19200414 - Ved- och virkesaukt. i Dalhem.

Ved- och virkesaukt. i Dalhem.

Måndagen den 19 april kl. 1 e m. låter V. Jakobsson genom offentlig auktion å sågplatsen i Halfoser hage i Dalhem försälja ett större parti kantade och okantade bräder från 4-9", vrakbräder, spån, grenved, spånved, kantribb, c:a 100 kuster floved, såshus m. m.
Betalningsanstånd för godkände köpare till den 1 sept. 1920.
Roma i april 1920.
ELOF HANSSON.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85