19200408 - Lösöreauktion vid Hästhage i Roma.

Lösöreauktion vid Hästhage i Roma.

I anseende av egendomens försäljning och avflyttning från stället låter Lantbr. Vilhelm Pettersson, Hästhage i Roma genom offentlig auktion som förrättas därstädes fredagen d. 9 innevarande april kl. 12 m. försälja följande: Kreatur: 2, goda arbetshästar 12-14 år, 2 st. sommarföl, 2 st. goda mjölkkor, (höstkor), 2 St. arbetsvagnar 1 ny, 1 lastvagn, 2 par kälkar, 1 par alldeles nya, 1 par rackkälkar, 1 hackelsemaskin, 1 ringvält, 1 saningsmaskin (ny), hästhacka, skjuthacka, 1 alvluckrare, rotfruktskärningsmaskin, 2 värdplogar, slät-, spets- och andra plogar, syänglar, 2 par selar, tjuderkättingar, spadar, spett, samt div. handredskap och snickeriverktyg, 1 hyvelbänk, hästtäcken och grimmor, 1 parti tort virke, 1 parti 1 tums tegelrör, 2 slipstenar, spanmålsäckar jämte mycket annat.
Betalningsanstånd lämnas av mig till godkände köparna till den 1 Sept d. å. andra betala kontant eller vid anfordran.
Veskinde i april 1920.
Thure Olofsson.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80