19200424 - Sjuttio år

Sjuttio år

fyller i morgon lantbrukaren J. P. Johansson, Stenstugu i Björke.Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 April 1920
N:r 94