19200430 - Död. Gunnel Ellen Helena.

Barnavännen Jesus har denna dag kl. 8 f. m. till sig hämtat vår lilla älskade solstråle Gunnel Ellen Helena i en ålder av 9 månader, djupt sörjd och saknad av oss föräldrar och syskon.
Bössegårda i Hogrän den 28 April 1920.
hulda och Gottfr. Larsson.
Märta. Inga. Allan. Arle.

Vad han tar och vad han giver
Samme fader han förbliver
Och hans mål ar blott det ena:
Barnets sanna väl allena.

 Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99