19200412 - Egendomsköp.

Egendomsköp.

Handl. Hjalmar Bergströms sterbhus tillhöriga handelsfastighet i Roma har för icke bekantgjort pris försålts till handl. Harald Pettersson i Bander.Gotlands Allehanda
Måndagen den 12 April 1920
N:r 83