19200413 - Auktion å såghus, virke

Auktion å såghus, virke
och ved vid Smiss i Alskog.

Tisdagen den 20 april kl. 10 f. försäljes . för vederbörandes    räkning vid erågplatsen 13rändhagen ett såghus, ett parti kantade bräder 4-9». vrakbräder, kantribb, 100 varpar troder, granstör, spånved samt stockar och grenar parkvis.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den 1 aug. 1920.
Ljugarn den 12 april 1920.
Fredrik Åberg.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84