19200420 - Tingstäde landstormsföreningti

Tingstäde landstormsförening

har enskild skjutning (eventuellt insatsskjutning) söndagen den 2 maj med början kl. 10 f. m. Samling vid Tingstäde skyttegilles paviljong. Fri ammunition. Hoppas på mangrant deltagande.
Styrelsen.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 April 1920
N:r 90