1920

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19200301 - Anna Elisabeth Hansson 1513
19200301 - Arbetareföreningens föreläsningar. 938
19200301 - Biograferna. 1069
19200301 - C. A. Olsson 1046
19200301 - Dödsfall. C. A. Olsson. 1026
19200301 - Fängelsepredikantens årsredogörelse. 971
19200301 - För förfalskning 1012
19200301 - Förlovning. 1050
19200301 - Från hamnen. 959
19200301 - Genom auktion, 949
19200301 - Gotlands-Posten fälld. 960
19200301 - I härvarande kronohäkte 886
19200301 - Kolfrakternas reglering. 889
19200301 - Koncession å Lärbrojärnvägarna. 848
19200301 - Konsert 938
19200301 - Landshövding Stenström till en sändebudspost. 894
19200301 - Lysning 1019
19200301 - Maria Olivia Olsson 1471
19200301 - Mary 1561
19200301 - Nils 1368
19200301 - Passagerarelista. 992
19200301 - Postverket. 911
19200301 - Rättegångssaker. 915
19200301 - Skeppargillets högtidsdag 854
19200301 - Skogsauktion. 910
19200301 - Skogslagen för Gotland. 646
19200301 - Statsbidrag till kemiska stationen. 570
19200301 - Stor auktion i Hemse. 654
19200301 - Temperatur och lufttryck 561
19200301 - Till dagskrönikan. 589
19200301 - Uppskov med inryckningen. 584
19200301 - Välgörenhetsmatinén 678
19200301 - Visby Bio - Bunker Beans Kejsardröm 606
19200301 - Visby landstormsförening 556
19200302 - Burs handelsaktiebolag. 586
19200302 - Dödsfall. Gustaf Wirde. 642
19200302 - Dyrtidsanslag till länet. 578
19200302 - Förlofvade. 619
19200302 - Från landsbygden. Sanda. 608
19200302 - Gotland fortfarande förskonat från spanskan. 695
19200302 - Icke tillåtet före barn 583
19200302 - Lotsstyrelsen 588
19200302 - Lysning 653
19200302 - Passagerarelista. 630
19200302 - Prästerligt lönetillskott. 626
19200302 - Rättegångssaker. 682
19200302 - Skeppargillet 919
19200302 - Till dagskrönikan. 646
19200302 - Tillstyrkt markinköp. 662
19200303 - 12 krigsbarn. 624
19200303 - Auktion å djur och rotfrukter. 618
19200303 - Auktion å skogsmark. 551
19200303 - Auktion i Sigsarve i Viklau. 479
19200303 - Den nya fiskeritillsyningsmannen. 547
19200303 - En mindre lämplig utgång 548
19200303 - Fastighets- & Lösöreauktion 570
19200303 - Femtiofem år 570
19200303 - Havreleverans till armén. 607
19200303 - I konkurs 576
19200303 - Kungörelse. 573
19200303 - Lösöreauktion vid Nybjers i Hörsne. 553
19200303 - Offentlig auktion. 659
19200303 - Passagerarelista. 620
19200303 - Stenkumla skyttegille 619
19200303 - Temperatur och lufttryck 537
19200303 - Till dagskrönikan. 596
19200303 - Tillbud till kolosförgiftning 593
19200303 - Ung flicka förfalskar järnvägsbiljett. 545
19200303 - Velocipeder och motorer 528
19200304 - Ångaren Borghild på provtur. 577
19200304 - Anna Katharina Gustafva Ringbom 1249
19200304 - Av smittosamma sjukdomar 536
19200304 - Betodlarnas fraktkostnader. 627
19200304 - Biograferna. 631
19200304 - Carl Herman Åkerblom 1099
19200304 - Dispansansökan. 639
19200304 - Dödsfall. Gustaf Nyman. 532
19200304 - En Stämningsfull sorgeakt 1178
19200304 - Från landsbygden. Ala. 497
19200304 - Från landsbygden. Garda. 604
19200304 - Från landsbygden. Kräklingbo. 595
19200304 - Från sjön. 556
19200304 - Gustaf Nyman 762
19200304 - Krigsrätt 526
19200304 - Maria Katarina Pettersson 716
19200304 - Myrbranden i Roma. 583
19200304 - Passagerarelista. 560
19200304 - Rättegångs- och Polissaker. 724
19200304 - Skandia Biografen. 520
19200304 - Stor egendomsaffär. 565
19200304 - Till dagskrönikan. 487
19200304 - Timmerhandlaren Hansens miljonsvindel. 646
19200305 - 100 år 550
19200305 - Anslag all Gotlands artillerikår. 537
19200305 - Bolsievikernas stulna diamanter. 615
19200305 - Den falske fursten. 566
19200305 - En frihetshjältes död. 682
19200305 - En ny nervfeberepidemi under uppsegling? 548
19200305 - En ovanligt duktig åldring 519
19200305 - Finländskt aeroplan störtar över en folkhop. 543
19200305 - Födde. 519
19200305 - Förlofvade. 526
19200305 - Från hamnen. 493
19200305 - Från landsbygden. VÄTE. 457
19200305 - Lundastudent avliden av kolosförgiftning. 508
19200305 - Mannen från Titanic. 523
19200305 - Olyckshändelse på lotsångaren Vega. 490
19200305 - Passagerarelista. 538
19200305 - Rättegångs- och Polissaker. 501
19200305 - Till dagskrönikan. 548
19200305 - Till ordförande 503
19200305 - Två offer för Bråvikens is. 487
19200305 - Vårtecken. 601
19200306 - Anna Christina Ronander 1134
19200306 - Arbetsfred. 628
19200306 - Auktion lördagen den 13 mars 505
19200306 - Befälsövningar. 484
19200306 - Brandväsendet. 511
19200306 - Brottsligheten. 440
19200306 - Dödsfall. Bernhard Sandström. 590
19200306 - En obotlig. 473
19200306 - En tös med sinnesnärvaro. 480
19200306 - Fartygskollission. 467
19200306 - Förlofvade. 470
19200306 - Förlovning 570
19200306 - Försök till kassaskåpssprängning. 510
19200306 - Från landsbygden. NÄR. 513
19200306 - Från sjön. 525
19200306 - Fridlysta fåglar. 446
19200306 - Genom offentlig auktion, 569
19200306 - Höstsäden 576
19200306 - Hovrättsdomar. 534
19200306 - Lagfart å Donnerska hagen. 795
19200306 - Mannen som förlorade minnet. 581
19200306 - Mary Pickfords skilsmässa. 626
19200306 - Mordgärning. 576
19200306 - Nervfebern. 608
19200306 - Passagerarelista. 506
19200306 - R. V. O. Bernhard Sandström 652
19200306 - Reklam. Clyno. 612
19200306 - Spanska sjukan 609
19200306 - Stadens tvättinrättning. 564
19200306 - Stark storm över en stor del av Sverige. 622
19200306 - Svea hovrätt mot dödsstraffets avskaffande. 556
19200306 - Till dagskrönikan. 564
19200306 - Undantag från butikstängningslagen. 587
19200308 - Befarad stor sjöolycka. 601
19200308 - Dispens för hamnarbetena i Visby. 619
19200308 - Döde. Karl Bernhard Sandström. 543
19200308 - Domkapitlet om Martebovarningen. 591
19200308 - Fastighetsauktion 547
19200308 - Första förhör 506
