19200408 - Död. Johanna Elisabet Pettersson.

Att Gud till sig hemkallat vår kära moder och svärmoder Johanna Elisabet Pettersson, som efter svårt lidande stilla avled vid Vägome i Lärbro den 6 april 1920, i en ålder av 88 år och 2 dagar; i tacksamt minne bevarad av oss, släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Lovisa född Pettersson och Herman Wallin.

Sv. ps. 491, v. 4.

 Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80