19200417 - Tjänstledighet

Tjänstledighet

söker v. pastor A. Ruhr i Lärbro på grund av sin förestående flyttning för tiden 27-30 april.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1920
N:r 88