1920

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19200301 - Anna Elisabeth Hansson 1458
19200301 - Arbetareföreningens föreläsningar. 893
19200301 - Biograferna. 1017
19200301 - C. A. Olsson 1000
19200301 - Dödsfall. C. A. Olsson. 985
19200301 - Fängelsepredikantens årsredogörelse. 923
19200301 - För förfalskning 961
19200301 - Förlovning. 994
19200301 - Från hamnen. 913
19200301 - Genom auktion, 901
19200301 - Gotlands-Posten fälld. 898
19200301 - I härvarande kronohäkte 842
19200301 - Kolfrakternas reglering. 842
19200301 - Koncession å Lärbrojärnvägarna. 797
19200301 - Konsert 893
19200301 - Landshövding Stenström till en sändebudspost. 850
19200301 - Lysning 968
19200301 - Maria Olivia Olsson 1411
19200301 - Mary 1509
19200301 - Nils 1315
19200301 - Passagerarelista. 944
19200301 - Postverket. 864
19200301 - Rättegångssaker. 867
19200301 - Skeppargillets högtidsdag 806
19200301 - Skogsauktion. 860
19200301 - Skogslagen för Gotland. 603
19200301 - Statsbidrag till kemiska stationen. 520
19200301 - Stor auktion i Hemse. 614
19200301 - Temperatur och lufttryck 517
19200301 - Till dagskrönikan. 541
19200301 - Uppskov med inryckningen. 533
19200301 - Välgörenhetsmatinén 633
19200301 - Visby Bio - Bunker Beans Kejsardröm 562
19200301 - Visby landstormsförening 514
19200302 - Burs handelsaktiebolag. 536
19200302 - Dödsfall. Gustaf Wirde. 591
19200302 - Dyrtidsanslag till länet. 527
19200302 - Förlofvade. 570
19200302 - Från landsbygden. Sanda. 560
19200302 - Gotland fortfarande förskonat från spanskan. 608
19200302 - Icke tillåtet före barn 529
19200302 - Lotsstyrelsen 539
19200302 - Lysning 611
19200302 - Passagerarelista. 583
19200302 - Prästerligt lönetillskott. 581
19200302 - Rättegångssaker. 632
19200302 - Skeppargillet 786
19200302 - Till dagskrönikan. 599
19200302 - Tillstyrkt markinköp. 619
19200303 - 12 krigsbarn. 580
19200303 - Auktion å djur och rotfrukter. 571
19200303 - Auktion å skogsmark. 517
19200303 - Auktion i Sigsarve i Viklau. 445
19200303 - Den nya fiskeritillsyningsmannen. 510
19200303 - En mindre lämplig utgång 515
19200303 - Fastighets- & Lösöreauktion 533
19200303 - Femtiofem år 532
19200303 - Havreleverans till armén. 568
19200303 - I konkurs 542
19200303 - Kungörelse. 534
19200303 - Lösöreauktion vid Nybjers i Hörsne. 515
19200303 - Offentlig auktion. 617
19200303 - Passagerarelista. 576
19200303 - Stenkumla skyttegille 579
19200303 - Temperatur och lufttryck 502
19200303 - Till dagskrönikan. 565
19200303 - Tillbud till kolosförgiftning 557
19200303 - Ung flicka förfalskar järnvägsbiljett. 511
19200303 - Velocipeder och motorer 492
19200304 - Ångaren Borghild på provtur. 545
19200304 - Anna Katharina Gustafva Ringbom 1201
19200304 - Av smittosamma sjukdomar 498
19200304 - Betodlarnas fraktkostnader. 587
19200304 - Biograferna. 590
19200304 - Carl Herman Åkerblom 1061
19200304 - Dispansansökan. 600
19200304 - Dödsfall. Gustaf Nyman. 494
19200304 - En Stämningsfull sorgeakt 1106
19200304 - Från landsbygden. Ala. 465
19200304 - Från landsbygden. Garda. 563
19200304 - Från landsbygden. Kräklingbo. 566
19200304 - Från sjön. 521
19200304 - Gustaf Nyman 728
19200304 - Krigsrätt 493
19200304 - Maria Katarina Pettersson 676
19200304 - Myrbranden i Roma. 542
19200304 - Passagerarelista. 514
19200304 - Rättegångs- och Polissaker. 691
19200304 - Skandia Biografen. 482
19200304 - Stor egendomsaffär. 529
19200304 - Till dagskrönikan. 443
19200304 - Timmerhandlaren Hansens miljonsvindel. 604
19200305 - 100 år 508
19200305 - Anslag all Gotlands artillerikår. 497
19200305 - Bolsievikernas stulna diamanter. 575
19200305 - Den falske fursten. 525
19200305 - En frihetshjältes död. 634
19200305 - En ny nervfeberepidemi under uppsegling? 506
19200305 - En ovanligt duktig åldring 481
19200305 - Finländskt aeroplan störtar över en folkhop. 497
19200305 - Födde. 479
19200305 - Förlofvade. 485
19200305 - Från hamnen. 457
19200305 - Från landsbygden. VÄTE. 426
19200305 - Lundastudent avliden av kolosförgiftning. 472
19200305 - Mannen från Titanic. 487
19200305 - Olyckshändelse på lotsångaren Vega. 447
19200305 - Passagerarelista. 492
19200305 - Rättegångs- och Polissaker. 462
19200305 - Till dagskrönikan. 513
19200305 - Till ordförande 474
19200305 - Två offer för Bråvikens is. 451
19200305 - Vårtecken. 566
19200306 - Anna Christina Ronander 1085
19200306 - Arbetsfred. 585
19200306 - Auktion lördagen den 13 mars 472
19200306 - Befälsövningar. 451
19200306 - Brandväsendet. 470
19200306 - Brottsligheten. 409
19200306 - Dödsfall. Bernhard Sandström. 555
19200306 - En obotlig. 443
19200306 - En tös med sinnesnärvaro. 448
19200306 - Fartygskollission. 435
19200306 - Förlofvade. 436
19200306 - Förlovning 534
19200306 - Försök till kassaskåpssprängning. 476
19200306 - Från landsbygden. NÄR. 476
19200306 - Från sjön. 488
19200306 - Fridlysta fåglar. 411
19200306 - Genom offentlig auktion, 538
19200306 - Höstsäden 537
19200306 - Hovrättsdomar. 496
19200306 - Lagfart å Donnerska hagen. 760
19200306 - Mannen som förlorade minnet. 545
19200306 - Mary Pickfords skilsmässa. 593
19200306 - Mordgärning. 525
19200306 - Nervfebern. 565
19200306 - Passagerarelista. 472
19200306 - R. V. O. Bernhard Sandström 621
19200306 - Reklam. Clyno. 572
19200306 - Spanska sjukan 574
19200306 - Stadens tvättinrättning. 532
19200306 - Stark storm över en stor del av Sverige. 587
19200306 - Svea hovrätt mot dödsstraffets avskaffande. 516
19200306 - Till dagskrönikan. 530
19200306 - Undantag från butikstängningslagen. 549
19200308 - Befarad stor sjöolycka. 562
19200308 - Dispens för hamnarbetena i Visby. 580
19200308 - Döde. Karl Bernhard Sandström. 511
19200308 - Domkapitlet om Martebovarningen. 555
19200308 - Fastighetsauktion 510
19200308 - Första förhör 469
