1920

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19200301 - Anna Elisabeth Hansson 1337
19200301 - Arbetareföreningens föreläsningar. 813
19200301 - Biograferna. 914
19200301 - C. A. Olsson 907
19200301 - Dödsfall. C. A. Olsson. 907
19200301 - Fängelsepredikantens årsredogörelse. 832
19200301 - För förfalskning 860
19200301 - Förlovning. 897
19200301 - Från hamnen. 816
19200301 - Genom auktion, 803
19200301 - Gotlands-Posten fälld. 767
19200301 - I härvarande kronohäkte 746
19200301 - Kolfrakternas reglering. 744
19200301 - Koncession å Lärbrojärnvägarna. 709
19200301 - Konsert 796
19200301 - Landshövding Stenström till en sändebudspost. 758
19200301 - Lysning 867
19200301 - Maria Olivia Olsson 1277
19200301 - Mary 1388
19200301 - Nils 1206
19200301 - Passagerarelista. 867
19200301 - Postverket. 777
19200301 - Rättegångssaker. 774
19200301 - Skeppargillets högtidsdag 713
19200301 - Skogsauktion. 766
19200301 - Skogslagen för Gotland. 517
19200301 - Statsbidrag till kemiska stationen. 437
19200301 - Stor auktion i Hemse. 525
19200301 - Temperatur och lufttryck 425
19200301 - Till dagskrönikan. 450
19200301 - Uppskov med inryckningen. 446
19200301 - Välgörenhetsmatinén 537
19200301 - Visby Bio - Bunker Beans Kejsardröm 470
19200301 - Visby landstormsförening 430
19200302 - Burs handelsaktiebolag. 449
19200302 - Dödsfall. Gustaf Wirde. 498
19200302 - Dyrtidsanslag till länet. 442
19200302 - Förlofvade. 485
19200302 - Från landsbygden. Sanda. 471
19200302 - Gotland fortfarande förskonat från spanskan. 471
19200302 - Icke tillåtet före barn 449
19200302 - Lotsstyrelsen 455
19200302 - Lysning 530
19200302 - Passagerarelista. 502
19200302 - Prästerligt lönetillskott. 506
19200302 - Rättegångssaker. 555
19200302 - Skeppargillet 651
19200302 - Till dagskrönikan. 528
19200302 - Tillstyrkt markinköp. 555
19200303 - 12 krigsbarn. 501
19200303 - Auktion å djur och rotfrukter. 501
19200303 - Auktion å skogsmark. 452
19200303 - Auktion i Sigsarve i Viklau. 396
19200303 - Den nya fiskeritillsyningsmannen. 460
19200303 - En mindre lämplig utgång 464
19200303 - Fastighets- & Lösöreauktion 477
19200303 - Femtiofem år 471
19200303 - Havreleverans till armén. 504
19200303 - I konkurs 481
19200303 - Kungörelse. 474
19200303 - Lösöreauktion vid Nybjers i Hörsne. 450
19200303 - Offentlig auktion. 554
19200303 - Passagerarelista. 516
19200303 - Stenkumla skyttegille 522
19200303 - Temperatur och lufttryck 453
19200303 - Till dagskrönikan. 515
19200303 - Tillbud till kolosförgiftning 492
19200303 - Ung flicka förfalskar järnvägsbiljett. 444
19200303 - Velocipeder och motorer 434
19200304 - Ångaren Borghild på provtur. 489
19200304 - Anna Katharina Gustafva Ringbom 1125
19200304 - Av smittosamma sjukdomar 443
19200304 - Betodlarnas fraktkostnader. 526
19200304 - Biograferna. 530
19200304 - Carl Herman Åkerblom 983
19200304 - Dispansansökan. 540
19200304 - Dödsfall. Gustaf Nyman. 441
19200304 - En Stämningsfull sorgeakt 721
19200304 - Från landsbygden. Ala. 416
19200304 - Från landsbygden. Garda. 503
19200304 - Från landsbygden. Kräklingbo. 500
19200304 - Från sjön. 461
19200304 - Gustaf Nyman 664
19200304 - Krigsrätt 440
19200304 - Maria Katarina Pettersson 609
19200304 - Myrbranden i Roma. 487
19200304 - Passagerarelista. 451
19200304 - Rättegångs- och Polissaker. 639
19200304 - Skandia Biografen. 423
19200304 - Stor egendomsaffär. 477
19200304 - Till dagskrönikan. 382
19200304 - Timmerhandlaren Hansens miljonsvindel. 541
19200305 - 100 år 448
19200305 - Anslag all Gotlands artillerikår. 440
19200305 - Bolsievikernas stulna diamanter. 508
19200305 - Den falske fursten. 465
19200305 - En frihetshjältes död. 539
19200305 - En ny nervfeberepidemi under uppsegling? 449
19200305 - En ovanligt duktig åldring 422
19200305 - Finländskt aeroplan störtar över en folkhop. 436
19200305 - Födde. 423
19200305 - Förlofvade. 433
19200305 - Från hamnen. 393
19200305 - Från landsbygden. VÄTE. 371
19200305 - Lundastudent avliden av kolosförgiftning. 408
19200305 - Mannen från Titanic. 434
19200305 - Olyckshändelse på lotsångaren Vega. 388
19200305 - Passagerarelista. 433
19200305 - Rättegångs- och Polissaker. 401
19200305 - Till dagskrönikan. 461
19200305 - Till ordförande 422
19200305 - Två offer för Bråvikens is. 387
19200305 - Vårtecken. 496
19200306 - Anna Christina Ronander 991
19200306 - Arbetsfred. 521
19200306 - Auktion lördagen den 13 mars 422
19200306 - Befälsövningar. 401
19200306 - Brandväsendet. 417
19200306 - Brottsligheten. 358
19200306 - Dödsfall. Bernhard Sandström. 498
19200306 - En obotlig. 394
19200306 - En tös med sinnesnärvaro. 392
19200306 - Fartygskollission. 383
19200306 - Förlofvade. 385
19200306 - Förlovning 471
19200306 - Försök till kassaskåpssprängning. 421
19200306 - Från landsbygden. NÄR. 424
19200306 - Från sjön. 433
19200306 - Fridlysta fåglar. 359
19200306 - Genom offentlig auktion, 482
19200306 - Höstsäden 480
19200306 - Hovrättsdomar. 441
19200306 - Lagfart å Donnerska hagen. 675
19200306 - Mannen som förlorade minnet. 485
19200306 - Mary Pickfords skilsmässa. 540
19200306 - Mordgärning. 471
19200306 - Nervfebern. 508
19200306 - Passagerarelista. 416
19200306 - R. V. O. Bernhard Sandström 565
19200306 - Reklam. Clyno. 510
19200306 - Spanska sjukan 507
19200306 - Stadens tvättinrättning. 480
19200306 - Stark storm över en stor del av Sverige. 530
19200306 - Svea hovrätt mot dödsstraffets avskaffande. 456
19200306 - Till dagskrönikan. 480
19200306 - Undantag från butikstängningslagen. 486
19200308 - Befarad stor sjöolycka. 496
19200308 - Dispens för hamnarbetena i Visby. 518
19200308 - Döde. Karl Bernhard Sandström. 451
19200308 - Domkapitlet om Martebovarningen. 491
19200308 - Fastighetsauktion 451
19200308 - Första förhör 418