19200308 - Från hamnen. 592
19200308 - Från landsbygden. Sjonhem. 610
19200308 - Gerda Elisabet 1277
19200308 - Jordfästning. 649
19200308 - Karl Oskar Nordberg 699
19200308 - Katharina Öman 1154
19200308 - Lagförslag om inteckning i fartyg. 650
19200308 - Lösöreauktion i Hellvi. 589
19200308 - Lösöreauktion vid Mattise i Bunge. 518
19200308 - Lysning 659
19200308 - Olivia Margareta Elisabet Engström 770
19200308 - Passagerarelista. 551
19200308 - Rättegångssaker. 544
19200308 - Regeringskrisen. 607
19200308 - Skandia Biografen. De svarta husarerna. 571
19200308 - Sune 657
19200308 - Till dagskrönikan. 573
19200308 - Utslag i tryckeirihetsmålet 518
19200308 - Visby skyttegille 612
19200309 - Argos förlisning. 850
19200309 - Av spanska sjukan, 544
19200309 - Banvakt överkörd och dödad. 570
19200309 - En bärsärk. 578
19200309 - Explosion i teater. 563
19200309 - Fångantalet minskas alltjämt. 509
19200309 - Föredrag i mosskultur 537
19200309 - Linjeångaren Maine 590
19200309 - Mystiskt dödsfall i Göteborg. 596
19200309 - Passagerarelista. 537
19200309 - Rättegångssaker. 544
19200309 - Sliteångaren Othem 531
19200309 - Till dagskrönikan. 491
19200310 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands styrelseberättelse 531
19200310 - Auktion å avelstjurar. 535
19200310 - Auktion i Alskog. 601
19200310 - Bernhard Sandström 712
19200310 - Biltävlingens vinnare. 565
19200310 - De Nya Männen. 605
19200310 - Drunknade. 720
19200310 - Egendomsaffär. 498
19200310 - Elektriska ledningar vid Gotland artillerikår. 564
19200310 - Fardhems skyttegille 519
19200310 - Fastighetsauktion 594
19200310 - Födde. 556
19200310 - Från landsbygden. VÄTE. 546
19200310 - Fyrtio timmar i masttornen. 563
19200310 - Gotlands fornsal 760
19200310 - Intet arvode åt tillsyningsmannen. 493
19200310 - Ko lekt. 582
19200310 - Lösöreauktion vid Björkome i Veskinde. 552
19200310 - Lösöreauktion vid Mörby i Hörsne. 656
19200310 - Nerfeberepidemien. 578
19200310 - Nils Rasmusson 603
19200310 - Passagerarelista. 589
19200310 - Sjuttiofem år 521
19200310 - Stadens brandväsen. 553
19200310 - Striden om en vindsvåning. 513
19200310 - Svår explosion. 519
19200310 - Till ingen åtgärd. 525
19200310 - Utsträckt utskänkningstid. 501
19200310 - Vägarna på landsbygden 534
19200311 - 430 minor 536
19200311 - Bolsjevismen på återtåg. 590
19200311 - Dyrtidsanslag till Vänge. 484
19200311 - En sinnessjuks tilltag. 477
19200311 - Från hamnen. 490
19200311 - Från landsbygden. Burs. 476
19200311 - Från landsbygden. GARDA. 475
19200311 - Från landsbygden. Hesselby. 488
19200311 - Gotlands Allehandas karta 449
19200311 - Huru Europa återuppbyggas. 480
19200311 - Krigskonjunkturskatten 507
19200311 - Landstingens ombudsmöte i Stockholm i dag. 510
19200311 - Lediga kyrkoherdeförordnanden. 475
19200311 - Nya våldsdåd av sinnteinarna. 535
19200311 - Nyemissioh Slite cement. 474
19200311 - Passagerarelista. 486
19200311 - Priserna på oljor stiga starkt. 554
19200311 - Sitt förord 513
19200311 - Skandia biografen. Med fullmakt från Arizona. 503
19200311 - Socialstyrelsen vill ingen ändring i åttatimmarslagen. 516
19200311 - Svensk radioförbindelse med Amerika. 509
19200311 - Vaktombytet. 510
19200311 - Visby Bio. Fri som fågeln. 518
19200312 - Anna Wassberg 594
19200312 - Anslag till Gotlands infanteri regemente. 522
19200312 - Årets egnahemslån till länet. 542
19200312 - Atlingbos obligatoriska fortsättningsskola. 585
19200312 - Auktion å bodvarulager m. m. 528
19200312 - Auktion å fastighet, 517
19200312 - Auktion vid Bara i Etelhem. 517
19200312 - Edgången fastställd. 517
19200312 - Fastighetsauktion vid Nors i Veskinde. 548
19200312 - Fisket i Gotlands län under 1919. 566
19200312 - Född 525
19200312 - Folk-Biografen. Den stora skrällen. 508
19200312 - Från landsbygden. BURGSVIK. 543
19200312 - God fiskelycka. 538
19200312 - Gudstjänst i skolsalen 566
19200312 - Guldbröllop 645
19200312 - Hugo Ernst Fredrik Ström 1066
19200312 - Inskrivningsrevisionen 524
19200312 - Lagstiftningen mot bolags jordförvärv. 509
19200312 - Nervfebern. 479
19200312 - Passagerarelista. 498
19200312 - Till vice ordförande 508
19200312 - Utvandringen. 493
19200313 - Ändrad utprickning vid Ar. 501
19200313 - Åtal för Amerikaskorna. 487
19200313 - Barnens spalt. 502
19200313 - Bilolycka med dödlig utgång. 520
19200313 - Charlotta Margareta Johansson 1040
19200313 - Ett tämligen enastående fall 512
19200313 - Fastighetsaffär. 483
19200313 - Från landsbygden. Väte. 498
19200313 - Gudstjänsterna i Eksta pastorat. 518
19200313 - Hejdeby församling oeh kyrkans grundvalar. 509
19200313 - Johannes Uno Lindblom 1011
19200313 - Kapten Sandströms begravning 485
19200313 - Medlemmarna i Tingstädeortens tjurförening 518
19200313 - Oväntat efterspel till religiös sammankomst. 600
19200313 - Passagerarelista. 504
19200313 - Till svärdsman 520
19200313 - Utprickning en i Fårösund. 647
19200313 - Värdefull Avelsdjursauktion m. m. 505
19200313 - Visbykretsen av Sv. Röda korset 539
19200316 - Åldrig flygare. 473
19200316 - Åldring innebränd under upprörande omständigheter. 475
19200316 - Atlingbo fortsättningsskola. 488
19200316 - Auktion å Utsädesspannmål och kreatur 479
19200316 - Egen förste provinsialläkare i länet. 457
19200316 - En fasansfull dödsolycka 557
19200316 - Endast en lärare i Klinte högre folkskola. 501
19200316 - Ett ovanligt intressant fynd 558
19200316 - Fortifikationsförrådet inventeras. 516
19200316 - Från landsbygden. ÖSTERGARN. 551
19200316 - Gustaf Nyman 510
19200316 - Hangvarsmejeriets spillvatten inför k. m:t. 544
19200316 - Hedrad gotlänning. 647
19200316 - JOHANNA NORDBERG 631
19200316 - Karin Ingmarsdotter. 803
19200316 - Ny kamin i Bro kyrka? 516
19200316 - Passagerarelista. 531