19200308 - Från hamnen. 541
19200308 - Från landsbygden. Sjonhem. 576
19200308 - Gerda Elisabet 1224
19200308 - Jordfästning. 604
19200308 - Karl Oskar Nordberg 667
19200308 - Katharina Öman 1110
19200308 - Lagförslag om inteckning i fartyg. 619
19200308 - Lösöreauktion i Hellvi. 550
19200308 - Lösöreauktion vid Mattise i Bunge. 488
19200308 - Lysning 614
19200308 - Olivia Margareta Elisabet Engström 740
19200308 - Passagerarelista. 517
19200308 - Rättegångssaker. 514
19200308 - Regeringskrisen. 572
19200308 - Skandia Biografen. De svarta husarerna. 539
19200308 - Sune 622
19200308 - Till dagskrönikan. 536
19200308 - Utslag i tryckeirihetsmålet 479
19200308 - Visby skyttegille 573
19200309 - Argos förlisning. 722
19200309 - Av spanska sjukan, 509
19200309 - Banvakt överkörd och dödad. 536
19200309 - En bärsärk. 538
19200309 - Explosion i teater. 527
19200309 - Fångantalet minskas alltjämt. 478
19200309 - Föredrag i mosskultur 504
19200309 - Linjeångaren Maine 552
19200309 - Mystiskt dödsfall i Göteborg. 554
19200309 - Passagerarelista. 499
19200309 - Rättegångssaker. 507
19200309 - Sliteångaren Othem 499
19200309 - Till dagskrönikan. 456
19200310 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands styrelseberättelse 499
19200310 - Auktion å avelstjurar. 498
19200310 - Auktion i Alskog. 561
19200310 - Bernhard Sandström 676
19200310 - Biltävlingens vinnare. 531
19200310 - De Nya Männen. 563
19200310 - Drunknade. 669
19200310 - Egendomsaffär. 457
19200310 - Elektriska ledningar vid Gotland artillerikår. 524
19200310 - Fardhems skyttegille 483
19200310 - Fastighetsauktion 561
19200310 - Födde. 518
19200310 - Från landsbygden. VÄTE. 507
19200310 - Fyrtio timmar i masttornen. 526
19200310 - Gotlands fornsal 686
19200310 - Intet arvode åt tillsyningsmannen. 457
19200310 - Ko lekt. 545
19200310 - Lösöreauktion vid Björkome i Veskinde. 512
19200310 - Lösöreauktion vid Mörby i Hörsne. 601
19200310 - Nerfeberepidemien. 539
19200310 - Nils Rasmusson 570
19200310 - Passagerarelista. 552
19200310 - Sjuttiofem år 489
19200310 - Stadens brandväsen. 518
19200310 - Striden om en vindsvåning. 477
19200310 - Svår explosion. 481
19200310 - Till ingen åtgärd. 489
19200310 - Utsträckt utskänkningstid. 466
19200310 - Vägarna på landsbygden 496
19200311 - 430 minor 505
19200311 - Bolsjevismen på återtåg. 553
19200311 - Dyrtidsanslag till Vänge. 448
19200311 - En sinnessjuks tilltag. 441
19200311 - Från hamnen. 458
19200311 - Från landsbygden. Burs. 442
19200311 - Från landsbygden. GARDA. 440
19200311 - Från landsbygden. Hesselby. 453
19200311 - Gotlands Allehandas karta 419
19200311 - Huru Europa återuppbyggas. 445
19200311 - Krigskonjunkturskatten 477
19200311 - Landstingens ombudsmöte i Stockholm i dag. 477
19200311 - Lediga kyrkoherdeförordnanden. 447
19200311 - Nya våldsdåd av sinnteinarna. 498
19200311 - Nyemissioh Slite cement. 441
19200311 - Passagerarelista. 447
19200311 - Priserna på oljor stiga starkt. 517
19200311 - Sitt förord 483
19200311 - Skandia biografen. Med fullmakt från Arizona. 467
19200311 - Socialstyrelsen vill ingen ändring i åttatimmarslagen. 484
19200311 - Svensk radioförbindelse med Amerika. 478
19200311 - Vaktombytet. 481
19200311 - Visby Bio. Fri som fågeln. 482
19200312 - Anna Wassberg 560
19200312 - Anslag till Gotlands infanteri regemente. 493
19200312 - Årets egnahemslån till länet. 506
19200312 - Atlingbos obligatoriska fortsättningsskola. 547
19200312 - Auktion å bodvarulager m. m. 490
19200312 - Auktion å fastighet, 482
19200312 - Auktion vid Bara i Etelhem. 487
19200312 - Edgången fastställd. 482
19200312 - Fastighetsauktion vid Nors i Veskinde. 512
19200312 - Fisket i Gotlands län under 1919. 529
19200312 - Född 488
19200312 - Folk-Biografen. Den stora skrällen. 470
19200312 - Från landsbygden. BURGSVIK. 508
19200312 - God fiskelycka. 500
19200312 - Gudstjänst i skolsalen 533
19200312 - Guldbröllop 601
19200312 - Hugo Ernst Fredrik Ström 1012
19200312 - Inskrivningsrevisionen 489
19200312 - Lagstiftningen mot bolags jordförvärv. 469
19200312 - Nervfebern. 442
19200312 - Passagerarelista. 457
19200312 - Till vice ordförande 467
19200312 - Utvandringen. 455
19200313 - Ändrad utprickning vid Ar. 464
19200313 - Åtal för Amerikaskorna. 451
19200313 - Barnens spalt. 464
19200313 - Bilolycka med dödlig utgång. 492
19200313 - Charlotta Margareta Johansson 982
19200313 - Ett tämligen enastående fall 481
19200313 - Fastighetsaffär. 442
19200313 - Från landsbygden. Väte. 464
19200313 - Gudstjänsterna i Eksta pastorat. 481
19200313 - Hejdeby församling oeh kyrkans grundvalar. 470
19200313 - Johannes Uno Lindblom 960
19200313 - Kapten Sandströms begravning 448
19200313 - Medlemmarna i Tingstädeortens tjurförening 482
19200313 - Oväntat efterspel till religiös sammankomst. 558
19200313 - Passagerarelista. 458
19200313 - Till svärdsman 481
19200313 - Utprickning en i Fårösund. 605
19200313 - Värdefull Avelsdjursauktion m. m. 462
19200313 - Visbykretsen av Sv. Röda korset 499
19200316 - Åldrig flygare. 433
19200316 - Åldring innebränd under upprörande omständigheter. 435
19200316 - Atlingbo fortsättningsskola. 451
19200316 - Auktion å Utsädesspannmål och kreatur 442
19200316 - Egen förste provinsialläkare i länet. 423
19200316 - En fasansfull dödsolycka 498
19200316 - Endast en lärare i Klinte högre folkskola. 462
19200316 - Ett ovanligt intressant fynd 520
19200316 - Fortifikationsförrådet inventeras. 481
19200316 - Från landsbygden. ÖSTERGARN. 514
19200316 - Gustaf Nyman 477
19200316 - Hangvarsmejeriets spillvatten inför k. m:t. 508
19200316 - Hedrad gotlänning. 608
19200316 - JOHANNA NORDBERG 598
19200316 - Karin Ingmarsdotter. 759
19200316 - Ny kamin i Bro kyrka? 472
19200316 - Passagerarelista. 497
19200316 - Rättegångssaker. 578