19200308 - Från hamnen. 481
19200308 - Från landsbygden. Sjonhem. 515
19200308 - Gerda Elisabet 1143
19200308 - Jordfästning. 537
19200308 - Karl Oskar Nordberg 609
19200308 - Katharina Öman 998
19200308 - Lagförslag om inteckning i fartyg. 559
19200308 - Lösöreauktion i Hellvi. 490
19200308 - Lösöreauktion vid Mattise i Bunge. 435
19200308 - Lysning 553
19200308 - Olivia Margareta Elisabet Engström 675
19200308 - Passagerarelista. 462
19200308 - Rättegångssaker. 455
19200308 - Regeringskrisen. 514
19200308 - Skandia Biografen. De svarta husarerna. 485
19200308 - Sune 558
19200308 - Till dagskrönikan. 475
19200308 - Utslag i tryckeirihetsmålet 418
19200308 - Visby skyttegille 503
19200309 - Argos förlisning. 572
19200309 - Av spanska sjukan, 440
19200309 - Banvakt överkörd och dödad. 477
19200309 - En bärsärk. 478
19200309 - Explosion i teater. 465
19200309 - Fångantalet minskas alltjämt. 421
19200309 - Föredrag i mosskultur 448
19200309 - Linjeångaren Maine 488
19200309 - Mystiskt dödsfall i Göteborg. 495
19200309 - Passagerarelista. 443
19200309 - Rättegångssaker. 447
19200309 - Sliteångaren Othem 444
19200309 - Till dagskrönikan. 396
19200310 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands styrelseberättelse 439
19200310 - Auktion å avelstjurar. 442
19200310 - Auktion i Alskog. 500
19200310 - Bernhard Sandström 612
19200310 - Biltävlingens vinnare. 474
19200310 - De Nya Männen. 504
19200310 - Drunknade. 590
19200310 - Egendomsaffär. 400
19200310 - Elektriska ledningar vid Gotland artillerikår. 466
19200310 - Fardhems skyttegille 430
19200310 - Fastighetsauktion 493
19200310 - Födde. 459
19200310 - Från landsbygden. VÄTE. 446
19200310 - Fyrtio timmar i masttornen. 469
19200310 - Gotlands fornsal 581
19200310 - Intet arvode åt tillsyningsmannen. 397
19200310 - Ko lekt. 482
19200310 - Lösöreauktion vid Björkome i Veskinde. 447
19200310 - Lösöreauktion vid Mörby i Hörsne. 530
19200310 - Nerfeberepidemien. 477
19200310 - Nils Rasmusson 513
19200310 - Passagerarelista. 492
19200310 - Sjuttiofem år 433
19200310 - Stadens brandväsen. 457
19200310 - Striden om en vindsvåning. 421
19200310 - Svår explosion. 423
19200310 - Till ingen åtgärd. 431
19200310 - Utsträckt utskänkningstid. 407
19200310 - Vägarna på landsbygden 444
19200311 - 430 minor 447
19200311 - Bolsjevismen på återtåg. 491
19200311 - Dyrtidsanslag till Vänge. 389
19200311 - En sinnessjuks tilltag. 385
19200311 - Från hamnen. 402
19200311 - Från landsbygden. Burs. 387
19200311 - Från landsbygden. GARDA. 385
19200311 - Från landsbygden. Hesselby. 393
19200311 - Gotlands Allehandas karta 369
19200311 - Huru Europa återuppbyggas. 391
19200311 - Krigskonjunkturskatten 419
19200311 - Landstingens ombudsmöte i Stockholm i dag. 414
19200311 - Lediga kyrkoherdeförordnanden. 397
19200311 - Nya våldsdåd av sinnteinarna. 440
19200311 - Nyemissioh Slite cement. 389
19200311 - Passagerarelista. 391
19200311 - Priserna på oljor stiga starkt. 459
19200311 - Sitt förord 423
19200311 - Skandia biografen. Med fullmakt från Arizona. 413
19200311 - Socialstyrelsen vill ingen ändring i åttatimmarslagen. 430
19200311 - Svensk radioförbindelse med Amerika. 424
19200311 - Vaktombytet. 425
19200311 - Visby Bio. Fri som fågeln. 436
19200312 - Anna Wassberg 498
19200312 - Anslag till Gotlands infanteri regemente. 441
19200312 - Årets egnahemslån till länet. 446
19200312 - Atlingbos obligatoriska fortsättningsskola. 486
19200312 - Auktion å bodvarulager m. m. 423
19200312 - Auktion å fastighet, 425
19200312 - Auktion vid Bara i Etelhem. 429
19200312 - Edgången fastställd. 430
19200312 - Fastighetsauktion vid Nors i Veskinde. 452
19200312 - Fisket i Gotlands län under 1919. 468
19200312 - Född 432
19200312 - Folk-Biografen. Den stora skrällen. 414
19200312 - Från landsbygden. BURGSVIK. 443
19200312 - God fiskelycka. 435
19200312 - Gudstjänst i skolsalen 476
19200312 - Guldbröllop 546
19200312 - Hugo Ernst Fredrik Ström 914
19200312 - Inskrivningsrevisionen 439
19200312 - Lagstiftningen mot bolags jordförvärv. 402
19200312 - Nervfebern. 386
19200312 - Passagerarelista. 398
19200312 - Till vice ordförande 413
19200312 - Utvandringen. 400
19200313 - Ändrad utprickning vid Ar. 398
19200313 - Åtal för Amerikaskorna. 395
19200313 - Barnens spalt. 412
19200313 - Bilolycka med dödlig utgång. 443
19200313 - Charlotta Margareta Johansson 899
19200313 - Ett tämligen enastående fall 428
19200313 - Fastighetsaffär. 391
19200313 - Från landsbygden. Väte. 407
19200313 - Gudstjänsterna i Eksta pastorat. 425
19200313 - Hejdeby församling oeh kyrkans grundvalar. 411
19200313 - Johannes Uno Lindblom 858
19200313 - Kapten Sandströms begravning 391
19200313 - Medlemmarna i Tingstädeortens tjurförening 425
19200313 - Oväntat efterspel till religiös sammankomst. 481
19200313 - Passagerarelista. 393
19200313 - Till svärdsman 423
19200313 - Utprickning en i Fårösund. 540
19200313 - Värdefull Avelsdjursauktion m. m. 399
19200313 - Visbykretsen av Sv. Röda korset 417
19200316 - Åldrig flygare. 374
19200316 - Åldring innebränd under upprörande omständigheter. 379
19200316 - Atlingbo fortsättningsskola. 393
19200316 - Auktion å Utsädesspannmål och kreatur 379
19200316 - Egen förste provinsialläkare i länet. 368
19200316 - En fasansfull dödsolycka 420
19200316 - Endast en lärare i Klinte högre folkskola. 402
19200316 - Ett ovanligt intressant fynd 453
19200316 - Fortifikationsförrådet inventeras. 415
19200316 - Från landsbygden. ÖSTERGARN. 459
19200316 - Gustaf Nyman 419
19200316 - Hangvarsmejeriets spillvatten inför k. m:t. 446
19200316 - Hedrad gotlänning. 551
19200316 - JOHANNA NORDBERG 534
19200316 - Karin Ingmarsdotter. 693
19200316 - Ny kamin i Bro kyrka? 409
19200316 - Passagerarelista. 444
19200316 - Rättegångssaker. 489