19200316 - Rättegångssaker. 617
19200316 - Skogsarbetare på bärsarkagång. 460
19200316 - Spanska sjukans härjningar. 478
19200316 - Till dagskrönikan. 480
19200316 - Underhållet av landsvägen Visby—Västergarn. 497
19200316 - Vinter 528
19200316 - Visby badhusaktiebolag 543
19200317 - Å auktionen vid Hallfreda i Follingbo 563
19200317 - Anna Wassberg 712
19200317 - Arrendeauktion. 530
19200317 - Auktion lördagen den 20 mars 556
19200317 - Auktion. 536
19200317 - Bernhard Sandström 711
19200317 - Bröllop 569
19200317 - Ett dödsfall i spanska sjukan 951
19200317 - Fastighetsauktion å Gamlegårds i Rute. 530
19200317 - Från landsbygden. ÖJA. 532
19200317 - Gottfrid, Östergren 1069
19200317 - Gustaf Danielsson 624
19200317 - I ångbåtsturerna 549
19200317 - Ingen undantagsställning för Träkumla. 538
19200317 - Jakob Petter Olofson 1062
19200317 - Lasarettet. 582
19200317 - Margit 1042
19200317 - Modärnt. 594
19200317 - Nervfeberepidemien. 557
19200317 - Norra vågbrytarebygget. 505
19200317 - Passagerarelista. 524
19200317 - Rättegångssaker. 588
19200317 - Rudolf Gardelius 1071
19200317 - Signe Linnéa Maria 1074
19200317 - Sylfaste mejeriaktiebolag 584
19200317 - Till dagskrönikan. 518
19200317 - Ungdomskursen i Havdhem 518
19200317 - Väderleken. 540
19200318 - Anna Elisabet Olofsson 613
19200318 - Äntligen fast. 518
19200318 - Av smittosamma sjukdomar 485
19200318 - Biograferna. 510
19200318 - Bröllop i Konsthallen. 525
19200318 - Det var spanska sjukan. 493
19200318 - Elektrisk drift i väderkvarn! 535
19200318 - En engelsk miljonär som skräddare. 476
19200318 - Flensborg en fristad i likhet med Fiume? 467
19200318 - Folk-Biografen. En västerns fribytare. 465
19200318 - Från landsbygden. ALSKOG. 512
19200318 - Från landsbygden. ALVA. 508
19200318 - Från landsbygden. GARDA. 568
19200318 - Fritz Peter Nyman 618
19200318 - John Stenberg 793
19200318 - Kon sköt slaktaren. 552
19200318 - Kronans rätt bevakas. 547
19200318 - Marinen. 801
19200318 - Ny fiskeristadga, 537
19200318 - Ny minsvepningar planerade. 487
19200318 - Passagerarelista. 459
19200318 - Skandia Biografen. Äventyrarnas överman. 576
19200318 - Statsmedel till avdikningsföretag. 499
19200318 - Tåkerns svanor hålla på att utrotas. 448
19200318 - Teodor Heintz död. 501
19200318 - Till dagskrönikan. 546
19200319 - Allmänneligen efterlysas 507
19200319 - Än en gång Äuglehaug. 625
19200319 - Anders Gabriel Adolf Hederstedt 784
19200319 - Auktion å rotfrukter, svin och mjölkkor 519
19200319 - Auktion vid Bara i Etelhem. 565
19200319 - Aution å mjölkkor och svin m. m. 526
19200319 - Befälhavareskifte å Gotlandsbåtarna. 496
19200319 - Den nya fiskeristadgan. 511
19200319 - Från sjön. 509
19200319 - Fullmakt 537
19200319 - Gotlands ångverksväg. 575
19200319 - Jenny Maria Augusta 1281
19200319 - Jordfästning 568
19200319 - Kyrkoherdeval 521
19200319 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 596
19200319 - Militära förordnanden. 538
19200319 - Nervfebern. 448
19200319 - Passagerarelista. 480
19200319 - Rättegång- och Polissaker. 413
19200319 - Ronehamns stångmärke 462
19200319 - Såsom sökande 477
19200319 - Slite Cement ökar aktiekapitalet. 511
19200319 - Teater och dans. 489
19200319 - Teodor Heintz 610
19200319 - Till "En ung gotländska". 564
19200319 - Tjänstledighet 486
19200319 - Väderleken. 496
19200319 - Visby torgpris. 543
19200320 - Aktiebolaget Affärsbanken 417
19200320 - Änkefru Bina Lundins jordfästning 494
19200320 - Anna Amalia Augusta Bolin 495
19200320 - Auktion å Norderire i Lärbro. 497
19200320 - Bantågen vid Visby station 499
19200320 - De gotländska raukarna och deras bevarande. 614
19200320 - Dyrtidsanslag till länet. 499
19200320 - Edvard Vilhelm Esklund 485
19200320 - Från domkapitlet. 515
19200320 - Från hamnen. 457
19200320 - Från landsbygden. Öja. 638
19200320 - Från sjön. 464
19200320 - Fullmakt på kyrkoherdetjänsten 436
19200320 - General Judenitsj vittnar i ryssmålet. 557
19200320 - Gotlands sedighetsförening 443
19200320 - Herrar motorplogsspekulanter! 447
19200320 - I nerrfeber 505
19200320 - Kreaturs- och Lösöreauktion i Klintehamn. 487
19200320 - Kullherg & C:o A.-B. i Katrineholm 444
19200320 - Lösöreauktion på Ljugarn. 530
19200320 - Modärna Lantbruksmaskiner 470
19200320 - ortfarande ingen sökande läkare till Slite. 438
19200320 - På sin 65-årsdag 415
19200320 - Passagerarelista. 442
19200320 - Rättegångs- och Polissaker. 493
19200320 - Skandia-Biografen. Bomben. 418
19200320 - Temperatur och lufttryck 452
19200320 - Till dagskrönikan. 469
19200322 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland. 458
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde 456
19200322 - Auktion å kreatur och utsäde m. m. 405
19200322 - Auktion å ved och virke 429
19200322 - Auktion vid Petes i Hablingbo. 466
19200322 - Auktion, Gannor i Lau. 451
19200322 - Auktion, Tomta i Rone. 496
19200322 - Avliden trotjänare. 482
19200322 - De osäkra fordringarna avskrivas. 451
19200322 - Dyrtidsanslagen. 496
19200322 - Fastighets- och lösöreauktion i Hangvar. 435
19200322 - Förlofvade 545
19200322 - Konserten i domkyrkan. 467
19200322 - Lösöreauktion vid Kuse i Västerhejde. 558
19200322 - Lösreauktion, Nyhamn i Lärbro. 558
19200322 - Mat pestfaran genom råttorna. 446
19200322 - Nytt statslån till Slite-Roma järnväg begärt. 656
19200322 - På sin 60-årsdag 486
19200322 - Passagerarelista. 505
19200322 - Rättegångssaker. 485
19200322 - Sextio år 563
19200322 - Sigrid Aina Helena 1044
19200322 - Till dagskrönikan. 555
19200322 - Vid auktionen hos Elektriker Kempe. 476
19200323 - Årets infanterifältövning. 508
19200323 - Den svenska fåraveln. 544
19200323 - Det tionde kyrkliga mötet, 467
19200323 - Egendomsaffär. 419
19200323 - Ett tillbud till automobilolycka 414