19200316 - Skogsarbetare på bärsarkagång. 426
19200316 - Spanska sjukans härjningar. 441
19200316 - Till dagskrönikan. 443
19200316 - Underhållet av landsvägen Visby—Västergarn. 464
19200316 - Vinter 497
19200316 - Visby badhusaktiebolag 508
19200317 - Å auktionen vid Hallfreda i Follingbo 532
19200317 - Anna Wassberg 674
19200317 - Arrendeauktion. 495
19200317 - Auktion lördagen den 20 mars 521
19200317 - Auktion. 502
19200317 - Bernhard Sandström 676
19200317 - Bröllop 531
19200317 - Ett dödsfall i spanska sjukan 811
19200317 - Fastighetsauktion å Gamlegårds i Rute. 492
19200317 - Från landsbygden. ÖJA. 490
19200317 - Gottfrid, Östergren 1022
19200317 - Gustaf Danielsson 591
19200317 - I ångbåtsturerna 510
19200317 - Ingen undantagsställning för Träkumla. 504
19200317 - Jakob Petter Olofson 1016
19200317 - Lasarettet. 547
19200317 - Margit 1002
19200317 - Modärnt. 560
19200317 - Nervfeberepidemien. 520
19200317 - Norra vågbrytarebygget. 466
19200317 - Passagerarelista. 488
19200317 - Rättegångssaker. 547
19200317 - Rudolf Gardelius 1021
19200317 - Signe Linnéa Maria 1026
19200317 - Sylfaste mejeriaktiebolag 548
19200317 - Till dagskrönikan. 482
19200317 - Ungdomskursen i Havdhem 480
19200317 - Väderleken. 504
19200318 - Anna Elisabet Olofsson 577
19200318 - Äntligen fast. 479
19200318 - Av smittosamma sjukdomar 447
19200318 - Biograferna. 473
19200318 - Bröllop i Konsthallen. 483
19200318 - Det var spanska sjukan. 459
19200318 - Elektrisk drift i väderkvarn! 497
19200318 - En engelsk miljonär som skräddare. 433
19200318 - Flensborg en fristad i likhet med Fiume? 427
19200318 - Folk-Biografen. En västerns fribytare. 425
19200318 - Från landsbygden. ALSKOG. 475
19200318 - Från landsbygden. ALVA. 470
19200318 - Från landsbygden. GARDA. 532
19200318 - Fritz Peter Nyman 573
19200318 - John Stenberg 758
19200318 - Kon sköt slaktaren. 510
19200318 - Kronans rätt bevakas. 506
19200318 - Marinen. 761
19200318 - Ny fiskeristadga, 497
19200318 - Ny minsvepningar planerade. 450
19200318 - Passagerarelista. 410
19200318 - Skandia Biografen. Äventyrarnas överman. 533
19200318 - Statsmedel till avdikningsföretag. 452
19200318 - Tåkerns svanor hålla på att utrotas. 409
19200318 - Teodor Heintz död. 463
19200318 - Till dagskrönikan. 511
19200319 - Allmänneligen efterlysas 477
19200319 - Än en gång Äuglehaug. 591
19200319 - Anders Gabriel Adolf Hederstedt 745
19200319 - Auktion å rotfrukter, svin och mjölkkor 478
19200319 - Auktion vid Bara i Etelhem. 533
19200319 - Aution å mjölkkor och svin m. m. 476
19200319 - Befälhavareskifte å Gotlandsbåtarna. 459
19200319 - Den nya fiskeristadgan. 472
19200319 - Från sjön. 466
19200319 - Fullmakt 496
19200319 - Gotlands ångverksväg. 537
19200319 - Jenny Maria Augusta 1234
19200319 - Jordfästning 521
19200319 - Kyrkoherdeval 484
19200319 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 553
19200319 - Militära förordnanden. 504
19200319 - Nervfebern. 418
19200319 - Passagerarelista. 444
19200319 - Rättegång- och Polissaker. 383
19200319 - Ronehamns stångmärke 420
19200319 - Såsom sökande 437
19200319 - Slite Cement ökar aktiekapitalet. 469
19200319 - Teater och dans. 448
19200319 - Teodor Heintz 578
19200319 - Till "En ung gotländska". 531
19200319 - Tjänstledighet 449
19200319 - Väderleken. 460
19200319 - Visby torgpris. 509
19200320 - Aktiebolaget Affärsbanken 383
19200320 - Änkefru Bina Lundins jordfästning 451
19200320 - Anna Amalia Augusta Bolin 456
19200320 - Auktion å Norderire i Lärbro. 457
19200320 - Bantågen vid Visby station 459
19200320 - De gotländska raukarna och deras bevarande. 552
19200320 - Dyrtidsanslag till länet. 461
19200320 - Edvard Vilhelm Esklund 445
19200320 - Från domkapitlet. 480
19200320 - Från hamnen. 420
19200320 - Från landsbygden. Öja. 591
19200320 - Från sjön. 432
19200320 - Fullmakt på kyrkoherdetjänsten 399
19200320 - General Judenitsj vittnar i ryssmålet. 505
19200320 - Gotlands sedighetsförening 406
19200320 - Herrar motorplogsspekulanter! 413
19200320 - I nerrfeber 469
19200320 - Kreaturs- och Lösöreauktion i Klintehamn. 449
19200320 - Kullherg & C:o A.-B. i Katrineholm 408
19200320 - Lösöreauktion på Ljugarn. 494
19200320 - Modärna Lantbruksmaskiner 437
19200320 - ortfarande ingen sökande läkare till Slite. 401
19200320 - På sin 65-årsdag 379
19200320 - Passagerarelista. 409
19200320 - Rättegångs- och Polissaker. 459
19200320 - Skandia-Biografen. Bomben. 384
19200320 - Temperatur och lufttryck 418
19200320 - Till dagskrönikan. 438
19200322 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland. 426
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde 423
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde m. m. 374
19200322 - Auktion å ved och virke 394
19200322 - Auktion vid Petes i Hablingbo. 427
19200322 - Auktion, Gannor i Lau. 419
19200322 - Auktion, Tomta i Rone. 463
19200322 - Avliden trotjänare. 449
19200322 - De osäkra fordringarna avskrivas. 420
19200322 - Dyrtidsanslagen. 459
19200322 - Fastighets- och lösöreauktion i Hangvar. 396
19200322 - Förlofvade 504
19200322 - Konserten i domkyrkan. 429
19200322 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 509
19200322 - Lösreauktion, Nyhamn i Lärbro. 517
19200322 - Mat pestfaran genom råttorna. 411
19200322 - Nytt statslån till Slite-Roma järnväg begärt. 624
19200322 - På sin 60-årsdag 448
19200322 - Passagerarelista. 452
19200322 - Rättegångssaker. 450
19200322 - Sextio år 529
19200322 - Sigrid Aina Helena 1004
19200322 - Till dagskrönikan. 518
19200322 - Vid auktionen hos Elektriker Kempe. 441
19200323 - Årets infanterifältövning. 468
19200323 - Den svenska fåraveln. 506
19200323 - Det tionde kyrkliga mötet, 433
19200323 - Egendomsaffär. 382
19200323 - Ett tillbud till automobilolycka 384
19200323 - Ett vackert vårväder, 415
