19200414 - Nedläggandet av Fårösunds fästning.

Nedläggandet av Fårösunds fästning.

Kaptenen vid kustartilleriet E. G. J. Ekström och fyra underofficeare skola av chefen för kustartileriet beordras att i Fårösund under högst en månad utföra vissa arbeten i samband med nedläggandet av Fårösunds fästning.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85