19200323 - Ett vackert vårväder, 451
19200323 - Från hamnen. 470
19200323 - Från landsbygden. ESKELHEM. 443
19200323 - Från landsbygden. HALLA. 485
19200323 - Från landsbygden. Roma. 537
19200323 - Inskrivningsrevisionen. 457
19200323 - Lärbro pastorat. 490
19200323 - Lye vill tillhöra Hemse provinsialläkardistrikt. 455
19200323 - Lysning 523
19200323 - Passagerarelista. 530
19200323 - Slite Cement slår in på nya banor. 485
19200323 - Stycknings- & lösöreauktion på Vible gård. 462
19200323 - Temperatur och lufttryck 482
19200323 - Vapenövningarna vid infanteriet. 510
19200323 - Vedbrist inom Gotlands län. 474
19200323 - Vid fäkttävlingen 464
19200323 - Visby bollklubb 444
19200324 - Anna Östergren 472
19200324 - Åter strejk vid Rute cementfabrik. 470
19200324 - Åttio år 520
19200324 - Auktion å Broväg. 441
19200324 - Axel Pettersson 475
19200324 - Bröllop 474
19200324 - Fastighetsauktion vid Svie i Alva. 449
19200324 - Folkbiografen. En junker på äventyr. 429
19200324 - Försäljningspriser å frankokuvert. 481
19200324 - Från hamnen. 456
19200324 - Från landsbygden. VÄTE. 505
19200324 - Georg 417
19200324 - Gotlands nation 430
19200324 - Gotlandsfiskarnes sammanslutning. 481
19200324 - Kluven av cirkelsågen. 437
19200324 - Kopparnickelmynt. 473
19200324 - Krigsrätt 443
19200324 - Kvinnor få rösträtt vid borgmastareval. 482
19200324 - Kyrkoherde före 30 år? 455
19200324 - Laura Maria Albertina Häglund 422
19200324 - Lindring i byggnadsskyldigheten. 442
19200324 - Lösöre- och arrendeauktion vid Nors i Vestkinde. 483
19200324 - Musikgudstjänst 438
19200324 - På sin 60-årsdag 507
19200324 - Passagerarelista. 445
19200324 - Pellerins Cocos-Smör. 442
19200324 - Professor Romdahl 462
19200324 - Stenkumla pastorat. 470
19200324 - Strålin & Persson, Korsnäs. 605
19200324 - Temperatur och lufttryck. 424
19200324 - Tjänstledighet 425
19200324 - Tyska myndigheterna ta i på skarpen. 416
19200326 - Anna Kristina Ingeborg Lundgren 459
19200326 - Auktion å Norderire i Lärbro. 526
19200326 - Den lille klämdes till döds i tröskverket. 409
19200326 - Det andra dödsfallet i nervfeber 396
19200326 - En mystisk historia i Strömstad. 428
19200326 - Från sjön. 529
19200326 - Lars Duse död. 1039
19200326 - Lars Fredrik Duse 696
19200326 - Lösöreauktion vid Moos i Stenkyrka. 525
19200326 - Lotsförmannen får erkännande. 409
19200326 - På sin 80-årsdag 627
19200326 - Passagerarelista. 510
19200326 - Sofia Kristina Stenberg 476
19200326 - Till verkställande styrelseledamot 480
19200327 - Ångfartygsaktiebolaget Gotland 630
19200327 - Avlagd examen. 474
19200327 - Axel 483
19200327 - En ny havresort. 458
19200327 - Ett leveransmål inför hovrätten. 529
19200327 - Flickskolefesten 436
19200327 - Född 459
19200327 - Från fröken Elisif Hellgren 437
19200327 - Från hamnen. 481
19200327 - Gotlands hästavels- och hingst ägareförening 512
19200327 - Nervfeberepidemien 502
19200327 - Passagerarelista. 492
19200327 - Sin tjänstgöring som vapenofficer 506
19200327 - Till dagskrönikan. 474
19200327 - Visby frisinnade valmansförening 563
19200329 - A.-B. Visby järn- och maskinaffär 483
19200329 - Adolf Lange död. 453
19200329 - Anna Kristina Albertina Eklund 420
19200329 - Auktion på Adelsgatan 5 429
19200329 - Ett par skenande hästar 460
19200329 - Fall av nervfeber 545
19200329 - Folkskolekinspektionen. 477
19200329 - Från hamnen. 483
19200329 - Gotlands-Posten frikännes av juryn. 572
19200329 - Ida Carolina 488
19200329 - Kungörelse. 421
19200329 - Lysning 453
19200329 - Lysning till äktenskap 423
19200329 - Passagerarelista. 496
19200329 - Rättegångssaker. 515
19200329 - S. F. Svensson 484
19200329 - Sjöförklaring 506
19200329 - Sjöman omkommen genom drunkning i Visby hamn. 580
19200329 - Skandia Biografen. 445
19200329 - Skolnytt från Dalhem. 461
19200329 - Svante Kristian 491
19200329 - Till dagskrönikan. 444
19200329 - Tvist om skogsförsäljningsmedel. 489
19200329 - Väderlekstelegram till fartygen. 442
19200329 - Visby koloniträdgårasförening u. p. a. 437
19200330 - Anslag till skogsodlingens främjande. 449
19200330 - Auktion å Malms i Hellvi. 518
19200330 - Biograferna. 491
19200330 - Dan 474
19200330 - Det mystiska dödsfallet i Tellusborg. 456
19200330 - En ny katalog 512
19200330 - Fastighetsaffär. 459
19200330 - Femtio år 465
19200330 - Fole pastorat vakanssättes. 424
19200330 - Förlofvade 642
19200330 - Förlovning 423
19200330 - Från hamnen. 734
19200330 - Från sjön. 575
19200330 - Gotlands Gille 568
19200330 - Gotlands idrottsförbund 735
19200330 - Jacob Niklas Timoteus Jacobsson 1133
19200330 - Olof Segergren 633
19200330 - Passagerarelista. 447
19200330 - Rättegångs- och Polissaker. 462
19200330 - Sjuttio år 453
19200330 - Spanska sjukan härjar i fängelserna. 547
19200330 - Till folkskollärare 463
19200330 - Till självständigt apotek 451
19200330 - Till underlöjtnant 425
19200330 - Tjänstledighet 449
19200331 - Anna Hafdell, Suderbys i Hejdeby. 509
19200331 - Auktion å kreatur och utsäde. 425
19200331 - Auktion vid Källstäde i Lärbro. 431
19200331 - Axel August Emil Johnsson 455
19200331 - B. K. avvecklar. 463
19200331 - Beträffande påsklovet 416
19200331 - D. B. V:s paviljong 449
19200331 - En anmälan mot folkskoleinspektör Moberger 495
19200331 - En tomtupplåtelse. 511
19200331 - En utagerad rättshistoria. 546
19200331 - Flygolycka vid Vänersborg. 466
19200331 - Från hamnen. 426
19200331 - Från landsbygden. BOGE. 536
19200331 - Från landsbygden. GAMMALGARN. 444
19200331 - Gotlands smör- och äggexportförening 419
19200331 - Hushållningssällskapet 746
19200331 - Intagen lysboj. 700
19200331 - Kungörelse. 643
19200331 - Kyrkoherdeförordnanden 576
19200331 - Minneslista torsdagen den 1 april 1920. 476
19200331 - Ny automobiltaxa 458
19200331 - Olof Niklas Dahlström 458