19200323 - Från hamnen. 435
19200323 - Från landsbygden. ESKELHEM. 415
19200323 - Från landsbygden. HALLA. 449
19200323 - Från landsbygden. Roma. 507
19200323 - Inskrivningsrevisionen. 422
19200323 - Lärbro pastorat. 456
19200323 - Lye vill tillhöra Hemse provinsialläkardistrikt. 420
19200323 - Lysning 480
19200323 - Passagerarelista. 485
19200323 - Slite Cement slår in på nya banor. 448
19200323 - Stycknings- & lösöreauktion på Vible gård. 426
19200323 - Temperatur och lufttryck 430
19200323 - Vapenövningarna vid infanteriet. 473
19200323 - Vedbrist inom Gotlands län. 437
19200323 - Vid fäkttävlingen 425
19200323 - Visby bollklubb 409
19200324 - Anna Östergren 428
19200324 - Åter strejk vid Rute cementfabrik. 432
19200324 - Åttio år 481
19200324 - Auktion å Broväg. 404
19200324 - Axel Pettersson 444
19200324 - Bröllop 438
19200324 - Fastighetsauktion vid Svie i Alva. 409
19200324 - Folkbiografen. En junker på äventyr. 393
19200324 - Försäljningspriser å frankokuvert. 445
19200324 - Från hamnen. 423
19200324 - Från landsbygden. VÄTE. 470
19200324 - Georg 390
19200324 - Gotlands nation 397
19200324 - Gotlandsfiskarnes sammanslutning. 443
19200324 - Kluven av cirkelsågen. 401
19200324 - Kopparnickelmynt. 436
19200324 - Krigsrätt 408
19200324 - Kvinnor få rösträtt vid borgmastareval. 449
19200324 - Kyrkoherde före 30 år? 422
19200324 - Laura Maria Albertina Häglund 385
19200324 - Lindring i byggnadsskyldigheten. 407
19200324 - Lösöre- och arrendeauktion vid Nors i Vestkinde. 443
19200324 - Musikgudstjänst 404
19200324 - På sin 60-årsdag 467
19200324 - Passagerarelista. 404
19200324 - Pellerins Cocos-Smör. 406
19200324 - Professor Romdahl 431
19200324 - Stenkumla pastorat. 436
19200324 - Strålin & Persson, Korsnäs. 549
19200324 - Temperatur och lufttryck. 391
19200324 - Tjänstledighet 389
19200324 - Tyska myndigheterna ta i på skarpen. 387
19200326 - Anna Kristina Ingeborg Lundgren 424
19200326 - Auktion å Norderire i Lärbro. 491
19200326 - Den lille klämdes till döds i tröskverket. 379
19200326 - Det andra dödsfallet i nervfeber 368
19200326 - En mystisk historia i Strömstad. 388
19200326 - Från sjön. 494
19200326 - Lars Duse död. 982
19200326 - Lars Fredrik Duse 648
19200326 - Lösöreauktion vid Moos i Stenkyrka. 491
19200326 - Lotsförmannen får erkännande. 379
19200326 - På sin 80-årsdag 591
19200326 - Passagerarelista. 475
19200326 - Sofia Kristina Stenberg 439
19200326 - Till verkställande styrelseledamot 442
19200327 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland 589
19200327 - Avlagd examen. 438
19200327 - Axel 447
19200327 - En ny havresort. 420
19200327 - Ett leveransmål inför hovrätten. 492
19200327 - Flickskolefesten 397
19200327 - Född 425
19200327 - Från fröken Elisif Hellgren 403
19200327 - Från hamnen. 437
19200327 - Gotlands hästavels- och hingst ägareförening 474
19200327 - Nervfeberepidemien 465
19200327 - Passagerarelista. 460
19200327 - Sin tjänstgöring som vapenofficer 470
19200327 - Till dagskrönikan. 438
19200327 - Visby frisinnade valmansförening 519
19200329 - A.-B. Visby järn- och maskinaffär 452
19200329 - Adolf Lange död. 418
19200329 - Anna Kristina Albertina Eklund 390
19200329 - Auktion på Adelsgatan 5 397
19200329 - Ett par skenande hästar 429
19200329 - Fall av nervfeber 509
19200329 - Folkskolekinspektionen. 437
19200329 - Från hamnen. 444
19200329 - Gotlands-Posten frikännes av juryn. 532
19200329 - Ida Carolina 448
19200329 - Kungörelse. 385
19200329 - Lysning 419
19200329 - Lysning till äktenskap 395
19200329 - Passagerarelista. 455
19200329 - Rättegångssaker. 472
19200329 - S. F. Svensson 444
19200329 - Sjöförklaring 457
19200329 - Sjöman omkommen genom drunkning i Visby hamn. 539
19200329 - Skandia Biografen. 412
19200329 - Skolnytt från Dalhem. 423
19200329 - Svante Kristian 453
19200329 - Till dagskrönikan. 410
19200329 - Tvist om skogsförsäljningsmedel. 450
19200329 - Väderlekstelegram till fartygen. 404
19200329 - Visby koloniträdgårasförening u. p. a. 406
19200330 - Anslag till skogsodlingens främjande. 414
19200330 - Auktion å Malms i Hellvi. 479
19200330 - Biograferna. 458
19200330 - Dan 423
19200330 - Det mystiska dödsfallet i Tellusborg. 419
19200330 - En ny katalog 474
19200330 - Fastighetsaffär. 421
19200330 - Femtio år 430
19200330 - Fole pastorat vakanssättes. 389
19200330 - Förlofvade 605
19200330 - Förlovning 391
19200330 - Från hamnen. 699
19200330 - Från sjön. 538
19200330 - Gotlands Gille 532
19200330 - Gotlands idrottsförbund 682
19200330 - Jacob Niklas Timoteus Jacobsson 1068
19200330 - Olof Segergren 582
19200330 - Passagerarelista. 410
19200330 - Rättegångs- och Polissaker. 425
19200330 - Sjuttio år 412
19200330 - Spanska sjukan härjar i fängelserna. 478
19200330 - Till folkskollärare 426
19200330 - Till självständigt apotek 416
19200330 - Till underlöjtnant 391
19200330 - Tjänstledighet 409
19200331 - Anna Hafdell, Suderbys i Hejdeby. 463
19200331 - Auktion å kreatur och utsäde. 385
19200331 - Auktion vid Källstäde i Lärbro. 398
19200331 - Axel August Emil Johnsson 420
19200331 - B. K. avvecklar. 428
19200331 - Beträffande påsklovet 385
19200331 - D. B. V:s paviljong 413
19200331 - En anmälan mot folkskoleinspektör Moberger 456
19200331 - En tomtupplåtelse. 472
19200331 - En utagerad rättshistoria. 508
19200331 - Flygolycka vid Vänersborg. 429
19200331 - Från hamnen. 392
19200331 - Från landsbygden. BOGE. 495
19200331 - Från landsbygden. GAMMALGARN. 402
19200331 - Gotlands smör- och äggexportförening 378
19200331 - Hushållningssällskapet 707
19200331 - Intagen lysboj. 664
19200331 - Kungörelse. 601
19200331 - Kyrkoherdeförordnanden 543
19200331 - Minneslista torsdagen den 1 april 1920. 442
19200331 - Ny automobiltaxa 427
19200331 - Olof Niklas Dahlström 418
