19200421 - Biograferna.

Biograferna.

— Skandiabiografen har - i kväll sista kvällen - som drama an amerikansk äktenskapshistoria, Kvinnan framför allt, samt dessutom en vacker barnfilm som dock är förbjuden för barn! - och bilder från biskop von Schéeles begravning i Uppsala.
— Fiskebyn på Visby—Bio kan ännu en gång erinras om. Filmen är väl hopkommen och rycker åskådaren med sig. Tanker man på dess betydelse som folklivsskildring står man däremot tveksam om nyttan av dess tillkomst, just emedan den ger anspråk på att vara en autentisk sådan från vår tid, medan den torde vara ondast en simpel karikatyr från en tid, som en gång varit. För filmens påverkande av den okritiska massan och den utländska publikens uppfattning om vårt folks kulturella ståndpunkt, ser man den ej med enbart nöje.
Med filmen har följt en speciellt arrangerad musik.
— Folkbiografen bjuder i dag och i morgon på ett filmskådespel, kallat Arvingen till Heresford, samt dessutom bilder från Mölle.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91