19200331 - Passagerarelista. 445
19200331 - Per Adolf Lange 551
19200331 - Rymmarens dom. 506
19200331 - Södra domsagan. 446
19200331 - Till dagskrönikan. 697
19200331 - Visby södra koloniträdgårdförening u. p. a. 648
19200401 - A. B. Visby Silikattegelfabrik 590
19200401 - Åttio år 546
19200401 - Barnamodern får gå eden. 521
19200401 - Bröllop 549
19200401 - En herre for till Visby. 581
19200401 - Fastighets- & virkesauktien i Hörsne. 961
19200401 - Fastighetsauktion vid Dunegårda i Dalhem. 677
19200401 - Femtio år 492
19200401 - Från hamnen. 444
19200401 - I härvarande kronohäkte 357
19200401 - I sitt 100:de år 494
19200401 - In memoriam. 477
19200401 - Johny Ragnhild Amalia Pettersson 498
19200401 - Passagerarelista. 434
19200401 - Postkontoret 512
19200401 - Strömma handels- och industriförening 522
19200401 - Till postexpeditör 448
19200401 - Visby bollklubb 496
19200401 - Visby sjuk- och begravningshjälpskassa 528
19200403 - Arbetsförmedlingen under mars. 479
19200403 - Auktion i Lummelunda. 698
19200403 - Auktion i Västergarn 571
19200403 - Auktion vid Lauks i Lokrume. 483
19200403 - Betteckningen. 539
19200403 - Bröllop 550
19200403 - Burgsviks handelsaktiebolag 508
19200403 - Den ryska handelsdelegationen. 433
19200403 - En tankeläsare, 459
19200403 - Entreprenadauktioner 645
19200403 - Epidemirapporterna 441
19200403 - Fastighetsaffär. 480
19200403 - Fastighetsauktion i Boge. 565
19200403 - Från hamnen. 566
19200403 - I Gotlands sparbank 522
19200403 - Johanna Maria Katarina Höök 556
19200403 - Konsert i domkyrkan 497
19200403 - Lösöreauktion vid Nora i Vamlingbo. 467
19200403 - Maskeradbal 521
19200403 - Nils Otto Gustav 460
19200403 - Om rektor P. A. Lange, 536
19200403 - På sin 50-årsdag 476
19200403 - Passagerarelista. 483
19200403 - Pengar saknas till en ny livbåt. 436
19200403 - Prästerliga förordnanden. 577
19200403 - Quick Tårtan. 502
19200403 - Sliteångaren Othem 431
19200403 - Till dagskrönikan 477
19200403 - Till hedersledamot 414
19200403 - Träkumla får inte elda kyrkan med stubbved. 445
19200403 - Tulluppbörden 433
19200403 - Venia 419
19200406 - Alma Johanna 401
19200406 - Auktion Frölingsåker, Visby. 444
19200406 - Catharina Jacbina Jacobsson 378
19200406 - En hemsk eldsvåda, 472
19200406 - Fastighets- & virkesauktion Hörsne. 537
19200406 - Förlovning 516
19200406 - Gotlands socialdemokraters partidistrikt 359
19200406 - Grisauktion på Rosendals gård. 312
19200406 - Josefina Karolina Högvall 376
19200406 - Kommendering. 400
19200406 - Lösöreauktion vid Karby i Roma. 413
19200406 - Lysning 359
19200406 - Olycksfall ombord. 393
19200406 - På sin 50-årsdag 423
19200406 - Passagerarelista. 328
19200406 - Pastor Axel Lutteman, 342
19200406 - Rättegångssaker. 312
19200406 - Silverbröllop 351
19200406 - Värdefull auktion 429
19200406 - Visby Idrottsförenings föreningstävlan 337
19200407 - Ännu ett dödsfall i nervfeber, 338
19200407 - Biskop K. H. Gez. von Schéele död. 532
19200407 - Ebba Edit Viktoria 340
19200407 - Einar 353
19200407 - Får kvarstå i tjänsten. 319
19200407 - Folkhögskolan i Hemse. 299
19200407 - Föreningen Sveriges Flottas 316
19200407 - Förlovning 296
19200407 - Genom auktion, 345
19200407 - I tryckfrihetsmålet 361
19200407 - Johanna Maria Elisabet Nyström 358
19200407 - Karl Söderlund 382
19200407 - Kyrkoherden skall bo i Stenkumla. 363
19200407 - Lorentina Katarina Larsdotter 348
19200407 - Lösöreauktion i Skälsö Vestkinde. 369
19200407 - Lysning 382
19200407 - Nervfeberepidemien. 355
19200407 - Olof Nicklas Fredricson 360
19200407 - Passagerarelista. 392
19200407 - Provinsialläkaretjänsten 404
19200407 - Rättegångssaker. 668
19200407 - Sällskapet D. B. V. 436
19200407 - Skolnytt. 431
19200407 - Statslån till fiskare. 386
19200407 - Till förste rådman 374
19200407 - Värdefull Kreaturs- och lösöreauktion 337
19200407 - Virke och Vedauktion i Vestkinde. 382
19200408 - Adolf Langes griftefärd. 226
19200408 - Aktiebolaget Gotländska kalk stenskompandet, 198
19200408 - Anbud å ved. 267
19200408 - Auktion. 428
19200408 - Basar 688
19200408 - Cykelmotor. 306
19200408 - Död. Johanna Elisabet Pettersson. 421
19200408 - Från hamnen. 280
19200408 - Från landsbygden. Hejde. 364
19200408 - Gotländska Fiskarenas Centralförening 284
19200408 - Gotlänningar på långtrade. 323
19200408 - Lösöreauktion vid Hästhage i Roma. 521
19200408 - Operasångarna Åke Wallgren och Knut Öhrström 265
19200408 - Temperatur och lufttryck 260
19200408 - Undersökningen av fyndet vid Södra Kyrkogatan. 265
19200408 - Upphandling av ved. 186
19200409 - A.-B. Gotlands Järnhandel 269
19200409 - Aktieägarne 436
19200409 - Auktion å en mindre hemmansdel. 344
19200409 - Auktion vid Länna gård. 341
19200409 - Auktion vid Stenstu i Levede. 352
19200409 - Biograferna. 697
19200409 - Biskop von Schéeles frånfälle. 239
19200409 - De båda prästerna få avgå från förslaget. 617
19200409 - Deltagande. HAGLUND. 478
19200409 - Död. Anna Josefina Kristina. 425
19200409 - Död. Brita Lena Hägg. 388
19200409 - Död. Carl Petter Ludvig Andersson. 440
19200409 - Död. Gustaf Fridolf Leonard Sahlsten. 429
19200409 - Död. Knut Henning Gezelius von Schéele. 375
19200409 - Fastighets- och Lösöreauktion 444
19200409 - Fastighetsauktion 436
19200409 - Fastighetsauktion vid Bjers i Lärbro. 395
19200409 - Födde och Döde. 277
19200409 - Förflyttningen blev dyr. 393
19200409 - Från hamnen. 292
19200409 - Från landsbygden. Alskog. 449
19200409 - Från landsbygden. Öja. 434
19200409 - Från landsbygden. Väte. 488
19200409 - Genom auktion, 443
19200409 - Idrottsföreningen Kamraterna 278
19200409 - Kreaturs- och lösöreauktion vid Halner i Bro. 524
19200409 - Kyrkoherde Husander fick nej. 331
19200409 - Kyrkosångarexamen 494
