19200430 - Ingen ersättning.

Ingen ersättning.

Marinförvaltningen avstyrker — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit - i likhet med tidigare kustartillerichefen sergeanterna. L. Hultgrens och J. A. Skogs ansökan om ersättning, enär de på grund av bostadsbristen i Vaxholm kunnat överföra sina familjar från Fårösund.Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99