19200408 - Basar

Basar
anordnas av
Burgsviks Idrottsförening

lördagen den 10 april fr. kl. 7 e. m. och söndagen dem. 11 april kl. 3 e. m. hos R. Richard, Botvide i Öja.
Stilfulla anordningar. Servering av kaffe och läskedrycker m. m.
Dans efter förstkl. musik.
Alla välkomna.
Basarkomitén.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 April 1920
N:r 80