19200412 - Tillstyrkat dispensansökan

Tillstyrkat dispensansökan,

Domkapitlet tillstyrker hos skolöverstyrelsen lärarinnan Ida Lindströms ansökan om dispens för erhållands av den ordinarie lärarebefattningen vid Fleringe församlings folkskola.Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83