från landsbygden. Rute. 546
19200427 - Hamnavgiften i Rute hamn. 472
19200427 - Ingen sökande 433
19200427 - Jordupplåtelse från Väte annexhemman. 505
19200427 - Logen S:t Klemens, 341
19200427 - Passagerarelista. 416
19200427 - Rullföringsområdena. 310
19200427 - Sjuttio år 595
19200427 - Slite cement- och kalkaktiebolag 461
19200427 - Temperatur och lufttryck 430
19200427 - Till kyrkoherde 582
19200427 - Visby skyttegilles skolskjutningar 363
19200428 - Aktieägarne i Gotlands Järnvägsaktiebolag 356
19200428 - Auktion å potatis 515
19200428 - Auktionsuppbörd. 666
19200428 - Bröllop 379
19200428 - Död. Anna Margareta Lorentina Quiberg. 339
19200428 - Död. Emilia Amalia Svallingson. 654
19200428 - Död. Nils Petter Södergren. 640
19200428 - Död. Sofia Karolina Thomson. 404
19200428 - Ett fult nidingsdåd 399
19200428 - Fastighetsauktion vid Lilla Hästnäs. 529
19200428 - Fastighetsaultion. 546
19200428 - Föreningsregister. 643
19200428 - Från hamnen. 378
19200428 - Hyllad prästman. 809
19200428 - Monografen över Visby stadsmur. 406
19200428 - Passagerarelista. 362
19200428 - Studentskrivningarna. 344
19200428 - Tack. JOHANSSON. 383
19200428 - Temperatur och lufttryck 368
19200429 - Belönad lotsbragd. 427
19200429 - Berättigad till emeritilön. 313
19200429 - Bröllop 469
19200429 - De gamlas sommarhem 391
19200429 - Deltagande. GUSTAF SVENSSON. 461
19200429 - Död. Amanda Augusta Karolina Angelöf. 646
19200429 - Domkapitlet tillstyrket 451
19200429 - En miljon som gått upp i rök. 410
19200429 - Från landsbygden. Öja. 543
19200429 - Passagerarelista. 360
19200429 - Skillnad på komminister och e. o. prästman. 564
19200429 - Temperatur och lufttryck 371
19200429 - Träkumla får inte förfoga över stubbarna. 614
19200429 - Ungdomakursen i Hafdhem, 768
19200430 - Aktiebolaget Visby högre flickskola 518
19200430 - Auktion. 685
19200430 - Avkastningen vid prästskogarna i Vänge pastorat. 612
19200430 - Deltagande. LINDA. 551
19200430 - Det blir biskopsval. 342
19200430 - Död. Gunnel Ellen Helena. 594
19200430 - Eldsvådan å Thjelvar. 377
19200430 - Ett ofrivilligt kallbad 364
19200430 - Ett par hästar. 365
19200430 - Från hamnen. 366
19200430 - Från landsbygden Garda. 480
19200430 - Från sjön. 352
19200430 - Hemse. 706
19200430 - Hospitalet. 361
19200430 - Icke behörig. 599
19200430 - Ingen ersättning. 596
19200430 - Konkurs. 371
19200430 - Passagerarelista. 344
19200430 - Sammanträde med fiskare. 558
19200430 - Studieresorna till fastlandet. 363
19200430 - Termperatur och lufttryck 335
19200430 - Vedförsäljning från Gotska Sandön. 618
19281103 - Passagerarelista. 309