19200331 - Passagerarelista. 405
19200331 - Per Adolf Lange 513
19200331 - Rymmarens dom. 474
19200331 - Södra domsagan. 414
19200331 - Till dagskrönikan. 662
19200331 - Visby södra koloniträdgårdförening u. p. a. 608
19200401 - A. B. Visby Silikattegelfabrik 544
19200401 - Åttio år 511
19200401 - Barnamodern får gå eden. 482
19200401 - Bröllop 514
19200401 - En herre for till Visby. 540
19200401 - Fastighets- & virkesauktien i Hörsne. 923
19200401 - Fastighetsauktion vid Dunegårda i Dalhem. 630
19200401 - Femtio år 457
19200401 - Från hamnen. 410
19200401 - I härvarande kronohäkte 326
19200401 - I sitt 100:de år 457
19200401 - In memoriam. 433
19200401 - Johny Ragnhild Amalia Pettersson 462
19200401 - Passagerarelista. 393
19200401 - Postkontoret 474
19200401 - Strömma handels- och industriförening 477
19200401 - Till postexpeditör 415
19200401 - Visby bollklubb 458
19200401 - Visby sjuk- och begravningshjälpskassa 494
19200403 - Arbetsförmedlingen under mars. 446
19200403 - Auktion i Lummelunda. 656
19200403 - Auktion i Västergarn 532
19200403 - Auktion vid Lauks i Lokrume. 445
19200403 - Betteckningen. 502
19200403 - Bröllop 510
19200403 - Burgsviks handelsaktiebolag 473
19200403 - Den ryska handelsdelegationen. 395
19200403 - En tankeläsare, 415
19200403 - Entreprenadauktioner 607
19200403 - Epidemirapporterna 408
19200403 - Fastighetsaffär. 444
19200403 - Fastighetsauktion i Boge. 513
19200403 - Från hamnen. 528
19200403 - I Gotlands sparbank 495
19200403 - Johanna Maria Katarina Höök 525
19200403 - Konsert i domkyrkan 464
19200403 - Lösöreauktion vid Nora i Vamlingbo. 437
19200403 - Maskeradbal 478
19200403 - Nils Otto Gustav 419
19200403 - Om rektor P. A. Lange, 498
19200403 - På sin 50-årsdag 436
19200403 - Passagerarelista. 443
19200403 - Pengar saknas till en ny livbåt. 400
19200403 - Prästerliga förordnanden. 536
19200403 - Quick Tårtan. 466
19200403 - Sliteångaren Othem 395
19200403 - Till dagskrönikan 444
19200403 - Till hedersledamot 381
19200403 - Träkumla får inte elda kyrkan med stubbved. 408
19200403 - Tulluppbörden 398
19200403 - Venia 388
19200406 - Alma Johanna 355
19200406 - Auktion Frölingsåker, Visby. 412
19200406 - Catharina Jacbina Jacobsson 349
19200406 - En hemsk eldsvåda, 437
19200406 - Fastighets- & virkesauktion Hörsne. 496
19200406 - Förlovning 477
19200406 - Gotlands socialdemokraters partidistrikt 324
19200406 - Grisauktion på Rosendals gård. 280
19200406 - Josefina Karolina Högvall 345
19200406 - Kommendering. 364
19200406 - Lösöreauktion vid Karby i Roma. 374
19200406 - Lysning 321
19200406 - Olycksfall ombord. 358
19200406 - På sin 50-årsdag 389
19200406 - Passagerarelista. 294
19200406 - Pastor Axel Lutteman, 301
19200406 - Rättegångssaker. 278
19200406 - Silverbröllop 315
19200406 - Värdefull auktion 386
19200406 - Visby Idrottsförenings föreningstävlan 306
19200407 - Ännu ett dödsfall i nervfeber, 302
19200407 - Biskop K. H. Gez. von Schéele död. 484
19200407 - Ebba Edit Viktoria 308
19200407 - Einar 324
19200407 - Får kvarstå i tjänsten. 280
19200407 - Folkhögskolan i Hemse. 274
19200407 - Föreningen Sveriges Flottas 288
19200407 - Förlovning 265
19200407 - Genom auktion, 308
19200407 - I tryckfrihetsmålet 328
19200407 - Johanna Maria Elisabet Nyström 328
19200407 - Karl Söderlund 349
19200407 - Kyrkoherden skall bo i Stenkumla. 335
19200407 - Lorentina Katarina Larsdotter 317
19200407 - Lösöreauktion i Skälsö Vestkinde. 335
19200407 - Lysning 350
19200407 - Nervfeberepidemien. 326
19200407 - Olof Nicklas Fredricson 331
19200407 - Passagerarelista. 361
19200407 - Provinsialläkaretjänsten 375
19200407 - Rättegångssaker. 628
19200407 - Sällskapet D. B. V. 400
19200407 - Skolnytt. 391
19200407 - Statslån till fiskare. 352
19200407 - Till förste rådman 339
19200407 - Värdefull Kreaturs- och lösöreauktion 313
19200407 - Virke och Vedauktion i Vestkinde. 351
19200408 - Adolf Langes griftefärd. 195
19200408 - Aktiebolaget Gotländska kalk stenskompandet, 172
19200408 - Anbud å ved. 238
19200408 - Auktion. 389
19200408 - Basar 640
19200408 - Cykelmotor. 272
19200408 - Död. Johanna Elisabet Pettersson. 390
19200408 - Från hamnen. 248
19200408 - Från landsbygden. Hejde. 330
19200408 - Gotländska Fiskarenas Centralförening 252
19200408 - Gotlänningar på långtrade. 293
19200408 - Lösöreauktion vid Hästhage i Roma. 478
19200408 - Operasångarna Åke Wallgren och Knut Öhrström 233
19200408 - Temperatur och lufttryck 224
19200408 - Undersökningen av fyndet vid Södra Kyrkogatan. 229
19200408 - Upphandling av ved. 155
19200409 - A.-B. Gotlands Järnhandel 236
19200409 - Aktieägarne 407
19200409 - Auktion å en mindre hemmansdel. 314
19200409 - Auktion vid Länna gård. 298
19200409 - Auktion vid Stenstu i Levede. 307
19200409 - Biograferna. 648
19200409 - Biskop von Schéeles frånfälle. 206
19200409 - De båda prästerna få avgå från förslaget. 566
19200409 - Deltagande. HAGLUND. 429
19200409 - Död. Anna Josefina Kristina. 381
19200409 - Död. Brita Lena Hägg. 354
19200409 - Död. Carl Petter Ludvig Andersson. 399
19200409 - Död. Gustaf Fridolf Leonard Sahlsten. 392
19200409 - Död. Knut Henning Gezelius von Schéele. 306
19200409 - Fastighets- och Lösöreauktion 404
19200409 - Fastighetsauktion 392
19200409 - Fastighetsauktion vid Bjers i Lärbro. 362
19200409 - Födde och Döde. 243
19200409 - Förflyttningen blev dyr. 355
19200409 - Från hamnen. 258
19200409 - Från landsbygden. Alskog. 406
19200409 - Från landsbygden. Öja. 396
19200409 - Från landsbygden. Väte. 442
19200409 - Genom auktion, 406
19200409 - Idrottsföreningen Kamraterna 243
19200409 - Kreaturs- och lösöreauktion vid Halner i Bro. 478
19200409 - Kyrkoherde Husander fick nej. 296
19200409 - Kyrkosångarexamen 449
19200409 - Lösöreauktion i Arbetareföreningens lokal. 217
