19200422 - Statsanslag till utdikningaföretag.

Statsanslag till utdikningaföretag.

Lantbruksstyrelsen föreslår k. m:t — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — att från allmänna avdikningsanslaget anvisa 1,020 kr. till utdikning av marker, tillhörande hemmanen Nygårds, Guffrede, prästgården och Petarve i Garda socken, Etelhems annexhemman i Etelhems socken samt Snovalds och Snosarve i Alskogs socken.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 22 April 1920
N:r 92