19200419 - Död. Elin Sofia Gustava Engström.

Tillkännagives att Gud till sig hemkallat vår outsägligt kära moder och svägerska Elin Sofia Gustava Engström, född Stengård, som efter ett långvarigt lidande stilla avled fredagen den 16 April kl. 4 f. m. i en ålder av 30 år; djupt sörjd och innerligt begråten av oss, åldrig moder, syskon, släkt och vänner, hava vi den smärtsamma plikten tillkännagiva.
Bunn I Bunge den 16 April 1920.
Gösta och Helge.
Anna och Karl Broander.

Sörjd och i minnet bevarad.Gotlands Allehanda
Måndagen den 19 April 1920
N:r 89