19200420 - Från landsbygden. Fårö.

Från landsbygden.

FÅRÖ 15 APRIL.
Påsken var dimmig och grå, men treddagen bjöd på lite bättre väder och än mer ändå, föreningen Barnens Vänner hade nämligen ställt till fest på Västra folkskolan. Den hade annoserats i god tid och lite var ville dit, ty behållningen skulle bli till skolbarnens nytta och nöje.
Kl. 7 började festen, då folkskolläraren på platsen, hr John Herlitz med ett kort tal behandlade ämnet »Kärleken till vår nästan».
Vi ha fyra krigsbarn härute, och de sjöngo därpå »Die Wacht am Rhein» och vårsång.
Tablån »Älvdrottningen» visades nu och under tiden var solosång med ackompanjemang på orgel.
Musik av fiol och orgel bjöds sedan och under marschtoner tågade ett »repparkaksherrskap» ut bland de närvarande och sålde pepperkakor, som hade en strykande åtgång. När »herrskapet» inte hade mer i sina korgar, drogs åter ridån ifrån, och nu visades »Mors lilla Olle». Olle var »säker» och blev inte ens rädd, när »björnen» kom. Tablån var kort men vacker, så de spelande måste ta den en gång till.
Auktionen av sydda arbeten började nu och gick med rask fart tills det blev paus, då krigsbarnen sjöngo ett par av sitt lands käcka melodier.
Så drogs åter ridån ifrån, och nu fingo vi vara med om, när »gamla Stina» vid spinnrocken exaninerades av den »lärde Axel». Sammandrabbning blev het ibland, t. ex. då Stina sade att jorden var rund som en pannkaka och man kan nå månen med ett brödskaft eller då Axel talade om att det fångas lutfisk i Nordsjön. Skrattmusklerna kommo flitigt i bruk, ty kvicka invändningar gjordes ofta av de spelande.
Då börade auktionen igen. Nu var det »portioner» som hade en strykande åtgång. Kl. ½ 11 var festen slut och och belåtenhet rådde bland festbeökrarna; det hade också den flitiga applåderingen visat.
Festen inbragte omkr. 350 kr.
En som var med.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 April 1920
N:r 90