19200409 - Lösöreauktion vid Busarve i Barlingbo. 347
19200409 - Offentlig auktion i Follingbo. 352
19200409 - Offentlig auktion i Sproge. 408
19200409 - Omorganisationen av sjömanshusen. 217
19200409 - Passagerarelista. 266
19200409 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget 753
19200409 - Stor Hästauktion vid Vestninge i Lärbro. 407
19200409 - Tankeläsaren C. A. Leijkoff, 255
19200409 - Temperatur och lufttryck 268
19200409 - Turtabell 254
19200409 - Värdefull lösöreauktion vid Hakuse i Björke. 493
19200409 - Virke- och Vedauktion i Vestkinde. 481
19200410 - Ansökan om dispens 247
19200410 - Auktion invid Länna gård, Visby. 290
19200410 - Avliden åldring. 349
19200410 - Biskop von Schéele. 209
19200410 - Boskillnad. 218
19200410 - Deltagande. ERIKSSON. 194
19200410 - Död. Amalia Dorotea Svensson. 350
19200410 - Död. Johanna Josefina Hansson. 255
19200410 - Död. Johanna Mathilda Josefina Liljegren. 459
19200410 - Ecklesiastika skogsavkastningen 563
19200410 - Egendomsaffärer. 659
19200410 - Ett slutdömt ersättningamål. 295
19200410 - Fastighets- och Lösöreauktion 402
19200410 - Från landsbygden. Burs. 609
19200410 - Inskrivningsrevisionen 509
19200410 - Jordförsäljningen inorm Gotland. 193
19200410 - Kommunalskatteuppbörd. 250
19200410 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 496
19200410 - Med anledning av biskop 256
19200410 - Öppen fråga till Domkapitlet i Visby. 233
19200410 - Passagerarelista. 220
19200410 - Staden köper hus. 278
19200410 - Stadens markförvärv. 249
19200410 - Stadens vedbehov. 281
19200410 - Stadsfullmäktige 249
19200410 - Temperatur och lufttryck 302
19200410 - Till folkekolinspektör 222
19200410 - Vårens studentskrivningar 249
19200410 - Vattenledningsfrågan. 235
19200412 - Aktieägarna i Slite Cement och Kalk Aktiebolag 399
19200412 - Barnavårdsnämnden i Visby 275
19200412 - Biskop von Sehéeles frånfälle. 296
19200412 - C. W. af Ekenstam. 339
19200412 - Död. Birger Erik Georg. 582
19200412 - Död. Carl Wilhelm af Ekenstam. 255
19200412 - Död. Ingrid Katrina Olofsson. 498
19200412 - Död. Lennart Möller 560
19200412 - Död. Lorentina Katarina Andersson. 413
19200412 - Död. Mårten Johan Ferdinand Osin. 255
19200412 - Död. vår lilla älskling. 265
19200412 - Egendomsköp. 686
19200412 - Från hamnen. 314
19200412 - Fredrik Nordin död. 786
19200412 - Genom auktion, 715
19200412 - Hemse. 603
19200412 - I konkurs 536
19200412 - Legala notiser. 509
19200412 - Ljugarns skolfråga. 647
19200412 - Lösöreauktion 234
19200412 - Lösöreauktion vid BUSARVE I BARLINGBO. 434
19200412 - På Kapten Lundgrens auktion 255
19200412 - Passagerarelista. 421
19200412 - Rättegångs- och Polissaker. 914
19200412 - Stickspår vid Etelhem. 505
19200412 - Temperatur och lufttryck 342
19200412 - Tillstyrkat dispensansökan 497
19200412 - Vapenföra värnpliktiga 675
19200412 - Ved- och virkesauktionst 691
19200412 - Visby landstormsförening 296
19200413 - Ång. Thjelvar utsatt för missöde. 244
19200413 - Auktion å såghus, virke 463
19200413 - Brev från Fröjel. 577
19200413 - Deltagande. WENDLA JACOBSSON. 603
19200413 - Död. C. W. av Ekenstam. 322
19200413 - Död. Fredrika Olofsdotter. 502
19200413 - Död. Helena Kristina Lövkvist. 322
19200413 - Död. Hildur Maria Olivia Pettersson. 424
19200413 - Död. Olga Augusta Olsson. 552
19200413 - Död. Oskar Ferdinand Jakobsson. 578
19200413 - Fastighetsauktion. 607
19200413 - Förnyad upphandling av gula ärter. 563
19200413 - Från sjön. 342
19200413 - Fristad. 350
19200413 - Gotlands turistvägvisare, 231
19200413 - Häradshövdingeämbetet i södra domsagan 257
19200413 - Kungörelse. 603
19200413 - Lösöreauktion 582
19200413 - Passagerarelista. 341
19200413 - Rättegångs- och Polissaker. 760
19200413 - Selma Björkander död. 490
19200413 - Temperatur och lufttryck 341
19200413 - Till biskop von Schtéeles bår 280
19200413 - Visby kyrkliga ungdomsförening 228
19200414 - Aktieägarne 372
19200414 - Aktiebolaget C. J. Björkander & son, 321
19200414 - Ångfartyget »Thjelvars» 231
19200414 - Anslag för skogsdikning. 252
19200414 - Anslag till vågbrytarbygget. 244
19200414 - Ansvarsfrihet 274
19200414 - Auktion å kreatur m. m. 232
19200414 - Auktion å prima dragoxar. 256
19200414 - Bröllop 700
19200414 - Död. Jakob Niklas Jakobsson. 527
19200414 - Död. Selma Björkander. 243
19200414 - Fattigvårdssysalomannen får pension. 242
19200414 - Förlovning 267
19200414 - Från hamnen. 297
19200414 - Från landsbygden. Hablingbo. 439
19200414 - Från landsbygden. Vestkinde. 561
19200414 - Infäste 262
19200414 - Kanalarbetare! 458
19200414 - Kommunal vedhandel. 225
19200414 - Kreaturs- och lösöreauktion 438
19200414 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 496
19200414 - Meddelande från allmänheten. 605
19200414 - Nedläggandet av Fårösunds fästning. 577
19200414 - Passagerarelista. 277
19200414 - Platsen för nya hospitalet? 244
19200414 - Poliskåren kräver längre semester. 237
19200414 - Postbåten 282
19200414 - Staden köper hus. 236
19200414 - Stadens vattenledningsfråga. 213
19200414 - Stadernas samarbete i kommunalarbetarfrågor. 220
19200414 - Stadsfullmäktige 255
19200414 - Staten bekostar Stångaportalens konservering. 632
19200414 - Temperatur och lufttryck 290
19200414 - Till ledamöter 248
19200414 - Utsträckt utskänkningstid. 236
19200414 - Vall eller Stenkumla? 492
19200414 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 726
19200414 - Ved- och virkesauktion 688
19200415 - Biskop v. Schéeles begravning. 346
19200415 - Brevduvestation i Tingstäde. 472
19200415 - Britternas klockboj åter utlagd. 316
19200415 - Död. Jacob Johannes Larsson. 480
19200415 - Ett större frikyrkligt alliansmöte 254
19200415 - Förenade ordinarie 504
19200415 - Från hamnen. 247
19200415 - Från landsbygden. Ala. 531