19200316 - Skogsarbetare på bärsarkagång. 368
19200316 - Spanska sjukans härjningar. 382
19200316 - Till dagskrönikan. 391
19200316 - Underhållet av landsvägen Visby—Västergarn. 407
19200316 - Vinter 439
19200316 - Visby badhusaktiebolag 452
19200317 - Å auktionen vid Hallfreda i Follingbo 462
19200317 - Anna Wassberg 613
19200317 - Arrendeauktion. 436
19200317 - Auktion lördagen den 20 mars 460
19200317 - Auktion. 444
19200317 - Bernhard Sandström 619
19200317 - Bröllop 467
19200317 - Ett dödsfall i spanska sjukan 519
19200317 - Fastighetsauktion å Gamlegårds i Rute. 434
19200317 - Från landsbygden. ÖJA. 442
19200317 - Gottfrid, Östergren 937
19200317 - Gustaf Danielsson 530
19200317 - I ångbåtsturerna 456
19200317 - Ingen undantagsställning för Träkumla. 451
19200317 - Jakob Petter Olofson 895
19200317 - Lasarettet. 484
19200317 - Margit 929
19200317 - Modärnt. 502
19200317 - Nervfeberepidemien. 464
19200317 - Norra vågbrytarebygget. 406
19200317 - Passagerarelista. 421
19200317 - Rättegångssaker. 479
19200317 - Rudolf Gardelius 939
19200317 - Signe Linnéa Maria 929
19200317 - Sylfaste mejeriaktiebolag 481
19200317 - Till dagskrönikan. 426
19200317 - Ungdomskursen i Havdhem 421
19200317 - Väderleken. 450
19200318 - Anna Elisabet Olofsson 510
19200318 - Äntligen fast. 421
19200318 - Av smittosamma sjukdomar 394
19200318 - Biograferna. 413
19200318 - Bröllop i Konsthallen. 418
19200318 - Det var spanska sjukan. 395
19200318 - Elektrisk drift i väderkvarn! 433
19200318 - En engelsk miljonär som skräddare. 368
19200318 - Flensborg en fristad i likhet med Fiume? 368
19200318 - Folk-Biografen. En västerns fribytare. 374
19200318 - Från landsbygden. ALSKOG. 421
19200318 - Från landsbygden. ALVA. 410
19200318 - Från landsbygden. GARDA. 470
19200318 - Fritz Peter Nyman 511
19200318 - John Stenberg 685
19200318 - Kon sköt slaktaren. 452
19200318 - Kronans rätt bevakas. 448
19200318 - Marinen. 700
19200318 - Ny fiskeristadga, 435
19200318 - Ny minsvepningar planerade. 392
19200318 - Passagerarelista. 351
19200318 - Skandia Biografen. Äventyrarnas överman. 468
19200318 - Statsmedel till avdikningsföretag. 395
19200318 - Tåkerns svanor hålla på att utrotas. 352
19200318 - Teodor Heintz död. 402
19200318 - Till dagskrönikan. 456
19200319 - Allmänneligen efterlysas 424
19200319 - Än en gång Äuglehaug. 539
19200319 - Anders Gabriel Adolf Hederstedt 681
19200319 - Auktion å rotfrukter, svin och mjölkkor 427
19200319 - Auktion vid Bara i Etelhem. 476
19200319 - Aution å mjölkkor och svin m. m. 411
19200319 - Befälhavareskifte å Gotlandsbåtarna. 403
19200319 - Den nya fiskeristadgan. 411
19200319 - Från sjön. 410
19200319 - Fullmakt 441
19200319 - Gotlands ångverksväg. 482
19200319 - Jenny Maria Augusta 1123
19200319 - Jordfästning 457
19200319 - Kyrkoherdeval 431
19200319 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 484
19200319 - Militära förordnanden. 450
19200319 - Nervfebern. 367
19200319 - Passagerarelista. 383
19200319 - Rättegång- och Polissaker. 330
19200319 - Ronehamns stångmärke 361
19200319 - Såsom sökande 385
19200319 - Slite Cement ökar aktiekapitalet. 412
19200319 - Teater och dans. 394
19200319 - Teodor Heintz 524
19200319 - Till "En ung gotländska". 474
19200319 - Tjänstledighet 401
19200319 - Väderleken. 400
19200319 - Visby torgpris. 454
19200320 - Aktiebolaget Affärsbanken 328
19200320 - Änkefru Bina Lundins jordfästning 393
19200320 - Anna Amalia Augusta Bolin 392
19200320 - Auktion å Norderire i Lärbro. 390
19200320 - Bantågen vid Visby station 401
19200320 - De gotländska raukarna och deras bevarande. 461
19200320 - Dyrtidsanslag till länet. 404
19200320 - Edvard Vilhelm Esklund 384
19200320 - Från domkapitlet. 423
19200320 - Från hamnen. 362
19200320 - Från landsbygden. Öja. 493
19200320 - Från sjön. 382
19200320 - Fullmakt på kyrkoherdetjänsten 342
19200320 - General Judenitsj vittnar i ryssmålet. 423
19200320 - Gotlands sedighetsförening 346
19200320 - Herrar motorplogsspekulanter! 359
19200320 - I nerrfeber 406
19200320 - Kreaturs- och Lösöreauktion i Klintehamn. 387
19200320 - Kullherg & C:o A.-B. i Katrineholm 345
19200320 - Lösöreauktion på Ljugarn. 431
19200320 - Modärna Lantbruksmaskiner 374
19200320 - ortfarande ingen sökande läkare till Slite. 339
19200320 - På sin 65-årsdag 326
19200320 - Passagerarelista. 353
19200320 - Rättegångs- och Polissaker. 400
19200320 - Skandia-Biografen. Bomben. 330
19200320 - Temperatur och lufttryck 365
19200320 - Till dagskrönikan. 380
19200322 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland. 363
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde 369
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde m. m. 317
19200322 - Auktion å ved och virke 342
19200322 - Auktion vid Petes i Hablingbo. 366
19200322 - Auktion, Gannor i Lau. 363
19200322 - Auktion, Tomta i Rone. 405
19200322 - Avliden trotjänare. 396
19200322 - De osäkra fordringarna avskrivas. 362
19200322 - Dyrtidsanslagen. 402
19200322 - Fastighets- och lösöreauktion i Hangvar. 335
19200322 - Förlofvade 444
19200322 - Konserten i domkyrkan. 368
19200322 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 441
19200322 - Lösreauktion, Nyhamn i Lärbro. 453
19200322 - Mat pestfaran genom råttorna. 362
19200322 - Nytt statslån till Slite-Roma järnväg begärt. 566
19200322 - På sin 60-årsdag 384
19200322 - Passagerarelista. 400
19200322 - Rättegångssaker. 398
19200322 - Sextio år 472
19200322 - Sigrid Aina Helena 918
19200322 - Till dagskrönikan. 462
19200322 - Vid auktionen hos Elektriker Kempe. 387
19200323 - Årets infanterifältövning. 376
19200323 - Den svenska fåraveln. 445
19200323 - Det tionde kyrkliga mötet, 377
19200323 - Egendomsaffär. 329
19200323 - Ett tillbud till automobilolycka 338
19200323 - Ett vackert vårväder, 356
