19200417 - Auktion.

Auktion.

Lördagen den 24 april kl. 1 e. m. låter fru Maria Broberg, Bläs, Fleringe medels öppen och frivillig auktion försälja 1 sto, 2 år, 1 kviga i kalvställning, 3 st. tackor, 1 tjurkalv, 1 fiskbåt, några stycken strömmingsgarn, grimmnät och anglar,
järnkamin i bättre tvärfjrådervagn. En jordlägenhet vid Grostäde på omkring 3 á 4 tunnland åker på evärldelig tid avsöndrad från Lickedarve hemman. Jordlägenheten säljes gravationsfri och köpevillkoren för fastigheten tillkännagivas före utropet. Prövningsrätt förbehålles. 1/6 del av käpeskillingen Akall erläggas vid klubbslaget.
För godkända och reela köpare lämnas anstånd med betalningen för lösegendomen till den 1 september 1920, andra betala kontant eller vid anfordran.
Storsåg den 15 april 1920.
CARL LARSSON.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1920
N:r 88