19200409 - Lösöreauktion i Arbetareföreningens lokal. 256
19200409 - Lösöreauktion vid Busarve i Barlingbo. 388
19200409 - Offentlig auktion i Follingbo. 395
19200409 - Offentlig auktion i Sproge. 458
19200409 - Omorganisationen av sjömanshusen. 246
19200409 - Passagerarelista. 312
19200409 - Skandinaviska Kreatursförsäkringsbolaget 807
19200409 - Stor Hästauktion vid Vestninge i Lärbro. 441
19200409 - Tankeläsaren C. A. Leijkoff, 290
19200409 - Temperatur och lufttryck 308
19200409 - Turtabell 292
19200409 - Värdefull lösöreauktion vid Hakuse i Björke. 538
19200409 - Virke- och Vedauktion i Vestkinde. 517
19200410 - Ansökan om dispens 286
19200410 - Auktion invid Länna gård, Visby. 343
19200410 - Avliden åldring. 386
19200410 - Biskop von Schéele. 243
19200410 - Boskillnad. 261
19200410 - Deltagande. ERIKSSON. 224
19200410 - Död. Amalia Dorotea Svensson. 390
19200410 - Död. Johanna Josefina Hansson. 292
19200410 - Död. Johanna Mathilda Josefina Liljegren. 501
19200410 - Ecklesiastika skogsavkastningen 609
19200410 - Egendomsaffärer. 718
19200410 - Ett slutdömt ersättningamål. 333
19200410 - Fastighets- och Lösöreauktion 437
19200410 - Från landsbygden. Burs. 647
19200410 - Inskrivningsrevisionen 559
19200410 - Jordförsäljningen inorm Gotland. 230
19200410 - Kommunalskatteuppbörd. 280
19200410 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 550
19200410 - Med anledning av biskop 289
19200410 - Öppen fråga till Domkapitlet i Visby. 266
19200410 - Passagerarelista. 252
19200410 - Staden köper hus. 313
19200410 - Stadens markförvärv. 276
19200410 - Stadens vedbehov. 313
19200410 - Stadsfullmäktige 292
19200410 - Temperatur och lufttryck 334
19200410 - Till folkekolinspektör 258
19200410 - Vårens studentskrivningar 282
19200410 - Vattenledningsfrågan. 271
19200412 - Aktieägarna i Slite Cement och Kalk Aktiebolag 429
19200412 - Barnavårdsnämnden i Visby 302
19200412 - Biskop von Sehéeles frånfälle. 325
19200412 - C. W. af Ekenstam. 376
19200412 - Död. Birger Erik Georg. 615
19200412 - Död. Carl Wilhelm af Ekenstam. 283
19200412 - Död. Ingrid Katrina Olofsson. 546
19200412 - Död. Lennart Möller 605
19200412 - Död. Lorentina Katarina Andersson. 447
19200412 - Död. Mårten Johan Ferdinand Osin. 281
19200412 - Död. vår lilla älskling. 297
19200412 - Egendomsköp. 742
19200412 - Från hamnen. 347
19200412 - Fredrik Nordin död. 853
19200412 - Genom auktion, 755
19200412 - Hemse. 639
19200412 - I konkurs 580
19200412 - Legala notiser. 547
19200412 - Ljugarns skolfråga. 692
19200412 - Lösöreauktion 262
19200412 - Lösöreauktion vid BUSARVE I BARLINGBO. 471
19200412 - På Kapten Lundgrens auktion 286
19200412 - Passagerarelista. 448
19200412 - Rättegångs- och Polissaker. 965
19200412 - Stickspår vid Etelhem. 541
19200412 - Temperatur och lufttryck 369
19200412 - Tillstyrkat dispensansökan 529
19200412 - Vapenföra värnpliktiga 713
19200412 - Ved- och virkesauktionst 724
19200412 - Visby landstormsförening 320
19200413 - Ång. Thjelvar utsatt för missöde. 269
19200413 - Auktion å såghus, virke 502
19200413 - Brev från Fröjel. 614
19200413 - Deltagande. WENDLA JACOBSSON. 651
19200413 - Död. C. W. av Ekenstam. 352
19200413 - Död. Fredrika Olofsdotter. 544
19200413 - Död. Helena Kristina Lövkvist. 352
19200413 - Död. Hildur Maria Olivia Pettersson. 463
19200413 - Död. Olga Augusta Olsson. 582
19200413 - Död. Oskar Ferdinand Jakobsson. 619
19200413 - Fastighetsauktion. 640
19200413 - Förnyad upphandling av gula ärter. 603
19200413 - Från sjön. 379
19200413 - Fristad. 383
19200413 - Gotlands turistvägvisare, 262
19200413 - Häradshövdingeämbetet i södra domsagan 289
19200413 - Kungörelse. 640
19200413 - Lösöreauktion 620
19200413 - Passagerarelista. 373
19200413 - Rättegångs- och Polissaker. 795
19200413 - Selma Björkander död. 519
19200413 - Temperatur och lufttryck 367
19200413 - Till biskop von Schtéeles bår 313
19200413 - Visby kyrkliga ungdomsförening 259
19200414 - Aktieägarne 405
19200414 - Aktiebolaget C. J. Björkander & son, 356
19200414 - Ångfartyget »Thjelvars» 261
19200414 - Anslag för skogsdikning. 284
19200414 - Anslag till vågbrytarbygget. 282
19200414 - Ansvarsfrihet 309
19200414 - Auktion å kreatur m. m. 264
19200414 - Auktion å prima dragoxar. 284
19200414 - Bröllop 757
19200414 - Död. Jakob Niklas Jakobsson. 574
19200414 - Död. Selma Björkander. 273
19200414 - Fattigvårdssysalomannen får pension. 277
19200414 - Förlovning 297
19200414 - Från hamnen. 331
19200414 - Från landsbygden. Hablingbo. 474
19200414 - Från landsbygden. Vestkinde. 594
19200414 - Infäste 295
19200414 - Kanalarbetare! 500
19200414 - Kommunal vedhandel. 253
19200414 - Kreaturs- och lösöreauktion 477
19200414 - Lösöreauktion vid Fride i Fide. 538
19200414 - Meddelande från allmänheten. 642
19200414 - Nedläggandet av Fårösunds fästning. 628
19200414 - Passagerarelista. 308
19200414 - Platsen för nya hospitalet? 273
19200414 - Poliskåren kräver längre semester. 264
19200414 - Postbåten 310
19200414 - Staden köper hus. 273
19200414 - Stadens vattenledningsfråga. 244
19200414 - Stadernas samarbete i kommunalarbetarfrågor. 249
19200414 - Stadsfullmäktige 283
19200414 - Staten bekostar Stångaportalens konservering. 665
19200414 - Temperatur och lufttryck 320
19200414 - Till ledamöter 281
19200414 - Utsträckt utskänkningstid. 267
19200414 - Vall eller Stenkumla? 539
19200414 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 760
19200414 - Ved- och virkesauktion 733
19200415 - Biskop v. Schéeles begravning. 379
19200415 - Brevduvestation i Tingstäde. 513
19200415 - Britternas klockboj åter utlagd. 356
19200415 - Död. Jacob Johannes Larsson. 529
19200415 - Ett större frikyrkligt alliansmöte 284
19200415 - Förenade ordinarie 539
19200415 - Från hamnen. 282
19200415 - Från landsbygden. Ala. 579
