19200409 - Deltagande. HAGLUND.

För allt deltagande under vår älskade makas och moders sjukdom samt för den rika blomsterskörden vid hennes bår frambäres härmed vårt hjärtliga tack.
Harqvie i Björke den 8 april 1920.
J. P. HAGLUND.
BARNEN.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81