19200420 - En skolfråga.

En skolfråga.

Länsstyrelsen har till regeringen avgivit yttrande över Rute skolråds besvär ifråga osn statsbidrag till en små skollärarinna. Länsstyrelsen förklarar härvid, att fog lär kunna finnas för att församlingen å nådevägg tillerkännes det ifrågasatta statsbidraget. (Ptb.)Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 April 1920
N:r 90