19200427 - Från landsbygden. Rute.

Från landsbygden.

RUTE, 26 april.
Rute arbetarekommun bildades i går efter föredrag av hr Herm. Engström.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 27 April 1920
N:r 96