19200426 - Understöd åt folkhögskolan i Hemse.

Understöd åt folkhögskolan i Hemse.

K. m:t har - enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit - såsom understöd för 1919-1920 års huvudkurser tilldelat folkhögskolan i Hemse 7,475 kr.Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95