19200323 - Från hamnen. 375
19200323 - Från landsbygden. ESKELHEM. 360
19200323 - Från landsbygden. HALLA. 394
19200323 - Från landsbygden. Roma. 452
19200323 - Inskrivningsrevisionen. 367
19200323 - Lärbro pastorat. 397
19200323 - Lye vill tillhöra Hemse provinsialläkardistrikt. 355
19200323 - Lysning 416
19200323 - Passagerarelista. 418
19200323 - Slite Cement slår in på nya banor. 390
19200323 - Stycknings- & lösöreauktion på Vible gård. 366
19200323 - Temperatur och lufttryck 365
19200323 - Vapenövningarna vid infanteriet. 413
19200323 - Vedbrist inom Gotlands län. 376
19200323 - Vid fäkttävlingen 369
19200323 - Visby bollklubb 354
19200324 - Anna Östergren 356
19200324 - Åter strejk vid Rute cementfabrik. 369
19200324 - Åttio år 421
19200324 - Auktion å Broväg. 345
19200324 - Axel Pettersson 383
19200324 - Bröllop 372
19200324 - Fastighetsauktion vid Svie i Alva. 348
19200324 - Folkbiografen. En junker på äventyr. 338
19200324 - Försäljningspriser å frankokuvert. 389
19200324 - Från hamnen. 360
19200324 - Från landsbygden. VÄTE. 402
19200324 - Georg 338
19200324 - Gotlands nation 343
19200324 - Gotlandsfiskarnes sammanslutning. 392
19200324 - Kluven av cirkelsågen. 342
19200324 - Kopparnickelmynt. 376
19200324 - Krigsrätt 349
19200324 - Kvinnor få rösträtt vid borgmastareval. 395
19200324 - Kyrkoherde före 30 år? 372
19200324 - Laura Maria Albertina Häglund 334
19200324 - Lindring i byggnadsskyldigheten. 352
19200324 - Lösöre- och arrendeauktion vid Nors i Vestkinde. 381
19200324 - Musikgudstjänst 347
19200324 - På sin 60-årsdag 410
19200324 - Passagerarelista. 350
19200324 - Pellerins Cocos-Smör. 353
19200324 - Professor Romdahl 373
19200324 - Stenkumla pastorat. 384
19200324 - Strålin & Persson, Korsnäs. 423
19200324 - Temperatur och lufttryck. 343
19200324 - Tjänstledighet 342
19200324 - Tyska myndigheterna ta i på skarpen. 331
19200326 - Anna Kristina Ingeborg Lundgren 359
19200326 - Auktion å Norderire i Lärbro. 417
19200326 - Den lille klämdes till döds i tröskverket. 334
19200326 - Det andra dödsfallet i nervfeber 318
19200326 - En mystisk historia i Strömstad. 334
19200326 - Från sjön. 439
19200326 - Lars Duse död. 868
19200326 - Lars Fredrik Duse 551
19200326 - Lösöreauktion vid Moos i Stenkyrka. 425
19200326 - Lotsförmannen får erkännande. 325
19200326 - På sin 80-årsdag 541
19200326 - Passagerarelista. 420
19200326 - Sofia Kristina Stenberg 384
19200326 - Till verkställande styrelseledamot 385
19200327 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland 520
19200327 - Avlagd examen. 383
19200327 - Axel 390
19200327 - En ny havresort. 364
19200327 - Ett leveransmål inför hovrätten. 429
19200327 - Flickskolefesten 335
19200327 - Född 367
19200327 - Från fröken Elisif Hellgren 346
19200327 - Från hamnen. 377
19200327 - Gotlands hästavels- och hingst ägareförening 401
19200327 - Nervfeberepidemien 402
19200327 - Passagerarelista. 400
19200327 - Sin tjänstgöring som vapenofficer 421
19200327 - Till dagskrönikan. 386
19200327 - Visby frisinnade valmansförening 465
19200329 - A.-B. Visby järn- och maskinaffär 400
19200329 - Adolf Lange död. 363
19200329 - Anna Kristina Albertina Eklund 339
19200329 - Auktion på Adelsgatan 5 349
19200329 - Ett par skenande hästar 376
19200329 - Fall av nervfeber 465
19200329 - Folkskolekinspektionen. 388
19200329 - Från hamnen. 392
19200329 - Gotlands-Posten frikännes av juryn. 473
19200329 - Ida Carolina 371
19200329 - Kungörelse. 332
19200329 - Lysning 362
19200329 - Lysning till äktenskap 348
19200329 - Passagerarelista. 394
19200329 - Rättegångssaker. 384
19200329 - S. F. Svensson 385
19200329 - Sjöförklaring 384
19200329 - Sjöman omkommen genom drunkning i Visby hamn. 457
19200329 - Skandia Biografen. 359
19200329 - Skolnytt från Dalhem. 362
19200329 - Svante Kristian 392
19200329 - Till dagskrönikan. 356
19200329 - Tvist om skogsförsäljningsmedel. 390
19200329 - Väderlekstelegram till fartygen. 350
19200329 - Visby koloniträdgårasförening u. p. a. 355
19200330 - Anslag till skogsodlingens främjande. 359
19200330 - Auktion å Malms i Hellvi. 418
19200330 - Biograferna. 404
19200330 - Dan 367
19200330 - Det mystiska dödsfallet i Tellusborg. 369
19200330 - En ny katalog 417
19200330 - Fastighetsaffär. 363
19200330 - Femtio år 373
19200330 - Fole pastorat vakanssättes. 333
19200330 - Förlofvade 539
19200330 - Förlovning 339
19200330 - Från hamnen. 635
19200330 - Från sjön. 474
19200330 - Gotlands Gille 478
19200330 - Gotlands idrottsförbund 611
19200330 - Jacob Niklas Timoteus Jacobsson 964
19200330 - Olof Segergren 509
19200330 - Passagerarelista. 357
19200330 - Rättegångs- och Polissaker. 364
19200330 - Sjuttio år 356
19200330 - Spanska sjukan härjar i fängelserna. 378
19200330 - Till folkskollärare 371
19200330 - Till självständigt apotek 361
19200330 - Till underlöjtnant 338
19200330 - Tjänstledighet 352
19200331 - Anna Hafdell, Suderbys i Hejdeby. 390
19200331 - Auktion å kreatur och utsäde. 325
19200331 - Auktion vid Källstäde i Lärbro. 343
19200331 - Axel August Emil Johnsson 364
19200331 - B. K. avvecklar. 373
19200331 - Beträffande påsklovet 334
19200331 - D. B. V:s paviljong 356
19200331 - En anmälan mot folkskoleinspektör Moberger 396
19200331 - En tomtupplåtelse. 405
19200331 - En utagerad rättshistoria. 445
19200331 - Flygolycka vid Vänersborg. 368
19200331 - Från hamnen. 336
19200331 - Från landsbygden. BOGE. 434
19200331 - Från landsbygden. GAMMALGARN. 343
19200331 - Gotlands smör- och äggexportförening 317
19200331 - Hushållningssällskapet 637
19200331 - Intagen lysboj. 606
19200331 - Kungörelse. 544
19200331 - Kyrkoherdeförordnanden 492
19200331 - Minneslista torsdagen den 1 april 1920. 392
19200331 - Ny automobiltaxa 367
19200331 - Olof Niklas Dahlström 356
