19200409 - Död. Anna Josefina Kristina.

Tillkännagives att Gud behagat hädankalla min kära maka och vår moder Anna Josefina Kristina född Larsson, som efter ett svårt lidande stilla avled i dag kl. 1 e. m. i en ålder av 74 år och 10 mån.; djupt sörjd och i ljust minne bevarad av oss, släkt och vänner.
Grens i Mästerby den 7 April 1920.
August Wittberg.
Arvid och Ida.
Margit.
Henrik och Hermanna.
Henning. Helga. Gustaf.

Sv. Psb. 469. v. 7-8.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 April 1920
N:r 81