19200426 - Strandning.

Strandning.

På Skarlakansgrundet norr om Västergarnsholm strandade i går morse danska skonerten Marie, kapten C. Mortensen. Fartyget, som är hemmahörande i Svaneke på Bornholm, var på resa från Kalmar till Visby i barlast. Vid tillfället rådde stark tjock. Skonerten, som är vattenfylld, blir vrak. Marie är ett litet fartyg, mätande allenast 36 netto reg.-ton.Gotlands Allehanda
Måndagen den 26 April 1920
N:r 95