19200331 - Passagerarelista. 360
19200331 - Per Adolf Lange 451
19200331 - Rymmarens dom. 413
19200331 - Södra domsagan. 360
19200331 - Till dagskrönikan. 606
19200331 - Visby södra koloniträdgårdförening u. p. a. 556
19200401 - A. B. Visby Silikattegelfabrik 452
19200401 - Åttio år 456
19200401 - Barnamodern får gå eden. 410
19200401 - Bröllop 459
19200401 - En herre for till Visby. 482
19200401 - Fastighets- & virkesauktien i Hörsne. 854
19200401 - Fastighetsauktion vid Dunegårda i Dalhem. 567
19200401 - Femtio år 410
19200401 - Från hamnen. 357
19200401 - I härvarande kronohäkte 285
19200401 - I sitt 100:de år 406
19200401 - In memoriam. 378
19200401 - Johny Ragnhild Amalia Pettersson 403
19200401 - Passagerarelista. 335
19200401 - Postkontoret 407
19200401 - Strömma handels- och industriförening 406
19200401 - Till postexpeditör 362
19200401 - Visby bollklubb 406
19200401 - Visby sjuk- och begravningshjälpskassa 444
19200403 - Arbetsförmedlingen under mars. 395
19200403 - Auktion i Lummelunda. 600
19200403 - Auktion i Västergarn 474
19200403 - Auktion vid Lauks i Lokrume. 389
19200403 - Betteckningen. 448
19200403 - Bröllop 458
19200403 - Burgsviks handelsaktiebolag 414
19200403 - Den ryska handelsdelegationen. 341
19200403 - En tankeläsare, 366
19200403 - Entreprenadauktioner 555
19200403 - Epidemirapporterna 361
19200403 - Fastighetsaffär. 387
19200403 - Fastighetsauktion i Boge. 464
19200403 - Från hamnen. 486
19200403 - I Gotlands sparbank 441
19200403 - Johanna Maria Katarina Höök 463
19200403 - Konsert i domkyrkan 414
19200403 - Lösöreauktion vid Nora i Vamlingbo. 390
19200403 - Maskeradbal 417
19200403 - Nils Otto Gustav 365
19200403 - Om rektor P. A. Lange, 447
19200403 - På sin 50-årsdag 385
19200403 - Passagerarelista. 390
19200403 - Pengar saknas till en ny livbåt. 348
19200403 - Prästerliga förordnanden. 483
19200403 - Quick Tårtan. 417
19200403 - Sliteångaren Othem 341
19200403 - Till dagskrönikan 389
19200403 - Till hedersledamot 331
19200403 - Träkumla får inte elda kyrkan med stubbved. 361
19200403 - Tulluppbörden 352
19200403 - Venia 342
19200406 - Alma Johanna 310
19200406 - Auktion Frölingsåker, Visby. 368
19200406 - Catharina Jacbina Jacobsson 308
19200406 - En hemsk eldsvåda, 390
19200406 - Fastighets- & virkesauktion Hörsne. 443
19200406 - Förlovning 423
19200406 - Gotlands socialdemokraters partidistrikt 282
19200406 - Grisauktion på Rosendals gård. 242
19200406 - Josefina Karolina Högvall 299
19200406 - Kommendering. 317
19200406 - Lösöreauktion vid Karby i Roma. 327
19200406 - Lysning 275
19200406 - Olycksfall ombord. 316
19200406 - På sin 50-årsdag 335
19200406 - Passagerarelista. 247
19200406 - Pastor Axel Lutteman, 251
19200406 - Rättegångssaker. 233
19200406 - Silverbröllop 269
19200406 - Värdefull auktion 336
19200406 - Visby Idrottsförenings föreningstävlan 262
19200407 - Ännu ett dödsfall i nervfeber, 255
19200407 - Biskop K. H. Gez. von Schéele död. 410
19200407 - Ebba Edit Viktoria 256
19200407 - Einar 277
19200407 - Får kvarstå i tjänsten. 230
19200407 - Folkhögskolan i Hemse. 228
19200407 - Föreningen Sveriges Flottas 240
19200407 - Förlovning 229
19200407 - Genom auktion, 266
19200407 - I tryckfrihetsmålet 289
19200407 - Johanna Maria Elisabet Nyström 280
19200407 - Karl Söderlund 298
19200407 - Kyrkoherden skall bo i Stenkumla. 287
19200407 - Lorentina Katarina Larsdotter 278
19200407 - Lösöreauktion i Skälsö Vestkinde. 284
19200407 - Lysning 299
19200407 - Nervfeberepidemien. 277
19200407 - Olof Nicklas Fredricson 288
19200407 - Passagerarelista. 311
19200407 - Provinsialläkaretjänsten 330
19200407 - Rättegångssaker. 567
19200407 - Sällskapet D. B. V. 352
19200407 - Skolnytt. 342
19200407 - Statslån till fiskare. 303
19200407 - Till förste rådman 295
19200407 - Värdefull Kreaturs- och lösöreauktion 273
19200407 - Virke och Vedauktion i Vestkinde. 308
19200408 - Adolf Langes griftefärd. 146
19200408 - Aktiebolaget Gotländska kalk stenskompandet, 132
19200408 - Anbud å ved. 190
19200408 - Auktion. 335
19200408 - Basar 556
19200408 - Cykelmotor. 224
19200408 - Död. Johanna Elisabet Pettersson. 327
19200408 - Från hamnen. 199
19200408 - Från landsbygden. Hejde. 276
19200408 - Gotländska Fiskarenas Centralförening 181
19200408 - Gotlänningar på långtrade. 238
19200408 - Lösöreauktion vid Hästhage i Roma. 396
19200408 - Operasångarna Åke Wallgren och Knut Öhrström 185
19200408 - Temperatur och lufttryck 178
19200408 - Undersökningen av fyndet vid Södra Kyrkogatan. 183
19200408 - Upphandling av ved. 117
19200409 - A.-B. Gotlands Järnhandel 191
19200409 - Aktieägarne 347
19200409 - Auktion å en mindre hemmansdel. 260
19200409 - Auktion vid Länna gård. 223
19200409 - Auktion vid Stenstu i Levede. 252
19200409 - Biograferna. 545
19200409 - Biskop von Schéeles frånfälle. 163
19200409 - De båda prästerna få avgå från förslaget. 478
19200409 - Deltagande. HAGLUND. 338
19200409 - Död. Anna Josefina Kristina. 296
19200409 - Död. Brita Lena Hägg. 297
19200409 - Död. Carl Petter Ludvig Andersson. 310
19200409 - Död. Gustaf Fridolf Leonard Sahlsten. 334
19200409 - Död. Knut Henning Gezelius von Schéele. 200
19200409 - Fastighets- och Lösöreauktion 336
19200409 - Fastighetsauktion 301
19200409 - Fastighetsauktion vid Bjers i Lärbro. 296
19200409 - Födde och Döde. 196
19200409 - Förflyttningen blev dyr. 295
19200409 - Från hamnen. 213
19200409 - Från landsbygden. Alskog. 326
19200409 - Från landsbygden. Öja. 304
19200409 - Från landsbygden. Väte. 366
19200409 - Genom auktion, 338
19200409 - Idrottsföreningen Kamraterna 189
19200409 - Kreaturs- och lösöreauktion vid Halner i Bro. 392
19200409 - Kyrkoherde Husander fick nej. 232
19200409 - Kyrkosångarexamen 355
19200409 - Lösöreauktion i Arbetareföreningens lokal. 170
