19200409 - Virke- och Vedauktion i Vestkinde.

Virke- och Vedauktion i Vestkinde.

Lördagen den 10 instundande april kl. ½ 1 e. m. låter Herr Sigurd Jakobsson genom offentlig auktion som förrättas vid Mickelgårds sågplats, 10 min. väg från järnvägsstation försälja 1 parti bräder från 4-9 tum, vrakbräder, flo-, gren- och tvetved, spånavfall, 1 parti spån, 1 parti fyrkantvirke av olika dimensioner, kantribb, en sågdaushög.
Betalningsanstånd till den 1 sept. d. å.
Vestkinde den 6 april 1920.
Thure Olofsson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81