19200417 - Statsbidrag till folkhöglskolan i Hemse.

Statsbidrag till folkhöglskolan i Hemse.

Skolöverstyrelsern tillstyrker hos k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — statsbidrag för huvudkurserna 1919-1920 till folkhögskolan i Hemse med 7,475 kr.Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1920
N:r 88