19200409 - Fastighetsauktion vid Bjers i Lärbro.

Fastighetsauktion vid Bjers i Lärbro.

Lördagen den 17 apr. kl. 2 e. m. försäljes genom offentlig auktion 5/512 mti Stora Bjers bestående av 23 tnld hagmark med växande vacker skog belägen i närheten av Slite, 7/512 mtl Stora Bjfirs bestående av 53 tnld hagmark. Vid samma tillfälle försäljes ett större parti foderbetor, bortfelderrovor, morötter, 5000 kg. potatis.
Köpevillkoren å egendomarna., som bliva synnerligen förmånliga, tillkännagives vid auktionen; å resterande lämnas 3 mån betalningsanstånd.
Hellvi i Apr. 1920.
ARVID MÖRRBY.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81