19200414 - Meddelande från allmänheten.

Meddelande från allmänheten.

Till »Icke predikant».
I anledning av Eder fråga i denna, tidning för lördagen. den 10 dennes — ställd till Högvördiga Domkapitlet i Visby — vill jag meddela, att om »Icke predikant» uppgiver sitt namn och adress antingen här i denna tidning eller till mig personligen, då
skall jag lämna Eder tillfredsställande upplysningar rörande den framställda frågan.
Stenkyrka den 14 april 1920.
A. Johansson.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 April 1920
N:r 85