19200423 - Egendomsaffärer.

Egendomsaffärer.

Lantbrukaren  Alfr. Löfkvist har för ett pris av 29,000 kr. försålt sin egendom vid Ansarve i Fröjel till lantbrukaren Karl Rangstedt från Hablingbo. Tillträde sker genast.
Lantbrukaren R. Hallgren, Moos i Stenkyrka har för en summa av 47,000 kr. inköpt en del av Hakuse gård i Björke med gårdens åbyggnader.
Köpen hava förmedlats av Herm. A. Seigerlund i Stånga.Gotlands Allehanda
Fredagen den 23 April 1920
N:r 93