19200412 - Död. Birger Erik Georg.

Att Gud till sig hemkallat vår ende älskade son och broder Birger Erik Georg, som efter en svår sjukdom stilla avled den 12 April 1920 i en ålder av 7 år, 4 månader, 24 dagar: djupt sörjd och bittert begråten av oss föräldrar och systrar samt släkt och vänner, ha vi den smärtsamma plikten att tillkännagiva.
Olofstorp, Vestkinde den 12 april 1920.
Gerda född Andersson och Olof Hansson.
Hildur.    Ellen.

Nu ej mer du plägas utav sjukdom svår,
Aldrig trött du bliver, där du lycklig går,
På de gyllne gator invid livets älv
Salig nu du skådar Herren Jesus själv.Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83