19200415 - Från landsbygden. Burgsvik. 681
19200415 - Från landsbygden. Ljugarn. 472
19200415 - Gotlands militärförening 230
19200415 - Lediga tjänster. 257
19200415 - Passagerarelista. 297
19200415 - Rättvisans lotteri. 250
19200415 - Såsom tillräknelig 455
19200415 - Skandia Biografen 664
19200415 - Skogsrussens bevarande. 245
19200415 - Slite cement- och kalkaktiebolag 334
19200415 - Strejk vid järnvägsbygget. 432
19200415 - Temperatur och lufttryck 346
19200415 - Till kyrkoherde 422
19200415 - »Thjelvars» grundstötning. 235
19200416 - A. Höglund, Petsarvs i Sjonhem. 409
19200416 - Auktion å bodvaror m. m. 266
19200416 - Auktion å kreatur m. m. 255
19200416 - Auktion å såghus, 435
19200416 - Auktion i Hogrän. 482
19200416 - Auktion vid Ljuves i Sanda. 387
19200416 - Deltagande. Gardsten. 277
19200416 - Deltagande. VON SCHÉELE. 264
19200416 - Död. Dorotea Wilhelmina Hägg. 539
19200416 - Död. Kristina Josefina Qviström. 571
19200416 - Död. Olof Petter Daniel Granström. 408
19200416 - Entreprenadauktion 392
19200416 - Ersättning för utskänkningsrättigheter. 245
19200416 - Ett ovanligt besök 264
19200416 - Fastighetsauktion. 463
19200416 - Från hamnen. 282
19200416 - Från landsbygden. Levide. 383
19200416 - Genom exekutiv auktion, 503
19200416 - Gotlands-Sparbank 320
19200416 - Gotländska fiskarenas centralförening. 376
19200416 - Krigsrätten. 248
19200416 - Läroverket. 243
19200416 - Lösöreauktion i Hellvi. 441
19200416 - Lösöreauktion vid Snovalds i Hörsne 422
19200416 - Medelst offentlig auktion. 611
19200416 - Offentlig auktion i Martebo. 528
19200416 - Offentlig auktion i Sproge. 428
19200416 - På villande hav. 256
19200416 - Passagerarelista. 252
19200416 - Stadshotellet byter innehavare. 220
19200416 - Strandning. 413
19200416 - Temperatur och lufttryck 280
19200416 - Väghinder. 663
19200416 - Valnämderna. 269
19200416 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem. 591
19200416 - Visby Fabriks- och Hantverksförening 290
19200417 - Ång. Thjelvar 234
19200417 - Återfunna. 275
19200417 - Auktion. 515
19200417 - Avsked 235
19200417 - Biograferna. 711
19200417 - Död. Karl Arvid. 524
19200417 - Död. Lilly Josefina. 518
19200417 - Från hamnen. 317
19200417 - Lektor och komminister. 371
19200417 - Lördagen den 24 apr. 332
19200417 - Offentlig auktion. 477
19200417 - Passagerarelista. 267
19200417 - Statsbidrag till folkhöglskolan i Hemse. 442
19200417 - Tankeläsaren, 521
19200417 - Temperatur och lufttryck 352
19200417 - Tjänstledighet 406
19200417 - Tre avgjorda mål från Svea hovrätt. 278
19200417 - U-båten Delfinen, 246
19200419 - Aktieägarne 292
19200419 - Auktion i Sanda. 383
19200419 - Auktion. 389
19200419 - Behörighet till kyrkoherdetjänst. 303
19200419 - Deltagande. AF EKENSTAM. 321
19200419 - Död. Axel Hilmer Gudion. 375
19200419 - Död. Elin Sofia Gustava Engström. 516
19200419 - Död. Gustaf Georg Hägwall. 318
19200419 - Död. Johanna Fredrika Elisabet Kristoffersson. 338
19200419 - Död. Karl Gottfrid Karlsson. 549
19200419 - Död. Maria Lovisa. 467
19200419 - Död. Verner Emanuel Pettersson. 532
19200419 - Dödsfall. 248
19200419 - Från hamnen. 266
19200419 - Från landsbygden. Gammelgarn. 514
19200419 - Hemse. 438
19200419 - Kyrkosångareexamen 459
19200419 - Legala notiser. 265
19200419 - Lysning 278
19200419 - Mejeribolagets besvär avstyrkas. 399
19200419 - Passagerarelista. 275
19200419 - Rättegångs- och Polissaker. 555
19200419 - Skogssällskapets 495
19200419 - Temperatur och lufttryck 323
19200419 - Till riddare 424
19200420 - Auktion i Arbetareföreningens lokal. 299
19200420 - Död. Anna Matilda Vestergren. 321
19200420 - Död. Wilhelm Stenberg. 333
19200420 - En skolfråga. 434
19200420 - Förlängd kommendering. 237
19200420 - Från hamnen. 297
19200420 - Från landsbygden. Fårö. 507
19200420 - Nedannämnde insättare i D. B. V:s sparbank, 388
19200420 - Ogillade besvär. 254
19200420 - Passagerarelista. 242
19200420 - Temperatur och lufttryck 284
19200420 - Till gravens frid 300
19200420 - Tingstäde landstormsföreningti 464
19200421 - Auktion å lokomobil, 455
19200421 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 285
19200421 - Auktion i Lärbro. 460
19200421 - Auktion i Stenkumla. 370
19200421 - Biograferna. 747
19200421 - Dagens postbåt 327
19200421 - Deltagande. Johanna Josefina Hansson. 253
19200421 - Död. Anna Karolina Vesterberg. 435
19200421 - Död. Ebba. 405
19200421 - Död. Johan Oscar Pettersson. 321
19200421 - Död. Julia Lindström. 415
19200421 - En hästmarknad 300
19200421 - Fastighets- och lösöreauktion 413
19200421 - Fastighetsaffär. 298
19200421 - Folkskoleinspektör Linnman 297
19200421 - Från landsbygden. Buttle. 370
19200421 - Från landsbygden. Grötlingbo. 529
19200421 - Från landsbygden. Väte. 404
19200421 - Lotabarnskolornas verksamhet. 525
19200421 - Medan rågen mognar, 312
19200421 - På Fridhem, 298
19200421 - På grund av boutredning 404
19200421 - Passagerarelista. 267
19200421 - SKANDIA BIOGRAFEN - En äkta riddersman. 728
19200421 - Stor hästauktion i Visby. 285
19200421 - Temperatur och lufttryck 312
19200421 - Till föreståndarinna 317
19200421 - Vår mjölk och grädde. 303
19200422 - Auktion å gipssten. 252
19200422 - Broauktion. 243
19200422 - Deltagande. PETTERSSON. 268
19200422 - Det nya psalmboksförslaget, 205
19200422 - Död. Maria Mathilda. 259
19200422 - En storartad gåva 400
19200422 - Exekutivt 358
19200422 - Förbrytarekoloni till Fårösund? 448
19200422 - Från hamnen. 325
19200422 - Från landsbygden. Ala. 533
19200422 - Intet statsbidrag? 571
19200422 - Jordbrukarnas riksförbund. 829
19200422 - Jordfästning. G. Hägwall. 260
19200422 - Ledig tjänst. 262
19200422 - Passagerarelista. 238
19200422 - Rättegångs- och Polissaker. 472
19200422 - Sjöfarten på nordöstra hamnarna. 297