19200409 - Lösöreauktion vid Busarve i Barlingbo. 288
19200409 - Offentlig auktion i Follingbo. 287
19200409 - Offentlig auktion i Sproge. 314
19200409 - Omorganisationen av sjömanshusen. 173
19200409 - Passagerarelista. 204
19200409 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget 633
19200409 - Stor Hästauktion vid Vestninge i Lärbro. 338
19200409 - Tankeläsaren C. A. Leijkoff, 212
19200409 - Temperatur och lufttryck 210
19200409 - Turtabell 202
19200409 - Värdefull lösöreauktion vid Hakuse i Björke. 383
19200409 - Virke- och Vedauktion i Vestkinde. 419
19200410 - Ansökan om dispens 202
19200410 - Auktion invid Länna gård, Visby. 220
19200410 - Avliden åldring. 293
19200410 - Biskop von Schéele. 155
19200410 - Boskillnad. 174
19200410 - Deltagande. ERIKSSON. 148
19200410 - Död. Amalia Dorotea Svensson. 287
19200410 - Död. Johanna Josefina Hansson. 201
19200410 - Död. Johanna Mathilda Josefina Liljegren. 390
19200410 - Ecklesiastika skogsavkastningen 477
19200410 - Egendomsaffärer. 554
19200410 - Ett slutdömt ersättningamål. 250
19200410 - Fastighets- och Lösöreauktion 338
19200410 - Från landsbygden. Burs. 528
19200410 - Inskrivningsrevisionen 414
19200410 - Jordförsäljningen inorm Gotland. 142
19200410 - Kommunalskatteuppbörd. 202
19200410 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 389
19200410 - Med anledning av biskop 207
19200410 - Öppen fråga till Domkapitlet i Visby. 185
19200410 - Passagerarelista. 170
19200410 - Staden köper hus. 232
19200410 - Stadens markförvärv. 208
19200410 - Stadens vedbehov. 229
19200410 - Stadsfullmäktige 200
19200410 - Temperatur och lufttryck 256
19200410 - Till folkekolinspektör 179
19200410 - Vårens studentskrivningar 207
19200410 - Vattenledningsfrågan. 182
19200412 - Aktieägarna i Slite Cement och Kalk Aktiebolag 341
19200412 - Barnavårdsnämnden i Visby 231
19200412 - Biskop von Sehéeles frånfälle. 244
19200412 - C. W. af Ekenstam. 273
19200412 - Död. Birger Erik Georg. 520
19200412 - Död. Carl Wilhelm af Ekenstam. 204
19200412 - Död. Ingrid Katrina Olofsson. 405
19200412 - Död. Lennart Möller 463
19200412 - Död. Lorentina Katarina Andersson. 341
19200412 - Död. Mårten Johan Ferdinand Osin. 205
19200412 - Död. vår lilla älskling. 217
19200412 - Egendomsköp. 576
19200412 - Från hamnen. 261
19200412 - Fredrik Nordin död. 692
19200412 - Genom auktion, 660
19200412 - Hemse. 538
19200412 - I konkurs 443
19200412 - Legala notiser. 442
19200412 - Ljugarns skolfråga. 540
19200412 - Lösöreauktion 181
19200412 - Lösöreauktion vid BUSARVE I BARLINGBO. 373
19200412 - På Kapten Lundgrens auktion 206
19200412 - Passagerarelista. 370
19200412 - Rättegångs- och Polissaker. 808
19200412 - Stickspår vid Etelhem. 438
19200412 - Temperatur och lufttryck 287
19200412 - Tillstyrkat dispensansökan 413
19200412 - Vapenföra värnpliktiga 601
19200412 - Ved- och virkesauktionst 621
19200412 - Visby landstormsförening 250
19200413 - Ång. Thjelvar utsatt för missöde. 200
19200413 - Auktion å såghus, virke 388
19200413 - Brev från Fröjel. 514
19200413 - Deltagande. WENDLA JACOBSSON. 498
19200413 - Död. C. W. av Ekenstam. 270
19200413 - Död. Fredrika Olofsdotter. 439
19200413 - Död. Helena Kristina Lövkvist. 270
19200413 - Död. Hildur Maria Olivia Pettersson. 356
19200413 - Död. Olga Augusta Olsson. 493
19200413 - Död. Oskar Ferdinand Jakobsson. 481
19200413 - Fastighetsauktion. 545
19200413 - Förnyad upphandling av gula ärter. 499
19200413 - Från sjön. 290
19200413 - Fristad. 295
19200413 - Gotlands turistvägvisare, 189
19200413 - Häradshövdingeämbetet i södra domsagan 216
19200413 - Kungörelse. 514
19200413 - Lösöreauktion 514
19200413 - Passagerarelista. 284
19200413 - Rättegångs- och Polissaker. 662
19200413 - Selma Björkander död. 433
19200413 - Temperatur och lufttryck 284
19200413 - Till biskop von Schtéeles bår 233
19200413 - Visby kyrkliga ungdomsförening 181
19200414 - Aktieägarne 314
19200414 - Aktiebolaget C. J. Björkander & son, 269
19200414 - Ångfartyget »Thjelvars» 192
19200414 - Anslag för skogsdikning. 204
19200414 - Anslag till vågbrytarbygget. 203
19200414 - Ansvarsfrihet 228
19200414 - Auktion å kreatur m. m. 184
19200414 - Auktion å prima dragoxar. 201
19200414 - Bröllop 592
19200414 - Död. Jakob Niklas Jakobsson. 424
19200414 - Död. Selma Björkander. 198
19200414 - Fattigvårdssysalomannen får pension. 199
19200414 - Förlovning 217
19200414 - Från hamnen. 244
19200414 - Från landsbygden. Hablingbo. 367
19200414 - Från landsbygden. Vestkinde. 496
19200414 - Infäste 212
19200414 - Kanalarbetare! 381
19200414 - Kommunal vedhandel. 179
19200414 - Kreaturs- och lösöreauktion 355
19200414 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 402
19200414 - Meddelande från allmänheten. 544
19200414 - Nedläggandet av Fårösunds fästning. 498
19200414 - Passagerarelista. 226
19200414 - Platsen för nya hospitalet? 197
19200414 - Poliskåren kräver längre semester. 188
19200414 - Postbåten 230
19200414 - Staden köper hus. 194
19200414 - Stadens vattenledningsfråga. 170
19200414 - Stadernas samarbete i kommunalarbetarfrågor. 182
19200414 - Stadsfullmäktige 212
19200414 - Staten bekostar Stångaportalens konservering. 563
19200414 - Temperatur och lufttryck 240
19200414 - Till ledamöter 198
19200414 - Utsträckt utskänkningstid. 193
19200414 - Vall eller Stenkumla? 425
19200414 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 645
19200414 - Ved- och virkesauktion 618
19200415 - Biskop v. Schéeles begravning. 284
19200415 - Brevduvestation i Tingstäde. 400
19200415 - Britternas klockboj åter utlagd. 261
19200415 - Död. Jacob Johannes Larsson. 391
19200415 - Ett större frikyrkligt alliansmöte 208
19200415 - Förenade ordinarie 445
19200415 - Från hamnen. 193
19200415 - Från landsbygden. Ala. 436
