19200416 - Död. Dorotea Wilhelmina Hägg.

Att vår kära moder och svärmoder Änkan Dorotea Wilhelmina Hägg avled härstädes den 14 dennes i en ålder av 78 år, 2 mån. och 6 dagar, sörjd och i tacksamt minne bevarad av barn, barnbarn och barnbarnsbarn, släktingar och många vänner, varder härmed tillkännagivet.
Stångkvie i Stånga den 16 april 1920.
Inge och J. P. Enström, född Hägg.


Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87