19200422 - Södra domsagan. 231
19200422 - Statsanslag till utdikningaföretag. 466
19200422 - Tack. Jacobsson. 234
19200422 - Temperatur och lufttryck 290
19200422 - Väghinder. 731
19200423 - Aktiebolaget Snäckgärdsbaden 306
19200423 - Ändrad värnpliktstjänstgöring. 474
19200423 - Ångbåtebolaget fick nej. 265
19200423 - Auktion hos Konditor G. Florin, Visby. 297
19200423 - Auktion i Hellvi. 426
19200423 - Auktion i Rute. 363
19200423 - Auktion på torra bräder och ved. 392
19200423 - Avliden åldring. 297
19200423 - Biograferna. 726
19200423 - Brister i Barlingbokanalens upprensning. 402
19200423 - Deltagande. JAKOB & OSKAR JAKOBSSON. 487
19200423 - Deltagande. SELMA BJÖRKANDER. 228
19200423 - Död. Anna Maria Stenberg. 419
19200423 - Efterhållna lösdrivare. 315
19200423 - Egendomsaffärer. 755
19200423 - Födde och Döde. 341
19200423 - Från hamnen. 304
19200423 - Hemse folkhögskola. 419
19200423 - Kontroversen Reuser-Moberger. 356
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 376
19200423 - Lösöreauktion i Garda prästgård. 346
19200423 - Offentlig auktion i Martebo. 412
19200423 - Offentlig auktion i Visby. 250
19200423 - Passagerarelista. 284
19200423 - Sliteångaren Othem 360
19200423 - Temperatur och lufttryck 278
19200423 - Tjänstledighet, 473
19200423 - Vem blir biskop på Gotland? 253
19200423 - Visby torgpris. 310
19200424 - Auktion å jordlägenhet i Bäl. 448
19200424 - Auktion hos fröken Johanna Nyström. 266
19200424 - Automobilspekulanter! 412
19200424 - De gotländska bolagens innehav 261
19200424 - Död. Johan Petter Pettersson. 603
19200424 - Död. Sofia Sandberg. 371
19200424 - Fastighetsaffärer. 383
19200424 - Fastighetsauktion. 436
19200424 - Folkskolläraretjänaten i Stånga, 482
19200424 - Från hamnen. 286
19200424 - Gotlands nation 235
19200424 - Markupplåtelse för skoltomtens utvidgning. 434
19200424 - Passagerarelista. 270
19200424 - Sjuttio år 521
19200424 - Slite. 314
19200424 - Stor Hästauktion i Visby. 247
19200424 - Temperatur och lufttryck 229
19200424 - Till löjtnant 214
19200424 - Vackert vårväder 208
19200424 - Wallgren- Öhrström-konserten 240
19200426 - Anmälan om fosterbarn. 248
19200426 - Auktionsuppbörd. 505
19200426 - Den största seglare, 243
19200426 - Död. Olof Niklas Pettersson. 499
19200426 - Femtio år 281
19200426 - Försäljning av kasserad materiel. 487
19200426 - Från hamnen. 284
19200426 - Gotlands landstormsförbund 298
19200426 - Legala notiser. 301
19200426 - Lysning 296
19200426 - Passagerarelista. 326
19200426 - Pastor Nehleens avskedsord till församlingarna. 486
19200426 - Prästlöneregleringan i Stenkumla. 406
19200426 - Rättegångd- och Polissaker. 344
19200426 - Strandning. 508
19200426 - Temperatur och lufttryck 338
19200426 - Understöd åt folkhögskolan i Hemse. 414
19200426 - Varning för fiskare m. fl. 281
19200426 - Visby Bio - Silkesstrumporna. 681
19200427 - Auktion i Hellvi. 411
19200427 - Auktion i Rute. 389
19200427 - Biograferna. 684
19200427 - Bland sökande 230
19200427 - Deltagande. HILMER LUTTEMAN. 255
19200427 - Eldsvåda ombord å ång. Thjelvar. 231
19200427 - Folkskolinspektörstjänsten. 217
19200427 - Från hamnen. 320
19200427 - Från landsbygden. Rute. 439
19200427 - Hamnavgiften i Rute hamn. 359
19200427 - Ingen sökande 329
19200427 - Jordupplåtelse från Väte annexhemman. 393
19200427 - Logen S:t Klemens, 233
19200427 - Passagerarelista. 299
19200427 - Rullföringsområdena. 209
19200427 - Sjuttio år 485
19200427 - Slite cement- och kalkaktiebolag 359
19200427 - Temperatur och lufttryck 327
19200427 - Till kyrkoherde 476
19200427 - Visby skyttegilles skolskjutningar 262
19200428 - Aktieägarne i Gotlands Järnvägsaktiebolag 257
19200428 - Auktion å potatis 408
19200428 - Auktionsuppbörd. 545
19200428 - Bröllop 262
19200428 - Död. Anna Margareta Lorentina Quiberg. 232
19200428 - Död. Emilia Amalia Svallingson. 495
19200428 - Död. Nils Petter Södergren. 496
19200428 - Död. Sofia Karolina Thomson. 292
19200428 - Ett fult nidingsdåd 283
19200428 - Fastighetsauktion vid Lilla Hästnäs. 415
19200428 - Fastighetsaultion. 438
19200428 - Föreningsregister. 529
19200428 - Från hamnen. 274
19200428 - Hyllad prästman. 693
19200428 - Monografen över Visby stadsmur. 294
19200428 - Passagerarelista. 257
19200428 - Studentskrivningarna. 244
19200428 - Tack. JOHANSSON. 248
19200428 - Temperatur och lufttryck 261
19200429 - Belönad lotsbragd. 330
19200429 - Berättigad till emeritilön. 216
19200429 - Bröllop 355
19200429 - De gamlas sommarhem 291
19200429 - Deltagande. GUSTAF SVENSSON. 362
19200429 - Död. Amanda Augusta Karolina Angelöf. 517
19200429 - Domkapitlet tillstyrket 351
19200429 - En miljon som gått upp i rök. 297
19200429 - Från landsbygden. Öja. 433
19200429 - Passagerarelista. 254
19200429 - Skillnad på komminister och e. o. prästman. 422
19200429 - Temperatur och lufttryck 282
19200429 - Träkumla får inte förfoga över stubbarna. 501
19200429 - Ungdomakursen i Hafdhem, 652
19200430 - Aktiebolaget Visby högre flickskola 384
19200430 - Auktion. 575
19200430 - Avkastningen vid prästskogarna i Vänge pastorat. 498
19200430 - Deltagande. LINDA. 442
19200430 - Det blir biskopsval. 243
19200430 - Död. Gunnel Ellen Helena. 475
19200430 - Eldsvådan å Thjelvar. 274
19200430 - Ett ofrivilligt kallbad 271
19200430 - Ett par hästar. 254
19200430 - Från hamnen. 271
19200430 - Från landsbygden Garda. 373
19200430 - Från sjön. 251
19200430 - Hemse. 588
19200430 - Hospitalet. 269
19200430 - Icke behörig. 467
19200430 - Ingen ersättning. 470
19200430 - Konkurs. 268
19200430 - Passagerarelista. 248
19200430 - Sammanträde med fiskare. 439
19200430 - Studieresorna till fastlandet. 263
19200430 - Termperatur och lufttryck 249
19200430 - Vedförsäljning från Gotska Sandön. 464
19281103 - Passagerarelista. 202