19200417 - Offentlig auktion.

Offentlig auktion.

Lördagen den 24 innevarande April kl. 1 e. m. kommer genom offentlig auktion som förrättas vid Emil Bingman, Friggårds i Boge att försäljas: Begagnade manskostymer, underkläer, diverse småsaker, 1 säng, en klocka, 1 vagn, ett parti potatis m. m.
Betalningsanstånd till den. 1 okt. 1920.
Gothem den 15 april 1920.
O. N. SÖDERSTRÖM.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1920
N:r 88