19200416 - Auktion å såghus,

Auktion å såghus,
virke och ved vid Smiss i Alskog.

Tisdagen den 20 april kl. 10 f. m. försäljes för vederbörandes räkning vid rågplatsen i Brandhagen ett råghus, ett parti kantade bräder 4-9». vrakbräder, kantribb, 100 varpar troder, granstör, spånved samt stockar och grenar parkvis.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den 1 aug. 1920.
Ljugarn den 12 april 1920.
Fredrik Åberg.Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 April 1920
N:r 87