19200412 - Ved- och virkesauktionst

Ved- och virkesauktion
vid Smiss i Stenkyrka.

Lördagen len 17 april kl. 1 e. m. låta hrr S. Jacobsson och J. Gardell vid så platsen Smiss i Stenkyrka genom offentlig auktion försälja: 20 kuster; floved, 20 kast. tvetved, 90 kbm. grenved, 15 kast spånved, 120 tolft. kantade bräder 4"-9", 65 tolft. vrakbräder, 24,000 takspån, troder, kantribb 'och dushög,
Betalningsanstånd t. 1 sept. d. å.
Visby i apr. 1920.
Birger Sedelius.Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83