19200414 - Ved- och virkesauktion

Ved- och virkesauktion
vid Smiss i Stenkyrka.

Lördagen den 17 april kl. 1 e. m. låta hrr S. Jacobsson och J. Gardell vid sågplatsen Smiss i Stenkyrka genom offentlig auktion försälja: 20 kanter floved, 20 kast. tvetved, 90 kbm. grenved, 15 kast spånved, 120 tolft. kantade bräder 4"-9", 65 tolft. vrakbräder, 25,000 takspån, troder, kantribb och durhög.
Betalningsanstånd t. 1 sept. d. å.
Visby i apr. 1920.
Birger Sedelius.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85