19200414 - Bröllop

Bröllop

firas om lördag i brudens hem i Alva mellan järnhandlaren Olle Eliasson från Lärbro och fröken Frids Lundqvist, dotter till lantbrukaren Alfred Lundqvist i Alva och hans maka. Vigseln äger rum i kyrkan kl. 3 e. m.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85