19200415 - Från landsbygden. Burgsvik. 644
19200415 - Från landsbygden. Ljugarn. 428
19200415 - Gotlands militärförening 197
19200415 - Lediga tjänster. 226
19200415 - Passagerarelista. 263
19200415 - Rättvisans lotteri. 217
19200415 - Såsom tillräknelig 407
19200415 - Skandia Biografen 622
19200415 - Skogsrussens bevarande. 209
19200415 - Slite cement- och kalkaktiebolag 293
19200415 - Strejk vid järnvägsbygget. 396
19200415 - Temperatur och lufttryck 311
19200415 - Till kyrkoherde 374
19200415 - »Thjelvars» grundstötning. 204
19200416 - A. Höglund, Petsarvs i Sjonhem. 372
19200416 - Auktion å bodvaror m. m. 228
19200416 - Auktion å kreatur m. m. 223
19200416 - Auktion å såghus, 386
19200416 - Auktion i Hogrän. 434
19200416 - Auktion vid Ljuves i Sanda. 347
19200416 - Deltagande. Gardsten. 242
19200416 - Deltagande. VON SCHÉELE. 227
19200416 - Död. Dorotea Wilhelmina Hägg. 501
19200416 - Död. Kristina Josefina Qviström. 525
19200416 - Död. Olof Petter Daniel Granström. 361
19200416 - Entreprenadauktion 360
19200416 - Ersättning för utskänkningsrättigheter. 211
19200416 - Ett ovanligt besök 230
19200416 - Fastighetsauktion. 419
19200416 - Från hamnen. 234
19200416 - Från landsbygden. Levide. 344
19200416 - Genom exekutiv auktion, 459
19200416 - Gotlands-Sparbank 276
19200416 - Gotländska fiskarenas centralförening. 341
19200416 - Krigsrätten. 222
19200416 - Läroverket. 206
19200416 - Lösöreauktion i Hellvi. 401
19200416 - Lösöreauktion vid Snovalds i Hörsne 389
19200416 - Medelst offentlig auktion. 571
19200416 - Offentlig auktion i Martebo. 474
19200416 - Offentlig auktion i Sproge. 381
19200416 - På villande hav. 224
19200416 - Passagerarelista. 214
19200416 - Stadshotellet byter innehavare. 186
19200416 - Strandning. 376
19200416 - Temperatur och lufttryck 247
19200416 - Väghinder. 611
19200416 - Valnämderna. 234
19200416 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 542
19200416 - Visby Fabriks- och Hantverksförening 258
19200417 - Ång. Thjelvar 198
19200417 - Återfunna. 234
19200417 - Auktion. 458
19200417 - Avsked 200
19200417 - Biograferna. 669
19200417 - Död. Karl Arvid. 477
19200417 - Död. Lilly Josefina. 478
19200417 - Från hamnen. 282
19200417 - Lektor och komminister. 337
19200417 - Lördagen den 24 apr. 292
19200417 - Offentlig auktion. 435
19200417 - Passagerarelista. 233
19200417 - Statsbidrag till folkhöglskolan i Hemse. 405
19200417 - Tankeläsaren, 484
19200417 - Temperatur och lufttryck 316
19200417 - Tjänstledighet 373
19200417 - Tre avgjorda mål från Svea hovrätt. 244
19200417 - U-båten Delfinen, 214
19200419 - Aktieägarne 266
19200419 - Auktion i Sanda. 352
19200419 - Auktion. 362
19200419 - Behörighet till kyrkoherdetjänst. 275
19200419 - Deltagande. AF EKENSTAM. 291
19200419 - Död. Axel Hilmer Gudion. 335
19200419 - Död. Elin Sofia Gustava Engström. 474
19200419 - Död. Gustaf Georg Hägwall. 288
19200419 - Död. Johanna Fredrika Elisabet Kristoffersson. 307
19200419 - Död. Karl Gottfrid Karlsson. 501
19200419 - Död. Maria Lovisa. 415
19200419 - Död. Verner Emanuel Pettersson. 486
19200419 - Dödsfall. 217
19200419 - Från hamnen. 233
19200419 - Från landsbygden. Gammelgarn. 467
19200419 - Hemse. 398
19200419 - Kyrkosångareexamen 411
19200419 - Legala notiser. 229
19200419 - Lysning 244
19200419 - Mejeribolagets besvär avstyrkas. 361
19200419 - Passagerarelista. 240
19200419 - Rättegångs- och Polissaker. 505
19200419 - Skogssällskapets 461
19200419 - Temperatur och lufttryck 284
19200419 - Till riddare 384
19200420 - Auktion i Arbetareföreningens lokal. 261
19200420 - Död. Anna Matilda Vestergren. 281
19200420 - Död. Wilhelm Stenberg. 296
19200420 - En skolfråga. 395
19200420 - Förlängd kommendering. 204
19200420 - Från hamnen. 265
19200420 - Från landsbygden. Fårö. 463
19200420 - Nedannämnde insättare i D. B. V:s sparbank, 340
19200420 - Ogillade besvär. 221
19200420 - Passagerarelista. 205
19200420 - Temperatur och lufttryck 248
19200420 - Till gravens frid 260
19200420 - Tingstäde landstormsföreningti 426
19200421 - Auktion å lokomobil, 406
19200421 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 247
19200421 - Auktion i Lärbro. 417
19200421 - Auktion i Stenkumla. 331
19200421 - Biograferna. 704
19200421 - Dagens postbåt 287
19200421 - Deltagande. Johanna Josefina Hansson. 218
19200421 - Död. Anna Karolina Vesterberg. 391
19200421 - Död. Ebba. 354
19200421 - Död. Johan Oscar Pettersson. 276
19200421 - Död. Julia Lindström. 364
19200421 - En hästmarknad 260
19200421 - Fastighets- och lösöreauktion 360
19200421 - Fastighetsaffär. 261
19200421 - Folkskoleinspektör Linnman 263
19200421 - Från landsbygden. Buttle. 337
19200421 - Från landsbygden. Grötlingbo. 490
19200421 - Från landsbygden. Väte. 370
19200421 - Lotabarnskolornas verksamhet. 485
19200421 - Medan rågen mognar, 276
19200421 - På Fridhem, 265
19200421 - På grund av boutredning 364
19200421 - Passagerarelista. 226
19200421 - SKANDIA BIOGRAFEN - En äkta riddersman. 665
19200421 - Stor hästauktion i Visby. 257
19200421 - Temperatur och lufttryck 283
19200421 - Till föreståndarinna 281
19200421 - Vår mjölk och grädde. 265
19200422 - Auktion å gipssten. 217
19200422 - Broauktion. 203
19200422 - Deltagande. PETTERSSON. 230
19200422 - Det nya psalmboksförslaget, 175
19200422 - Död. Maria Mathilda. 223
19200422 - En storartad gåva 351
19200422 - Exekutivt 327
19200422 - Förbrytarekoloni till Fårösund? 407
19200422 - Från hamnen. 289
19200422 - Från landsbygden. Ala. 482
19200422 - Intet statsbidrag? 532
19200422 - Jordbrukarnas riksförbund. 773
19200422 - Jordfästning. G. Hägwall. 229
19200422 - Ledig tjänst. 230
19200422 - Passagerarelista. 206
19200422 - Rättegångs- och Polissaker. 434
19200422 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 262
