19200429 - Bröllop

Bröllop

firas härstädes nu om lördag mellan fanjunkaren vid första livgrenadiättegementet K. M. Rodell, Linköping, och fröken Marta Nilsson, dotter till fanjunkaren A. Nilsson, och hans maka, född Söderdahl. Vigselakten förrättas domkyrkan kl. 5 eftermiddagen av t. f. kyrkoherden Gustaf Medin i Endre.
Efter vigseln ge brudie.ns föräldrar middag för ett antal inbjudna gäster a hotell Visby hörs.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 29 April 1920
N:r 98