19200415 - Från landsbygden. Burgsvik. 569
19200415 - Från landsbygden. Ljugarn. 352
19200415 - Gotlands militärförening 151
19200415 - Lediga tjänster. 173
19200415 - Passagerarelista. 206
19200415 - Rättvisans lotteri. 167
19200415 - Såsom tillräknelig 310
19200415 - Skandia Biografen 518
19200415 - Skogsrussens bevarande. 157
19200415 - Slite cement- och kalkaktiebolag 224
19200415 - Strejk vid järnvägsbygget. 336
19200415 - Temperatur och lufttryck 250
19200415 - Till kyrkoherde 295
19200415 - »Thjelvars» grundstötning. 152
19200416 - A. Höglund, Petsarvs i Sjonhem. 283
19200416 - Auktion å bodvaror m. m. 168
19200416 - Auktion å kreatur m. m. 175
19200416 - Auktion å såghus, 303
19200416 - Auktion i Hogrän. 334
19200416 - Auktion vid Ljuves i Sanda. 278
19200416 - Deltagande. Gardsten. 187
19200416 - Deltagande. VON SCHÉELE. 172
19200416 - Död. Dorotea Wilhelmina Hägg. 439
19200416 - Död. Kristina Josefina Qviström. 444
19200416 - Död. Olof Petter Daniel Granström. 283
19200416 - Entreprenadauktion 302
19200416 - Ersättning för utskänkningsrättigheter. 162
19200416 - Ett ovanligt besök 175
19200416 - Fastighetsauktion. 333
19200416 - Från hamnen. 185
19200416 - Från landsbygden. Levide. 277
19200416 - Genom exekutiv auktion, 368
19200416 - Gotlands-Sparbank 205
19200416 - Gotländska fiskarenas centralförening. 285
19200416 - Krigsrätten. 173
19200416 - Läroverket. 157
19200416 - Lösöreauktion i Hellvi. 317
19200416 - Lösöreauktion vid Snovalds i Hörsne 327
19200416 - Medelst offentlig auktion. 514
19200416 - Offentlig auktion i Martebo. 403
19200416 - Offentlig auktion i Sproge. 286
19200416 - På villande hav. 176
19200416 - Passagerarelista. 163
19200416 - Stadshotellet byter innehavare. 141
19200416 - Strandning. 320
19200416 - Temperatur och lufttryck 196
19200416 - Väghinder. 481
19200416 - Valnämderna. 189
19200416 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 475
19200416 - Visby Fabriks- och Hantverksförening 203
19200417 - Ång. Thjelvar 151
19200417 - Återfunna. 185
19200417 - Auktion. 362
19200417 - Avsked 152
19200417 - Biograferna. 554
19200417 - Död. Karl Arvid. 374
19200417 - Död. Lilly Josefina. 407
19200417 - Från hamnen. 228
19200417 - Lektor och komminister. 277
19200417 - Lördagen den 24 apr. 234
19200417 - Offentlig auktion. 354
19200417 - Passagerarelista. 189
19200417 - Statsbidrag till folkhöglskolan i Hemse. 341
19200417 - Tankeläsaren, 417
19200417 - Temperatur och lufttryck 263
19200417 - Tjänstledighet 306
19200417 - Tre avgjorda mål från Svea hovrätt. 179
19200417 - U-båten Delfinen, 165
19200419 - Aktieägarne 210
19200419 - Auktion i Sanda. 299
19200419 - Auktion. 313
19200419 - Behörighet till kyrkoherdetjänst. 227
19200419 - Deltagande. AF EKENSTAM. 243
19200419 - Död. Axel Hilmer Gudion. 266
19200419 - Död. Elin Sofia Gustava Engström. 378
19200419 - Död. Gustaf Georg Hägwall. 235
19200419 - Död. Johanna Fredrika Elisabet Kristoffersson. 243
19200419 - Död. Karl Gottfrid Karlsson. 410
19200419 - Död. Maria Lovisa. 337
19200419 - Död. Verner Emanuel Pettersson. 417
19200419 - Dödsfall. 167
19200419 - Från hamnen. 185
19200419 - Från landsbygden. Gammelgarn. 375
19200419 - Hemse. 340
19200419 - Kyrkosångareexamen 333
19200419 - Legala notiser. 178
19200419 - Lysning 192
19200419 - Mejeribolagets besvär avstyrkas. 298
19200419 - Passagerarelista. 191
19200419 - Rättegångs- och Polissaker. 407
19200419 - Skogssällskapets 396
19200419 - Temperatur och lufttryck 229
19200419 - Till riddare 316
19200420 - Auktion i Arbetareföreningens lokal. 205
19200420 - Död. Anna Matilda Vestergren. 228
19200420 - Död. Wilhelm Stenberg. 238
19200420 - En skolfråga. 327
19200420 - Förlängd kommendering. 156
19200420 - Från hamnen. 209
19200420 - Från landsbygden. Fårö. 396
19200420 - Nedannämnde insättare i D. B. V:s sparbank, 265
19200420 - Ogillade besvär. 166
19200420 - Passagerarelista. 155
19200420 - Temperatur och lufttryck 195
19200420 - Till gravens frid 208
19200420 - Tingstäde landstormsföreningti 361
19200421 - Auktion å lokomobil, 323
19200421 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 193
19200421 - Auktion i Lärbro. 344
19200421 - Auktion i Stenkumla. 272
19200421 - Biograferna. 590
19200421 - Dagens postbåt 234
19200421 - Deltagande. Johanna Josefina Hansson. 166
19200421 - Död. Anna Karolina Vesterberg. 323
19200421 - Död. Ebba. 276
19200421 - Död. Johan Oscar Pettersson. 216
19200421 - Död. Julia Lindström. 281
19200421 - En hästmarknad 209
19200421 - Fastighets- och lösöreauktion 285
19200421 - Fastighetsaffär. 209
19200421 - Folkskoleinspektör Linnman 206
19200421 - Från landsbygden. Buttle. 284
19200421 - Från landsbygden. Grötlingbo. 421
19200421 - Från landsbygden. Väte. 311
19200421 - Lotabarnskolornas verksamhet. 394
19200421 - Medan rågen mognar, 214
19200421 - På Fridhem, 219
19200421 - På grund av boutredning 300
19200421 - Passagerarelista. 175
19200421 - SKANDIA BIOGRAFEN - En äkta riddersman. 533
19200421 - Stor hästauktion i Visby. 206
19200421 - Temperatur och lufttryck 228
19200421 - Till föreståndarinna 225
19200421 - Vår mjölk och grädde. 205
19200422 - Auktion å gipssten. 163
19200422 - Broauktion. 156
19200422 - Deltagande. PETTERSSON. 181
19200422 - Det nya psalmboksförslaget, 135
19200422 - Död. Maria Mathilda. 175
19200422 - En storartad gåva 281
19200422 - Exekutivt 266
19200422 - Förbrytarekoloni till Fårösund? 339
19200422 - Från hamnen. 233
19200422 - Från landsbygden. Ala. 386
19200422 - Intet statsbidrag? 472
19200422 - Jordbrukarnas riksförbund. 657
19200422 - Jordfästning. G. Hägwall. 180
19200422 - Ledig tjänst. 186
19200422 - Passagerarelista. 155
19200422 - Rättegångs- och Polissaker. 340
19200422 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 201