19200422 - Södra domsagan. 196
19200422 - Statsanslag till utdikningaföretag. 424
19200422 - Tack. Jacobsson. 200
19200422 - Temperatur och lufttryck 252
19200422 - Väghinder. 677
19200423 - Aktiebolaget Snäckgärdsbaden 262
19200423 - Ändrad värnpliktstjänstgöring. 431
19200423 - Ångbåtebolaget fick nej. 230
19200423 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 252
19200423 - Auktion i Hellvi. 377
19200423 - Auktion i Rute. 321
19200423 - Auktion på torra bräder och ved. 355
19200423 - Avliden åldring. 257
19200423 - Biograferna. 681
19200423 - Brister i Barlingbokanalens upprensning. 367
19200423 - Deltagande. JAKOB & OSKAR JAKOBSSON. 438
19200423 - Deltagande. SELMA BJÖRKANDER. 200
19200423 - Död. Anna Maria Stenberg. 374
19200423 - Efterhållna lösdrivare. 280
19200423 - Egendomsaffärer. 708
19200423 - Födde och Döde. 306
19200423 - Från hamnen. 267
19200423 - Hemse folkhögskola. 384
19200423 - Kontroversen Reuser-Moberger. 321
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 345
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 315
19200423 - Offentlig auktion i Martebo. 370
19200423 - Offentlig auktion i Visby. 218
19200423 - Passagerarelista. 248
19200423 - Sliteångaren Othem 330
19200423 - Temperatur och lufttryck 250
19200423 - Tjänstledighet, 428
19200423 - Vem blir biskop på Gotland? 218
19200423 - Visby torgpris. 273
19200424 - Auktion å jordlägenhet i Bäl. 418
19200424 - Auktion hos fröken Johanna Nyström. 231
19200424 - Automobilspekulanter! 378
19200424 - De gotländska bolagens innehav 231
19200424 - Död. Johan Petter Pettersson. 555
19200424 - Död. Sofia Sandberg. 336
19200424 - Fastighetsaffärer. 327
19200424 - Fastighetsauktion. 398
19200424 - Folkskolläraretjänaten i Stånga, 444
19200424 - Från hamnen. 247
19200424 - Gotlands nation 195
19200424 - Markupplåtelse för skoltomtens utvidgning. 391
19200424 - Passagerarelista. 235
19200424 - Sjuttio år 473
19200424 - Slite. 285
19200424 - Stor Hästauktion i Visby. 218
19200424 - Temperatur och lufttryck 198
19200424 - Till löjtnant 182
19200424 - Vackert vårväder 178
19200424 - Wallgren- Öhrström-konserten 206
19200426 - Anmälan om fosterbarn. 212
19200426 - Auktionsuppbörd. 467
19200426 - Den största seglare, 207
19200426 - Död. Olof Niklas Pettersson. 443
19200426 - Femtio år 241
19200426 - Försäljning av kasserad materiel. 444
19200426 - Från hamnen. 244
19200426 - Gotlands landstormsförbund 259
19200426 - Legala notiser. 265
19200426 - Lysning 250
19200426 - Passagerarelista. 290
19200426 - Pastor Nehleens avskedsord till församlingarna. 445
19200426 - Prästlöneregleringan i Stenkumla. 376
19200426 - Rättegångd- och Polissaker. 307
19200426 - Strandning. 472
19200426 - Temperatur och lufttryck 309
19200426 - Understöd åt folkhögskolan i Hemse. 372
19200426 - Varning för fiskare m. fl. 244
19200426 - Visby Bio - Silkesstrumporna. 641
19200427 - Auktion i Hellvi. 374
19200427 - Auktion i Rute. 354
19200427 - Biograferna. 631
19200427 - Bland sökande 200
19200427 - Deltagande. HILMER LUTTEMAN. 184
19200427 - Eldsvåda ombord å ång. Thjelvar. 202
19200427 - Folkskolinspektörstjänsten. 187
19200427 - Från hamnen. 284
19200427 - Från landsbygden. Rute. 407
19200427 - Hamnavgiften i Rute hamn. 327
19200427 - Ingen sökande 293
19200427 - Jordupplåtelse från Väte annexhemman. 352
19200427 - Logen S:t Klemens, 203
19200427 - Passagerarelista. 271
19200427 - Rullföringsområdena. 183
19200427 - Sjuttio år 452
19200427 - Slite cement- och kalkaktiebolag 334
19200427 - Temperatur och lufttryck 299
19200427 - Till kyrkoherde 439
19200427 - Visby skyttegilles skolskjutningar 236
19200428 - Aktieägarne i Gotlands Järnvägsaktiebolag 227
19200428 - Auktion å potatis 379
19200428 - Auktionsuppbörd. 514
19200428 - Bröllop 232
19200428 - Död. Anna Margareta Lorentina Quiberg. 207
19200428 - Död. Emilia Amalia Svallingson. 452
19200428 - Död. Nils Petter Södergren. 456
19200428 - Död. Sofia Karolina Thomson. 261
19200428 - Ett fult nidingsdåd 247
19200428 - Fastighetsauktion vid Lilla Hästnäs. 374
19200428 - Fastighetsaultion. 401
19200428 - Föreningsregister. 480
19200428 - Från hamnen. 249
19200428 - Hyllad prästman. 657
19200428 - Monografen över Visby stadsmur. 263
19200428 - Passagerarelista. 229
19200428 - Studentskrivningarna. 216
19200428 - Tack. JOHANSSON. 220
19200428 - Temperatur och lufttryck 235
19200429 - Belönad lotsbragd. 293
19200429 - Berättigad till emeritilön. 182
19200429 - Bröllop 323
19200429 - De gamlas sommarhem 253
19200429 - Deltagande. GUSTAF SVENSSON. 323
19200429 - Död. Amanda Augusta Karolina Angelöf. 472
19200429 - Domkapitlet tillstyrket 310
19200429 - En miljon som gått upp i rök. 252
19200429 - Från landsbygden. Öja. 392
19200429 - Passagerarelista. 216
19200429 - Skillnad på komminister och e. o. prästman. 381
19200429 - Temperatur och lufttryck 244
19200429 - Träkumla får inte förfoga över stubbarna. 443
19200429 - Ungdomakursen i Hafdhem, 613
19200430 - Aktiebolaget Visby högre flickskola 337
19200430 - Auktion. 524
19200430 - Avkastningen vid prästskogarna i Vänge pastorat. 462
19200430 - Deltagande. LINDA. 395
19200430 - Det blir biskopsval. 215
19200430 - Död. Gunnel Ellen Helena. 435
19200430 - Eldsvådan å Thjelvar. 238
19200430 - Ett ofrivilligt kallbad 241
19200430 - Ett par hästar. 224
19200430 - Från hamnen. 234
19200430 - Från landsbygden Garda. 339
19200430 - Från sjön. 218
19200430 - Hemse. 541
19200430 - Hospitalet. 240
19200430 - Icke behörig. 423
19200430 - Ingen ersättning. 435
19200430 - Konkurs. 235
19200430 - Passagerarelista. 211
19200430 - Sammanträde med fiskare. 406
19200430 - Studieresorna till fastlandet. 237
19200430 - Termperatur och lufttryck 221
19200430 - Vedförsäljning från Gotska Sandön. 412
19281103 - Passagerarelista. 168