19200422 - Södra domsagan. 154
19200422 - Statsanslag till utdikningaföretag. 353
19200422 - Tack. Jacobsson. 156
19200422 - Temperatur och lufttryck 204
19200422 - Väghinder. 576
19200423 - Aktiebolaget Snäckgärdsbaden 209
19200423 - Ändrad värnpliktstjänstgöring. 370
19200423 - Ångbåtebolaget fick nej. 182
19200423 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 191
19200423 - Auktion i Hellvi. 302
19200423 - Auktion i Rute. 261
19200423 - Auktion på torra bräder och ved. 281
19200423 - Avliden åldring. 206
19200423 - Biograferna. 574
19200423 - Brister i Barlingbokanalens upprensning. 311
19200423 - Deltagande. JAKOB & OSKAR JAKOBSSON. 346
19200423 - Deltagande. SELMA BJÖRKANDER. 152
19200423 - Död. Anna Maria Stenberg. 284
19200423 - Efterhållna lösdrivare. 226
19200423 - Egendomsaffärer. 610
19200423 - Födde och Döde. 261
19200423 - Från hamnen. 221
19200423 - Hemse folkhögskola. 324
19200423 - Kontroversen Reuser-Moberger. 261
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 282
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 260
19200423 - Offentlig auktion i Martebo. 305
19200423 - Offentlig auktion i Visby. 166
19200423 - Passagerarelista. 199
19200423 - Sliteångaren Othem 261
19200423 - Temperatur och lufttryck 201
19200423 - Tjänstledighet, 338
19200423 - Vem blir biskop på Gotland? 174
19200423 - Visby torgpris. 225
19200424 - Auktion å jordlägenhet i Bäl. 353
19200424 - Auktion hos fröken Johanna Nyström. 176
19200424 - Automobilspekulanter! 318
19200424 - De gotländska bolagens innehav 183
19200424 - Död. Johan Petter Pettersson. 486
19200424 - Död. Sofia Sandberg. 275
19200424 - Fastighetsaffärer. 250
19200424 - Fastighetsauktion. 318
19200424 - Folkskolläraretjänaten i Stånga, 382
19200424 - Från hamnen. 202
19200424 - Gotlands nation 148
19200424 - Markupplåtelse för skoltomtens utvidgning. 296
19200424 - Passagerarelista. 183
19200424 - Sjuttio år 377
19200424 - Slite. 224
19200424 - Stor Hästauktion i Visby. 170
19200424 - Temperatur och lufttryck 153
19200424 - Till löjtnant 140
19200424 - Vackert vårväder 135
19200424 - Wallgren- Öhrström-konserten 164
19200426 - Anmälan om fosterbarn. 163
19200426 - Auktionsuppbörd. 383
19200426 - Den största seglare, 160
19200426 - Död. Olof Niklas Pettersson. 353
19200426 - Femtio år 189
19200426 - Försäljning av kasserad materiel. 335
19200426 - Från hamnen. 195
19200426 - Gotlands landstormsförbund 200
19200426 - Legala notiser. 196
19200426 - Lysning 187
19200426 - Passagerarelista. 227
19200426 - Pastor Nehleens avskedsord till församlingarna. 372
19200426 - Prästlöneregleringan i Stenkumla. 307
19200426 - Rättegångd- och Polissaker. 244
19200426 - Strandning. 408
19200426 - Temperatur och lufttryck 251
19200426 - Understöd åt folkhögskolan i Hemse. 309
19200426 - Varning för fiskare m. fl. 195
19200426 - Visby Bio - Silkesstrumporna. 535
19200427 - Auktion i Hellvi. 312
19200427 - Auktion i Rute. 292
19200427 - Biograferna. 532
19200427 - Bland sökande 158
19200427 - Deltagande. HILMER LUTTEMAN. 128
19200427 - Eldsvåda ombord å ång. Thjelvar. 152
19200427 - Folkskolinspektörstjänsten. 142
19200427 - Från hamnen. 232
19200427 - Från landsbygden. Rute. 341
19200427 - Hamnavgiften i Rute hamn. 269
19200427 - Ingen sökande 229
19200427 - Jordupplåtelse från Väte annexhemman. 289
19200427 - Logen S:t Klemens, 157
19200427 - Passagerarelista. 223
19200427 - Rullföringsområdena. 137
19200427 - Sjuttio år 387
19200427 - Slite cement- och kalkaktiebolag 283
19200427 - Temperatur och lufttryck 247
19200427 - Till kyrkoherde 363
19200427 - Visby skyttegilles skolskjutningar 191
19200428 - Aktieägarne i Gotlands Järnvägsaktiebolag 173
19200428 - Auktion å potatis 326
19200428 - Auktionsuppbörd. 448
19200428 - Bröllop 177
19200428 - Död. Anna Margareta Lorentina Quiberg. 158
19200428 - Död. Emilia Amalia Svallingson. 359
19200428 - Död. Nils Petter Södergren. 358
19200428 - Död. Sofia Karolina Thomson. 201
19200428 - Ett fult nidingsdåd 194
19200428 - Fastighetsauktion vid Lilla Hästnäs. 290
19200428 - Fastighetsaultion. 317
19200428 - Föreningsregister. 386
19200428 - Från hamnen. 201
19200428 - Hyllad prästman. 535
19200428 - Monografen över Visby stadsmur. 208
19200428 - Passagerarelista. 178
19200428 - Studentskrivningarna. 170
19200428 - Tack. JOHANSSON. 174
19200428 - Temperatur och lufttryck 184
19200429 - Belönad lotsbragd. 234
19200429 - Berättigad till emeritilön. 137
19200429 - Bröllop 263
19200429 - De gamlas sommarhem 196
19200429 - Deltagande. GUSTAF SVENSSON. 265
19200429 - Död. Amanda Augusta Karolina Angelöf. 391
19200429 - Domkapitlet tillstyrket 244
19200429 - En miljon som gått upp i rök. 199
19200429 - Från landsbygden. Öja. 300
19200429 - Passagerarelista. 164
19200429 - Skillnad på komminister och e. o. prästman. 318
19200429 - Temperatur och lufttryck 192
19200429 - Träkumla får inte förfoga över stubbarna. 349
19200429 - Ungdomakursen i Hafdhem, 531
19200430 - Aktiebolaget Visby högre flickskola 266
19200430 - Auktion. 419
19200430 - Avkastningen vid prästskogarna i Vänge pastorat. 379
19200430 - Deltagande. LINDA. 311
19200430 - Det blir biskopsval. 168
19200430 - Död. Gunnel Ellen Helena. 322
19200430 - Eldsvådan å Thjelvar. 189
19200430 - Ett ofrivilligt kallbad 194
19200430 - Ett par hästar. 177
19200430 - Från hamnen. 177
19200430 - Från landsbygden Garda. 277
19200430 - Från sjön. 167
19200430 - Hemse. 442
19200430 - Hospitalet. 188
19200430 - Icke behörig. 326
19200430 - Ingen ersättning. 363
19200430 - Konkurs. 173
19200430 - Passagerarelista. 146
19200430 - Sammanträde med fiskare. 340
19200430 - Studieresorna till fastlandet. 183
19200430 - Termperatur och lufttryck 177
19200430 - Vedförsäljning från Gotska Sandön. 317
19281103 - Passagerarelista. 123